Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0902(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0009/2020

Předložené texty :

A9-0009/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0020

Přijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Čtvrtek, 30. ledna 2020 - Brusel
Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
P9_TA(2020)0020A9-0009/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0005/2020[1] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 14. ledna 2020 na jmenování Pedra Machady členem Jednotného výboru pro řešení krizí (C9-0009/2020),

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru(3),

–  s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0009/2020),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že členové Jednotného výboru pro řešení krizí uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslovuje politování nad tím, že všichni kandidáti byli muži, a to navzdory povinnostem stanoveným v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 a četným výzvám Parlamentu, aby byla při sestavování seznamů kandidátů respektována vyváženost zastoupení mužů a žen; vzhledem k tomu, že Parlament vyslovuje politování nad tím, že ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v sektoru bankovních a finančních služeb, a žádá, aby byla vyváženost zastoupení mužů a žen respektována při příští nominaci; vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány a instituce by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 13. listopadu 2019 v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 schválila užší seznam kandidátů na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí podle čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 Komise předložila tento užší seznam Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Komise dne 14. ledna 2020 chválila návrh na jmenování Pedra Machadu členem Jednotného výboru pro řešení krizí a ředitelem pro plánování řešení krizí a rozhodnutí o nich v rámci Jednotného výboru pro řešení krizí a tento návrh předala Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta navrženého na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí, a to zejména z hlediska požadavků stanovených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

G.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor dne 22. ledna 2020 uspořádal slyšení s Pedrem Machadem, během kterého tento kandidát přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  uděluje souhlas se jmenováním Pedra Machady členem Jednotného výboru pro řešení krizí na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a Komisi, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0017.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí