Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0006(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0055/2019

Texte depuse :

A9-0055/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2020 - 10.4

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0004

Texte adoptate
PDF 114kWORD 42k
Miercuri, 15 ianuarie 2020 - Strasbourg
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la proiectul de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13952/2019),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0021),

–  având în vedere poziția sa din 11 septembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat din nou Parlamentul (C9-0166/2019),

–  având în vedere articolele 82 și 84 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0055/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 433, 23.12.2019, p. 203.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate