Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0006(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0055/2019

Předložené texty :

A9-0055/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2020 - 10.4

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0004

Přijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk
Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2020 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13952/2019),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0021),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 11. září 2018(1),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada znovu konzultovala s Parlamentem (C9-0166/2019),

–  s ohledem na články 82 a 84 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0055/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 203.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí