Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0008/2020

Predkladané texty :

A9-0008/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/01/2020 - 5.7

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0023

Prijaté texty
PDF 123kWORD 43k
Štvrtok, 30. januára 2020 - Brusel
Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo zo 14. januára 2020 (C9‑0006/2020),

–  so zreteľom na článok 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(3),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0008/2020),

A.  keďže súčasný výkonný riaditeľ Európskeho orgánu pre bankovníctvo oznámil svoje odstúpenie z funkcie s účinnosťou od 31. januára 2020;

B.  keďže 14. januára 2020 rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bol v súlade s článkom 51 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 za výkonného riaditeľa vymenovaný Gerry Cross na päťročné funkčné obdobie;

C.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 22. januára 2020 vypočutie Gerryho Crossa, ktorý počas vypočutia predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  odmieta schváliť vymenovanie Gerryho Crossa za výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo a žiada, aby bol návrh stiahnutý a aby bol Európskemu parlamentu predložený nový návrh;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia