Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0008/2020

Indgivne tekster :

A9-0008/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/01/2020 - 5.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0023

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 42k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles
Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Europa-Parlamentets afgørelse af 30. januar 2020 om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag af 14. januar 2020 fra tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (C9-0006/2020),

–  der henviser til artikel 51, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(1),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 131,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0008/2020),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds nuværende administrerende direktør har meddelt, at han træder tilbage fra stillingen med virkning fra den 31. januar 2020;

B.  der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 14. januar 2020, efter en åben udvælgelsesprocedure, foreslog at udnævne Gerry Cross til administrerende direktør for en periode på fem år i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010;

C.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 22. januar 2020 afholdt en høring med Gerry Gross, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  nægter at godkende udnævnelsen af Gerry Cross til administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og anmoder om, at forslaget bliver trukket tilbage, og at der forelægges Parlamentet et nyt forslag;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik