Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0419(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0053/2019

Predkladané texty :

A9-0053/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.2
CRE 15/01/2020 - 10.2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0002

Prijaté texty
PDF 121kWORD 41k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
Protokol medzi EÚ, Islandom a Nórskom k Dohode o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva ***
P9_TA(2020)0002A9-0053/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15791/2018),

–  so zreteľom na návrh Protokolu medzi Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15792/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 ods. 2 písm. a), článkom 88 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0155/2019),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0053/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Islandu a Nórskeho kráľovstva.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia