Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0427(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0004/2020

Indgivne tekster :

A9-0004/2020

Forhandlinger :

PV 29/01/2020 - 16
CRE 29/01/2020 - 16

Afstemninger :

PV 29/01/2020 - 17.1
CRE 29/01/2020 - 17.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0018

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 43k
Onsdag den 29. januar 2020 - Bruxelles
Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ***
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. januar 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges meddelelse af 29. marts 2017 om, at det havde til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (XT 21105/3/2018),

–  der henviser til udkast til aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab(1),

–  der henviser til den politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige(2),

–  der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 af 22. marts 2019(3), (EU) 2019/584 af 11. april 2019(4) og (EU) 2019/1810 af 29. oktober 2019(5), truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige, om forlængelse af perioden i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU henholdsvis indtil den 12. april 2019, indtil den 31. oktober 2019 og indtil den 31. januar 2020,

–  der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union(6), af 3. oktober 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige(7), af 13. december 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige(8), af 14. marts 2018 om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige(9) og af 18. september 2019 om situationen vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union(10),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (C9-0148/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 88,

–  der henviser til udtalelser i form af skrivelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for Andragender,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A9‑0004/2020),

1.  godkender indgåelsen af udtrædelsesaftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter og til Det Forenede Kongeriges regering.

(1) EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 1.
(2) EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 178.
(3) EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1.
(4) EUT L 101 af 11.4.2019, s. 1.
(5) EUT L 278 I af 30.10.2019, s. 1.
(6) EUT C 298 af 23.8.2018, s. 24.
(7) EUT C 346 af 27.9.2018, s. 2.
(8) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 32.
(9) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 40.
(10) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0016.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik