Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0006(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0055/2019

Predkladané texty :

A9-0055/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.4

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0004

Prijaté texty
PDF 122kWORD 41k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13952/2019),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0021),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 11. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0166/2019),

–  so zreteľom na články 82 a 84 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0055/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 203.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia