Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0006(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0055/2019

Внесени текстове :

A9-0055/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.4

Приети текстове :

P9_TA(2020)0004

Приети текстове
PDF 119kWORD 38k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно проекта за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Специална законодателна процедура – повторна консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13952/2019),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0021),

–  като взе предвид своята позиция от 11 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът отново се е консултирал с Парламента (C9‑0166/2019),

–  като взе предвид членове 82 и 84 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0055/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 203.

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност