Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2502(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0054/2020

Debatai :

PV 16/01/2020 - 4.1
CRE 16/01/2020 - 4.1

Balsavimas :

PV 16/01/2020 - 6.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0011

Priimti tekstai
PDF 146kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Burundis, ypač saviraiškos laisvė
P9_TA(2020)0011RC-B9-0054/2020

2020 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (2020/2502(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio, ypač į 2015 m. liepos 9 d.(1), 2015 m. gruodžio 17 d.(2), 2017 m. sausio 19 d.(3), 2017 m. liepos 6 d.(4) ir 2018 m. liepos 5 d.(5) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimą dėl 2019 m. metinės veiksmų programos Burundžio Respublikai finansavimo,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) deklaraciją ES vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2017 m. vasario 23 d., 2018 m. sausio 25 d. ir 2019 m. spalio 24 d. ataskaitas dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo mėn. JT žmogaus teisių tarybos Padėties Burundyje tyrimo komisijos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 39 Europos Parlamento narių pasirašytą 2019 m. gruodžio 9 d. laišką, kuriame raginama iš įkalinimo vietos paleisti Burundžio žinių platformos IWACU žurnalistus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ES vardu pateiktą deklaraciją dėl Žmogaus teisių dienos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. rezoliuciją Nr. 2248 ir į 2016 m. liepos 29 d. rezoliuciją Nr. 2303 dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 15 d. Jungtinių Tautų Padėties Burundyje tyrimo komisijos ataskaitą Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 13 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimą spaudai dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. paskelbtą nepriklausomo Jungtinių Tautų tyrimo dėl Burundžio ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio (toliau – Arušos susitarimas),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 29 d. JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 36/19 dėl Padėties Burundyje tyrimo komisijos įgaliojimų atnaujinimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1755(6), 2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1763(7), 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/1745(8) ir 2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/1788(9) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 8 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl padėties Burundyje artėjant referendumui dėl konstitucijos,

–  atsižvelgdamas į Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Kotonu susitarimas),

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio 27 d. priimtą Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kuri įsigaliojo 1986 m. spalio 21 d. ir kurią Burundis ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimą (ES) 2016/394 dėl konsultacijų su Burundžio Respublika pagal Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo 96 straipsnį procedūros baigimo(10),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitos „World Report 2019“ dalį dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. pasaulio spaudos laisvės indeksą, kurį parengė organizacija „Žurnalistai be sienų“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi žmonių nepasitenkinimą įžiebusius 2015 m. prezidento rinkimus Burundyje stebėjo Jungtinių Tautų rinkimų stebėjimo misija Burundyje, per šiuos rinkimus buvo iš esmės pažeistos esminės naudojimosi faktine teise balsuoti sąlygos ir rinkimus opozicija boikotavo;

B.  kadangi nepriklausomos radijo stotys vis dar uždarytos, daug žurnalistų dar negali grįžti iš savanoriškos tremties, o likusiesiems sudėtinga dirbti laisvai, dažnai taip yra dėl saugumo pajėgų vykdomo priekabiavimo, kurį skatina viešos kalbos, siejančios nepriklausomą žiniasklaidą su tautos priešais;

C.  kadangi padėtis Burundyje vis dar kelia nerimą, pranešama apie daug pagrindinių pilietinių ir politinių laisvių pažeidimų, sykiu kyla kainos, o tai daro neigiamą poveikį ekonominėms ir socialinėms ir kultūrinėms teisėms, pavyzdžiui, teisei užsitikrinti deramą gyvenimo lygį, teisei į švietimą, teisėms į deramą maistą ir laisvę nuo alkio, moterų teisėms, teisei dirbti ir profesinių sąjungų teisėms;

D.  kadangi aklavietė, į kurią patekta ieškant politinio sprendimo per Burundžio vidaus dialogą, kelia didelę grėsmę rinkimams, kuriuos numatyta surengti 2020 m. gegužės mėn.; kadangi šie rinkimai, nesant prasmingo politinio dialogo, gali dar labiau stiprinti Burundžio virsmą autoritarine valstybe; kadangi mažėjanti politinė erdvė sukelia neaiškumų dėl visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo šiame procese ir būtinybės sudaryti aplinką, kuri leistų surengti taikius, skaidrius ir patikimus rinkimus;

E.  kadangi JT žmogaus teisių tarybos įgaliota Padėties Burundyje tyrimo komisija savo 2019 m. rugsėjo 4 d. ataskaitoje pabrėžė, kad likus keliems mėnesiams iki 2020 m. prezidento ir parlamento rinkimų valdančiosios partijos „Demokratijos gynimo nacionalinė taryba – Demokratijos gynimo pajėgos“ oponentus užvaldė baimė ir jie yra bauginami, be to, įtampa nuolat augo artėjant 2019 m. gegužės mėn. rinkimams, vietos valdžios institucijos ir valdančiosios partijos liūdnos reputacijos jaunimo lygai „Imbonerakure“ priklausantys asmenys toliau vykdo politiškai pagrįstą smurtą ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi, nors Padėties Burundyje tyrimo komisija keletą kartų prašė bendradarbiauti, tačiau Burundžio vyriausybė atsisakė tai daryti;

F.  kadangi Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras Burundyje, bendradarbiavęs su Burundžio vyriausybe taikos kūrimo, saugumo sektoriaus reformos ir teisingumo sektoriaus reformos srityje ir padėjęs kurti institucinius ir pilietinės visuomenės gebėjimus imtis veiksmų žmogaus teisių klausimais, Burundžio vyriausybės reikalavimu buvo uždarytas 2019 m. kovo mėn., o vyriausybė jau 2016 m. spalio mėn. sustabdė visų formų bendradarbiavimą su šiuo biuru;

G.  kadangi Pasaulio bankas numatė, jog Burundžio ekonomikos augimas 2019 m. sieks 1,8 proc., palyginti su 1,7 proc. 2018 m.; kadangi visas Burundžio valstybės 2019–2020 m. biudžetas sudarytas su 189,3 mlrd. FBu (14,26 proc.) deficitu, palyginti su 163,5 mlrd. FBu deficitu tuo pačiu laikotarpiu 2018–2019 m.; kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis, nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. kaimyninėse šalyse buvo 369 517 pabėgėlių iš Burundžio; kadangi iš viso 78 000 pabėgėlių nuo 2017 m. rugsėjo mėn. savo noru grįžo į Burundį; kadangi nuo 2019 m. vasario 28 d. šalies viduje buvo perkelti 130 562 Burundžio gyventojai;

H.  kadangi organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2019 m. pasaulio spaudos laisvės indekse Burundis užima 159 vietą iš 180; kadangi saviraiškos ir žodžio laisvės yra itin svarbios siekiant užtikrinti laisvus ir informacija pagrįstus rinkimus; kadangi laisva, nepriklausoma ir nešališka žurnalistika yra pagrindinės žmogaus teisės į žodžio laisvę išplėtimas; kadangi valstybės kontroliuojama tradicinė žiniasklaida, pavyzdžiui, radijas ir laikraščiai, vis dar yra pagrindiniai informacijos šaltiniai; kadangi gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis, prieigos prie interneto ir socialinės žiniasklaidos stiprinimas yra būtinas siekiant suteikti prieigą prie informacijos ir stiprinti socialinį ir politinį stabilumą ir dialogą, todėl užtikrina laisvus, informacija pagrįstus ir teisingus rinkimus;

I.  kadangi Burundis yra viena iš skurdžiausių šalių pasaulyje, 74,7 proc. jos gyventojų gyvena skurdžiai, o valstybė žmogaus socialinės raidos indekse užima 185 vietą iš 189; kadangi daugiau kaip 50 proc. Burundžio gyventojų kenčia nuo nuolatinio maisto stygiaus, beveik pusė gyventojų yra jaunesni nei 15 metų amžiaus ir vien tik 2019 m. daugiau kaip aštuoni milijonai žmonių susirgo maliarija, iš jų nuo šios ligos mirė 3 000; kadangi skurdas, menkos socialinės paslaugos, didelis jaunimo nedarbas ir galimybių trūkumas toliau skatina smurtą šalyje;

J.  kadangi 2018 m. rugsėjo 27 d. Burundžio nacionalinė saugumo taryba paskelbė trims mėnesiams sustabdanti tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, taip padarydama didelę žalą apie 130 tarptautinių NVO veiklai, kai kurios iš šių organizacijų teikė gyvybiškai svarbią pagalbą;

K.  kadangi 2019 m. liepos 18 d. vyriausybė priėmė du dekretus, kuriais sukūrė ministerijų lygmens Burundyje veikiančių tarptautinių NVO stebėjimo ir vertinimo komitetą;

L.  kadangi nuo to laiko, kai 2019 m. vasario 28 d. buvo uždarytas Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras Burundyje, vyriausybė atsisakė pripažinti bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir neparodė jokio noro išlaikyti nors kokios formos bendradarbiavimą su šiuo biuru; kadangi Padėties Burundyje tyrimo komisija šiuo metu yra vienintelis nepriklausomas tarptautinis organas, tiriantis Burundyje vykdomus žmogaus teisių pažeidimus;

M.  kadangi Burundžio valdžios institucijos toliau absoliučiai ir sistemingai atmeta Padėties Burundyje tyrimo komisijos darbą ir atsisakė įleisti šią komisiją į šalį, nes laiko komisiją politiškai šališka, tačiau nepateikė jokių įrodymų savo kaltinimams pagrįsti;

N.  kadangi 2017 m. spalio mėn. Burundis pasitraukė iš Romos statuto, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų pradėti procedūrą, kuria būtų prisijungiama prie Romos statuto, Burundžio vyriausybė nesiėmė jokių veiksmų;

O.  kadangi Tanzanija ir Burundis 2019 m. pasirašė susitarimą iki 2019 m. gruodžio 31 d. savanoriškai ar ne sugrąžinti Tanzanijoje esančius 180 000 pabėgėlių iš Burundžio į jų kilmės šalį; kadangi 2019 m. rugpjūčio mėn. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras pranešė, kad sąlygos Burundyje nėra palankios, jog būtų galima skatinti pabėgėlius grįžti, nes grįžusieji tampa pagrindiniais žmogaus teisių pažeidimų taikiniais;

P.  kadangi 2019 m. gruodžio 30 d. Burundžio valstybės prokuroras paprašė keturiems žurnalistams iš spaudos grupės IWACU Christine‘ai Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence‘ui Mpozenzi‘ui, Egide‘ui Harerimanai ir jų vairuotojui Adolphe‘ui Masabarakizai skirti 15 metų laisvės atėmimo bausmes, šie asmenys buvo sulaikyti 2019 m. spalio 22 d. Musigačio bendruomenėje (Bubancos provincija), kai ruošė informaciją apie maištininkų ir vyriausybės pajėgų susidūrimus šiaurinėje ir vakarinėje Burundžio dalyje; šie asmenys yra kaltinami kenkimu valstybės vidaus saugumui bendrininkaujant;

Q.  kadangi nuo 2016 m. liepos 22 d. laikomas dingusiu IWACU žurnalistas Jean Bigirimana ir pranešama, kad kažkas matė, kaip šį asmenį sulaikė Nacionalinės žvalgybos tarnybos darbuotojai Muramvijoje – 45 km į rytus nuo sostinės Bujumburos; kadangi Burundžio valdžios institucijos nepateikė jokios informacijos apie šio asmens dingimą;

R.  kadangi 2015 m. spalio 13 d. žurnalistas Christophe Nkezabahizi ir jo žmona su dviem vaikais buvo nužudyti savo namuose Bujumburoje; kadangi valdžios institucijos nesiėmė jokių realių veiksmų, kad ištirtų šį smurtinį nusikaltimą ir nubaustų nusikaltėlius;

S.  kadangi Burundžio Konstitucijos 31 straipsnis garantuoja žodžio laisvę, įskaitant spaudos laisvę; kadangi Burundis yra ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją pasirašiusi šalis, o ši chartija užtikrina teisę kiekvienam Burundžio gyventojui gauti informaciją ir ją skleisti; kadangi Burundžio vyriausybė turi skatinti ir ginti teises į žodžio ir susirinkimų laisvę, kaip įtvirtinta Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, kurį Burundis yra pasirašęs;

T.  kadangi erdvė pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai per pastaruosius metus itin susitraukė ir daug pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomų žurnalistų dirba tremtyje; kadangi daugelis tų, kurie liko Burundyje, yra bauginami, sulaikomi ar jiems gresia teismai remiantis sukurptais kaltinimais;

U.  kadangi vyriausybė ir valdančiosios partijos jaunimo lygos „Imbonerakure“ nariai organizavo nacionalinę kampaniją, skirtą „savanoriškoms“ gyventojų įmokoms rinkti, siekiant padėti finansuoti 2020 m. rinkimus; kadangi organizacijos „Human Rights Watch“ 2019 m. gruodžio 6 d. ataskaitoje nustatyta, kad šiuo tikslu „Imbonerakure“ nariai ir vietos valdžios pareigūnai dažnai naudojo smurtą ir bauginimus, varžė judėjimą ir prieigą prie viešųjų paslaugų, taip pat mušė tuos, kurie nesilaikė jų reikalavimų;

V.  kadangi žmogaus teisių aktyvistas Germain Rukuki, Krikščionių akcijos už kankinimų panaikinimą narys, 2019 m. balandžio mėn. buvo nuteistas 32 metus kalėti dėl kaltinimų sukilimu ir grėsme valstybės saugumui, dėl dalyvavimo sukilėlių judėjime ir išpuolių prieš valstybės vadovą; kadangi 2018 m. rugpjūčio mėn. aktyvistas Nestor Nibitanga, Žmogaus teisių ir sulaikytų asmenų gynimo asociacijos (APRODH) stebėtojas, buvo nuteistas penkeriems metams dėl grėsmės valstybės saugumui;

W.  kadangi, nuo 2019 m. gegužės mėn. BBC ir „Voice of America“ („VOA“) neleidžiama transliuoti iš Burundžio po to, kai jų licencijų galiojimas buvo sustabdytas (iš pradžių šešiems mėnesiams), kaip tuo metu pranešė Žurnalistų apsaugos komitetas; kadangi 2019 m. kovo 29 d. Burundžio žiniasklaidos reguliavimo institucija – Nacionalinė komunikacijos taryba – paskelbė panaikinanti BBC veiklos licenciją ir atnaujino „VOA“ veiklos sustabdymą; kadangi Nacionalinė komunikacijos taryba taip pat draudžia bet kuriam Burundžio žurnalistui tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, kurią galėtų transliuoti BBC arba „VOA“;

X.  kadangi 2019 m. spalio 24 d. Taryba atnaujino ES ribojamųjų priemonių Burundžiui taikymą iki 2020 m. spalio 24 d.;

Y.  kadangi šios priemonės – tai draudimas keliauti ir lėšų įšaldymas, yra taikomos keturiems asmenims, kurių veikla, kaip buvo nustatyta, kenkė demokratijai arba kliudė rasti politinį krizės Burundyje sprendimą;

Z.  kadangi Rytų Afrikos bendrijos pastangos rasti sprendimą politinei krizei, kilusiai dėl 2015 m. prezidento nutarimo kandidatuoti trečiajai kadencijai, ir toliau buvo stabdomos; kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza ne kartą pakartojo, kad nesieks kitos kadencijos, tačiau valdančioji partija dar turi paskirti savo kandidatą kitiems prezidento rinkimams;

1.  griežtai smerkia dabartinius saviraiškos laisvės apribojimus Burundyje, įskaitant platesnius visuomenės laisvių apribojimus, taip pat didelio masto žmogaus teisių pažeidimus, žurnalistų bauginimą ir savavališkus suėmimus, taip pat transliavimo draudimus, kurie padidino Burundžio žiniasklaidos baimę, sustiprino informacijos teikimo apribojimus ir užkirto kelią tinkamai informacijai, ypač susijusiai su pasirengimu 2020 m. rinkimams;

2.  tebėra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties Burundyje, kuri kenkia bet kokioms susitaikymo, taikos ir teisingumo iniciatyvoms, o ypač dėl nuolatinių savavališkų areštų ir neteisminių egzekucijų;

3.  griežtai smerkia nuolat blogėjančią žmogaus teisių padėtį šalyje, visų pirma realiems ir įtariamiems opozicijos rėmėjams, įskaitant iš užsienio grįžtančius Burundžio gyventojus; primena, kad Burundis privalo laikytis Kotonu susitarimo nuostatos dėl žmogaus teisių; primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas nedelsiant nutraukti šį piktnaudžiavimą ir laikytis šalies įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant įsipareigojimus, įtvirtintus Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte ir kituose vyriausybės ratifikuotuose tarptautiniuose mechanizmuose;

4.  primena Burundžio vyriausybei, kad sąlygos surengti įtraukius, patikimus, taikius ir skaidrius rinkimus reiškia teisę į saviraiškos laisvę, teisę gauti informaciją, spaudos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir laisvą erdvę, kurioje žmogaus teisių gynėjai gali kalbėti be bauginimų ar represijų baimės; todėl primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas panaikinti priemones, kuriomis ribojamas arba trukdomas pilietinės visuomenės darbas ir ribojama prieiga prie nepriklausomos tradicinės ir modernios žiniasklaidos bei ribojama jos laisvė;

5.  ragina Burundžio valdžios institucijas panaikinti kaltinimus neseniai įkalintiems IWACU žurnalistams ir visiems kitiems, suimtiems už tai, kad naudojosi savo pagrindinėmis teisėmis, bei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti šiuos žurnalistus;

6.  pabrėžia esminį pilietinės visuomenės ir žurnalistų vaidmenį demokratinėje visuomenėje, ypač artėjant rinkimams, ir ragina Burundžio valdžios institucijas nutraukti žurnalistų, žmogaus teisių aktyvistų ir opozicijos narių bauginimą, persekiojimą ir savavališkus suėmimus; be to, ragina valdžios institucijas leisti žmogaus teisių aktyvistams ir žurnalistams netrukdomiems vykdyti savo teisėtas pareigas tiriant žmogaus teisių pažeidimus ir apie juos informuojant;

7.  su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į didėjantį šalies viduje perkeltų asmenų iš Burundžio ir kaimyninių šalių skaičių; ragina ES padidinti finansavimą ir kitas humanitarines pastangas Burundžio gyventojams, kurie yra šalies viduje perkelti asmenys arba pabėgėliai;

8.  ragina Burundžio valdžios institucijas nutraukti piliečių turto prievartavimą ir užtikrinti, kad nė vienam asmeniui nebūtų trukdoma naudotis viešosiomis gėrybėmis ir paslaugomis, pvz., sveikatos priežiūros, maisto ir vandens tiekimo bei švietimo paslaugomis, taip pat sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos teikėjams veikti nepriklausomai ir teikti pagalbą, pagrįstą pareiga patenkinti neatidėliotinus poreikius;

9.  pabrėžia, kad, siekiant sudaryti sąlygas patikimiems rinkimams, būtina gerokai pagerinti politinę ir žmogaus teisių padėtį, visų pirma susijusią su pagrindinėmis laisvėmis, pvz., saviraiškos laisve, spaudos laisve, asociacijų ir susirinkimų laisve, bei siekti susitaikymo; ragina Burundžio vyriausybę užtikrinti, kad šių teisių pažeidimai būtų tiriami nešališkai, o kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn tarptautinius standartus atitinkančiuose teismo procesuose;

10.  primygtinai ragina valdžios institucijas atlikti išsamius ir skaidrius tyrimus siekiant sąžiningo ir patikimo teismo proceso metu patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus asmenis, įtariamus nužudymais, dingimais, turto prievartavimu, prievarta, savavališkais suėmimais, grasinimais, priekabiavimu ar kitokio pobūdžio piktnaudžiavimu; reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos įvykdė „Imbonerakure“, ir besitęsiančio jų vykdytojų nebaudžiamumo; primygtinai ragina Burundžio valdžios institucijas pradėti nepriklausomą tyrimą dėl žurnalisto Jeano Bigirimanos, dingusio nuo 2016 m. liepos 22 d., ir Christophe Nkezabahzi, nužudyto 2015 m. spalio 13 d. kartu su žmona ir dviem vaikais;

11.  pripažįsta esminį regiono, visų pirma Rytų Afrikos bendrijos ir Afrikos Sąjungos (AS), vaidmenį ieškant tvaraus politinės krizės Burundyje sprendimo ir pabrėžia, kad reikia laikytis aktyvesnio požiūrio ir dėti daugiau pastangų siekiant užbaigti krizę ir apsaugoti Burundžio gyventojus, siekiant išvengti tolesnio regioninio eskalavimo; ragina AS skubiai dislokuoti savo žmogaus teisių stebėtojus Burundyje ir užtikrinti, kad jie galėtų laisvai patekti į visą šalį, sudarant sąlygas vykdyti savo įgaliojimus;

12.  apgailestauja dėl aklavietės įgyvendinant Arušos susitarimą ir primygtinai ragina susitarimo garantus siekti susitaikymo; išreiškia savo įsipareigojimą dėl Burundžio vidaus dialogo; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai remti Rytų Afrikos bendriją, sudarant palankesnes sąlygas Burundžio vidaus dialogui; primygtinai ragina visus Burundžio vidaus dialogo dalyvius konstruktyviai bendradarbiauti ir sudaryti sąlygas netrukdomam opozicijos, žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimui;

13.  primygtinai ragina Burundį grįžti prie regioninių ir tarptautinių bendruomenių susitikimų darbotvarkių, siekiant rasti kompromisą dėl galiojančių sprendimų įgyvendinimo JT ir AA lygiu, būtent dėl rezoliucijos Nr. 2303 įgyvendinimo, susitarimo memorandumo su AS stebėtojais pasirašymo, bendradarbiavimo su Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru atnaujinimo;

14.  apgailestauja, kad Burundis ir toliau atsisakė bendradarbiauti su JT tyrimų komisija ir neleido atnaujinti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro vietos biuro veiklą;

15.  ragina JT toliau nešališkai tirti visus įtariamus žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant tuos, kuriuos padarė valstybės pareigūnai ir jaunimo lyga „Imbonerakure“, ir tinkamai patraukti baudžiamojon atsakomybėn atitinkamus asmenis; pabrėžia, kad nusikaltėliai ir žudikai turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kad ir kokiai grupei jie priklausytų, o aukoms ir asmenims, išgyvenusiems po sunkių žmogaus teisių pažeidimų Burundyje, turi būti užtikrintas tinkamas teisių gynimas;

16.  primygtinai ragina ES valstybes nares teikti lanksčią ir tiesioginę finansinę paramą pilietinei visuomenei ir žiniasklaidos organizacijoms, įskaitant moterų organizacijas, kurios vis dar dirba šioje srityje, taip pat tremtyje esančioms organizacijoms, ypač toms, kurios siekia skatinti ir ginti politines, pilietines, ekonomines, socialines ir žiniasklaidos teises;

17.  ragina ES ir ES valstybių narių diplomatus Burundyje užtikrinti visapusišką ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimą, be kita ko, dalyvaujant visų žurnalistų, politinių kalinių ir žmogaus teisių gynėjų Burundyje, ypač IWACU žurnalistų, teismo posėdžiuose ir aplankant kalinamus žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus ir žurnalistus;

18.  ragina išplėsti ES tikslines sankcijas ir primygtinai ragina JT Saugumo Tarybą taikyti savo pačios tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą asmenims, atsakingiems už tebesitęsiančius sunkius žmogaus teisių pažeidimus Burundyje; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį skubiai parengti išplėstą asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, sąrašą, siekiant įtraukti juos į Burundžio pareigūnų, kuriems jau taikomos ES sankcijos, sąrašą;

19.  labai apgailestauja, kad Burundis nesiėmė jokių veiksmų pakartotinai prisijungti prie Romos statuto; primygtinai ragina Burundžio vyriausybę nedelsiant pradėti tokią procedūrą; ragina ES remti visas Tarptautinio baudžiamojo teismo pastangas ištirti Burundyje įvykdytus nusikaltimus ir patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn;

20.  apgailestauja, kad ir toliau nepakankamai finansuojamas Burundžio pabėgėlių krizės, kuri daro didelį poveikį pabėgėlių saugumui ir gerovei, sprendimas; ragina tarptautinę bendruomenę ir humanitarines agentūras padidinti savo pagalbą visiems, kurie šiuo metu yra pabėgėliai ar dėl konflikto perkelti asmenys; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares, kaip tai rekomendavo JT tyrimo dėl Burundžio komisija, suteikti pabėgėlio statusą prieglobsčio prašytojams iš Burundžio ir atidžiai stebėti padėtį Burundyje, susijusią su 2020 m. rinkimais;

21.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie padidėjusį spaudimą Burundžio pabėgėliams grįžti namo prieš 2020 m. rinkimus; ragina regiono vyriausybes užtikrinti, kad pabėgėlių grįžimas būtų savanoriškas, pagrįstas informacija paremtais sprendimais ir vykdomas saugiai bei oriai; primena, kad Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras mano, jog nebuvo įvykdytos saugaus, oraus ir savanoriško grįžimo sąlygos;

22.  ragina Burundžio vyriausybę leisti tremtyje esantiems politiniams oponentams laisvai grįžti ir vykdyti kampanijas be bauginimo, suėmimo ar smurto, taip pat leisti išorės stebėtojams stebėti pasirengimą rinkimams, o taip pat leisti stebėti balsavimo ir skaičiavimo procedūras;

23.  pakartoja, kad įtraukus politinis dialogas, vykdomas tarpininkaujant tarptautiniu mastu ir laikantis Arušos susitarimo bei Burundžio Konstitucijos, tebėra vienintelis būdas užtikrinti ilgalaikę taiką Burundyje; todėl ragina Rytų Afrikos bendriją, kaip pagrindinę Burundžio vidaus dialogo rengėją, imtis tinkamų priemonių, kad Burundžio vyriausybė būtų tvirtai ir nedelsiant įtraukta į įtraukų dialogą siekiant taikaus ir ilgalaikio dabartinės krizės sprendimo;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Burundžio Respublikos prezidentui, Burundžio parlamento pirmininkui, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Afrikos Sąjungai ir jos institucijoms.

(1) OL C 265, 2017 8 11, p. 137.
(2) OL C 399, 2017 11 24, p. 190.
(3) OL C 242, 2018 7 10, p. 10.
(4) OL C 334, 2018 9 19, p. 146.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0305.
(6) OL L 257, 2015 10 2, p. 1.
(7) OL L 257, 2015 10 2, p. 37.
(8) OL L 264, 2016 9 30, p. 29.
(9) OL L 272, 2019 10 25, p. 147.
(10) OL L 73, 2016 3 18, p. 90.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika