Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0070/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 30/01/2020 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0024

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 45k
2020. január 30., Csütörtök - Brüsszel
Hordozható rádióberendezések egységes töltője
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a hordozható rádióberendezésekhez használható egységes töltőről (2019/2983(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a mobiltelefonokhoz használható töltők harmonizálásáról szóló, 2009. június 5-i egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel az okostelefonokhoz használható egységes töltő jövőjéről szóló, 2018. március 20-i egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv működéséről szóló, 2018. november 11-i bizottsági jelentésre (COM(2018)0740),

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az egységes piac továbbra is az európai gazdasági siker alapja, az európai integráció sarokköve, illetve a növekedés és a munkahelyteremtés motorja;

B.  mivel az egységes piac nem aknázza ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket, és a mobiltelefonokhoz és egyéb kis- és közepes méretű elektronikus eszközökhöz használható töltők piaca továbbra is széttagolt, ami növeli az e-hulladék mennyiségét és a fogyasztók frusztrációját;

C.  mivel a fogyasztóknak még mindig különböző töltőket kell beszerezniük, ha különböző eladóktól vásárolnak új készülékeket, és ha ugyanattól az eladótól vásárolnak új készüléket, akkor új töltőt is kell vásárolniuk;

D.  mivel az Európai Parlament képviselői már több mint 10 éve kérik a hordozható rádióberendezésekhez – többek között mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, e-könyv-olvasókhoz, intelligens kamerákhoz, viselhető elektronikus eszközökhöz és más kis- vagy közepes méretű elektronikus eszközökhöz – használható töltők egységesítését; mivel a Bizottság többször is elhalasztotta a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiegészítését célzó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását;

E.  mivel az elfogadott uniós jogszabályok időben és konkrét jogalkotási lépések útján történő végrehajtása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az Európai Unió hiteles maradjon saját polgárai szemében és a nemzetközi színtéren;

F.  mivel az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodások révén – noha azok jelentősen csökkentették a piacon elérhető töltőtípusok számát – nem sikerült egységes megoldást találni az említett berendezések töltésére, és a fogyasztók még mindig különböző típusú töltőket találnak a piacon;

G.  mivel világszerte évente mintegy 50 millió tonna e-hulladék keletkezik, ami személyenként átlagosan több mint 6 kg hulladékot jelent; mivel az Európában 2016-ban keletkezett e-hulladék össztömege 12,3 millió tonna volt, ami lakosonként átlagosan 16,6 kg-nak felel meg(2); mivel ez szükségtelenül nagy környezeti lábnyomot eredményez, amelyet csökkenteni lehet;

H.  mivel az európai zöld megállapodás keretében a Parlament a körforgásos gazdaságra vonatkozó új, ambiciózus cselekvési terv kidolgozására szólított fel, amelynek célja az uniós termelés és fogyasztás teljes környezeti és erőforráslábnyomának csökkentése, elsődleges prioritásai pedig az erőforrás-hatékonyság, a zéró környezetszennyezés és a hulladékkeletkezés megelőzése;

I.  mivel az elmúlt 10 év fogyasztói tendenciái azt mutatják, hogy nőtt a több eszközt is birtokló személyek száma, míg egyes rádióberendezések, például az okostelefonok életciklusa megrövidült; mivel a régebbi berendezéseket gyakran azért cserélik le, mert elavultnak tekintik őket; mivel – ráadásul – ezek a tendenciák további e-hulladékok keletkezéséhez vezetnek, beleértve a töltőket is;

J.  mivel a fogyasztók a hasonló, akkumulátorral működő készülékekhez számos különféle töltőt tartanak, használnak és gyakran hordanak is magukkal; mivel a töltők jelenlegi túlkínálata így túlzott költségeket és kellemetlenséget okoz a fogyasztóknak, valamint szükségtelenül nagy környezeti lábnyomot eredményez;

K.  mivel korunkban az emberek számos hétköznapi élethelyzetben – különösen vészhelyzetben vagy utazás során – mobil eszközeikre vannak utalva, aminek oka részben a nyilvános telefonok hiánya; mivel az emberek az egyszerűen feltölthető mobiltelefonokra támaszkodnak, ha gyorsan hozzá szeretnének férni alapvető szolgáltatásokhoz és létfontosságú eszközökhöz, például fizetőeszközökhöz, keresőmotorokhoz, navigációs eszközökhöz stb.; mivel a mobil eszközök a társadalom életében való teljes körű részvétel létfontosságú eszközei;

1.  nyomatékosan hangsúlyozza, hogy sürgős uniós szabályozási intézkedésre van szükség az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése, a fogyasztók számára a fenntartható döntések meghozatalának elősegítése, valamint a hatékony és megfelelően működő belső piacban való teljes körű részvételük lehetővé tétele érdekében;

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül ismertesse és tegye közzé a mobiltelefonokhoz és más kompatibilis eszközökhöz használható egységes töltők bevezetéséről szóló hatásvizsgálat eredményeit kötelező rendelkezésekre való javaslattétel céljából;

3.  hangsúlyozza, hogy a belső piac további széttagolódásának elkerülése érdekében sürgősen szabványt kell elfogadni a hordozható rádióberendezések töltőinek egységesítésére vonatkozóan;

4.  felhívja ezért a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket az egységes töltő további késedelem nélküli bevezetése érdekében, mégpedig a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet kiegészítő, a mobiltelefonokhoz és más kis- és közepes méretű rádióberendezésekhez használható egységes töltőre vonatkozó szabványt meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 2020 júliusáig történő elfogadása vagy szükség esetén egy jogalkotási intézkedés legkésőbb 2020 júliusáig történő elfogadása révén;

5.  rámutat, hogy a Bizottságnak az innováció akadályozása nélkül biztosítania kell az egységes töltőre vonatkozó jogszabályi keret rendszeres ellenőrzését a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében; ismételten hangsúlyozza a kutatás és az innováció fontosságát ezen a területen a meglévő technológiák fejlesztése és új technológiák kidolgozása érdekében;

6.  rámutat, hogy a vezeték nélküli töltési technológiák használata olyan további lehetséges előnyökkel jár, mint az e-hulladék mennyiségének csökkentése; kiemeli, hogy számos mobiltelefon már most vezeték nélküli módszerrel tölthető, és hogy el kell kerülni a széttagoltságot ezen a területen; kéri ezért a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a különböző vezeték nélküli töltők és a különböző hordozható rádióberendezések interoperabilitásának lehető legjobb biztosítására;

7.  emlékeztet arra, hogy a szabványosítási rendelettel(3) összhangban az európai szabványügyi szervezeteknek elő kell segíteniük valamennyi érintett érdekcsoport részvételét, ami ebben az összefüggésben magában foglalja a kkv-k szervezeteit, a környezetvédelmi szervezeteket, a fogyatékossággal élő személyeket, az időseket és a fogyasztókat is;

8.  véleménye szerint Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy jogalkotási kezdeményezéseket tegyen a tagállamokban begyűjtött és újrafeldolgozott kábelek és töltők mennyiségének növelése érdekében;

9.  kéri a Bizottságtól annak sürgős biztosítását, hogy a fogyasztók többé ne kényszerüljenek minden új eszközhöz új töltőt vásárolni, és így csökkenjen az évente gyártott töltők mennyisége; úgy véli, hogy a szétválasztási stratégiák nagyobb környezeti előnyökkel járnának; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szétválasztásra irányuló bármely intézkedés meghozatala során el kell kerülni, hogy ez esetlegesen árnövekedést eredményezzen a fogyasztók számára; kiemeli továbbá, hogy a szétválasztási stratégiákat egységes töltőmegoldással együtt kell bevezetni, máskülönben az irányelv célkitűzései nem teljesülnek;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 153., 2014.5.22., 62. o.
(2) 2017. évi globális e-hulladék-figyelő.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.),

Utolsó frissítés: 2020. április 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat