Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2507(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0048/2020

Viták :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Szavazatok :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0013

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 45k
2020. január 16., Csütörtök - Strasbourg
A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs)
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Az Európai Parlament 2020. január 16-i állásfoglalása az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről (2020/2507(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Juan Guaidót Venezuela ideiglenes elnökének elismerő, 2019. január 31-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról tett nyilatkozataira, különösen a Venezuelai Nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről az EU nevében tett, 2020. január 9-i nyilatkozatára, valamint szóvivőjének 2020. január 5-i közleményére a Venezuelai Nemzetgyűlésben történt eseményekről,

–  tekintettel a Venezuelával foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoport 2020. január 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2019. november 11-i (KKBP) 2019/1893 tanácsi határozatra(2), amely 2020. november 14-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos célzott korlátozó intézkedéseket,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) főtitkárságának a venezuelai helyzetről szóló, 2020. január 5-i nyilatkozatára és az OAS Állandó Tanácsa által 2020. január 10-én elfogadott, „A közelmúltbeli venezuelai eseményekről” szóló állásfoglalásra,

–  tekintettel a Lima-csoport 2020. január 5-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az EU, annak tagállamai és az Európai Parlament ismételten kijelentették, hogy a Nemzetgyűlés az egyetlen legitim és demokratikusan megválasztott szerv Venezuelában; mivel a venezuelai alkotmány 194. cikke szerint a Nemzetgyűlés tagjai közül egyéves időtartamra megválasztja elnökét és végrehajtó testületét;

B.  mivel 2019. januárjában Juan Guaidót megválasztották a Nemzetgyűlés elnökének, és később a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt Venezuela ideiglenes elnökeként; mivel őt Venezuela ideiglenes elnökének több mint 50 ország, köztük 25 uniós tagállam, valamint maga az EU is elismerte;

C.  mivel a Nemzetgyűlés elnökének Venezuelában, 2020. január 5-én tervezett megválasztását övező események során Nicolás Maduro illegitim rezsimje szervezett parlamenti puccsot hajtott végre, amelyet súlyos szabálytalanságok és a Nemzetgyűlés demokratikus és alkotmányos működése elleni fellépések jellemeztek;

D.  mivel a Nemzetgyűlés elnökét, Juan Guaidót fegyveres erők brutális módon megakadályozták az ülés elnöki teendőinek ellátásában, több ellenzéki parlamenti képviselőt nem engedtek be a Nemzetgyűlésbe, és megakadályozták a sajtó belépését is az épületbe;

E.  mivel a Luis Parrának a Maduro-párti új elnökség elnökévé való kinevezésére irányuló kísérletek semmisek és érvénytelenek voltak, hiszen az ülést hivatalosan soha nem nyitották meg, az ülésen nem volt elnök, nem került sor a határozatképesség megállapítására, továbbá nem került sor a név szerinti szavazás ellenőrzésére, amint azt a Nemzetgyűlés eljárási szabályzatának 7., 8. és 11. cikke, valamint a venezuelai alkotmány 221. cikke előírja;

F.  mivel néhány órával később a kényszerítő körülmények következtében a parlamenti képviselők túlnyomó többsége rendkívüli ülést tartott az El Nacional napilap székházában, a venezuelai alkotmánynak és a Nemzetgyűlés eljárási szabályzatának megfelelően, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogalkotásra szolgáló épületeken kívül is tarthassanak üléseket; mivel a 167 parlamenti képviselő közül 100-an – eleget téve a határozatképesség feltételére és a név szerinti szavazásra vonatkozó, a venezuelai alkotmány 221. cikkében foglalt követelményeknek – úgy szavaztak, hogy Juan Guaidót és elnökségét a 2015–2020-es ciklus záró évére újfent megválasztják vezetőnek;

G.  mivel a Nemzetgyűlés 2020. január 7-i hivatalos ülésén Juan Guaidó letette az elnöki esküt annak ellenére, hogy a Maduro-rezsimhez hű erők megpróbálták megakadályozni az ülés megtartását, többek között az épület bejáratának lezárásával és az épületen belüli áramellátás megszakításával;

H.  mivel a Nemzetgyűlés tagjai számára biztosítani kell, hogy a venezuelai polgároktól kapott parlamenti mandátumukat megfélemlítéstől és megtorlástól mentes légkörben gyakorolhassák.

I.  mivel a 2018. május 20-án tartott elnökválasztások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak; mivel az EU és más regionális szervezetek és demokratikus országok sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

J.  mivel a Nemzetgyűlés tagjai ellen folyamatban lévő fellépések – többek között az irreguláris csoportok és biztonsági szervek által 59 képviselővel szemben elkövetett zaklatás és megfélemlítés, a 29 önkényes letartóztatás és a 27 kényszerszáműzetés, valamint erőszakos eltüntetések – akadályozzák a Nemzetgyűlés alkotmányos munkáját;

K.  mivel az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia helyzete hosszú évek óta súlyosan romlik Venezuelában és különösen, amióta Nicolás Maduro vitatott választásokat követően hatalomra jutott 2013-ban; mivel jelentősen súlyosbodik a politikai, gazdasági, intézményi, szociális és a sokrétű humanitárius válság;

1.  elismeri és támogatja Juan Guaidót, mint a Nemzetgyűlés legitim elnökét, valamint a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes elnökét a venezuelai alkotmány 223. cikkével összhangban, akit a Nemzetgyűlés átlátható és demokratikus szavazásának eredményeként választottak meg;

2.  határozottan elítéli a Maduro-rezsim és szövetségesei által elkövetett parlamenti puccskísérletet, valamint arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy megakadályozzák a Nemzetgyűlést – Venezuela egyetlen legitim demokratikus szervét – abban, hogy megfelelően teljesítse a venezuelai nép által rábízott alkotmányos mandátumot;

3.  elítéli ezeket a súlyos jogsértéseket, amelyek összeegyeztethetetlenek a Nemzetgyűlés jogszerű elnökválasztási eljárásával, és további lépést jelentenek a venezuelai válság elmélyülése felé; határozottan elutasítja a Nemzetgyűlés demokratikus, alkotmányos és átlátható működésének megsértését, a folyamatos megfélemlítést, megvesztegetést, zsarolást és erőszakot, kínzást és erőszakos eltüntetéseket, valamint a tagjaival szemben hozott önkényes döntéseket;

4.  ismételten teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus testületét, amelynek hatásköreit tiszteletben kell tartani, beleértve a Nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát; kitart amellett, hogy békés és politikai megoldás csak a Nemzetgyűlés alkotmányos előjogainak teljes körű tiszteletben tartásával érhető el;

5.  emlékeztet arra, hogy az EU kész támogatást nyújtani a válság békés és demokratikus rendezéséhez vezető őszinte folyamathoz, a Venezuelai Nemzetgyűlés által elfogadott ütemterv alapján; hangsúlyozza, hogy a válság kezelésére irányuló korábbi – tárgyalásra és párbeszédre építő – kísérletek nem hoztak kézzelfogható eredményeket; kéri, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) továbbra is fejtsen ki tevékenységet az olyan kezdeményezések révén, mint a nemzetközi kapcsolattartó csoport;

6.  emlékeztet arra, hogy a demokratikus intézmények és elvek tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság fenntartása a venezuelai válság – a lakosság javát szolgáló – békés és tartós rendezésének alapvető feltétele;

7.  felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy egyebek mellett az emberi jogi jogsértésekért és az elnyomásért felelős személyek elleni célzott szankciók bevezetése és e szankciók családtagjaikra való kiterjesztése révén erősítse az EU reagálását a venezuelai demokrácia helyreállítása érdekében; támogatja az EU ezzel kapcsolatos nyilatkozatát;

8.  felhívja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ismerjék el Guaidó elnök legitim mandátumát, és üdvözli, hogy a főképviselő elismerte, hogy ő az EU által elismert egyetlen demokratikus hatóság; kéri ezért a Juan Guaidó által kinevezett politikai képviselők elismerését;

9.  kéri tényfeltáró küldöttség indítását az országba a helyzet felmérése céljából;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és Nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.
(2) HL L 291., 2019.11.12., 42. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat