Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0006(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0055/2019

Indgivne tekster :

A9-0055/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2020 - 10.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0004

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 41k
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg
Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2020 om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13952/2019),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0021),

–  der henviser til sin holdning af 11. september 2018(1),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets fornyede høring af Parlamentet (C9-0166/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82 og 84,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0055/2019),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 433 af 23.12.2019, s. 203.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik