Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0008/2020

Texte depuse :

A9-0008/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/01/2020 - 5.7

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0023

Texte adoptate
PDF 113kWORD 42k
Joi, 30 ianuarie 2020 - Bruxelles
Numirea directorului executiv al Autorității bancare europene
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Decizia Parlamentului European din 30 ianuarie 2020 privind propunerea de numire a directorului executiv al Autorității bancare europene (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Consiliului supraveghetorilor al Autorității bancare europene din 14 ianuarie 2020 (C9-0006/2020),

–  având în vedere articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile în funcții din domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice(3),

–  având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0008/2020),

A.  întrucât actualul director executiv al Autorității Bancare Europene și-a anunțat demisia din post, cu efect de la 31 ianuarie 2020;

B.  întrucât, la 14 ianuarie 2020, în urma unei proceduri de selecție deschise, consiliul supraveghetorilor al Autorității Bancare Europene l-a propus pe Gerry Cross în funcția de director executiv cu un mandat de cinci ani, în conformitate cu articolul 51 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

C.  întrucât, la 22 ianuarie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu Gerry Cross, care a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei;

1.  se opune numirii lui Gerry Cross în funcția de director executiv al ABE și solicită să se retragă propunerea și să i se transmită Parlamentului o nouă propunere;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Bancare Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate