Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0006(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0055/2019

Teksty złożone :

A9-0055/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2020 - 10.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0004

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 42k
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg
Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13952/2019),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0021),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się ponownie z Parlamentem (C9‑0166/2019),

–  uwzględniając art. 82 i 84 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0055/2019),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 203.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności