Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0419(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0053/2019

Внесени текстове :

A9-0053/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.2
CRE 15/01/2020 - 10.2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0002

Приети текстове
PDF 120kWORD 42k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
Протокол между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ***
P9_TA(2020)0002A9-0053/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно подписването на протокола между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15791/2018),

–  като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15792/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0155/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0053/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Исландия и Кралство Норвегия.

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност