Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0008/2020

Předložené texty :

A9-0008/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/01/2020 - 5.7

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0023

Přijaté texty
PDF 123kWORD 42k
Čtvrtek, 30. ledna 2020 - Brusel
Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 14. ledna 2020 (C9-0006/2020),

–  s ohledem na čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 s názvem „Orgány a instituce v Hospodářské a měnové unii: jak předcházet střetu zájmů po opuštění zaměstnání ve veřejném sektoru(3),

–  s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0008/2020),

A.  vzhledem k tomu, že současný výkonný ředitel Evropského orgánu pro bankovnictví oznámil své odstoupení z funkce, které nabude účinnosti dne 31. ledna 2020;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. ledna 2020 rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví navrhla na základě otevřeného výběrového řízení, aby byl Gerry Cross jmenován výkonným ředitelem na pětileté funkční období v souladu s čl. 51 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1093/2010;

C.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor dne 22. ledna 2020 uspořádal slyšení s Gerrym Crossem, během kterého tento kandidát pronesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  neuděluje souhlas se jmenováním Gerryho Crosse výkonným ředitelem Evropského orgánu pro bankovnictví a žádá, aby byl návrh na jmenování vzat zpět a aby byl Parlamentu předložen nový návrh;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a Evropskému orgánu pro bankovnictví, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Přjaté texty, P9_TA(2020)0017.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí