Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2983(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0070/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/01/2020 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0024

Texte adoptate
PDF 125kWORD 44k
Joi, 30 ianuarie 2020 - Bruxelles
Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Rezoluția Parlamentului European din 30 ianuarie 2020 referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (2019/2983(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE(1),

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere din 5 iunie 2009 privind armonizarea unei capacități de încărcare pentru telefoanele mobile,

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere din 20 martie 2018 privind viitoarea soluție comună de încărcare a telefoanelor inteligente,

–  având în vedere raportul Comisiei din 11 noiembrie 2018 despre funcționarea Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio (COM(2018)0740),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața unică a fost și rămâne baza succesului economic al Europei, piatra de temelie a integrării europene și un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă;

B.  întrucât piața unică nu își exploatează integral potențialul, iar fragmentarea tot mai mare a pieței încărcătoarelor pentru telefoanele mobile și pentru alte dispozitive electronice mici și mijlocii duce la creșterea volumului deșeurilor electronice și la o frustrare tot mai mare în rândul consumatorilor;

C.  întrucât consumatorii sunt în continuare nevoiți să achiziționeze diferite încărcătoare atunci când cumpără dispozitive noi de la producători diferiți și sunt obligați să cumpere un încărcător nou pentru fiecare dispozitiv cumpărat de la același vânzător;

D.  întrucât de mai mult de 10 ani deputații în Parlamentul European au solicitat introducerea unui încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, dispozitive de citit cărți în format digital, aparate de fotografiat sau camere video inteligente, echipamente electronice de purtat și alte dispozitive electronice de dimensiuni mici sau medii; întrucât Comisia a amânat în repetate rânduri actul delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio;

E.  întrucât punerea în aplicare la timp a legislației adoptate de UE prin măsuri legislative concrete este esențială pentru credibilitatea Uniunii Europene în fața cetățenilor săi și pe scena internațională;

F.  întrucât acordurile voluntare între actorii din industrie, deși au scăzut semnificativ numărul tipului de încărcătoare disponibile pe piață, nu au fost suficiente pentru a determina adoptarea unei soluții comune de încărcare, iar consumatorii găsesc în continuare diferite tipuri de încărcătoare pe piață;

G.  întrucât în fiecare an sunt generate la nivel mondial aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri electronice, cu o medie de peste 6 kg pe persoană; întrucât, în 2016, în Europa au rezultat în total 12,3 milioane de tone de deșeuri electronice, ceea ce corespunde unei medii de 16,6 kg pe cap de locuitor(2); întrucât aceasta reprezintă o amprentă de mediu inutilă care poate fi redusă;

H.  întrucât în cadrul Pactului ecologic european, Parlamentul a solicitat un nou plan de acțiune ambițios privind economia circulară care să vizeze reducerea amprentei de mediu și de consum de resurse a producției și consumului din UE și să aibă ca priorități-cheie eficiența utilizării resurselor, poluare zero și prevenirea generării de deșeuri;

I.  întrucât tendințele de consum din ultimii 10 ani arată că oamenii tind din ce în ce mai mult să cumpere mai multe dispozitive și să scurteze ciclul de viață al unor echipamente radio, cum ar fi telefoanele inteligente; întrucât echipamentele mai vechi sunt deseori înlocuite pentru că sunt percepute ca fiind depășite; întrucât, în plus, aceste tendințe au ca rezultat generarea unui volum și mai mare de deșeuri electronice, inclusiv de încărcătoare;

J.  întrucât consumatorii dețin, utilizează și poartă cu ei mai multe încărcătoare pentru dispozitive similare alimentate cu baterie; întrucât excedentul actual de încărcătoare generează astfel costuri excesive și incomodități pentru consumatori, precum și o amprentă de mediu inutilă;

K.  întrucât oamenii depind în prezent de dispozitivele lor mobile în diferite situații ale vieții cotidiene, în special în situații de urgență sau atunci când călătoresc, inclusiv ca urmare a lipsei de telefoane publice; întrucât oamenii se bazează pe un telefon mobil ușor de încărcat pentru a accesa rapid servicii esențiale și instrumente importante precum mijloace de plată, motoare de căutare, dispozitive de navigație etc.; întrucât dispozitivele mobile reprezintă un instrument esențial pentru participarea deplină în societate,

1.  subliniază insistent că trebuie întreprinse urgent acțiuni de reglementare la nivelul UE pentru a reduce cantitatea de deșeuri electronice, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri sustenabile și pentru a le permite să participe pe deplin la o piață internă eficientă și funcțională;

2.  invită Comisia să prezinte și să publice fără întârziere rezultatele evaluării impactului privind introducerea unui încărcător comun pentru telefoanele mobile și alte dispozitive compatibile, cu scopul de a propune dispoziții cu caracter obligatoriu;

3.  subliniază că este nevoie de un standard pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, care să fie adoptat de urgență pentru a evita o și mai mare fragmentare a pieței interne;

4.  invită, așadar, Comisia să întreprindă acțiuni pentru a introduce fără întârziere încărcătorul comun prin adoptarea actului delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio care să definească un standard pentru un încărcător comun pentru telefoanele mobile și alte echipamente radio de dimensiuni mici și medii până în iulie 2020 sau, după caz, să adopte o măsură legislativă până cel târziu în iulie 2020;

5.  subliniază că Comisia ar trebui să se asigure că cadrul legislativ pentru un încărcător comun va fi analizat în mod regulat pentru a ține seama de progresele tehnice, fără însă a împiedica inovarea; reamintește cât sunt de importante cercetarea și inovarea în acest domeniu pentru a îmbunătăți tehnologiile existente și a veni cu altele noi;

6.  subliniază că utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir aduce potențiale beneficii suplimentare, cum ar fi reducerea deșeurilor electronice; subliniază că multe telefoane mobile au deja metode de încărcare fără fir și că ar trebui să se evite fragmentarea în acest domeniu; invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri menite să asigure în cea mai mare măsură posibilă interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără fir cu diferitele echipamente radio mobile;

7.  reamintește că în conformitate cu Regulamentul privind standardizarea(3), organizațiile europene de standardizare trebuie să faciliteze participarea părților interesate relevante, care includ, în acest context, organizațiile IMM-urilor, organizațiile de mediu, persoanele cu handicap, persoanele vârstnice și consumatorii;

8.  este de opinie că Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor inițiative legislative pentru a crește volumul cablurilor și încărcătoarelor colectate și reciclate în statele membre;

9.  îndeamnă Comisia să se asigure că consumatorii nu mai sunt obligați să cumpere încărcătoare noi cu fiecare dispozitiv nou, reducându-se astfel volumul încărcătoarelor produse în fiecare an; consideră că prin strategii de decuplare ar fi posibil să se obțină beneficii ecologice mai mari; subliniază, totodată, că orice măsură ce urmărește decuplarea ar trebui să evite prețuri potențial mai mari pentru consumatori; subliniază, de asemenea, că soluția privind un încărcător comun ar trebui să fie însoțită de strategii de decuplare, deoarece altfel nu s-ar realiza obiectivele directivei;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 153, 22.5.2014, p. 62.
(2) The Global E-waste Monitor 2017.
(3) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, (JO L 316, 14.11.2012, p. 12 ).

Ultima actualizare: 24 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate