Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2503(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B9-0056/2020

Dibattiti :

PV 16/01/2020 - 4.2
CRE 16/01/2020 - 4.2

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2020 - 6.2

Testi adottati :

P9_TA(2020)0012

Testi adottati
PDF 142kWORD 48k
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2020 - Strasburgu
In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti
P9_TA(2020)0012RC-B9-0056/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2020 dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (2020/2503(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar in-Niġerja, l-iktar waħda reċenti tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-24 ta' Diċembru 2019 tal-Kelliem tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar in-Niġerja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-25 ta' Novembru 2019 tal-Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' tmiem iż-żjara tat-2 ta' Settembru 2019 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji dwar iż-żjara tagħha fin-Niġerja,

–  wara li kkunsidra l-Istqarrija għall-Istampa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tal-31 ta' Lulju 2019 dwar l-Atti ta' Terroriżmu fil-Grigal tan-Niġerja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-29 ta' Lulju 2018 mill-Kelliem tal-VP / RGħ dwar l-attakk terroristiku ta' Boko Haram f'Borno, fil-Grigal tan-Niġerja,

–  wara li kkunsidra t-taqsima dwar in-Niġerja tal-Rapport dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Watch World għall-2019,

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet ta' għeluq tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tad-29 ta' Awwissu 2019, fin-nuqqas tat-tieni rapport perjodiku speċjali tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà tar-Reliġjon jew tat-Twemmin tal-2013,

–  wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew għal-Libertà tal-Ħsieb lid-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Hauwa Ibrahim fl-2005,

–  wara li kkunsidra l-Indiċi tat-Terroriżmu Globali tal-2019,

–  wara li kkunsidra l-ittra dwar ir-restrizzjonijiet fuq l-azzjonijiet umanitarji fil-Grigal tan-Niġerja indirizzata lill-VP / RGħ u lill-Kummissarju għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet mill-President tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika Federali tan-Niġerja, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tagħha fil-Kapitolu IV dwar il-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon, u d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989, ratifikata min-Niġerja f'April 1991,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tal-1979,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sitwazzjoni tas-sigurtà fin-Niġerja iddeterjorat b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar snin, u dan ħoloq theddida serja għas-sigurtà reġjonali u internazzjonali; billi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-qtil tal-massa huma mifruxa, b'mod partikolari fir-reġjun tal-Grigal tal-pajjiż; billi aktar minn 36 000 ruħ inqatlu mill-insurġenza tal-Boko Haram fin-Niġerja sa mill-2009;

B.  billi l-pajjiż jinsab fl-10 sena tiegħu ta' kunflitt armat reġjonalizzat; billi l-estremiżmu vjolenti u l-attivitajiet terroristiċi, b'mod partikolari, qed jiżdiedu, bi gruppi ġiħadisti, bħall-Boko Haram u l-Istat Iżlamiku fil-Provinċja tal-Afrika tal-Punent (ISWAP), qed jikbru fis-setgħa u fl-influwenza; billi l-Boko Haram attakka l-pulizija u l-militar, il-politiċi, l-iskejjel, il-binjiet reliġjuż, l-istituzzjonijiet pubbliċi u ċ-ċivili fin-Niġerja b'żieda fir-regolarità mill-2009 'l hawn; billi l-maġġoranza l-kbira tal-vittmi huma Musulmani;

C.  billi n-Niġerja tinsab fit-tielet post fost 163 pajjiż fl-Indiċi tat-Terroriżmu Globali wara l-Iraq u l-Afganistan, u b'hekk hija t-tielet waħda fil-lista ta' pajjiżi l-aktar milquta mit-terroriżmu;

D.  billi s-sitwazzjoni ta' sigurtà ġiet aggravata minn eskalazzjoni tal-vjolenza reliġjuża u etnika f'xi partijiet tal-pajjiż, inkluż il-kunflitt fil-Faxxa Ċentrali agrikola, fejn il-bdiewa u r-rgħajja nomadiċi jinsabu f'kunflitt dwar l-art u r-riżorsi tal-ilma;

E.  billi huwa mifhum li l-ISWAP bħalissa għandu tużżani ta' detenuti, inklużi mexxejja Nsara, forzi tas-sigurtà u ħaddiema umanitarji;

F.  billi l-popolazzjoni tan-Niġerja, l-akbar waħda fl-Afrika, hija distribwita kważi b'mod ugwali bejn Musulmani u Nsara; billi l-pajjiż jospita l-akbar komunità Nisranija tar-reġjun, bi kważi 30 miljun Nisrani jgħixu fit-Tramuntana tan-Niġerja; billi r-rivalità storika bejn it-Tramuntana li fil-biċċa l-kbira hija Musulmana u n-Nofsinhar Nisranija, kompliet tintensifika b'mod drammatiku mat-tixrid tal-Iżlam radikali;

G.  billi ISWAP ħa responsabbiltà għall-eżekuzzjoni ta' 11-il persuna f'vidjo li ntwera fis-26 ta' Diċembru 2019; billi l-grupp qal li dawk kollha li nqatlu kienu Nsara, u li l-attakk kien b'ritaljazzjoni għall-mewt tal-mexxej tal-IS Abu Bakr al-Baghdadi fis-Sirja;

H.  billi dan il-qtil huwa parti minn sensiela usa' ta' atti terroristiċi, inkluż l-attakk tal-24 ta' Diċembru 2019 fuq villaġġ Nisrani qrib Chibok li rriżulta fil-qtil ta' seba' persuni mill-villaġġ u fil-ħtif ta' tifla adolexxenti, il-qtil ta' tliet ċivili barra Biu fit-23 ta' Diċembru 2019, u l-qtil ta' seba' persuni ċivili fi Nganzai fit-22 ta' Diċembru 2019;

I.  billi skont l-Għajnuna Umanitarja Relief Trust, aktar minn 6000 Nisrani nqatlu mill-2015 mill-gruppi ġiħadisti jew mietu bħala riżultat tal-politika "artek jew demmek" imwettqa minn militanti Fulani; billi fl-Istati tax-Xarija, l-Insara jiffaċċjaw diskriminazzjoni kostanti, u ta' spiss huma kkunsidrati bħala ċittadini tat-tieni klassi;

J.  billi għalkemm il-President Muhammadu Buhari kkundanna l-qtil u ħeġġeġ lill-popolazzjoni biex ma tibqax maqsuma fuq linji reliġjużi, dawn l-attakki twettqu b'impunità sħiħa, fejn rari min wettaq l-attakki inżammu responsabbli; billi rapport ta' Amnesty International wera negliġenza intenzjonali mill-Forzi ta' Sigurtà Niġerjani b'rabta mal-attakki qattiela kontra l-komunitajiet tal-bdiewa;

K.  billi Human Rights Watch irrapportat li l-militar Niġerjan arresta aktar minn 3 600 tifel u tifla, nofshom bniet, issuspettati b'involviment ma' gruppi armati Iżlamisti u mhux statali, spiss fuq il-bażi ta' ftit evidenza jew ta ebda evidenza; billi ħafna detenuti sofrew abbuż, inkluża vjolenza sesswali, u mietu f'detenzjoni mill-mard, il-ġuħ, id-deidratazzjoni jew feriti ta' armi tan-nar; billi l-militar b'mod sistematiku ċaħad l-aċċess għall-faċilitajiet ta' detenzjoni biex jiġu vverifikati l-kundizzjonijiet li fihom jinżammu t-tfal;

L.  billi s-sitwazzjoni tal-bniet u tan-nisa fin-Niġerja hija partikolarment problematika minħabba prattiki diskriminatorji ġeneralizzati, aċċess limitat għas-servizzi tas-saħħa u għall-edukazzjoni, il-mutilazzjoni ġenitali femminili mifruxa u ż-żwiġijiet tat-tfal;

M.  billi l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) iddikjarat li hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li twettqu delitti kontra l-umanità skont l-Artikolu 7 tal-Istatut ta' Ruma fin-Niġerja mill-Boko Haram u mill-Forzi ta' Sigurtà Niġerjani, inklużi qtil u persekuzzjoni; billi fir-Rapport tagħha tal-2019 dwar Eżamijiet Preliminari, il-QKI tikkonkludi li minkejja numru ta' passi meħuda mill-awtoritajiet Niġerjani biex tiġi aċċertata r-responsabbiltà kriminali tal-awturi allegati, il-passi investigattivi jew prosekutorjali li ttieħdu sa issa fir-rigward tal-membri tal-Boko Haram u tal-NSF jidhru li kienu limitati kemm fil-firxa kif ukoll fil-profondità;

N.  billi mill-2015 il-gvern ġie kkritikat talli naqas milli jsolvi b'mod adegwat l-insurġenza Iżlamika fil-pajjiż; billi l-militar u l-pulizija tan-Niġerja qed iħabbtu wiċċhom ma' għadd kbir ta' theddidiet għas-sigurtà u jidher li mhumiex qed ilaħħqu u mhumiex kapaċi jindirizzaw kriżijiet ta' sigurtà simultanji;

O.  billi t-Task Force Konġunta Multinazzjonali keċċiet lil gruppi terroristiċi minn ħafna żoni taħt il-kontroll tagħhom minn mindu ġiet stabbilita fl-2015, għalkemm ir-reġjun għadu ferm instabbli; billi l-irtirar reċenti ta' 1 200 suldat Chadjan, li ħabat ma' żieda ta' vjolenza fir-Reġjun tal-Grigal, ikkawża tħassib fost il-popolazzjoni; billi mijiet ta' ċivili Niġerjani installati fil-qrib ħarbu miż-żona minħabba biża' ta' attakki ġodda mill-ġiħadisti wara dan l-irtirar;

P.  billi l-UE, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) nedew proġett dwar l-Arkitettura u l-Operazzjonijiet tal-Paċi u s-Sigurtà (EPSAO) f'Ottubru 2019; billi l-objettiv tal-proġett huwa li jsaħħaħ il-mekkaniżmi tal-ECOWAS u l-kapaċità li jimmaniġġja l-kunflitti u jappoġġja ambjent ta' wara l-kunflitt fl-Afrika tal-Punent;

Q.  billi skont l-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (OCHA), is-sitwazzjoni fin-Niġerja kkawżat kriżi umanitarja bla preċedent u wasslet għall-ispostament ta' aktar minn żewġ miljun ruħ fil-Grigal; billi skont il-Human Rights Watch il-parti l-kbira tal-persuni spostati internament ma tistax teżerċita d-drittijiet bażiċi tagħha għall-ikel, l-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni, is-saħħa, il-ħarsien mill-ħsara, kif ukoll id-dritt għal-libertà tal-moviment; billi l-UE allokat EUR 28,3 miljun biex tappoġġja l-għajnuna umanitarja fil-pajjiż; billi l-ħtiġijiet tal-għajnuna umanitarja għad fadlilhom biex jiġu ssodisfati mill-fondi attwali;

R.  billi skont it-taqsima dwar in-Niġerja tar-Rapport Dinji 2019 tal-Human Rights Watch, fl-2018, aktar minn 35 000 ruħ spostati internament irritornaw lejn il-komunitajiet tal-Grigal minkejja tħassib dwar is-sigurtà u n-nuqqas ta' ħtiġijiet bażiċi, li jinkludu l-ikel u l-kenn;

S.  billi kważi nofs il-popolazzjoni Niġerjana tgħix f'faqar estrem; billi huwa stmat li aktar minn seba' miljun Niġerjan huma fi bżonn urġenti ta' assistenza li ssalva l-ħajjiet;

T.  billi eluf ta' Niġerjani qed jissugraw ħajjithom fuq ir-rotot migratorji lejn l-UE bit-tama li jgħixu f'kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ta' sigurtà aħjar;

U.  billi l-ispazju umanitarju fil-pajjiż naqas, minħabba l-ħtif u l-qtil ta' diversi ħaddiema umanitarji; billi fl-2019, inqatlu tmien ħaddiema umanitarji, parti minn total ta' 26 li tilfu ħajjithom fil-kunflitt sa mill-2011; billi r-riskji tas-sigurtà spiss ixekklu t-twassil tal-għajnuna u kkawżaw it-tluq ta' ħafna organizzazzjonijiet umanitarji;

V.  billi, barra minn hekk, il-Gvern issospenda għadd ta' aġenziji u għaqdiet ta' karità tal-għajnuna internazzjonali, filwaqt li ddikjara li kienu qed jagħmluha ta' ħassiela tal-flus għal gruppi Iżlamisti; billi f'Settembru 2019, il-Forzi Armati Niġerjani talbu li jingħalqu mingħajr preavviż Azzjoni Kontra l-Ġuħ u Mercy Corps, u dan ħalla 400 000 persuna mingħajr aċċess għall-għajnuna;

W.  billi, skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim ta' Cotonou, l-UE tipparteċipa fi djalogu politiku regolari man-Niġerja dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi, li jinkludu kwistjonijiet bħad-diskriminazzjoni etnika, reliġjuża u razzjali;

1.  Jiddeplora l-attakki terroristiċi li seħħew fil-pajjiż; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-kriżi mtawla fin-Niġerja u s-sitwazzjoni tas-sigurtà instabbli fil-Grigal, u jikkundanna bil-qawwa l-ksur ripetut tad-drittijiet tal-bniedem, tad-dritt internazzjonali u dak umanitarju, kemm jekk ibbażat fuq ir-reliġjon kif ukoll fuq l-etniċità;

2.  Jikkundanna b'mod partikolari ż-żieda reċenti fil-vjolenza kontra komunitajiet etniċi u reliġjużi, inklużi l-attakki kontra l-istituzzjonijiet reliġjużi u l-fidili;

3.  Jestendi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Niġerjan, li ilu jbati mill-effetti tat-terroriżmu fir-reġjun għal aktar minn għaxar snin;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Niġerjani jiggarantixxu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż, u jipproteġu lill-popolazzjoni ċivili mit-terroriżmu u mill-vjolenza; jinsisti li dawn l-isforzi jridu jitwettqu f'konformità sħiħa mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, f'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-pajjiż;

5.  Iqis kull forma ta' esterminazzjoni ta' bnedmin jew ta' tindif etniku bħala att barbaru u delitt kontra l-umanità; iħeġġeġ lill-Gvern Niġerjan jindirizza l-kawżi fundamentali tal-vjolenza billi jiżgura drittijiet indaqs għaċ-ċittadini kollha u leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni; jinsisti, f'dan ir-rigward, fuq il-ħtieġa li jiġu promossi aktar id-djalogu interreliġjuż u l-koeżistenza paċifika taċ-ċittadini irrispettivament mir-reliġjon tagħhom, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha, inkluż il-Kunsill Interreliġjuż Niġerjan;

6.  Ifakkar li n-nisa u t-tfal huma l-aktar vulnerabbli għall-effetti tal-kunflitt, tat-terroriżmu u tal-vjolenza fil-pajjiż; jiddeplora l-fatt li t-tfal qegħdin dejjem aktar jiġu reklutati minn gruppi terroristiċi u użati bħala suldati tfal jew bħala qattiela suwiċidi bil-bombi;

7.  Huwa inkwetat ħafna bir-rapporti dwar il-maltrattament tat-tfal miżmuma f'faċilitajiet militari; jistieden lill-awtoritajiet Niġerjani jippermettu lin-NU l-aċċess għall-faċilitajiet ta' detenzjoni militari, jiffirmaw protokoll ta' trasferiment formali biex jiżguraw li t-tfal miżmuma mill-militar jiġu trasferiti malajr għal awtoritajiet xierqa għall-protezzjoni tat-tfal, u jtemmu d-detenzjoni militari tat-tfal; jinsisti li r-rispons kontra t-terroriżmu, kif ukoll il-qafas tal-ġudikatura u tal-infurzar tal-liġi, għandhom ikunu mfassla biex jipproteġu d-drittijiet tal-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli, inklużi t-tfal;

8.  Ifakkar lill-awtoritajiet Niġerjani dwar l-obbligu tagħhom li jipproteġu d-drittijiet tat-tfal u jiżguraw protezzjoni u jipprovdu kura lil dawk milquta mit-terroriżmu jew mill-kunflitt, inkluż billi jiżguraw l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni; ifakkar ukoll li l-opportunitajiet edukattivi u ekonomiċi huma għodod b'saħħithom kontra r-radikalizzazzjoni, u jħeġġeġ lis-sħab internazzjonali jappoġġjaw l-għoti ta' edukazzjoni aċċessibbli u ta' kwalità bħala parti minn strateġija kontra t-terroriżmu fir-reġjun;

9.  Jinsab ferm imħasseb li n-nisa Niġerjani għadhom vittmi ta' diskriminazzjoni, vjolenza, abbuż sesswali u stupru; iħeġġeġ lin-Niġerja timplimenta għalkollox is-CEDAW; iħeġġeġ appoġġ akbar għall-vittmi tal-vjolenza mifruxa sesswali u abbażi tal-ġeneru, inkluż l-appoġġ psikoloġiku;

10.  Jisħaq li l-ġlieda kontra l-impunità hija fundamentali għall-istabbiltà tal-pajjiż u għall-bini ta' paċi dejjiema; jistieden, għalhekk, lill-awtoritajiet Niġerjani jwettqu investigazzjonijiet immedjati, bir-reqqa u trasparenti biex iressqu lill-awturi tar-reati quddiem il-ġustizzja u jżommuhom responsabbli; ikompli jappella għal miżuri li jtejbu l-kapaċità u l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja tan-Niġerja bħala mezz biex jiġi promoss l-użu effettiv tal-ġustizzja kriminali biex jiġu miġġielda l-vjolenza, it-terroriżmu u l-korruzzjoni;

11.  Jiddeplora l-fatt li l-progress waqaf fil-ġlieda kontra l-Boko Haram u ISWAP, u li qed isiru aktar u aktar attakki suwiċidali gravi u attakki diretti kontra l-pożizzjonijiet militari; ifakkar li l-President Buhari tan-Niġerja ġie rielett fl-2019 bil-wegħda ta' ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti promoss minn Boko Haram u minn gruppi terroristiċi oħra, u jħeġġeġ lill-President jimplimenta l-wegħdiet tal-kampanja tiegħu;

12.  Jappoġġja l-objettivi tal-proġett ta' Operazzjonijiet tal-Arkitettura għall-Paċi u s-Sigurtà mmexxi mill-UE u mill-ECOWAS; iħeġġeġ appoġġ qawwi min-naħa tal-Istati Membri biex jikkontribwixxu għall-bini tal-kapaċità u għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti fl-Afrika tal-Punent;

13.  Jerġa' jafferma l-appoġġ tiegħu għat-Task Force Konġunta Multinazzjonali reġjonali, u jfaħħar l-isforzi tagħha biex tiġġieled b'mod effettiv it-terroriżmu u terġa' tistabbilixxi l-istabbiltà fir-reġjun tal-Lag Chad; ifakkar li t-terroriżmu ma jafx fruntieri, u jistieden lill-pajjiżi tar-reġjun ikomplu jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex ir-reġjun kollu kemm hu jsir sikur;

14.  Iħeġġeġ aktar riforma fis-settur tas-sigurtà fin-Niġerja sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-atturi nazzjonali u reġjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Istati Membri jkomplu bl-assistenza teknika tal-UE f'dan il-qasam;

15.  Iwissi kontra strumentalizzazzjoni tal-kunflitt bejn il-bdiewa u r-rgħajja bħala mezz biex tixxerred il-mibegħda bbażata fuq ir-reliġjon; iħeġġeġ lill-Gvern Niġerjan jimplimenta l-Pjan Nazzjonali ta' Trasformazzjoni tal-Bhejjem li għandu l-għan li jipproteġi l-interessi kemm tal-bdiewa kif ukoll tal-pastoralisti; jemmen li huma meħtieġa passi ulterjuri, bħat-tisħiħ ta' mekkaniżmi ta' medjazzjoni f'kunflitt, ta' riżoluzzjoni, ta' rikonċiljazzjoni u ta' bini tal-paċi;

16.  Jisħaq fuq l-interdipendenza tal-iżvilupp, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-governanza tajba u tas-sigurtà fil-pajjiż; jemmen li l-azzjoni militari waħedha mhijiex biżżejjed biex tiġġieled it-terroriżmu b'mod effettiv; jistieden lill-Gvern Niġerjan jiżviluppa strateġija komprensiva li tindirizza l-kawżi fundamentali tat-terroriżmu, billi jiffoka fuq approċċ preventiv li jkollu l-għan li jelimina l-appell ta' ideoloġija terroristika, irażżan l-opportunitajiet għar-reklutaġġ u r-radikalizzazzjoni, u jaqta' l-finanzjament tiegħu, kif ukoll billi jappoġġja u jiffinanzja programmi ffokati fuq il-komunità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

17.  Jistieden lill-UE, lill-Unjoni Afrikana u lill-komunità internazzjonali jżidu l-isforzi tagħhom fl-appoġġ għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fin-Niġerja, u jfittxu assistenza politika u ta' sigurtà kontinwa fil-pajjiż kif ukoll fir-reġjun kollu;

18.  Jinsab imħasseb ħafna dwar l-impatt tas-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż fuq l-effikaċja tal-għajnuna umanitarja u tal-għajnuna għall-iżvilupp; jitlob lill-UE tkompli bl-isforzi umanitarji u ta' żvilupp tagħha mhux biss fin-Niġerja, iżda anke fir-reġjun kollu kemm hu; jilqa' b'sodisfazzjon il-EUR 50 miljun addizzjonali mwiegħda mill-UE fl-2019 biex jappoġġjaw l-irkupru u r-reżiljenza fin-Niġerja;

19.  Jirrikonoxxi l-pressjonijiet tan-Niġerja u tal-pajjiżi ġirien minħabba l-ispostament reġjonali; jappella għal aktar appoġġ u koordinazzjoni tad-donaturi għall-popolazzjoni spostata fin-Niġerja, inklużi riżorsi finanzjarji addizzjonali mill-komunità internazzjonali; ifakkar li l-fondi għall-iżvilupp m'għandhomx jiġu ddevjati mill-objettiv inizjali tagħhom biex jinqered il-faqar fil-forom kollha tiegħu;

20.  Jikkundanna l-attakki kollha fuq persunal jew faċilitajiet ta' għajnuna umanitarja, u jħeġġeġ miżuri biex jiżguraw is-sikurezza tal-ħaddiema umanitarji u ambjent sigur għall-organizzazzjonijiet umanitarji biex iwettqu x-xogħol essenzjali tagħhom;

21.  Jinsab estremament imħasseb dwar l-intensifikar rapidu tat-tibdil fil-klima u l-impatt tiegħu fuq il-ħajja u l-għajxien, b'mod partikolari fil-Faxxa Ċentrali; itenni li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet fit-tul għall-protezzjoni tar-riżorsi naturali u li jiġi żgurat l-aċċess għalihom; ifakkar li l-indirizzar tal-emerġenza klimatika huwa komponent vitali biex jiġu żgurati l-istabbiltà ekonomika u l-paċi fir-reġjun;

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-President u lill-Parlament tan-Niġerja, lill-Unjoni Afrikana, lill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, u lill-Parlament Pan-Afrikan.

(1) ĠU C 458, 19.12.2018, p. 43.

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' April 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza