Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0901(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0008/2020

Ingediende teksten :

A9-0008/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/01/2020 - 5.7

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0023

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 42k
Donderdag 30 januari 2020 - Brussel
Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Besluit van het Europees Parlement van 30 januari 2020 over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit van 14 januari 2020 (C9‑0006/2020),

–  gezien artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie(1),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen(3).

–  gezien artikel 131 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9‑0008/2020),

A.  overwegende dat de huidige uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit heeft aangekondigd ontslag te nemen met ingang van 31 januari 2020;

B.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit op 14 januari 2020, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld Gerry Cross te benoemen tot uitvoerend directeur voor een ambtstermijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010;

C.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 22 januari 2020 een hoorzitting heeft gehouden met Gerry Cross, tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  weigert zijn goedkeuring te hechten aan de benoeming van Gerry Cross tot uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit en verzoekt om intrekking van de voordracht en de voorlegging van een nieuwe voordracht aan het Parlement;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Bankautoriteit en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.
(3) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid