Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0904(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0010/2020

Texte depuse :

A9-0010/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/01/2020 - 5.6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0022

Texte adoptate
PDF 115kWORD 42k
Joi, 30 ianuarie 2020 - Bruxelles
Numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

Decizia Parlamentului European din 30 ianuarie 2020 privind propunerea de numire a vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 ianuarie 2020 de numire a lui Jan de Carpentier ca vicepreședinte al Comitetului Unic de Rezoluție (C9-0011/2020),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice(3),

–  având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0010/2020),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că vicepreședintele Comitetului Unic de Rezoluție este numit pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor sale cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii, al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât Parlamentul regretă că toți candidații sunt bărbați, în pofida obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și a numeroaselor solicitări ale Parlamentului de a se respecta echilibrul de gen la prezentarea unei liste de candidați; întrucât Parlamentul regretă că femeile sunt în continuare subreprezentate în funcțiile executive din domeniul serviciilor bancare și financiare și cere respectarea echilibrului de gen la următoarea numire; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, la 13 noiembrie 2019, Comisia a adoptat o listă de candidați finaliști pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului Unic de Rezoluție;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a transmis Parlamentului lista de candidați finaliști;

E.  întrucât, la 14 ianuarie 2020, Comisia a adoptat o propunere de numire a lui Jan de Carpentier în funcția de vicepreședinte al Comitetului Unic de Rezoluție și director responsabil cu gestionarea serviciilor centrale ale acestuia și cu supravegherea Fondului unic de rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

F.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului Unic de Rezoluție, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

G.  întrucât la 22 ianuarie 2020 Comisia pentru afaceri economice și monetare l-a audiat pe Jan de Carpentier, care a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă numirea lui Jan de Carpentier în calitate de vicepreședinte al Comitetului Unic de Rezoluție pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate