Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2507(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0048/2020

Разисквания :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Гласувания :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0013

Приети текстове
PDF 132kWORD 45k
Четвъртък, 16 януари 2020 г. - Страсбург
Положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2020 г. относно положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (2020/2507(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюцията си от 31 януари 2019 г.(1), с която Хуан Гуайдо се признава за временен президент на Венесуела,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), по-специално декларацията от 9 януари 2020 г. от името на ЕС относно последните събития в Националното събрание и изявлението от 5 януари 2020 г. на неговия говорител относно събитията в Националното събрание във Венецуела,

–  като взе предвид изявлението на Международната контактна група за Венесуела от 9 януари 2020 г.,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/1893 на Съвета от 11 ноември 2019 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела(2), с което действието на въведените целеви ограничителни мерки се продължава до 14 ноември 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението от 5 януари 2020 г. на Генералния секретариат на Организацията на американските държави (ОАД) относно положението във Венесуела и резолюцията от 10 януари 2020 г., приета от Постоянния съвет на ОАД, озаглавена „Относно неотдавнашните събития във Венесуела“,

–  като взе предвид изявлението на Групата от Лима от 5 януари 2020 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че ЕС, неговите държави членки и Европейският парламент потвърдиха, че Националното събрание е единственият легитимен и демократично избран орган във Венесуела; като има предвид, че съгласно член 194 на Конституцията на Венесуела Националното събрание избира измежду своите членове един председател и изпълнително бюро за срок от една година;

Б.  като има предвид, че Хуан Гуайдо бе избран за председател на Националното събрание през януари 2019 г. и по-късно положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела; като има предвид, че той беше признат за временен президент на Венесуела от над 50 държави, включително 25 държави – членки на ЕС, както и от самия ЕС;

В.  като има предвид, че събитията около насрочения за 5 януари 2020 г. избор на председател на Националното събрание на Венесуела представляваха парламентарен преврат, оркестриран от незаконния режим на Николас Мадуро и белязан от сериозни нередности и действия срещу демократичното и конституционно функциониране на Националното събрание;

Г.  като има предвид, че въоръжените сили брутално попречиха на председателя на Националното събрание Хуан Гуайдо да председателства заседанието, че няколко парламентаристи от опозицията не бяха допуснати в Националното събрание и че достъпът на пресата до сградата също беше блокиран;

Д.  като има предвид, че опитът за назначаване на Луис Пара за председател на ново бюро в подкрепа на Мадуро бяха нищожни и недействителни, тъй като сесията не беше официално открита, нямаше председател на заседанието, кворумът не беше проверен и не беше извършена официална проверка на поименното гласуване, както се изисква от членове 7, 8 и 11 от Правилника за дейността на Националното събрание и член 221 от Конституцията на Венесуела;

Е.  като има предвид, че няколко часа по-късно, поради условията на принуда преобладаващото мнозинство от парламентаристите проведоха извънредно заседание в седалището на вестник „El Nacional “ в съответствие с Конституцията на Венецуела и с Правилника за дейността на Националното събрание, които позволяват провеждане на заседания извън сградата на Националното събрание; като има предвид, че 100 от 167-те парламентаристи, отговарящи на изискванията относно условията за кворум и относно поименното гласуване съгласно член 221 от Конституцията на Венесуела, гласуваха да преизберат Хуан Гуайдо и неговото бюро като ръководство на парламента за последната година от мандата 2015 – 2020 г.;

Ж.  като има предвид, че официално заседание на Националното събрание на 7 януари 2020 г. приключи с полагането на клетва от Хуан Гуайдо като председател въпреки опитите на сили, верни на режима на Мадуро, да възпрепятстват провеждането на заседанието, включително чрез блокиране на входа към сградата и спиране на електричеството вътре в нея;

З.  като има предвид, че членовете на Националното събрание трябва да могат да изпълняват парламентарния си мандат така, както са го получили от гражданите на Венесуела – без тормоз и репресии;

И.  като има предвид, че президентските избори, проведени на 20 май 2018 г., протекоха по начин, който не отговаря на минималните международни стандарти за надеждна процедура; като има предвид, че ЕС, заедно с други регионални организации и демократични държави, не призна нито изборите, нито органите, създадени в резултат от тази незаконна процедура;

Й.  като има предвид, че текущите действия срещу членове на Националното събрание, включително тормозът и сплашването на 59 парламентаристи от страна на незаконни групи и органи за сигурност, 29-те произволни задържания и 27-те случая на принудително изгнание, както и изтезанията и насилствените изчезвания възпрепятстват конституционната работа на Националното събрание;

К.  като има предвид, че положението с правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията във Венесуела се влошава сериозно от години, и по-специално откакто Николас Мадуро дойде на власт след оспорвани избори през 2013 г.; като има предвид, че политическата, икономическата, институционалната, социалната и многоизмерната хуманитарна криза в страната се задълбочават значително;

1.  признава и подкрепя Хуан Гуайдо за легитимен председател на Националното събрание и за легитимен временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела в резултат на прозрачния и демократичен вот на Националното събрание;

2.  остро осъжда опита за парламентарен преврат от страна на режима на Мадуро и неговите съюзници, както и усилията им да попречат на Националното събрание – единствения легитимен демократичен орган на Венесуела – да изпълни правилно конституционния си мандат, предоставен му от венесуелския народ;

3.  изразява съжаление във връзка с тези тежки нарушения, които са несъвместими със законната процедура за избор на председател на Националното събрание и представляват поредна стъпка в задълбочаващата се криза във Венесуела; отхвърля категорично нарушенията на демократичното, конституционно и прозрачно функциониране на Националното събрание, както и продължаващите действия на сплашване, подкупване, изнудване, насилие, изтезания и насилствени изчезвания и произволните решения срещу неговите членове;

4.  отново изразява пълна подкрепа за Националното събрание, което е единственият законно избран демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат зачитани, включително прерогативите и безопасността на неговите членове; настоятелно заявява, че мирно политическо решение може да бъде постигнато единствено чрез пълно зачитане на конституционните прерогативи на Националното събрание;

5.  припомня, че ЕС е готов да подкрепи истински процес за мирно и демократично разрешаване на кризата въз основа на пътната карта, приета от Националното събрание на Венецуела; подчертава, че предишните опити за справяне с кризата чрез процес на преговори и диалог не доведоха до осезаеми резултати; изисква от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължи да работи чрез инициативи като Международната контактна група;

6.  припомня, че зачитането на демократичните институции и принципи и спазването на принципите на правовата държава са съществени условия за намирането на мирно и трайно решение на кризата във Венесуела в полза на нейния народ;

7.  призовава ЗП/ВП да увеличи усилията на ЕС за възстановяване на демокрацията във Венесуела, включително чрез разширяване на целенасочените санкции срещу лица, отговорни за нарушения на правата на човека и репресии, и да разшири действието на тези санкции, така че да обхванат членовете на техните семейства; подкрепя изявлението на ЕС в това отношение;

8.  призовава държавите членки, които все още не са направили това, да признаят законния мандат на президента Гуайдо и приветства признанието на върховния представител за него като единствен демократичен орган, признат от ЕС; във връзка с това изисква да бъдат признати политическите представители, назначени от Хуан Гуайдо;

9.  изисква да бъде изпратена мисия за установяване на фактите в страната, за да се направи оценка на положението;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, законния временен президент на Републиката и председател на Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0061.
(2) OВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 42.

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност