Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2956(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0040/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0005

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 94k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
P9_TA(2020)0005RC-B9-0040/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773), καθώς και την εις βάθος ανάλυση προς υποστήριξή της,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 και τη μετά το 2050 θεώρησή της,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο, και τη Συμφωνία του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), της 4ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 2020»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον, του 2019, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Gap Report), που δημοσιεύτηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019 και την πρώτη συγκεφαλαιωτική έκθεση με θέμα την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, του Δεκεμβρίου του 2019 (η έκθεση του 2019 για το χάσμα της παραγωγής),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), της 31ης Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις Παγκόσμιες Προοπτικές για τους Πόρους το 2019, από τη διεθνή επιτροπή φυσικών πόρων του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη τη 15η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το μετά το 2020 παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα αποτελεί την αρχική γενική αντίδραση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο προτίθεται, καθώς θα συνεχίζονται οι εργασίες σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία, να επανέρχεται με αναλυτικότερες θέσεις επί συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων χάραξης πολιτικής και ότι θα κάνει χρήση των πλήρων νομοθετικών εξουσιών του για να εξετάζει και να τροποποιεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές στηρίζουν όλους τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας,

1.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί φιλόδοξη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθούν η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 °C και η μαζική απώλεια βιοποικιλότητας, χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο « Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»· συμμερίζεται τη δέσμευση της Επιτροπής να μετατρέψει την ΕΕ σε μια πιο υγιή, βιώσιμη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί, η αναγκαία μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία να έχει γίνει, το αργότερο έως το έτος 2050, και τούτο να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας (success story)·

2.  τονίζει ότι πρέπει να αναγνωριστεί σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη το θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον και σε ένα σταθερό κλίμα, χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα που πρέπει να εξασφαλίζεται με φιλόδοξες πολιτικές και να είναι πλήρως εκτελεστό μέσω του συστήματος δικαιοσύνης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

3.  πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οφείλει να καλλιεργήσει μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση και να ευθυγραμμίσει όλους τους τομείς στον ίδιο δρόμο για την επίτευξη του ίδιου στόχου· θεωρεί ότι ο ολοκληρωμένος συντονισμός διαφορετικών πολιτικών προς μια ολιστική θεώρηση αποτελεί την πραγματική προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί· βλέπει τη Πράσινη Συμφωνία ως καταλύτη για έναν χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις μετασχηματισμό της κοινωνίας με κλιματική ουδετερότητα, προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη χρήση των πόρων και με υγεία και ποιότητα ζωής για τους πολίτες εντός των ορίων που θέτει ο πλανήτης ως κύριους στόχους·

4.  υπογραμμίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρώπης για νέα βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό των ορίων που θέτει ο πλανήτης Γη, και για δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, προώθηση των επενδύσεων και παροχή θέσεων εργασίας ποιότητας· πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα αναδείξει μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και ανταγωνιστική οικονομία με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, στην οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, τη χρήση πόρων και την παραγωγή αποβλήτων· τονίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο, βελτιώνοντας την ευημερία όλων και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και τις αποκλίσεις μεταξύ φύλων και γενεών· πιστεύει ότι μια Δίκαιη Μετάβαση οφείλει να μην αφήνει κανένα άνθρωπο πίσω και να αντιμετωπίζει κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες·

5.  πιστεύει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ενωσιακής διαδικασίας χάραξης και υλοποίησης πολιτικών, ώστε να μπορεί η ΕΕ να προωθεί ένα μοντέλο για την ανθρώπινη ανάπτυξη συμβατό με έναν υγιή πλανήτη· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οφείλει να συνδυάζει κοινωνικά δικαιώματα, περιβαλλοντική ακεραιότητα, περιφερειακή συνοχή, βιωσιμότητα και βιομηχανίες ανθεκτικές σε μελλοντικές εξελίξεις και ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, προς όφελος όλων·

6.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οφείλει να αποσκοπεί σε μια ευημερούσα, δίκαιη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία που θα λειτουργεί για όλους, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης· εκτιμά πως η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες και διαγενεακή δικαιοσύνη· τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση· τονίζει την ανάγκη για μια προοπτική του φύλου όσον αφορά τις δράσεις και τους στόχους στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και των δράσεων για την ισότητα των φύλων· επαναλαμβάνει ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και σε μια βιώσιμη κοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και επιμένει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

7.  υπογραμμίζει ότι, για υλοποιήσει η Ένωση τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν ουσιαστικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, και θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας· εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές βεβαιότητα και κανονιστική προβλεψιμότητα, καθώς και επαρκές χρηματοδοτικό πλαίσιο, πόρους και αγοραστικά και φορολογικά κίνητρα, για μια επιτυχή πράσινη μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνική, βιομηχανική και οικονομική αλλαγή· επαναλαμβάνει ότι η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να θέσει την Ευρώπη σε τροχιά μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, ευημερίας και ευζωίας, διασφαλίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές μας αναπτύσσονται για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση·

8.  υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος απαιτούν παγκόσμια αντίδραση· τονίζει ότι είναι ανάγκη να είναι η ΕΕ φιλόδοξη αλλά και να κινητοποιήσει άλλες περιοχές του κόσμου ώστε να εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση· υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγέτιδας στη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα·

9.  προτείνει όλες οι δράσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας να έχουν επιστημονική προσέγγιση και να βασίζονται σε ολιστικές εκτιμήσεις επιπτώσεων·

10.  αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα· προτείνει να ληφθούν τα μέτρα που έχει προτείνει για τη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων του με οχήματα μηδενικών εκπομπών και καλεί επειγόντως όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τον ορισμό ενιαίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050

11.  εκτιμά πως μια νομικά κατοχυρωμένη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την κινητοποίηση των αναγκαίων για τη μετάβαση πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δυνάμεων· υπογραμμίζει έντονα πως η μετάβαση είναι μια κοινή προσπάθεια όλων των κρατών μελών και ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 το αργότερο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα έως τον Μάρτιο του 2020·

12.  ζητεί έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα με νομικά δεσμευτικό στόχο για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο, και ενδιάμεσους ενωσιακούς στόχους για το 2030 και το 2040 που πρέπει να ολοκληρωθούν ως μέρος του νόμου αυτού, το αργότερο κατά τη θέσπισή του από τους συννομοθέτες, με βάση εκτίμηση αντικτύπου, καθώς και ένα δυνατό πλαίσιο διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι ο νόμος για το κλίμα πρέπει να απηχεί τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, με σκοπό τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 ºC, και ότι θα πρέπει να επικαιροποιείται, ώστε να απηχεί τις εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και στον κύκλο αναθεώρησης της Συμφωνίας του Παρισιού· εκτιμά πως ο «νόμος για το κλίμα» πρέπει επίσης να προβλέπει ένα ειδικό σκέλος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, απαιτώντας πιο συγκεκριμένα από όλα τα κράτη μέλη την έγκριση σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

13.  ζητεί αύξηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 σε 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να υιοθετήσει αυτόν τον στόχο ως επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της (NDC) πολύ πριν από την COP26· ζητεί ακόμη να ενσωματωθεί στη συνέχεια ο στόχος αυτός στον ευρωπαϊκό «νόμο για το κλίμα»·

14.  εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να παίξει ενεργό ρόλο και να δείξει ισχυρή ηγετική στάση στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την COP26 όπου τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να θέσουν τις συλλογικές κλιματικές δεσμεύσεις απηχώντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας· εκτιμά βάσει των ανωτέρω πως η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει μια ενισχυμένη NDC όσο το δυνατόν συντομότερα εντός του 2020, ώστε να ενθαρρύνει και άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, και ειδικότερα τους σημαντικότερους παραγωγούς εκπομπών, να πράξουν ομοίως· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη συμφωνίας για μια ενισχυμένη NDC πριν από την προγραμματισμένη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας του Σεπτεμβρίου, όπως και πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής·

15.  αναγνωρίζει πως τα κράτη μέλη ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες για να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 το αργότερο κατά τρόπο δίκαιο και αποδοτικό, δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης και διαφορετικούς πόρους και ότι κάποιες κινούνται ταχύτερα από ό,τι άλλες· εκτιμά πάντως ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να μετατραπεί σε οικονομική και κοινωνική ευκαιρία για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης·

16.  τονίζει ότι οι καθαρές εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν σχεδόν στο μηδέν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, όπου κρίνεται αναγκαίο, προτάσεις βάσει εκτιμήσεων επιπτώσεων, με σκοπό την αναθεώρηση των νομοθετικών μέτρων της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας έως τα τέλη Ιουνίου του 2021, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αυξημένες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κλιματικές φιλοδοξίες· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης το πρόσθετο δυναμικό της υπόλοιπης υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για να συμβάλει στην κλιματική δράση, όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign), η νομοθεσία για τα απόβλητα, τα οικονομικής φύσης μέτρα της κυκλικής οικονομίας και ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου· υπογραμμίζει επιπλέον ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για τη βιοποικιλότητα αλλά επιμένει ότι αυτές οι λύσεις πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην πηγή·

17.  πιστεύει ότι οι νέοι και αυξημένοι στόχοι για τα αέρια θερμοκηπίου επιβάλλουν να είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς χρονοτριβή την οδηγία για το ΣΕΔΕ, επανεξετάζοντας μεταξύ άλλων τον συντελεστή γραμμικής μείωσης, τους κανόνες για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων και το ενδεχόμενο να χρειαστεί κατώτατη τιμή του άνθρακα·

18.  δεδομένων των συνεχιζόμενων παγκόσμιων διαφορών όσον αφορά τη φιλοδοξία για το κλίμα, στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εργαστεί για έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για μια ανταγωνιστική ενωσιακή οικονομία απεξαρτημένη από τον άνθρακα που θα διαφυλάσσει τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ και θα διασφαλίζει παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού· σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι ο μηχανισμός θα αποτελούσε εναλλακτική λύση στα σημερινά μέτρα για τη διαρροή άνθρακα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ· τονίζει ότι τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα δεν θα πρέπει να καταργηθούν έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα και ζητεί από την Επιτροπή, πριν υποβάλει τυχόν προτάσεις, να προβεί σε εις βάθος ανάλυση των διαφόρων μορφών που ενδέχεται να λάβει ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα πριν από την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το κλίμα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ιουνίου του 2021· πιστεύει ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να διατηρεί τα οικονομικά κίνητρα, για μια επιτυχή πράσινη μετάβαση και υπέρ των κλιματικών πρωτοπόρων, να στηρίζει την αγορά προϊόντων χαμηλού βαθμού άνθρακα εντός της ΕΕ και να εξασφαλίζει μια αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα μέσα στην ΕΕ καθώς θα προωθεί την τιμολόγηση του άνθρακα και στις άλλες περιοχές του πλανήτη· εκτιμά πως ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και ότι θα μπορούσε να καθιερωθεί σταδιακά σε επιλεγμένους τομείς, αποφεύγοντας κάθε περιττό πρόσθετο διοικητικό κόστος, ειδικά για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ·

19.  επικροτεί τη σχεδιαζόμενη πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ενώ παράλληλα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές και αποφεύγεται κάθε αύξηση των ανισοτήτων·

20.  ζητεί μια νέα και πιο φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος, την πρόληψη και την ετοιμότητα που χρειάζεται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της· τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ζητεί μια αληθινή συνοχή στην πολιτική δαπανών της ΕΕ, ώστε η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος να θεωρηθούν βασικά κριτήρια σε όλη τη σχετική χρηματοδότηση της ΕΕ· εκτιμά ταυτόχρονα πως η πρόληψη των καταστροφών, η ετοιμότητα και η απόκριση πρέπει να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης, με επαρκείς πόρους· ζητεί μια ουσιαστική και επαρκή κατανομή κονδυλίων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και μια συνένωση πόρων για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα· υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα πρέπει να φέρει σε επαφή πολίτες, περιφέρειες, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) και συνδικαλιστικές οργανώσεις ως ενεργούς συμμετέχοντες στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, με βάση έναν πραγματικό διάλογο και διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τους συμφεροντούχους από τους ενεργοβόρους τομείς και τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους, ιδίως με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τις ΜΚΟ και την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να συμβάλουν στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη μετάβαση σε οικονομίες με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα·

Παροχή καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας

22.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της ενέργειας κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να συνεχιστεί η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές ώστε η ΕΕ να μπορέσει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050 το αργότερο· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνάρτηση με τη φιλοδοξία αυτή, με καθορισμένους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος· εκφράζει επιπλέον την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην ενεργειακή απόδοση· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την «αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» σε όλους τους τομείς και σε όλες τις πολιτικές, κάτι που έχει θεμελιώδη σημασία για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και των εκπομπών από την παραγωγή ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα τοπικές θέσεις εργασίας σε ανακαινίσεις και μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (EED) και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EEBD), σύμφωνα με την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα, και ζητεί την ενίσχυση της εφαρμογής της μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων, με ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πολίτες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη οικονομικής προβλεψιμότητας για τους σχετικούς τομείς·

23.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, η επιβολή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο έχει ζωτική σημασία· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με το ενεργειακό τους μείγμα εντός του ενωσιακού πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια·

24.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και οι στόχοι βιωσιμότητας της ΕΕ, όλοι οι τομείς πρέπει να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα· ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές τεχνολογίες (ΔΕΔ-Ε) πριν από την έγκριση του επόμενου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με την προτεραιότητα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και να αποτραπεί ο εγκλωβισμός σε επενδύσεις υψηλής έντασης άνθρακα· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί μια στρατηγική προσέγγιση ως προς τις συστοιχίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί στρατηγικής για υπεράκτια αιολικά πάρκα· εκτιμά πως οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να ενισχύουν ειδικά την καινοτομία και την ανάπτυξη της αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρήση πηγών ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, έχει μεταβατικό μόνο χαρακτήρα, δεδομένου του στόχου της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

25.  υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η προσπάθεια να διασφαλιστεί μια εύρυθμη, πλήρως ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη στους καταναλωτές και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σημασία των διασυνοριακών διασυνδέσεων για μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας· χαιρετίζει την δήλωση ότι η Επιτροπή πρόκειται στα μέσα του 2020 να προτείνει μέτρα για την έξυπνη ενσωμάτωση, και υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και στην επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι ένας καταλλήλως χρηματοδοτούμενος Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας είναι απαραίτητος για να ενισχύσει και να αυξήσει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών·

26.  επιμένει στην σταδιακή αλλά χωρίς χρονοτριβή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020 στην ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος·

27.  χαιρετίζει το εξαγγελθέν κύμα ανακαίνισης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και τάσσεται υπέρ του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανακαίνιση σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και στην κοινωνική στέγαση και την ενοικίαση κατοικιών, προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη να ανακαινιστούν τα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 το αργότερο: υπογραμμίζει ότι ο τομέας των κτιρίων κρύβει μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και δυνατότητες επιτόπου παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, κάτι που μπορεί να δώσει ώθηση στην απασχόληση και να βοηθήσει στην επέκταση των ΜΜΕ· εκτιμά πως ένα έξυπνο και μελλοντοστραφές νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικό· επικροτεί, ως εκ τούτου, τις προτάσεις για τη μείωση των εθνικών ρυθμιστικών εμποδίων για την ανακαίνιση και την αναθεώρηση του κανονισμού περί δομικών προϊόντων· ζητεί την αυστηρή υλοποίηση της υποχρέωσης των κρατών μελών να ανακαινίσουν τα δημόσια κτίρια σε συμφωνία με την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης· ενθαρρύνει την προώθηση των δομικών υλικών από ξύλο και των οικολογικών οικοδομικών υλικών·

28.  τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά βιώσιμη και να μην οξύνει την ενεργειακή φτώχεια στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ και επικροτεί την σχετική δέσμευση της Επιτροπής· εκτιμά πως οι κοινότητες που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και μέσω κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να αποκτήσουν τα αναγκαία εργαλεία για να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση· ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής ένδειας και την παράλληλη στήριξη της ισότιμης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για ανακαινίσεις με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι το κόστος των ανακαινίσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση δεν θα πρέπει να βαρύνει τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της τηλεθέρμανσης στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας·

29.  υποστηρίζει, γενικά, την ιδέα των μέτρων που βασίζονται στην αγορά ως ενός από τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα· εκφράζει, ωστόσο, επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνητική συμπερίληψη των εκπομπών των κτιρίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε απαλλαγή από την ευθύνη της δημόσιας δράσης και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κατοικιών· θεωρεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση·

Κινητοποίηση της βιομηχανίας για καθαρή και κυκλική οικονομία

30.  θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη, άκρως αποδοτική ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην ΕΕ μέχρι το έτος 2050 το αργότερο είναι μια κεντρικής σπουδαιότητας πρόκληση αλλά και ευκαιρία, και χαιρετίζει τη δήλωση ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2020 μια νέα βιομηχανική στρατηγική και μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η κλιματική πολιτική ενισχύουν η μια την άλλη και ότι η δημιουργία μιας καινοτόμου και κλιματικά ουδέτερης επανεκβιομηχάνιση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

31.  τονίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων σε αλυσίδες αξίας για οικονομικά και εν γένει βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που αποσκοπούν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αποδοτική χρήση των πόρων, κυκλικότητα και μη τοξικό περιβάλλον, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αποφυγή της μετεγκατάστασης εκτός ΕΕ των ευρωπαϊκών βιομηχανιών· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα, χημικών και τσιμέντου είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και ότι ο εκσυγχρονισμός και η απαλλαγή των βιομηχανιών αυτών από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι ζωτικής σημασίας·

32.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των μεταβάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πιο μειονεκτούσες περιφέρειες, τις περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση (κυρίως τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα και τις περιοχές που εξαρτώνται από εντατικές στην κατανάλωση άνθρακα βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία), τις αραιοκατοικημένες περιοχές και τις περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές·

33.  υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική και η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να ορίζουν σαφείς οδικούς χάρτες για την προσφορά μιας συνολικής δέσμης κινήτρων και ευκαιριών χρηματοδότησης υπέρ της καινοτομίας, της ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών και των νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως και υπέρ της εξάλειψης όλων των κανονιστικών φραγμών· ζητεί στήριξη της ΕΕ για τους πρωτοπόρους σε θέματα κλίματος και πόρων, μέσω μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης που θα συνάδει με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον· υπογραμμίζει τον ρόλο της περιβαλλοντικώς ασφαλούς δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να καταστεί η βαριά βιομηχανία κλιματικώς ουδέτερη όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες απευθείας μείωσης των εκπομπών·

34.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας και μέσω της βελτίωσης της παρακολούθησης του περιβάλλοντος, καθώς και μέσω των οφελών για το κλίμα από την πλήρη ψηφιοποίηση της μεταφοράς και της διανομής και των έξυπνων εφαρμογών· εκτιμά πως η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να ενσωματώνει, όπως προτείνεται, τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως επίσης να ορίζει τους βασικούς στόχους και να εντοπίζει τα βασικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει στρατηγικές χρηματοδότησης και ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών· ταυτόχρονα, τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και των επιδόσεων της κυκλικής οικονομίας στον ίδιο τον ψηφιακό τομέα, και επικροτεί τις σχετικές δεσμεύσεις της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών, χωρίς να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο·

35.  υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό, καθώς και την κατάρτιση, την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς την περιφερειακή διάσταση αυτής της στρατηγικής λαμβάνοντας μέριμνα ώστε κανείς άνθρωπος και καμία περιφέρεια να μην μείνει πίσω· επιμένει ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινωνικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν πλήρως οι εργαζόμενοι·

36.  ζητεί ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που οφείλει να αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ενωσιακής παραγωγής και κατανάλωσης από άποψη περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ισχυρά κίνητρα για καινοτομίες, βιώσιμες επιχειρήσεις και αγορές αφιερωμένες σε προϊόντα κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη των αποβλήτων· τονίζει τις μεγάλες συνέργειες μεταξύ κλιματικής δράσης και κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα στους ενεργοβόρους και με ένταση άνθρακα κλάδους· ζητεί τη θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων·

37.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στόχους για τη χωριστή συλλογή, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως και άλλες ειδικές δράσεις, όπως π.χ. την επέκταση της ευθύνης του παραγωγού, σε τομείς προτεραιότητας όπως των εμπορικών αποβλήτων, των κλωστοϋφαντουργικών, των πλαστικών, των ηλεκτρονικών, της οικοδομής και των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μέτρα στήριξης της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στην Ευρώπη, μαζί με κοινά ποιοτικά πρότυπα και υποχρεωτικούς στόχους για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε τομείς προτεραιότητας, όποτε είναι εφικτό· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η ανάπτυξη κύκλων ζωής μη τοξικών υλικών, η επίσπευση της υποκατάστασης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη μη τοξικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για τα εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν ουσίες ή συστατικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και που δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά αγαθά μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης·

38.  στηρίζει τα μέτρα υπέρ των βιώσιμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου του οικολογικού σχεδιασμού (ecodesign) μέσω νομοθετημάτων που θα απαιτούν προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα, και με ένα ισχυρό πρόγραμμα εργασίας οικολογικού σχεδιασμού από το 2020 και εξής, που θα περιλαμβάνει τα smartphones και λοιπό νέο εξοπλισμό ΤΠ· ζητεί να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το δικαίωμα επισκευής, την εξάλειψη της προγραμματισμένης απαξίωσης, και την καθιέρωση κοινών φορτιστών για κινητό εξοπλισμό ΤΠ· υιοθετεί τα σχέδια της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις που θα εξασφαλίζουν μια αξιακή αλυσίδα για ασφαλείς, κυκλικές και βιώσιμες μπαταρίες κάθε τύπου και αναμένει ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μέτρα για οικολογικό σχεδιασμό, στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη προμήθεια υλικών· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου κλάδου συσσωρευτών και αποθήκευσης στην Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη για προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και παραγωγής με βάση τις αρχές της άρνησης, της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της επισκευής, προκειμένου να τεθεί τέρμα στις επιχειρηματικές στρατηγικές προγραμματισμένης απαξίωσης, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής και να χρειάζεται να αντικατασταθούν, και να προσαρμοστεί η κατανάλωση στα όρια του πλανήτη· πιστεύει ότι το δικαίωμα επισκευής και συνεχούς υποστήριξης στις υπηρεσίες ΤΠ είναι απαραίτητο για την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης· ζητεί την κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων στη νομοθεσία της ΕΕ·

39.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τα ενωσιακά μέτρα κατά της ρύπανσης από πλαστικά, ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ζητεί ευρύτερες απαγορεύσεις για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης και υποκατάσταση αυτών· στηρίζει την ανάπτυξη νομοθεσίας για το πρόβλημα της χρήσης περιττών συσκευασιών και για την απαγόρευση, στην αγορά της ΕΕ το αργότερο έως το 2030, κάθε συσκευασίας που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη ή ανακυκλώσιμη κατά τρόπο οικονομικά βιώσιμο, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί μέτρα διασυνοριακού συντονισμού των συστημάτων επιστροφής κενών συσκευασιών· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων και με την έγκριση της γενικής σταδιακής απαγόρευσης της εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών, αλλά και μέσω νέων μέτρων κατά της ακούσιας ελευθέρωσης πλαστικών από κλωστοϋφαντουργικά για παράδειγμα ή από λάστιχα οχημάτων και πλαστικά συσσωματώματα (pellets)· σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης· τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως κυκλική οικονομία στον τομέα των πλαστικών·

40.  ζητεί μια ενωσιακή πράσινη ενιαία αγορά που θα προωθήσει τη ζήτηση βιώσιμων προϊόντων χάρη σε ειδικές διατάξεις όπως την επέκταση της χρήσης πράσινων δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δεσμεύσεις της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω νομοθεσία και καθοδήγηση για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις· ζητεί οι δημόσιες συμβάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όσες παράγουν βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως στον τομέα των δημόσιων μεταφορών·

41.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να είναι οι καταναλωτές αυτεξούσιοι και καλά ενημερωμένοι· ζητεί μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι θα λαμβάνει ο καταναλωτής διαφανείς, συγκρίσιμες και εναρμονισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των προϊόντων, βάσει έγκυρων στοιχείων και επιστημονικών αποδείξεων, ως βοήθεια για να κάνει υγιέστερες και πιο βιώσιμες επιλογές και να ενημερώνεται για τη διάρκεια ζωής και τις δυνατότητες επισκευής των προϊόντων καθώς και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διαθέτει ο καταναλωτής αποτελεσματικά, ευκόλως κατανοητά και εκτελεστά μέσα προσφυγής που να συνεκτιμούν την πτυχή της βιωσιμότητας και να δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ή επισκευή και όχι στην απόρριψη των προϊόντων που δεν λειτουργούν σωστά·

42.  εκτιμά πως τα ανανεώσιμα από βιώσιμες πηγές υλικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και τονίζει ότι είναι ανάγκη να τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιοοικονομίας όπου τα υλικά μεγάλης περιεκτικότητας σε ορυκτά καύσιμα θα αντικατασταθούν από ανανεώσιμα υλικά οργανικής προέλευσης π.χ. στα κτίρια, στα κλωστοϋφαντουργικά, στα χημικά προϊόντα, στις συσκευασίες, στη ναυπηγική και, οποτεδήποτε μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, στην παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο βιώσιμο και με τήρηση των οικολογικών ορίων· τονίζει τις δυνατότητες της βιοοικονομίας ως προς τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, και ως προς την τόνωση της καινοτομίας· ζητεί να προσφερθεί στήριξη στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων βιοοικονομικών λύσεων που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη την ανάγκη να προστατεύουν τη μοναδική βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· ζητεί αποτελεσματική υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοοικονομία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Επίσπευση της μετάβασης σε μια βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

43.  χαιρετίζει την επικείμενη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλοι οι τρόποι μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και πλωτές μεταφορές) οφείλουν να συμβάλουν στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτό θα αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία· υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· ζητεί μια μακροπρόθεσμη ολιστική στρατηγική για μια δίκαιη μετάβαση, η οποία θα λαμβάνει επίσης υπόψη τη συμβολή του τομέα των μεταφορών στην οικονομία της ΕΕ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης συνδεσιμότητας των μεταφορών, καθώς και τις κοινωνικές πτυχές και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

44.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να μειωθούν οι εκπομπές· εκτιμά εντούτοις πως η πολυτροπικότητα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μόνο με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την αύξηση της διασύνδεσης οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που θα οδηγήσει σε γνήσια αλλαγή τρόπου μεταφοράς· ζητεί να ενισχυθούν και να στηριχθούν οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα των ενωσιακών σιδηροδρομικών δικτύων, ώστε να γίνει δυνατή σε όλη την ΕΕ η ίση πρόσβαση στις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές και να γίνουν ελκυστικότερες οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών· τονίζει ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 2020 στρατηγική, ακολουθούμενη από συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, για τον τερματισμό του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς·

45.  υπογραμμίζει ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κανόνες που διέπουν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τη διατροπικότητα που αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως τη διασυνοριακή δικτύωση των εθνικών συστημάτων πλωτών οδών, η οποία πρέπει να βελτιωθεί·

46.  επαναλαμβάνει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ) μπορεί να μειώσει τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές χωρίς σημαντικό κόστος, αλλά δεν θα επιφέρει από μόνος του σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ· ζητεί έναν σαφή ρυθμιστικό χάρτη για την αεροπορία, ο οποίος να βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις, να λαμβάνει υπόψη τις υποδομές και τις απαιτήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα και να αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με κίνητρα για αλλαγή τρόπου μεταφοράς·

47.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης οχημάτων και σκαφών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στον πολλαπλασιασμό των υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα· ζητεί, ωστόσο, ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής κινητικότητας για τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της βιωσιμότητας στις πόλεις, για παράδειγμα μέσω της στήριξης των δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών και των υποδομών ποδηλασίας και πεζοπορίας, ιδίως σε αστικές περιοχές·

48.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστούν επαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για μια κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και ότι όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ (διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», «InvestEU» κ.λπ.), καθώς και ο δανεισμός στον τομέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτόν τον σκοπό· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την πρέπουσα χρηματοδότηση και να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών, υποδομών φόρτισης και εναλλακτικών καυσίμων· εκτιμά πως τα έσοδα από φόρους και τέλη που βαρύνουν τις μεταφορές θα πρέπει να προορίζονται για την στήριξη της μετάβασης ώστε τα έσοδα αυτά να γίνουν κοινωνικώς πιο αποδεκτά· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής περί ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λύσεων τύπου «κινητικότητα ως υπηρεσία», ειδικά σε αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων αναδυόμενων και καινοτόμων συστημάτων κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να δεχθεί τη συμμετοχή των πόλεων, με την ιδιαίτερη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία τους, στη συζήτηση για την υλοποίηση των μελλοντικών πολιτικών κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

49.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον ναυτιλιακό κλάδο στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για τις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στον ναυτιλιακό τομέα τόσο διεθνώς όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα πρέπει να μην υπονομεύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας ΕΕ· πιστεύει ότι τα μέτρα της ΕΕ και τα διεθνή μέτρα θα πρέπει να συμβαδίζουν προκειμένου να μην δημιουργούνται διπλές ρυθμίσεις για τον κλάδο και ότι οποιαδήποτε δράση ή έλλειψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ικανότητα της ΕΕ να αναλαμβάνει πιο φιλόδοξες δράσεις εντός της Ένωσης· υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη λήψης μέτρων για την απομάκρυνση από τη χρήση βαρέος μαζούτ και την ανάγκη για επείγουσες επενδύσεις στην έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και για την ανάπτυξη μηδενικών εκπομπών και πράσινων πλοίων·

50.  στηρίζει τα προταθέντα μέτρα περί μείωσης των εκπομπών του αεροπορικού κλάδου και περί ενίσχυσης του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS) σε συμφωνία με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, καθώς και της σταδιακής κατάργησης της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για πτήσεις εντός ΕΕ στις αεροπορικές εταιρείες· ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αερομεταφορές (CORSIA) και να στηρίξουν την έγκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ενός μακροπρόθεσμου στόχου για τη μείωση των εκπομπών εντός του τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομοθετική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για το ΣΕΔΕ· υπογραμμίζει ότι, ως συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα μόνα θεσμικά όργανα που μπορούν να λάβουν απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν τούτο είναι συμβατό με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας·

51.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για συντονισμένα μέτρα για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τα αεροπορικά και τα θαλάσσια καύσιμα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα οποιεσδήποτε ακούσιες αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις·

52.  αναμένει τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής περί αυστηρότερων προτύπων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα οχήματα με κινητήρες καύσης (Euro 7), και περί αναθεωρημένων προτύπων των επιδόσεων αυτοκινήτων, ημιφορτηγών και φορτηγών σε εκπομπές CO2, που θα διασφαλίσουν από το 2025 και μετά τον δρόμο προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογίες αξιολόγησης του κύκλου ζωής· υπενθυμίζει το αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», ότι δηλαδή όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει από το 2040 και μετά να είναι μηδενικών εκπομπών στα σενάρια για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, και ζητεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής καθώς και μηχανισμούς μετάβασης που θα στηρίξουν την αλλαγή αυτή· σημειώνει ότι θα χρειαστεί μια αναθεώρηση των σημερινών κανόνων ώστε να μπορούν τα πρωτοπόρα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα σε εθνικό επίπεδο όποτε το αποφασίσουν·

53.  επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, μεταξύ άλλων με την κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων πλοίων στα λιμάνια της ΕΕ, και με δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στα λιμάνια από ελλιμενισμένα πλοία· τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί η ανάπτυξη λιμανιών μηδενικών εκπομπών χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών, κατά τα προβλεπόμενα στη Διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL), και η μείωση της ταχύτητας των πλοίων, είναι αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν·

54.  λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να εξετάσει την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά τρόπο που να καλύπτει και τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές· απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την καθιέρωση κάθε είδους παράλληλων συστημάτων· υπογραμμίζει με έμφαση ότι κανένα σύστημα τιμολόγησης δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποδυναμώσει τα υφιστάμενα ή τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και να επιβαρύνει άμεσα τους καταναλωτές·

Από «το αγρόκτημα στο πιάτο»: σχεδιασμός ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων

55.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υποβάλει εντός του 2020 μια στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», για την παραγωγή μιας πιο βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των τροφίμων μέσα από την συνένωση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, μαζί με τη φιλοδοξία του να διασφαλιστούν στους Ευρωπαίους φθηνά, ποιοτικά και βιώσιμα τρόφιμα, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή έσοδα για τους γεωργούς και τους αλιείς και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα· θεωρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα πρέπει να συνάδει πλήρως με την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μεριμνήσει ώστε τα ευρωπαϊκά τρόφιμα να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork) για την οικοδόμηση ενός πραγματικά μακροπρόθεσμου οράματος για βιώσιμα και ανταγωνιστικά συστήματα τροφίμων, προωθώντας παράλληλα την αμοιβαιότητα των προτύπων παραγωγής της ΕΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

56.  επισημαίνει ότι η βιώσιμη γεωργία και οι γεωργοί θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στην κλιματική δράση, στην κυκλική οικονομία και στην ενισχυμένη βιοποικιλότητα και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών· τονίζει ότι πρέπει να δοθούν στους γεωργούς της ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, όπως είναι η επένδυση στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα γεωργικά συστήματα· τονίζει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να αποσκοπεί στη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβάθμισης του εδάφους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

57.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής· τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού στη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, για παράδειγμα μέσω της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της επιβράβευσης των παραγωγών που προμηθεύουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας για την παροχή δημόσιων αγαθών, όπως είναι τα υψηλότερα πρότυπα για το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων, οφέλη τα οποία επί του παρόντος δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς σε τιμές εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης·

58.  ζητεί μια βιώσιμη ΚΓΠ που να στηρίζει ενεργά τους γεωργούς και να τους ενθαρρύνει, μέσω των μέτρων της, να αποφέρουν περισσότερα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη και να διαχειρίζονται καλύτερα την αστάθεια και τις κρίσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη συμβολή της σημερινής πρότασης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ στις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιοποικιλότητας προκειμένου να την ευθυγραμμίσει πλήρως με τους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ευρώπη και για ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή· τονίζει ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και καλεί την Επιτροπή να παραμείνει ακλόνητη ως προς το σημείο αυτό κατά την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων, και ιδίως να επαληθεύσει τη φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα των οικολογικών μηχανισμών των κρατών μελών και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους· τονίζει τη σημασία που έχει, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας, μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στοχοθετημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη απλούστευση και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα παραδοτέα και τους στόχους προστιθέμενης αξίας· θεωρεί απαραίτητο να βοηθηθούν οι γεωργοί να κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία, και προς το σκοπό αυτό στηρίζει τον εξοπλισμό της ΚΓΠ με έναν προϋπολογισμό που θα της επιτρέψει να επιτύχει όλους τους στόχους της, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ·

59.  επαναλαμβάνει ότι η μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα είναι ένας από τους στόχους προτεραιότητας για τη βιώσιμη γεωργία· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή ότι θα αντιμετωπίσει την πίεση που τα φυτοφάρμακα ασκούν στο περιβάλλον και την υγεία και ότι θα μειώσει σημαντικά τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων όπως και τη χρήση των λιπασμάτων και των αντιβιοτικών, ακόμη και μέσω νομοθετικών μέτρων· τονίζει ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους μείωσης για τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα· ζητεί μια στρατηγική της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά για εναλλακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(4)·

60.  σημειώνει με ανησυχία ότι η γεωργία, η αλιεία και η παραγωγή τροφίμων εξακολουθούν να είναι η μεγαλύτερες αιτίες της απώλειας της χερσαίας και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας· πιστεύει ότι η απώλεια επικονιαστών, όπως οι μέλισσες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, δεδομένου ότι οι καλλιέργειες που εξαρτώνται από επικονίαση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που εξέδωσε το 2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν αναλόγως τις αξιολογήσεις τους για τα φυτοφάρμακα·

61.  τονίζει ότι απαιτούνται έξυπνες γεωργικές τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής θρεπτική τροφή για έναν αυξανόμενο πληθυσμό και να μειωθεί η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση για τη μείωση της σπατάλης στα τρόφιμα και για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων· ζητεί έναν εκτελεστό στόχο μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 50% σε όλη την ΕΕ μέχρι το έτος 2030, βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας· υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να έχουν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

62.  τονίζει ότι η νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και για τα ανώτατα όρια καταλοίπων των φυτοφαρμάκων πρέπει να αναθεωρηθεί και να βασίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα· παροτρύνει την Επιτροπή να απαγορεύσει πρόσθετα τροφίμων που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία· υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υγιούς τροφής για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων όπως και των καρκίνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών επιβολής, ώστε τα εισαγόμενα τρόφιμα να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα·

63.  επισημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν πως η προσφορά ασφαλών, υγιών και ποιοτικών τροφίμων σε όλους τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της ΚΓΠ και της ΚΑΠ· πιστεύει ότι τα ψηφιακά μέσα για την παροχή πληροφοριών μπορούν να συμπληρώνουν, αλλά όχι να αντικαθιστούν τις πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα· επιδοκιμάζει συνεπώς την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει νέους τρόπους καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της επισήμανσης των τροφίμων, για παράδειγμα όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση, την επισήμανση της χώρας καταγωγής ορισμένων τροφίμων και την επισήμανση της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων, με στόχο την αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς και την παροχή αντικειμενικών, διαφανών και φιλικών προς τον καταναλωτή πληροφοριών·

64.  τονίζει ότι η γεωργία μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της με βιώσιμες πρακτικές όπως είναι η γεωργία ακριβείας, οι βιολογικές καλλιέργειες, η αγροοικολογία, η αγροδασοπονία, η καλύτερη μεταχείριση των ζώων και η πρόληψη των ανθρώπινων και ζωικών ασθενειών, μαζί και με τη βιώσιμη δασική διαχείριση, την δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα, και τη βελτιωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, για την συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία του να δοθούν κίνητρα στους γεωργούς για να στραφούν σε μεθόδους που θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα με τρόπο δίκαιο, έγκαιρο και οικονομικά βιώσιμο· επικροτεί το ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα καλύπτει επίσης τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης, και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα, τη χρήση πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη στον κλάδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για να τεθεί σε εφαρμογή ένα εκτενές ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο παραγωγής και εφοδιασμού με φυτικές πρωτεΐνες, το οποίο θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την Ένωση·

65.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη αξιακή αλυσίδα στον αλιευτικό τομέα («από το ψάρεμα στην κατανάλωση»)· αναγνωρίζει τις δυνατότητες του αλιευτικού τομέα να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί ο τομέας με τους στόχους της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιωσιμότητας αλλά και με την επιστήμη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη για τους ευρωπαίους αλιείς και τις γυναίκες αλιείς κατά τη μετάβασή τους σε βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα όλων των ιχθυηρών, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης καταγωγής για τα κονσερβοποιημένα ιχθυοπροϊόντα και την απόρριψη των προϊόντων που βλάπτουν ή υποβαθμίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον·

66.  θεωρεί σημαντικό να βελτιωθούν τα υπάρχοντα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και να αναπτυχθούν νέα όπου κρίνεται σκόπιμο, βάσει νέων επιστημονικών πορισμάτων, και να αρχίσουν διαδικασίες επί παραβάσει κατά της συστημικής μη συμμόρφωσης στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή και την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς χρονοτριβή, νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων που θα ανοίξει τον δρόμο σε ένα νόμο-πλαίσιο για την καλή μεταχείριση των ζώων και θα διασφαλίσει ότι θα λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία των ζώων σε όλες τις σχετικές πολιτικές·

Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

67.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι η Ευρώπη και ο κόσμος εξακολουθούν να χάνουν βιοποικιλότητα με ανησυχητικό ρυθμό έχοντας αποτύχει να υλοποιήσουν τους τρέχοντες στόχους τους, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας· τονίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα και χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως τα τέλη Μαρτίου 2020, πριν από την 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να ασκήσει πίεση για μια φιλόδοξη και δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα της μετά το 2020 περιόδου, με σαφείς στόχους και δεσμευτικούς στόχους για τις προστατευόμενες περιοχές, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2030 τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί με ειδικές δράσεις για τις ευρωπαϊκές υπερπόντιες οντότητες·

68.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 πρέπει να περιλαμβάνει εξίσου φιλόδοξα και εκτελεστά νομικά μέτρα, καθώς και δεσμευτικούς στόχους για την ενίσχυση της προστασίας και της αποκατάστασης των ευπαθών οικοσυστημάτων, καθώς και πλήρη μέτρα για την αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν σε απώλεια της βιοποικιλότητας· τονίζει τη σημασία της αύξησης της αποτελεσματικότητας και του μεγέθους των δικτύων προστατευόμενων περιοχών με σκοπό τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την διευκόλυνση της ανάκαμψης της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να εγγράψει στη στρατηγική της για την βιοποικιλότητα ως στόχο τη σταδιακή απαγόρευση των επικίνδυνων χημικών και να τον συνδέσει με την στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον· λαμβάνει υπό σημείωση τα σχέδια της Επιτροπής να προσδιορίσει μέτρα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και να προτείνει ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης· πιστεύει ότι οι πλούσιες σε βιοποικιλότητα περιοχές των αστικών πράσινων υποδομών συμβάλλουν στην μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου, της κλιματικής αλλαγής, των κυμάτων καύσωνα, των πλημμυρών και των προβλημάτων δημόσιας υγείας· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για πράσινες ευρωπαϊκές πόλεις και για αυξημένη βιοποικιλότητα στους αστικούς χώρους·

69.  τονίζει ότι η συνεκτική πολιτική τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο είναι κρίσιμη για μια επιτυχή πολιτική σε θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας· σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν σέβονται τη νομοθεσία για την προστασία της φύσης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017·

70.  εκτιμά ότι οι κινητήριες δυνάμεις της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι παγκόσμιες και δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα· υποστηρίζει, επομένως, την Επιτροπή στην πρότασή της για την υιοθέτηση δεσμευτικού στόχου προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα τον Οκτώβριο του 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με έναν φιλόδοξο σφαιρικό στόχο για τις προστατευόμενες περιοχές, χερσαίες και θαλάσσιες·

71.  υπενθυμίζει ότι τα δάση είναι απαραίτητα για τον πλανήτη μας και τη βιοποικιλότητα· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την παγκόσμια αποψίλωση των δασών και την καλεί να εντείνει τις δράσεις της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς χρονοτριβή, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια για τη διασφάλιση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και στην ενθάρρυνση των εισαγωγών που δεν δημιουργούν αποψίλωση δασών στο εξωτερικό·

72.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα, φιλόδοξη ενωσιακή στρατηγική για τα δάση, που θα αναγνωρίζει δεόντως τον σημαντικό, πολύπλευρο και πολυδιάστατο ρόλο των ευρωπαϊκών δασών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας, συνεκτιμώντας επίσης τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές· υπενθυμίζει την ανάγκη για δράση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παράνομη υλοτομία στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλες οι προσπάθειες δάσωσης, αναδάσωσης και αποκατάστασης θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και της αποθήκευσης άνθρακα·

73.  τονίζει ότι η λαθρεμπορία αγρίων ζώων και το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων είναι βασικοί παράγοντες για την απώλεια βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης του 2016 κατά της λαθρεμπορίας αγρίων ζώων λήγει το 2020· καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει και να αυστηροποιήσει τις διατάξεις του, να τις ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, και να μεριμνήσει για επαρκή χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους βασικό στοιχείο του αγώνα κατά των εγκλημάτων σε βάρος των αγρίων ζώων και κατά της μείωσης της βιοποικιλότητας·

74.  αναγνωρίζει τον ρόλο της γαλάζιας οικονομίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού και της βιομηχανίας, πρέπει να είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η χρήση των θαλάσσιων πόρων εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τη μακροπρόθεσμη ποιότητα και ανθεκτικότητα των ωκεανών· πιστεύει ότι οι ωκεανοί θα πρέπει να τεθούν στην κορυφή του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να προσδώσει στην Πράσινη Συμφωνία μια «γαλάζια» διάσταση και να ενσωματώσει πλήρως την ωκεάνια διάσταση ως βασικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας, να αναγνωρίσει πλήρως τις υπηρεσίες που οι ωκεανοί προσφέρουν στα οικοσυστήματα, αναπτύσσοντας ένα «σχέδιο δράσης για τους ωκεανούς και την υδατοκαλλιέργεια», και συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό συγκεκριμένες δράσεις που θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντίληψη απέναντι στα ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής όπως οι μεταφορές, η καινοτομία και η γνώση, η βιοποικιλότητα, η γαλάζια οικονομία, οι εκπομπές και η διακυβέρνηση·

75.  πιστεύει ότι η ΚΑΠ πρέπει να αποσκοπεί στον τερματισμό της υπεραλίευσης και στην ανασύσταση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων και γλυκών νερών, και στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βάσει οικοσυστήματος που θα συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ιχθυαποθέματα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ από την άποψη αυτή·

76.  τονίζει ότι απαιτούνται προσπάθειες διατήρησης των ωκεανών και των ακτών, τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και ζητεί μια πρόταση που θα θέτει ένα δεσμευτικό στόχο ως προς την επέκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών τουλάχιστον κατά 30 % σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα μέχρι το έτος 2030, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ωκεανών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών πόρων και των ικανοτήτων προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις για τη θάλασσα σε σχέση με την βιοποικιλότητα, το κλίμα και τη ρύπανση, και έτσι να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις που οι δραστηριότητες έχουν επί των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, και να εκπονηθούν τα κατάλληλα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της·

77.  τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγέτιδος στη διακυβέρνηση των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένου και ως προς την εμπορική διάσταση, μέσα από την προώθηση της έγκρισης ενός διεθνούς μηχανισμού, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα πέρα από τις περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας και μέσω μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλιεία, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής στρατηγικής με τις γειτονικές χώρες για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ με τίτλο «Decade of Ocean Science for Sustainable Development» (δεκαετία επιστήμης των ωκεανών για μια βιώσιμη ανάπτυξη), ώστε να συμμετέχει καλύτερα στην επιστήμη των ωκεανών και να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των ΣΒΑ·

Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

78.  χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για υποβολή σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης σε αέρα, νερό και έδαφος, το οποίο επίσης θα καλύπτει τη ρύπανση από την ξηρά προς το νερό, θα περιλαμβάνει ενισχυμένη παρακολούθηση και θα επικεντρώνει τις δράσεις του στην πρόληψη της ρύπανσης· θεωρεί λυπηρή την καθυστέρηση της παρουσίασης της στρατηγικής για ένα μη τοξικό περιβάλλον και καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020 μια φιλόδοξη διατομεακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι προστατεύονται επαρκώς από επιβλαβείς ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των εργαζομένων και των ευάλωτων πληθυσμών·

79.  θεωρεί ότι η στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον οφείλει να καλύψει όλα τα ρυθμιστικά κενά στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και να συμβάλει αποτελεσματικά στην ταχεία αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των ανθεκτικών χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών, καθώς και της αντιμετώπισης των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των νανομορφών ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από προϊόντα· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση αυτών των χημικών ουσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς δέσμευσης για την εξεύρεση κονδυλίων για βελτιωμένη έρευνα σχετικά με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και για προαγωγή της υποκατάστασης των επιβλαβών χημικών, της καθαρής παραγωγής και της βιώσιμης καινοτομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι δοκιμές σε ζώα στις αξιολογήσεις κινδύνων και ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες και τα κονδύλια για τον σκοπό αυτό·

80.  ζητεί να υποβληθεί φιλόδοξη νομοθετική πρόταση μέχρι τον Ιούνιο του 2020, για τη μείωση των ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά, στα παιχνίδια και στις συσκευασίες τροφίμων, και να υποβληθεί σχέδιο δράσης που θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχους και προθεσμίες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs)· επισημαίνει, ακόμα, ότι το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των μιγμάτων και οι συνδυασμένες εκθέσεις σε αυτούς·

81.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σαφή νομοθετική δράση για την αντιμετώπιση των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον, τόσο ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής όσο και ως αποτέλεσμα της χρήσης και της διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων· επισημαίνει με ανησυχία τον ρόλο που διαδραματίζουν τα φαρμακευτικά προϊόντα στη συμβολή στη μικροβιακή αντοχή όταν απελευθερώνονται στο περιβάλλον μέσω της απόρριψης ζωικών περιττωμάτων·

82.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για τον αέρα, το νερό και το έδαφος πρέπει να συνιστά μια ολοκληρωμένη και εγκάρσια στρατηγική για την προστασία της υγείας των πολιτών από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο προστασίας της ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)· ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη μέλη μέσω της εφαρμογής ισχυρών και εναρμονισμένων μεθόδων μέτρησης και με εύκολη πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις πληροφορίες· ζητεί να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα εναντίον όλων των σχετικών ρύπων με στόχο την αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών του εδάφους των επιφανειακών υδάτων· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα πρέπει να προσδώσει έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης, στη συνοχή με τις πολιτικές για την κυκλική οικονομία και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· επιπλέον, ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας Σεβέζο·

Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και διασφάλιση δίκαιης μετάβασης

83.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραδοχή ότι απαιτούνται σημαντικά χρηματοδοτικά κονδύλια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης για ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται πως ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω σε όλους τους τομείς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ένα συνεκτικό σύνολο προτάσεων που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σχέδιο είναι αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν οι σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης και οι πρόσθετες επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το συντηρητικό ποσό των 260 δισεκατομμυρίων EUR που δήλωσε η Επιτροπή, στο οποίο δεν λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, οι επενδυτικές ανάγκες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η βιοποικιλότητα, ή οι δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους· τονίζει ότι το κόστος της σε βάθος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι τώρα πολύ μικρότερο από το κόστος που προκύπτει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

84.  υποστηρίζει τα σχέδια για ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο που θα συμβάλει στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος και στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία, και θα διασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμά την εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα (το «Σχέδιο Juncker») και να δίνει ειδική έμφαση στις πραγματικά πρόσθετες επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· ζητεί να αναληφθούν συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του επενδυτικού χάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα και προγράμματα της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω του InvestEU·

85.  χαιρετίζει ως ένα σημαντικό βήμα τη νέα πολιτική ενεργειακής δανειοδότησης και τη νέα στρατηγική κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τις οποίες η ΕΤΕπ ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου 2019 ως θετική συμβολή στην επίτευξη της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· χαιρετίζει τον μετασχηματισμό της ΕΤΕπ σε κλιματική τράπεζα της Ευρώπης, που μέχρι το 2025 θα αφιερώνει το 50 % των πράξεών της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα τερματίσει μέσα στο 2021 τη στήριξη σε έργα ορυκτών καυσίμων και θα ευθυγραμμίσει εντός του 2020 όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· προτρέπει την ΕΤΕπ να αναλάβει ενεργό ρόλο, στηρίζοντας έργα που υποστηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση: έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες· ζητεί, η επενδυτική πολιτική της ΕΤΕπ να παρέχει κατά προτεραιότητα στοχευμένη χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προσθετικότητα που μπορεί να προσφέρει η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ σε συνδυασμό με άλλες πηγές· τονίζει ότι ο συντονισμός με άλλα χρηματοδοτικά μέσα είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ δεν μπορεί από μόνη της να χρηματοδοτήσει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του νεοεκλεγμένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις οποίες το θεσμικό όργανο, στο πλαίσιο των καθηκόντων του στον νομισματικό και τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική δράση που υπόσχεται η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με την επιφύλαξη της εντολής της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις Συνθήκες·

86.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα ανισορροπία της αγοράς μεταξύ χαμηλής προσφοράς και υψηλής ζήτησης βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· επαναλαμβάνει τον ρόλο της βιώσιμης χρηματοδότησης και θεωρεί ουσιώδες να εγκρίνουν ταχέως τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αναπτύξουν βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια του βαθμού βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και να επιτευχθεί η επιτυχής απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· εμμένει στην ανάγκη να αξιοποιηθεί η επιτυχία της στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων μιας πράσινης ετικέτας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, του προτύπου πράσινων ομολόγων και της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες, χαιρετίζει δε τη δημιουργία της διεθνούς πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

87.  επισημαίνει την ανάγκη στήριξης για μια δίκαιη μετάβαση και χαιρετίζει τις σχετικές δεσμεύσεις της Επιτροπής· εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση αυτή και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· πιστεύει ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα ταμείο, αλλά αποτελεί μια ολιστική πολιτική προσέγγιση που στηρίζεται σε επενδύσεις οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει πίσω, και υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει απλώς να αποτελεί καθαρή μεταφορά σε εθνικές κυβερνήσεις ή εταιρείες, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πληρωμή εταιρικών υποχρεώσεων, αλλά να βοηθά συγκεκριμένα τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς και τις κοινότητες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως είναι οι περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα και υψηλής έντασης άνθρακα, να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην καθαρή οικονομία του μέλλοντος, χωρίς να έχουν αποθαρρυντικό αποτέλεσμα σε προορατικά σχέδια και πρωτοβουλίες· πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση προκειμένου να προετοιμάσει και να προσαρμόσει τους εργαζομένους σε νέες προοπτικές, απαιτήσεις και ικανότητες στον τομέα της απασχόλησης και να στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας και βιώσιμων θέσεων εργασίας· τονίζει με έμφαση ότι η χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης πρέπει να θέτει ως προϋπόθεση την πρόοδο σε συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα εξάλειψης των ανθρακούχων εκπομπών σε συμφωνία με την Συμφωνία του Παρισιού, και ειδικά τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και τον μετασχηματισμό των οικονομικών περιφερειών που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης, προκειμένου να παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό· τονίζει, ωστόσο, ότι τα ταμεία δεν μπορούν από μόνα τους να διασφαλίσουν τη μετάβαση και απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ που θα βασίζεται σε πραγματικό διάλογο και εταιρική σχέση με τα ενδιαφερόμενα άτομα και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

88.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, όσον αφορά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πράσινου συμφώνου, και την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει ακόμη ένα άλμα στον τομέα των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων νέων πιστώσεων του προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, καθώς και μια δίκαιη μετάβαση προς μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία με βάση τα υψηλότερα κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην παραμεληθεί κανείς και πουθενά· αναμένει ότι τα δημοσιονομικά μέσα για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα είναι ανάλογα με τη φιλοδοξία αυτή, τονίζοντας παράλληλα ότι ένα μειωμένο ΠΔΠ θα αποτελούσε προφανώς ένα βήμα προς τα πίσω·

89.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει καλό συντονισμό, συνοχή και συνέπεια ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες ενωσιακές πολιτικές και τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες, οι συμπληρωματικότητες και η προσθετικότητα των χρηματοδοτήσεων και να μοχλευθούν οι βιώσιμες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με σκοπό έτσι μια μεγαλύτερη βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση της χρηματοπιστωτικής στήριξης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του στην αρχή της ενσωμάτωσης των στόχων στο πλαίσιο του ΠΔΠ, προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή των πολιτικών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και τη διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας και μιας ισχυρής οικονομίας·

90.  ζητεί τη θέσπιση φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων σε σχέση με τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, που να υπερβαίνουν τα επίπεδα των στοχευμένων κοινών μετοχών, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· ζητεί να μεριμνά η Επιτροπή ώστε καμία ενωσιακή δημόσια χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ενωσιακή πολιτική να μην είναι αντίθετη με τους στόχους στης Συμφωνίας του Παρισιού και με τους άλλους ενωσιακούς περιβαλλοντικούς στόχους και τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις·

91.  υποστηρίζει την καθιέρωση μιας δέσμης καλά στοχοθετημένων νέων πράσινων ιδίων πόρων, σύμφωνων με τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και την προώθηση και διευκόλυνση μιας πράσινης και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· θεωρεί τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής σημείο εκκίνησης·

92.  πιστεύει ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους πολιτικής της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και να αποσκοπεί στην ενίσχυση και την απλούστευση των επενδύσεων σε βιώσιμες λύσεις, διασφαλίζοντας την ταχεία σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές απολύτως συμβατές με τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με τους περιβαλλοντικούς στόχους για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ο ρόλος των οποίων θα είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική και καινοτόμο εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να επιτρέπει την εθνική στήριξη για διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το ισχυρό σύνολο των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ·

93.  τονίζει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που απαιτεί η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να προέρχεται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στον οικολογικό προσανατολισμό των εθνικών προϋπολογισμών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, χωρίς βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική και χωρίς αξιόπιστη οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη, κάθε μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης της πράσινης συμφωνίας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα πρέπει να είναι πραγματικά πρόσθετες και να μην οδηγούν σε διαγκωνισμό για χρηματοδότηση από την αγορά· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις δυνατότητες να επωφεληθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις από το γενικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων·

94.  ζητεί να αντανακλάται το μετασχηματιστικό θεματολόγιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας στο πλαίσιο ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει πως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως σήμερα λειτουργεί, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ενσωματωθούν, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία κινητήρια δύναμη μιας αλλαγής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ευημερίας για όλους στην Ευρώπη· υποστηρίζει επομένως την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, πράγμα που συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν εθνικά σχέδια επίτευξης αυτών των στόχων· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εκπονεί αξιολογήσεις της συνέπειας των προϋπολογισμών των κρατών μελών σε σχέση με τους επικαιροποιημένους κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

Κινητοποίηση της έρευνας και προώθηση της καινοτομίας

95.  υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια πρωτοπορία στην έρευνα και την καινοτομία είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων μας, διασφαλίζοντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική για την επίτευξη μιας ουδέτερης, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπης έως το 2050 το αργότερο, και την καθαρή μετάβαση της κοινωνίας, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική ανταγωνιστικότητα και ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην ανάγκη εργασίας σε όλους τους τομείς και επιστημονικούς κλάδους· τονίζει την ανάγκη για συστημική ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και για ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με όλα τα προγράμματα του θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ· επισημαίνει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην παροχή πρόσθετων οφελών κατά τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής·

96.  υπογραμμίζει τη σημασία του εστιασμένου σε συγκεκριμένες αποστολές προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της περιόδου 2021-2027, το οποίο παρέχει σε ευρύ φάσμα φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων πολιτών, μια ευκαιρία συμμετοχής στην αντιμετώπιση της πιεστικής παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και στη στροφή σε πιο συνεργατικές πρακτικές έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας για την ψηφιακή και βιομηχανική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα· τονίζει ότι τα άλλα ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν μεγαλύτερο μερίδιο προϋπολογισμού στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών· ζητεί από την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που απορρέουν από το ευρύτερο περιβάλλον καινοτομίας, δεδομένου ότι πολλές νέες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

97.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα εμβληματικά διαστημικά μη στρατιωτικά προγράμματά της Copernicus και Galileo, καθώς και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, καθότι προσφέρουν πολύτιμη συνδρομή στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι όλες οι υπηρεσίες Copernicus για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές το ταχύτερο και έτσι να παρέχουν τη συνεχή ροή δεδομένων απαραίτητων για αποτελεσματικές δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

98.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν η μεταφορά τεχνολογίας και η κοινοχρησία της γνώσης στους τομείς του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής, της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της κυκλικότητας, καθώς και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επιμένει στη σημασία της στήριξης της διείσδυσης στην αγορά, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό των ουσιαστικών γνώσεων της ΕΕ σε καινοτομίες· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία αποτελεί επίσης ευκαιρία να σφυρηλατηθεί σύζευξη των διαφόρων σχετικών τομέων, από την οποία θα αντλούν συμβιωτικά οφέλη· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η βιοοικονομία μάς δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους συμβιωτικά οφέλη σε διάφορους τομείς και να συμπληρωθεί η κυκλική οικονομία·

99.  επαναλαμβάνει ότι οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν την επιστημονική αριστεία και την συμμετοχική επιστήμη, να ενισχύουν τη συνεργασία πανεπιστημίου-βιομηχανίας, και να προάγουν την καινοτομία και τη βάσει αποδείξεων διαμόρφωση πολιτικής, και ταυτόχρονα να προωθούν την επιτόπια διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση σε νέα επαγγέλματα που επίσης συνδέονται με αυτήν, για εργαζόμενους, διδάσκοντες και νέους· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων και τις εγγυήσεις για τη νεολαία με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην πράσινη οικονομία και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση· θεωρεί ότι είναι θέμα συνοχής με τους στόχους της ανακοίνωσης η προώθηση της «πράσινης κινητικότητας» στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027·

Η αρχή του «Μη βλάπτειν» – Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

100.  χαιρετίζει την έννοια της αρχής του «Μη βλάπτειν» και τη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα μεριμνήσει ώστε όλες οι ενωσιακές δράσεις να βοηθήσουν την ΕΕ να αποκτήσει ένα βιώσιμο μέλλον και να επιτύχει μια δίκαιη μετάβαση, μεταξύ άλλων και με τη χρήση πράσινων εργαλείων ενσωμάτωσης στον προϋπολογισμό, και επίσης να τη βοηθήσουν να επικαιροποιεί αναλόγως τις «κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας»· επιμένει σε μια συνεπή προσέγγιση για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην πλήρη και ορθή υλοποίηση της τρέχουσας και μελλοντικής περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

101.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της αρχής της προφύλαξης στην καθοδήγηση των δράσεων της ΕΕ σε όλους τους τομείς πολιτικής, σε συνδυασμό με την αρχή του «Μη βλάπτει», με ύψιστη προτεραιότητα την αρχή της συνοχής της πολιτικής· πιστεύει ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να διέπει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά την υποβολή προτάσεων για δίκαια και συντονισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων·

102.  τονίζει την ανάγκη να βασίζονται όλες οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις σε εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων στις οποίες θα προσδιορίζονται οι κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους της μη ανάληψης δράσης, καθώς και των επιπτώσεων στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και στην ανάγκη να αποφευχθούν οι διαρροές άνθρακα, οι επιπτώσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη, περιφέρειες και τομείς, οι επιπτώσεις στην απασχόληση και οι επιπτώσεις στην μακροπρόθεσμη επενδυτική ασφάλεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταδεικνύονται στο κοινό τα οφέλη της κάθε πρότασης, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η συνοχή της πολιτικής με τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C, και να διασφαλίζεται ότι δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει όλες τις νομοθετικές προτάσεις και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιλαμβάνει ειδική ενότητα στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο κάθε πρωτοβουλία θα τηρεί την αρχή του «μη βλάπτειν»· ζητεί να επεκταθεί το μέτρο αυτό ώστε να συμπεριλάβει τις εκτελεστικές πράξεις και τα μέτρα κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχοι (ΚΔΕ)·

103.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί στους πολίτες της ΕΕ η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα έγγραφα, που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του Aarhus· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΕΕ με τη Σύμβαση, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συζητά την αναθεώρηση του κανονισμού Aarhus·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει το σενάριο 1 του εγγράφου προβληματισμού με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)»(5), με το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, να ενσωματωθεί η αρχή της «προτεραιότητας στη βιωσιμότητα» στα θεματολόγια για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών της·

105.  τονίζει ότι το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον πρέπει να αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την υλοποίηση των ΣΒΑ, καθώς και να προωθεί την εφαρμογή τους·

106.  τονίζει το μεγάλο κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης εντός της ΕΕ σε χώρες έξω από την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα στόχο για τη μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της ενωσιακής κατανάλωσης και παραγωγής σε συνάρτηση με τα πλανητικά όρια της Γης· εκφράζει εν προκειμένω ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού προκειμένου να αυξηθούν τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγετικός παράγων

107.  υπογραμμίζει ότι ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, η ΕΕ μπορεί να θέσει πρότυπα που θα ισχύουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική προβολή της με βάση τη «διπλωματία των πράσινων συμφωνιών» καθώς και την «κλιματική διπλωματία»· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συζήτηση σε άλλες χώρες προκειμένου να αυξήσει τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, όπως επίσης να ενισχύσει τη φιλοδοξία της όσον αφορά τον καθορισμό νέων προτύπων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει την οικονομική της βαρύτητα ώστε να διαμορφώσει διεθνή πρότυπα που να είναι σύμφωνα σε ένα ελάχιστο επίπεδο με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση μιας δίκαιης και ομαλής μετάβασης σε όλα τα μέρη του κόσμου και δη σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων·

108.  χαιρετίζει θερμά τις παγκόσμιες κινητοποιήσεις για το κλίμα, όπως τις μαθητικές κινητοποιήσεις για το κλίμα (Fridays for Future), που φέρνουν την κλιματική κρίση στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα·

109.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για την αναζωογόνηση του δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι ΜΚΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις, στην κατάρτιση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας·

110.  επισημαίνει ότι το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει πως όλες οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες περιλαμβάνουν ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων για το κλίμα και το περιβάλλον, με πλήρη σεβασμό των διεθνών δεσμεύσεων, ιδίως της συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καταστήσει τη συμφωνία του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο για όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, και να διασφαλίσει ότι όλες οι χημικές ουσίες, τα υλικά, τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά θα συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ·

111.  πιστεύει ότι η αδυναμία της COP25 στη Μαδρίτη να επιτύχει συναίνεση για ένα υψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο κλιματικών φιλοδοξιών και η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανάγκη μιας ενωσιακής ηγεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα απαιτήσει από την ΕΕ να ενισχύσει την κλιματική και περιβαλλοντική διπλωματία της και να αυξήσει τις διμερείς δεσμεύσεις με χώρες εταίρους, ειδικά πριν από την COP26 στη Γλασκώβη και την COP15 στο Kunming στην Κίνα· θεωρεί την COP26 κρίσιμη στιγμή που είτε θα υπονομεύσει είτε θα ενισχύσει την ακεραιότητα της συμφωνίας του Παρισιού·

112.  χαιρετίζει την έμφαση που δίδεται στη διπλωματία στον τομέα του κλίματος και επιμένει ότι, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, η ΕΕ πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, να διασφαλίζει συνοχή και συνέπεια μεταξύ όλων των πολιτικών της σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, και να προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο το κλίμα και την περιβαλλοντική διπλωματία της ΕΕ μέσω της δημιουργίας δεσμών μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της γεωργίας, της επίλυσης συγκρούσεων και της ασφάλειας, της μετανάστευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών και των έμφυλων ανησυχιών· τονίζει ότι όλες οι εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλονται σε «πράσινο έλεγχο»·

113.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προβάλει την ΕΕ ως πρωταγωνιστή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, να σχεδιάσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ανανεωμένου πενταετούς σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων που συμφωνήθηκε στην COP25 (πρόγραμμα εργασίας της Λίμα), να προωθήσει την ισότητα των φύλων στη διαδικασία της UNFCCC και να ορίσει μόνιμο σύνδεσμο επαφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, με αποστολή την εφαρμογή και την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα που ευθύνεται για το φύλο στην ΕΕ και παγκοσμίως·

114.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή υπονομεύει την πρόοδο στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, μπορεί δε να οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία φτώχεια έως το 2030· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 πρέπει να είναι στενά αλληλένδετες·

115.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δραματικές επιπτώσεις που έχει η αλλαγή του κλίματος στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών (ΑΜΝΚ)· πιστεύει ότι τα κράτη που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες CO2, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν ηθικό καθήκον να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι η συνεργασία της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ενσωματώνει τις στρατηγικές για το κλίμα ως ουσιαστικό μέρος, σε μια εξατομικευμένη και με βάση τις ανάγκες προσέγγιση, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα εθνικά σχέδια των χωρών εταίρων και τις στρατηγικές για το κλίμα·

116.  τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πρόσθετη οικονομική και τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην πράσινη μετάβαση, π.χ. μέσω αναπτυξιακών έργων· ζητεί, ειδικότερα, από την ΕΕ να εντείνει τη χρηματοδότηση για το κλίμα σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως ΛΑΧ, ΜΑΝΧ και ευάλωτες χώρες, και να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις για οικοδόμηση ανθεκτικότητας, καινοτομία, προσαρμογή και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και φιλικές στο κλίμα, καθώς και για ανθεκτικές υποδομές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ένταση των φυσικών καταστροφών· πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ανταλλαγή γνώσεων, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες·

117.  τονίζει ότι η συνολική στρατηγική για την Αφρική και η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για την υλοποίηση των πτυχών εξωτερικής πολιτικής της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, την επανεξέταση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, και την εναρμόνιση των πολιτικών της ΕΕ με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς δεσμεύσεις της·

118.  υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να θέσει τέλος στις εξαγωγές αποβλήτων από την ΕΕ και να ενισχύσει την κυκλική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί τη θέσπιση καθολικής απαγόρευσης των πλαστικών μίας χρήσης·

119.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για μια διεθνή συμφωνία κατά της επέκτασης της μικροβιακής αντοχής και κατά της αυξανόμενης εμφάνισης λοιμωδών νόσων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τον κίνδυνο της έλλειψης φαρμάκων·

o
o   o

120.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0220.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου