Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0054/2020

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 4.1
CRE 16/01/2020 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 167kWORD 58k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
P9_TA(2020)0011RC-B9-0054/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως με την ελευθερία της έκφρασης (2020/2502(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2), της 19ης Ιανουαρίου 2017(3), της 6ης Ιουλίου 2017(4) και της 5ης Ιουλίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2019, για τη χρηματοδότηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2019 για τη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της ΕΕ, της 29ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων τρίτων χωρών όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Φεβρουαρίου 2017, της 25ης Ιανουαρίου 2018 και της 24ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το Μπουρούντι, του Σεπτεμβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που υπέγραψαν 39 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας την απελευθέρωση των δημοσιογράφων από τον ειδησεογραφικό όμιλο «Iwacu» του Μπουρούντι, με ημερομηνία την 9η Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248, της 12ης Νοεμβρίου 2015, και υπ’ αριθ. 2303, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστική επιτροπή για το Μπουρούντι, που παρουσιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2017 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNIIB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, της 13ης Ιουνίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/19 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την ανανέωση της εντολής της εξεταστικής επιτροπής για το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015(6), καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (CFSP) 2015/1763 της 1ης Οκτωβρίου 2015(7), (CFSP) 2016/1745 της 29ης Σεπτεμβρίου 2016(8), και (CFSP) 2019/1788 της 24ης Οκτωβρίου 2019(9), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 8ης Μαΐου 2018, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986, και ο οποίος επικυρώθηκε από το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(10),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019, που συντάσσεται από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2015 στο Μπουρούντι πυροδότησαν πολιτική αναταραχή, εξετάστηκαν από την αποστολή εκλογικών παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι και κρίθηκε ότι αποτέλεσαν σοβαρή επιδείνωση των βασικών συνθηκών για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος ψήφου και υπήρξαν αντικείμενο μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί, δεκάδες δημοσιογράφοι εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν από την αυτοεπιβεβλημένη εξορία τους και αυτοί που παρέμειναν συναντούν δυσκολίες στο να ασκήσουν ελεύθερα το έργο τους, συχνά ως αποτέλεσμα παρενόχλησης από τις δυνάμεις ασφαλείας, που ενθαρρύνεται από την επίσημη ρητορική η οποία συνδέει τα μη ευθυγραμμισμένα μέσα με εχθρούς του έθνους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι παραμένει ανησυχητική, με πολλές καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, ενώ οι αυξανόμενες τιμές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά και κοινωνικοπολιτισμικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα σε επαρκή τροφή και την ελευθερία από την πείνα, τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα στην εργασία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο σχετικά με την επίτευξη πολιτικής λύσης μέσω του εσωτερικού διαλόγου στο Μπουρούντι απειλεί σοβαρά τη διεξαγωγή εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές μπορεί να εδραιώσουν περαιτέρω τη διολίσθηση του Μπουρούντι στον αυταρχισμό, ελλείψει ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων στη διαδικασία, εν μέσω της συρρίκνωσης του πολιτικού χώρου και της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ειρηνικές, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεταλμένη από το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ εξεταστική επιτροπή για το Μπουρούντι (COIB), στην έκθεσή της, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, τόνισε ότι λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του 2020, επικρατούσαν ο φόβος και ο εκφοβισμός για εκείνους που αντιτάχθηκαν στο κυβερνών κόμμα CNDD-FDD, και ενώ οι εντάσεις συνέχισαν να αυξάνονται όσο έφτανε η ώρα των δημοσκοπήσεων τον Μάιο του 2019, οι τοπικές αρχές και τα μέλη της διαβόητης ένωσης νέων του κυβερνώντος κόμματος, της Imbonerakure, συνέχισαν να διαπράττουν πολιτικά υποκινούμενες πράξεις βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η COIB το έχει επανειλημμένα ζητήσει , η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Μπουρούντι, το οποίο συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Μπουρούντι για την οικοδόμηση της ειρήνης, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης και το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας και της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έκλεισε τον Μάρτιο του 2019 με επιμονή της κυβέρνησης του Μπουρούντι, η οποία είχε ήδη αναστείλει κάθε μορφή συνεργασίας με το Γραφείο τον Οκτώβριο του 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι το 2019 η οικονομική ανάπτυξη του Μπουρούντι θα είναι 1,8 %, έναντι 1,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2019-2020 εμφανίζει έλλειμμα 189,3 δισεκατομμυρίων FBu (14,26 %), έναντι ελλείμματος 163,5 δισεκατομμυρίων FBu κατά την αντίστοιχη περίοδο 2018-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 βρίσκονται στις γειτονικές χώρες 369 517 πρόσφυγες από το Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Σεπτεμβρίου του 2017 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μπουρούντι 78 000 πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας 130 562 πολίτες του Μπουρούντι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 159η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του λόγου είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διεξαχθούν εκλογές ελεύθερα και κατόπιν ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη, ανεξάρτητη και αμερόληπτη δημοσιογραφία αποτελεί επέκταση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες, εξακολουθούν να αποτελούν κυρίαρχες πηγές ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες και να ενισχυθούν η κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και ο διάλογος και, συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη, ενημερωμένη και δίκαιη εκλογική διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με το 74,7 % του πληθυσμού του να ζει σε συνθήκες φτώχειας, και κατατάσσεται στην 185η θέση μεταξύ 189 στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % του πληθυσμού του Μπουρούντι υποφέρει από χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού είναι κάτω των 15 ετών και, μόνο το 2019, πάνω από οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν με ελονοσία, εκ των οποίων 3 000 απεβίωσαν λόγω της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, οι φτωχές κοινωνικές υπηρεσίες, η υψηλή ανεργία των νέων και η έλλειψη ευκαιριών εξακολουθούν να πυροδοτούν τη βία στη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μπουρούντι ανακοίνωσε τρίμηνη αναστολή των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται σοβαρά η λειτουργία περίπου 130 διεθνών ΜΚΟ, ορισμένες από τις οποίες παρείχαν υποστήριξη η οποία έσωζε ζωές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιουλίου 2019, η κυβέρνηση εξέδωσε δύο διατάγματα που θεσπίζουν μια διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις διεθνείς ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Μπουρούντι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μπουρούντι (OHCHR), στις 28 Φεβρουαρίου 2019, και ότι δεν έχει επιδείξει καμία δέσμευση να διατηρήσει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με το Γραφείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η COIB αποτελεί σήμερα τον μόνο ανεξάρτητο διεθνή μηχανισμό που διερευνά παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Μπουρούντι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι εξακολουθούν να απορρίπτουν τις εργασίες της COIB στο σύνολό τους και συστηματικά, και αρνήθηκαν να της δώσουν πρόσβαση στη χώρα, θεωρώντας την πολιτικά μεροληπτική, αλλά δεν παρείχαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την ουσιαστική τεκμηρίωση των κατηγοριών τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου του 2017, το Μπουρούντι αποσύρθηκε από το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για την έναρξη μιας διαδικασίας επαναπροσχώρησης στο Καταστατικό της Ρώμης, η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έχει αναλάβει καμία δράση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τανζανία και το Μπουρούντι υπέγραψαν συμφωνία το 2019 για την επιστροφή των 180 000 Μπουρουντιανών προσφύγων από την Τανζανία στη χώρα καταγωγής τους, είτε οικειοθελώς είτε χωρίς τη θέλησή τους, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2019, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι οι συνθήκες στο Μπουρούντι δεν ευνοούν την προώθηση των επιστροφών, καθώς οι επαναπατριζόμενοι ήταν μεταξύ των κύριων στόχων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ο εισαγγελέας του Μπουρούντι ζήτησε 15ετή ποινή για τέσσερις δημοσιογράφους από τον ειδησεογραφικό όμιλο «Iwacu Press Group», τις Christine Kamikazi, Agnès Ndiubusa, Térence Mpozenzi, και Egide Harrimana, και για τον οδηγό τους, Adolphe Masabarakiza, που συνελήφθησαν στις 22 Οκτωβρίου 2019 στην κοινότητα Musigati, στην επαρχία της Bubanza, ενώ κάλυπταν συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Μπουρούντι και κατηγορήθηκαν για συνενοχή στην υπονόμευση της κρατικής εσωτερικής ασφάλειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Jean Bigirimana του Iwacu αγνοείται από τις 22 Ιουλίου 2016 και, σύμφωνα με πληροφορίες, εθεάθη τελευταία φορά κρατούμενος από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SNR) στη Muramvya, 45 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, Bujumbura· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι δεν έχουν δηλώσει ποτέ τίποτα για την εξαφάνισή του·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2015, ο δημοσιογράφος Christophe Nkezabahizi, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στη Bujumbura· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν καταβλήθηκαν πραγματικές προσπάθειες από τις αρχές για τη διερεύνηση αυτού του βίαιου εγκλήματος και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 31 του Συντάγματος του Μπουρούντι εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα κάθε πολίτη του Μπουρούντι να λαμβάνει και να διαδίδει πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει την ευθύνη να προάγει και να προστατεύει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το Μπουρούντι είναι συμβαλλόμενο κράτος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης έχει περιοριστεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλοί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι παραμένουν εξόριστοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που έχουν παραμείνει στο Μπουρούντι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, κράτηση ή δίκες βάσει ψευδών κατηγοριών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και τα μέλη της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος Imbonerakure συντονίζουν μια εθνική εκστρατεία για τη συλλογή «εθελοντικών» συνεισφορών από τον πληθυσμό για τη χρηματοδότηση των εκλογών του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 6ης Δεκεμβρίου 2019, διαπιστώθηκε ότι, για τον σκοπό αυτό, τα μέλη της Imbonerakure και οι τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν επανειλημμένα βία και εκφοβισμό, περιόρισαν τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και χτύπησαν όσους δεν συμμορφώνονταν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Germain Rukuki, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέλος της Δράσης των Χριστιανών για την Εξάλειψη των Βασανιστηρίων (ACAT), καταδικάστηκε σε 32 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της εξέγερσης και της απειλής κατά της κρατικής ασφάλειας, της συμμετοχής σε κίνημα εξέγερσης και επιθέσεων εναντίον του αρχηγού του κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, ο ακτιβιστής Nestor Nibitanga, παρατηρητής για την Ένωση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρατουμένων (APRODH), καταδικάστηκε σε πέντε έτη για απειλή κατά της κρατικής ασφάλειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει απαγορευθεί στο BBC και το Voice of America (VOA) να εκπέμπουν τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές τους στο Μπουρούντι από τον Μάιο του 2019, οπότε και οι άδειες τους είχαν ανασταλεί, αρχικά για έξι μήνες, όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων την εποχή εκείνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2019, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Μπουρούντι, το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνίας (CNC), ανακοίνωσε ότι είχε αποσύρει την άδεια λειτουργίας του BBC και ανανέωσε την αναστολή της λειτουργίας του VOA· λαμβάνοντας υπόψη ότι το CNC απαγόρευσε επίσης σε κάθε δημοσιογράφο του Μπουρούντι την «παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να μεταδοθούν άμεσα ή έμμεσα» από το BBC ή το VOA·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο ανανέωσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι έως τις 24 Οκτωβρίου 2020·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος τεσσάρων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες κρίθηκε ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στάσιμες οι προσπάθειες της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) για την εξεύρεση λύσης στην πολιτική κρίση που προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου, το 2015, να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Pierre Nkurunziza, έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία αλλά το κυβερνών κόμμα ακόμα δεν έχει ορίσει τον υποψήφιό του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τους ισχύοντες περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων περιορισμών στις δημόσιες ελευθερίες, καθώς και τις μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εκφοβισμό και τις αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων και τις απαγορεύσεις εκπομπών, που καλλιεργούν κλίμα φόβου για τα μέσα ενημέρωσης του Μπουρούντι, και την αύξηση των περιορισμών στη δημοσιογραφία και την επαρκή κάλυψη θεμάτων, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο του 2020·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, η οποία υπονομεύει κάθε πρωτοβουλία συμφιλίωσης, ειρήνης και δικαιοσύνης, ιδίως δε για τη συνέχιση των αυθαίρετων συλλήψεων και των εξωδικαστικών εκτελέσεων·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως των ατόμων που είναι γνωστό ή εικάζεται ότι στηρίζουν την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων του Μπουρούντι που επαναπατρίζονται· υπενθυμίζει ότι το Μπουρούντι δεσμεύεται από τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συμφωνίας του Κοτονού· προτρέπει τις αρχές του Μπουρούντι να αναστρέψουν άμεσα την τάση για διάπραξη παραβάσεων και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατοχυρώνονται στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και σε άλλους διεθνείς μηχανισμούς που έχει κυρώσει η κυβέρνηση της χώρας·

4.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπουρούντι ότι η διεξαγωγή εκλογών αξιόπιστων, ειρηνικών, με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς προϋποθέτει τον σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ύπαρξη ενός ελεύθερου χώρου στον οποίο οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εκφράζονται χωρίς να δέχονται εκφοβισμό ή υπό τον φόβο αντιποίνων· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν τα μέτρα που περιορίζουν ή παρεμποδίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών και περιορίζουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία αυτών·

5.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσφάτως φυλακισμένων δημοσιογράφων του δημοσιογραφικού ομίλου Iwacu καθώς και όλων όσων συνελήφθησαν επειδή ασκούσαν θεμελιώδη δικαιώματά τους αλλά και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

6.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και οι δημοσιογράφοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, ιδίως στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών, και καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να σταματήσουν τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών της αντιπολίτευσης· καλεί επίσης τις αρχές να επιτρέπουν στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους να ασκούν τα νόμιμα καθήκοντά τους όσον αφορά την ανεμπόδιστη έρευνα και την αναφορά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό εσωτερικά εκτοπισθέντων από το Μπουρούντι και τις γειτονικές χώρες· καλεί την ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες του Μπουρούντι που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή είναι πρόσφυγες·

8.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος στον εκβιασμό πολιτών, να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η τροφή, το νερό και η εκπαίδευση, και να επιτρέψουν στους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας να λειτουργούν ανεξάρτητα και να παρέχουν βοήθεια βάσει του καθήκοντός τους να καλύπτουν τις πλέον επείγουσες ανάγκες·

9.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς επίσης και πρόοδος στις προσπάθειες συμφιλίωσης προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν αξιόπιστες εκλογές· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να διασφαλίσει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών θα διερευνώνται αμερόληπτα και οι δράστες θα διώκονται ποινικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

10.  παροτρύνει τις αρχές να διεξαγάγουν ενδελεχείς και διαφανείς έρευνες για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη, με δίκαιες και αξιόπιστες δίκες, όλων των φερόμενων ως δραστών δολοφονιών, εξαφανίσεων, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αυθαίρετων συλλήψεων, απειλών, παρενόχλησης ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία των δραστών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την Imbonerakure· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να δρομολογήσουν ανεξάρτητη έρευνα για την εξαφάνιση των δημοσιογράφων Jean Bigirimana, που αγνοείται από τις 22 Ιουλίου 2016, και Christophe Nkezabahzi, ο οποίος δολοφονήθηκε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στις 13 Οκτωβρίου 2015·

11.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της περιοχής, και συγκεκριμένα της ΚΑΑ και της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την πολιτική κρίση στο Μπουρούντι, ενώ τονίζει την ανάγκη για πιο ενεργή προσέγγιση και μεγαλύτερη προσπάθεια για την εξάλειψη της κρίσης και την προστασία του πληθυσμού του Μπουρούντι, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την ΑΕ να στείλει επειγόντως παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλη τη χώρα προκειμένου να εκτελέσουν την αποστολή τους·

12.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της συμφωνίας της Arusha κατέληξε σε αδιέξοδο και ζητεί από τους εγγυητές της συμφωνίας να επιδιώξουν τη συμφιλίωση· εκφράζει τη δέσμευσή του για τον διάλογο μεταξύ των φορέων του Μπουρούντι· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να στηρίξει την ΚΑΑ στην προσπάθειά της να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των φορέων του Μπουρούντι· καλεί όλους τους συμμετέχοντες στον προαναφερθέντα διάλογο να συνεργαστούν εποικοδομητικά και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

13.  παραπέμπει το Μπουρούντι στην ατζέντα των συνεδριάσεων της περιφερειακής και της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός για την εφαρμογή των υφιστάμενων αποφάσεων σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και ΑΕ, και συγκεκριμένα: την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2303, την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης με τους παρατηρητές της ΑΕ, την επανέναρξη της συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR)·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Μπουρούντι εξακολουθεί να αρνείται να συνεργαστεί με την εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων του τοπικού γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15.  καλεί τον ΟΗΕ να συνεχίσει τις αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που διαπράττονται από κρατικούς υπαλλήλους και από τη νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος Imbonerakure, και να προχωρήσει στην ενδεδειγμένη δίωξη των υπευθύνων· τονίζει ότι οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι πρέπει να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν, και ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής έννομη προστασία στα θύματα και στους επιζώντες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι·

16.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ευέλικτη και άμεση χρηματοδοτική στήριξη στους στην κοινωνία των πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων, που εξακολουθούν να εργάζονται στη χώρα, αλλά και σε όσους βρίσκονται στην εξορία, και ιδίως εκείνους που εργάζονται για την προαγωγή και την προστασία των πολιτικών, ατομικών, οικονομικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης·

17.  καλεί την ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ στο Μπουρούντι να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας στις δίκες όλων των δημοσιογράφων, πολιτικών κρατουμένων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, ιδίως των δημοσιογράφων του Iwacu, και επισκεπτόμενοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές και δημοσιογράφους στη φυλακή·

18.  ζητεί την επέκταση των στοχευμένων κυρώσεων της ΕΕ και παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει τις δικές του στοχευμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, εις βάρος ατόμων που ευθύνονται για συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να καταρτίσει επειγόντως έναν εκτεταμένο κατάλογο ονομάτων των υπευθύνων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να προστεθούν στον κατάλογο των αξιωματούχων του Μπουρούντι που υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις της ΕΕ·

19.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Μπουρούντι δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να προσχωρήσει εκ νέου στο Καταστατικό της Ρώμης· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να κινήσει άμεσα μια τέτοια διαδικασία· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο Μπουρούντι και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

20.  αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της προσφυγικής κρίσης του Μπουρούντι, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία των προσφύγων· καλεί τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να ενισχύσουν τη συνδρομή τους σε όλους όσοι είναι επί του παρόντος πρόσφυγες ή έχουν εκτοπιστεί λόγω της σύγκρουσης· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως συνέστησε η εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Μπουρούντι, να χορηγήσουν καθεστώς πρόσφυγα σε αιτούντες άσυλο από το Μπουρούντι και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά τις εκλογές του 2020·

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με την εντεινόμενη άσκηση πίεσης σε πρόσφυγες από το Μπουρούντι προκειμένου να επιστρέψουν στις εστίες τους πριν από τις εκλογές του 2020· καλεί τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να μεριμνήσουν ώστε η επιστροφή των προσφύγων να είναι οικειοθελής, να βασίζεται σε ενημερωμένες αποφάσεις και να διεξάγεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια· υπενθυμίζει ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή, αξιοπρεπή και οικειοθελή επιστροφή·

22.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει στους εξόριστους πολιτικούς αντιπάλους να επιστρέψουν και να πραγματοποιήσουν ελεύθερα την εκλογική τους εκστρατεία χωρίς εκφοβισμό, περιστατικά συλλήψεων ή βίας, και να επιτρέψει σε εξωτερικούς παρατηρητές να παρακολουθήσουν τις προετοιμασίες για τις εκλογές, την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων·

23.  επαναλαμβάνει ότι ένας πολιτικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο διεθνούς διαμεσολάβησης και σύμφωνα με τη Συμφωνία της Arusha και το Σύνταγμα του Μπουρούντι, παραμένει ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στο Μπουρούντι· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΚΑΑ, ως βασικό φορέα του διαλόγου μεταξύ των διάφορων παραγόντων στο Μπουρούντι, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή και άμεση συμμετοχή της κυβέρνησης του Μπουρούντι σε ένα διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για την ανεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην τρέχουσα κρίση·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μπουρούντι, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου του Μπουρούντι, τη Συνέλευση 'Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στην Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

(1) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 137.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 190.
(3) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 10.
(4) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 146.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0305.
(6) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 37.
(8) ΕΕ L 264 της 30.9.2016, σ. 29.
(9) ΕΕ L 272 της 25.10.2019, σ. 147.
(10) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου