Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0904(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0010/2020

Predkladané texty :

A9-0010/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/01/2020 - 5.6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0022

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Štvrtok, 30. januára 2020 - Brusel
Vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o návrhu na vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. januára 2020 na vymenovanie Jana de Carpentiera za podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C9-0011/2020),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(3),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0010/2020),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že podpredseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií je vymenovaný na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že všetci kandidáti boli muži napriek povinnostiam stanoveným v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 a mnohým výzvam Európskeho parlamentu, aby sa pri predkladaní zoznamu kandidátov dodržiavala rodová rovnováha; keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb, a žiada, aby sa rodová rovnováha pri ďalšom navrhovaní kandidátov dodržala; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia schválila 13. novembra 2019 užší zoznam kandidátov na pozíciu podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia poskytla tento užší zoznam kandidátov Európskemu parlamentu;

E.  keďže Komisia prijala 14. januára 2020 návrh na vymenovanie Jana de Carpentiera za podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a riaditeľa zodpovedného za prevádzku korporátnych služieb tejto rady a dohľad nad jednotným fondom na riešenie krízových situácií a tento návrh postúpila Európskemu parlamentu;

F.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého za podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

G.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 22. januára 2020 vypočutie Jana de Carpentiera, ktorý počas vypočutia predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Jana de Carpentiera za podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia