Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0356M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0017/2020

Predložena besedila :

A9-0017/2020

Razprave :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0027

Sprejeta besedila
PDF 167kWORD 58k
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg
Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06050/2019),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06051/2019),

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (5931/2019),

–  ob upoštevanju prošnje za privolitev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 91(1) in 100(2), prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C9-0023/2019),

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2012 v Bruslju in je začel veljati oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o sodelovanju, podpisanega 17. oktobra 2019, ki bo olajšal sodelovanje Vietnama v civilnih in vojaških operacijah pod vodstvom Evropske unije, kar kaže na to, da sta obe strani močno zavezani večstranskemu in na pravilih temelječemu pristopu k mednarodnemu miru in varnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017 v postopku 2/15(2) na podlagi člena 218(11) PDEU, za katerega je 10. julija 2015 zaprosila Komisija,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina za vse: za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko“,

–  ob upoštevanju odločitve Sveta z dne 22. decembra 2009 o začetku dvostranskih pogajanj o sporazumu o prosti trgovini s posameznimi državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN),

–  ob upoštevanju pogajalskih smernic z dne 23. aprila 2007 za medregionalni sporazum o prosti trgovini z državami članicami združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2016 o Vietnamu(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Nguyen Van Hoaja(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, zlasti položaju političnih zapornikov(6),

–  ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2016 v primeru 1409/2014/MHZ o tem, da Evropska komisija ni vnaprej ocenila učinka prostotrgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom na človekove pravice(7),

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti naslova V o zunanjepolitičnem delovanju Unije,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 91, 100 in 168 ter člena 207 v povezavi s členom 218(6)(a)(v),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o delu otrok z dne 20. junija 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o podjetništvu in človekovih pravicah z dne 20. junija 2016,

–  ob upoštevanju gospodarskega učinka Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom(8),

–  ob upoštevanju splošnega rednega pregleda Vietnama, ki je bil izveden leta 2019 pred svetom OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sklepov, sprejetih po misiji za ugotavljanje dejstev, ki je potekala med 28. oktobrom in 1. novembrom 2018 v Vietnamu, in ocene Komisije iz maja 2018 o napredku te države pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, po tem ko je Komisija 23. oktobra 2017 uradno sporočila, da bo uporabila postopek „rumenega kartona“,

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 12. februarja 2020(9) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za ribištvo,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0017/2020),

A.  ker je Vietnam strateški partner Evropske unije in ker si obe strani prizadevata spodbuditi rast in zaposlovanje, povečati konkurenčnost, odpraviti revščino in uresničiti cilje trajnostnega razvoja, prav tako pa sta močno zavezani odprti, na pravilih temelječi trgovini in večstranskemu trgovinskemu sistemu;

B.  ker je to drugi dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU sklenila z državo članico združenja ASEAN, in pomemben korak k medregionalnemu sporazumu o prosti trgovini; ker se bo sporazum skupaj s sporazumom o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur, ki ga je Parlament odobril 13. februarja 2019, uporabljal tudi kot merilo za sporazume, o katerih se EU trenutno pogaja s številnimi drugimi državami združenja ASEAN;

C.  ker naj bi se 90 % prihodnje svetovne gospodarske rasti ustvarilo zunaj Evrope, precejšen del v Aziji;

D.  ker se je Vietnam leta 2007 pridružil STO in je zdaj odprto, prosti trgovini naklonjeno gospodarstvo, o čemer priča 16 trgovinskih sporazumov, ki jih je sklenil s 56 državami;

E.  ker je Vietnam ustanovni član celostnega in naprednega sporazuma za čezpacifiško partnerstvo ter je bil udeležen v pred kratkim zaključenih pogajanjih o celovitem regionalnem gospodarskem partnerstvu;

F.  ker je Vietnam cvetoče, konkurenčno in povezano gospodarstvo s skoraj 100 milijoni državljanov, rastočim srednjim razredom ter mlado in dinamično delovno silo, a ostaja gospodarstvo z nižjim srednjim dohodkom, ki se sooča s posebnimi razvojnimi izzivi, kakor je razvidno iz indeksa človekovega razvoja v okviru razvojnega programa OZN, kjer Vietnam trenutno med 189 državami zaseda 116. mesto;

G.  ker je tudi ena najhitreje rastočih držav združenja ASEAN s povprečno 6,51-odstotno rastjo BDP v obdobju 2000–2018; ker se ocenjuje, da bo rast Vietnama tudi v prihodnjih letih podobno hitra;

H.  ker je EU trenutno tretja največja trgovinska partnerica Vietnama, takoj za Kitajsko in Južno Korejo, ter drugi največji izvozni trg, takoj za ZDA; ker se je izvoz iz EU v Vietnam v zadnjem desetletju po ocenah v povprečju povečeval za 5 do 7 % letno; ker je Komisija v oceni gospodarskega učinka evropskim podjetjem napovedala „prihodke iz izvoza v višini 8 milijard EUR do leta 2035“, izvoz Vietnama v EU pa se bo „predvidoma povečal za 15 milijard EUR“; ker je pomembno, da se v čim večji meri izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja ta sporazum, in sicer na najbolj vključujoč način za podjetja, predvsem MSP;

I.  ker je Svet poudaril, da je v interesu EU ohraniti vodilno vlogo pri skladnem, celovitem in učinkovitem izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, saj gre za glavno prednostno nalogo EU, to pa bi koristilo njenim državljanom in še naprej zagotavljalo njeno verodostojnost v Evropi in po svetu; ker je novoizvoljena predsednica Ursula Von der Leyen v poslanici, ki so jo prejeli vsi kandidati za komisarje, vztrajala, da morajo vsi komisarji na svojem področju politike uresničevati cilje trajnostnega razvoja OZN;

J.  ker se Vietnam še vedno sooča z izzivi na področju trajnostnega razvoja, človekovih, političnih in državljanskih pravic, predvsem ko gre za položaj manjšin, temeljnih svoboščin, svobode veroizpovedi in tiska, izkoriščanja naravnih virov (npr. pesek, ribištvo in les), ravnanja z odpadki ter onesnaževanja; obžaluje, da imata EU in Vietnam še vedno različno stališče v zvezi s priporočili mednarodnih organov za človekove pravice o Vietnamu in v zvezi z njihovim izvajanjem, na primer tistimi, ki se nanašajo na Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah; ker je prisilno delo zapornikov v Vietnamu še vedno razlog za zaskrbljenost;

K.  ker Vietnam kljub gospodarskim in političnim reformam, ki so se začele izvajati leta 1986, ostaja enostrankarska država, ki ne priznava temeljnih svoboščin, kot so svoboda združevanja, govora, veroizpovedi ali tiska; ker je Evropska služba za zunanje delovanje v letnem poročilu EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2018 opisala represivno naravno režima ter resne in sistematične kršitve človekovih pravic v Vietnamu, pri tem pa opozorila predvsem na vse več političnih zapornikov v državi;

L.  ker je Parlament v resoluciji z dne 15. novembra 2018 pozval „vietnamske oblasti, naj razveljavijo, pregledajo ali spremenijo vse represivne zakone, zlasti kazenski zakonik“; ker se država na poziv ni odzvala; ker Vietnam ni sprejel nobenega priporočila iz zadnjega splošnega rednega pregleda marca 2019 v zvezi s tem, da bi spremenil ali razveljavil določbe v kazenskem zakoniku, ki pomenijo zlorabo;

M.  ker se v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom priznava pomen zagotavljanja ohranjanja in trajnostnega upravljanja živih morskih virov in morskih ekosistemov ter spodbujanja trajnostne akvakulture, v členu 13.9 pa predvideva sodelovanje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

N.  ker nekateri proizvodi ribjega izvora, kot so proizvodi z oznakama KN 1604 14 21 in 1604 14 26, zaradi svoje občutljive narave z vidika Evropske unije v okviru sporazuma o prosti trgovini niso vključeni v brezcarinski režim;

O.  ker se priznava, da gre pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu za organizirani kriminal na morju, ki ima katastrofalne okoljske in socialno-ekonomske posledice po vsem svetu ter ustvarja nelojalno konkurenco za evropsko ribiško industrijo;

P.  ker je Vietnam četrti največji svetovni proizvajalec rib, ki mu sledi Evropska unija, in četrti največji proizvajalec proizvodov iz akvakulture;

Q.  ker je EU v smislu vrednosti največja svetovna sila na področju trgovanja z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture, saj je leta 2017 njen obseg trgovanja znašal več kot 2,3 milijarde EUR; ker EU več kot 65 % ribiških proizvodov, ki jih porabi, uvozi in je ena največjih tujih vlagateljic v Vietnamu;

R.  ker je Vietnamu v okviru shem kakovosti EU doslej uspelo kot zaščiteno označbo porekla zaščititi en proizvod z geografsko označbo – Phú Quốc, vrsto ribje omake; ker bo v skladu s sporazumom o prosti trgovini zaščitenih 169 geografskih označb EU za vina, žgane pijače in živilske proizvode v Vietnamu ter v zameno 39 vietnamskih geografskih označb v EU;

S.  ker ima Vietnam trg s 95 milijoni ljudi z dolgoletno tradicijo uživanja rib in proizvodov iz akvakulture ter je drugi največji trgovinski partner EU v regiji Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN); ker bi lahko imelo ribištvo velik potencial za rast evropskih malih in srednjih podjetij ter jim prineslo občutne koristi; ker je ta sektor izjemno pomemben za evropsko blaginjo in inovacije;

1.  poudarja, da je sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom najbolj sodoben, ambiciozen in celovit sporazum, ki ga je EU kdaj sklenila s katero od držav v razvoju, in bi se moral uporabljati kot referenčno merilo za sodelovanje EU z državami v razvoju, zlasti v regiji ASEAN; opozarja, da bo Vietnam v dveletnem prehodnem obdobju po začetku veljavnosti sporazuma o prosti trgovini še naprej veljal za državo upravičenko do GSP;

2.  ugotavlja, da so se pogajanja začela junija 2012 in po 14 pogajalskih krogih končala decembra 2015, in obžaluje, da je nato prišlo do zamud pri podpisu in ratifikaciji sporazuma, predvsem ker Svet ni zaprosil Evropskega parlamenta za privolitev pravočasno pred evropskimi volitvami;

3.  opozarja na gospodarski in strateški pomen tega sporazuma, saj imata EU in Vietnam skupne cilje – spodbuditi rast in zaposlovanje, povečati konkurenčnost, zmanjšati revščino, okrepiti na pravilih temelječ večstranski trgovinski sistem, uresničiti cilje trajnostnega razvoja ter podpreti pravice in temeljne svoboščine delavcev; izpostavlja geopolitične pomisleke, zaradi katerih so partnerji EU na Daljnem vzhodu osrednji akterji, s katerimi je treba v kompleksnem lokalnem geoekonomskem okolju sodelovati;

4.  ugotavlja, da člen 21 Pogodbe o Evropski uniji določa, da delovanje Unije na mednarodnem prizorišču vodijo načela demokracije, pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja človekovega dostojanstva, načel enakosti in solidarnosti ter spoštovanja načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; poudarja, da je treba spoštovati načelo usklajenosti politik s cilji razvojnega sodelovanja, kot je določeno v členu 208 PDEU;

5.  poudarja, kako pomemben je sporazum za konkurenčnost podjetij EU v regiji; ugotavlja, da se evropska podjetja soočajo z večjo konkurenco iz držav, s katerimi je Vietnam že sklenil sporazume o prosti trgovini, predvsem Celostni in napredni sporazum za čezpacifiško partnerstvo (CPTPP);

6.  upa, da bo sporazum skupaj s Sporazumom o prosti trgovini med EU in Singapurjem prispeval k sprejetju strogih standardov in pravil v regiji ASEAN ter utrl pot za nove medregionalne sporazume o trgovini in naložbah; poudarja, da je sporazum tudi jasno sporočilo v prid proste, pravične in vzajemne trgovine v času protekcionističnih teženj in resnih izzivov za večstransko in na pravilih temelječo trgovino; poudarja, da bo EU s pomočjo sporazuma okrepila prisotnost v regiji ASEAN, pri čemer je treba upoštevati nedavne zaključke iz celovitega regionalnega gospodarskega partnerstva (RCEP) ter začetek veljavnosti Celostnega in naprednega sporazuma za čezpacifiško partnerstvo (CPTPP); poudarja tudi, da lahko EU po zaslugi sporazuma spodbuja standarde in vrednote v regiji; znova poudarja, da v celoti podpira večstranskost, in se zaveda, kako pomembno je sprejeti trajnostno in ambiciozno reformo STO, s katero bi zagotovili na pravilih temelječo mednarodno trgovino;

7.  poudarja, da bo sporazum odpravil 99 % vseh carinskih tarif(10); ugotavlja, da bo Vietnam liberaliziral 65 % izvoza iz EU, ko bo sporazum začel veljati, preostanek carin pa bo odpravil postopoma v desetih letih; ugotavlja tudi, da bo EU ob začetku veljavnosti sprostila 71 % svojega uvoza, po sedmih letih pa bodo carine odpravljene za 99 % uvoza; poudarja, da bo sporazum vseboval tudi posebne določbe za odpravo netarifnih ovir za izvoz iz EU, ki za mala in srednja podjetja pogosto pomenijo precejšnjo prepreko; meni, da bi lahko sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom pomagal pri odpravljanju trgovinskega primanjkljaja EU z Vietnamom, pri tem pa izkoristil potencial za rast te države združenja ASEAN v prihodnjih letih;

8.  poudarja, kako pomembno je zagotoviti učinkovit in zanesljiv nadzor, tudi z okrepljenim carinskim sodelovanjem v Evropi, da bi preprečili zlorabo sporazuma kot prehoda za vstop blaga iz drugih držav v Evropo;

9.  ugotavlja, da se bo s tem sporazumom izboljšal dostop do vietnamskih javnih naročil v skladu s sporazumom o javnih naročilih, ki ga Vietnam še ni podpisal; poudarja, da poglavje o javnih naročilih v sporazumu o prosti trgovini zagotavlja podobno preglednost in postopkovno pravičnost kot drugi sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU podpisala z razvitimi državami in bolj naprednimi državami v razvoju; poudarja, da sporazum ne sme omejevati domačih pravil za javna naročila ali manevrskega prostora, ko gre za določanje zahtev v zvezi s tem, kaj se bo naročalo, in zahtev na področjih, kot so okolje ter delovni in zaposlitveni pogoji;

10.  pozdravlja, da določbe v zvezi s pravili o poreklu v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom sledijo pristopu EU in da so njihove glavne značilnosti enake tistim iz splošnega sistema preferencialov EU in trgovinskega sporazuma s Singapurjem; poziva Komisijo, naj spremlja pravilno in zanesljivo izvajanje teh pravil, pri čemer naj bo posebej pozorna na nacionalno vsebino, prav tako pa naj okrepi ukrepe proti vsakršni manipulaciji in zlorabam, kot je vnovično pakiranje proizvodov iz tretjih držav;

11.  ugotavlja, da Vietnam ne bo več mogel uporabljati kumulacije z drugimi trgovinskimi partnericami, ki so upravičenke do GSP, da bo izpolnjeval pravila o poreklu; poudarja, da pravila o poreklu v sporazumih o prosti trgovini ne bi smela po nepotrebnem prekinjati obstoječih vrednostnih verig, zlasti z državami, ki so trenutno upravičenke v shemah GSP, GSP+ ali EBA;

12.  poudarja, da bo na vietnamskem trgu priznanih in zaščitenih 169 evropskih geografskih označb, in sicer na podobni ravni, kot jo zagotavlja zakonodaja EU, saj je Vietnam pomemben azijski izvozni trg za hrano in pijačo iz EU; meni, da bi bilo treba ta seznam v bližnji prihodnosti razširiti; poudarja tudi, da bi lahko določbe sporazuma o prosti trgovini negativno vplivale na nekatere kmetijske sektorje v EU, med drugim na sektor riža; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj nenehno spremlja tok uvoza občutljivih izdelkov in v celoti izkoristi določbe uredbe o zaščitnih klavzulah, kadar so izpolnjeni pravni in gospodarski pogoji, da bi preprečila morebitne negativne posledice za kmetijske sektorje EU zaradi izvajanja sporazuma o prosti trgovini;

13.  pozdravlja ambiciozno poglavje o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, s katerim se bo za odobritev izvoza živilskih proizvodov iz EU v Vietnam vzpostavil enoten in pregleden postopek, posledično pa pospešila odobritev vlog za izvoz iz EU in preprečila nepravična obravnava; želi pohvaliti zavezo Vietnama, da bo uvedel enake zahteve za uvoz podobnih proizvodov iz vseh držav članic EU;

14.  spominja, da je Vietnam s tem sporazumom na področju storitev presegel obveznosti, ki jih ima v STO, in omogočil boljši dostop v številnih poslovnih podsektorjih, odprl pa je tudi nove sektorje, kot so pakiranje, trgovinski sejmi in razstave ter najem in zakup; poudarja, da je na visokošolskem področju prvič dovolil čezmejne storitve; pozdravlja uporabo pozitivnega seznama v časovnem razporedu storitev;

15.  opozarja, da bi lahko hitra ratifikacija sporazuma o prosti trgovini Vietnamu pomagala dodatno izboljšati zaščito pravic intelektualne lastnine ter potrošnikom zagotovila najvišje standarde proizvodnje in najvišjo kakovost; opozarja, da bo Vietnam pristopil k pogodbama o internetu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki določata standarde za preprečevanje nedovoljenega spletnega dostopa do ustvarjalnih del in njihove uporabe ter zaščito pravic lastnikov, obravnavata pa tudi izzive, ki jih za te pravice prinašajo nove tehnologije in načini komunikacije; poudarja strateški pomen zmogljivosti za določanje standardov v regiji, ki je priča težnjam po ločitvi normativne ravni od ravni za določanje standardov; znova poudarja, da bi se lahko, če ne bo močnih regulativnih okvirov, začelo tekmovanje v zniževanju standardov in vzpostavila negativna konkurenca v zvezi s pomembnimi pravnimi določbami; poudarja, da je spodbujanje dostopa do zdravil še vedno izjemno pomemben steber politike EU in da so določbe o pravicah intelektualne lastnine v zvezi s farmacevtskimi izdelki v sporazumu posebej prilagojene stopnji razvoja, veljavnemu regulativnemu okviru in pomislekom glede javnega zdravja v Vietnamu;

16.  obžaluje, da sporazum ne vsebuje posebnega poglavja o MSP, a ugotavlja, da več njegovih delov vseeno vključuje različne določbe o MSP; poudarja, da bo izvedbena faza bistvena za uvedbo akcijskega načrta, s katerim bi MSP pomagali pri izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja sporazum, začenši z večjo preglednostjo in razširjanjem vseh pomembnih informacij, saj je ta gospodarski sektor izjemno pomemben za blaginjo in inovacije v Evropi; meni, da bi morala Komisija pri morebitni reviziji sporazuma preučiti možnost uvedbe poglavja o MSP;

17.  pozdravlja določbe o sodelovanju na področju dobrobiti živali, vključno s tehnično pomočjo in krepitvijo zmogljivosti za razvoj visokih standardov v zvezi s tem, in poziva podpisnici, naj jih v celoti izkoristita; poziva podpisnici, naj čim prej oblikujeta akcijski načrt za sodelovanje na področju dobrobiti živali, vključno s programom za usposabljanje, vzpostavljanje zmogljivosti in pomoč v okviru tega sporazuma, da bi ohranili dobrobit živali v času usmrtitve ter bolje zaščitili živali na kmetijah in med prevozom v Vietnamu;

18.  poudarja, da je s sporazumom opredeljena pravica EU, da za vse blago in storitve, ki so naprodaj v Uniji, uporablja svoje standarde, pri čemer opozarja na previdnostno načelo; poudarja, da visoki standardi EU, tudi v nacionalnih zakonih, predpisih in kolektivnih pogodbah, ne bi smeli v nobenem primeru veljati za trgovinsko oviro;

19.  obžaluje, da sporazum ne vključuje določbe o čezmejnih prenosih podatkov; meni, da bi bilo treba v prihodnjo revizijo sporazuma vključiti določbo, ki bo spoštovala zakonodajo EU o varstvu podatkov in varstvo zasebnosti, ter poudarja, da mora Parlament odobriti vse prihodnje dogovore; v zvezi s tem ugotavlja, da je splošna uredba o varstvu podatkov povsem skladna s splošnimi izjemami iz sporazuma GATS;

20.  poudarja, da sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom vsebuje obsežno in zavezujoče poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki obravnava vprašanja o delu in okolju na podlagi splošno sprejetih večstranskih konvencij in norm; poudarja, da bi lahko občutno izboljšali izvršljivost poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, če bi na primer kot metodo izvrševanja, h kateri bi se zatekli v skrajni sili, upoštevali tudi mehanizem, temelječ na sankcijah, in če bi izvedli reformo sistema notranje svetovalne skupine, kakor je Parlament že večkrat zahteval, zahtevo pa navedel tudi v poslanici novega komisarja EU za trgovino; poudarja, da je poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju namenjeno razširitvi ciljev politike EU, zlasti na področju vključujoče rasti, boja proti podnebnim spremembam, spodbujanja človekovih pravic, vključno s pravicami delavcev, in – v splošnem – spoštovanju vrednot EU; poudarja, da je sporazum obenem tudi instrument za razvoj in socialni napredek v Vietnamu, z njim pa bi to državo podprli pri prizadevanjih za povečanje pravic delavcev ter izboljšanje varstva pri delu in varstva okolja; poziva k hitri ustanovitvi in začetku delovanja številčnih in neodvisnih notranjih svetovalnih skupin, Komisijo pa poziva, naj tesno sodeluje z vietnamskimi organi in jim zagotavlja potrebno podporo; poziva skupni odbor, naj začne nemudoma izboljševati izvrševanje določb o trgovini in trajnostnem razvoju;

21.  poziva, naj se ustanovi skupni odbor vietnamske narodne skupščine in Evropskega parlamenta, da bi izboljšali usklajevanje in pregled ukrepov iz poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, pa tudi izvajanje sporazuma kot celote; pozdravlja pozitivno stališče predsednika narodne skupščine Vietnama v zvezi s tem pozivom in poziva parlamenta, naj hitro izpogajata memorandum o soglasju;

22.  pozdravlja konkretne korake, ki jih je doslej naredila vietnamska vlada, med drugim spremembo delovne zakonodaje in pravnega okvira za minimalno starost za delo, da bi odpravila delo otrok ter se zavezala nediskriminaciji in enakosti spolov na delovnem mestu; pričakuje, da bodo novo zakonodajo dopolnili izvedbeni odloki in da jo bodo začeli vietnamski organi čim prej v celoti uveljavljati;

23.  priznava, da se je delo otrok v Vietnamu v zadnjih letih zmanjšalo, in spominja, da je Vietnam kot prva država v Aziji in druga v svetu ratificirala Konvencijo ZN o otrokovih pravicah; prav tako poziva vietnamsko vlado, naj pripravi ambiciozen načrt za odpravo dela otrok do leta 2025 ter do leta 2030 odpravi prisilno delo, sodobno suženjstvo in trgovino z ljudmi; z veseljem pričakuje oceno, ki jo bo Mednarodna organizacija dela posredovala pravočasno pred ratifikacijo sporazuma; poziva EU in Vietnam, naj sodelujeta pri pripravi akcijskega načrta za boj proti delu otrok, ki bi ga spremljali razpoložljivi programi EU za boj proti delu otrok, vključno s potrebnim okvirom za podjetja;

24.  poudarja pa, da so kljub napredku pred podpisnicama še pomembni izzivi, zato poziva vietnamske oblasti, naj se s konkretnimi ukrepi odločneje posvetijo progresivnemu načrtu za pravice delavcev, ter v zvezi s tem pozdravlja, da je bil 20. novembra 2019 sprejet spremenjen delovni zakonik; pozdravlja tudi, da je vietnamska vlada 14. junija 2019 ratificirala temeljno konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 98 (kolektivna pogajanja) in da namerava ratificirati tudi preostali dve temeljni konvenciji, namreč št. 105 (odprava prisilnega dela) leta 2020 in št. 87 (svoboda združevanja) leta 2023, pri čemer jo poziva, naj predloži verodostojen načrt ratifikacije; poudarja osrednjo vlogo izvedbenih odlokov pri izvajanju spremenjenega delovnega zakonika in ratificiranih konvencij Mednarodne organizacije dela, zato meni, da je treba z izvedbenimi odloki v kazenski zakonik vključiti načela konvencij Mednarodne organizacije dela št. 105 in 87; poudarja, da je pripravljen v zvezi s tem začeti dejaven dialog; poziva vietnamsko vlado, naj EU nenehno obvešča o napredku pri ratifikaciji in začetku izvajanja teh konvencij; opozarja, kako pomembne so takšne zaveze, ki prikazujejo resnično pozitivne trende v državi v razvoju, obenem pa poudarja, da ima učinkovito izvajanje določb o človekovih pravicah, konvencij Mednarodne organizacije dela in določb o varstvu okolja izjemno pomembno vlogo; poudarja, da posebna merila, vključena v izvedbeno zakonodajo, kot so mejne vrednosti in formalnosti pri registraciji, ne bi smele privesti do tega, da bi bilo neodvisnim organizacijam dejansko onemogočeno konkurirati z organizacijami pod vodstvom države; poudarja tudi, da bi bilo treba kazensko zakonodajo uskladiti z ustreznimi konvencijami Mednarodne organizacije dela; poudarja, da bi bilo treba obveznosti, ki jih ima Vietnam v skladu z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah in pred kratkim spremenjenim kazenskim zakonikom, uveljavljati na način, ki ne bo tako rekoč onemogočal izvajanja svoboščin, zlasti ko gre za svobodo združevanja neodvisnih sindikatov; želi pohvaliti pristop s pogojevanjem pred ratifikacijo, ki ga je sprejela EU;

25.   pozdravlja predvideno sodelovanje pri trgovinskih vidikih agende MOD za dostojno delo, zlasti povezavo med trgovino ter polno in produktivno zaposlitvijo za vse, tudi mlade, ženske in invalide; poziva k hitremu in smiselnemu začetku sodelovanja;

26.  ugotavlja, da je Vietnam med državami, ki so najbolj občutljive na posledice podnebnih sprememb, zlasti ekstremne vremenske dogodke, kot so nevihte in poplave; poziva vietnamsko vlado, naj uvede učinkovite prilagoditvene ukrepe in zagotovi učinkovito izvajanje zakonodaje v zvezi z varstvom okolja in zaščito biotske raznovrstnosti;

27.  pozdravlja zavezanost učinkovitemu izvajanju večstranskih okoljskih sporazumov, kot je Pariški sporazum o podnebnih spremembah, pa tudi ukrepanju v korist ohranjanja prostoživečih vrst, biotske raznovrstnosti in gozdov ter trajnostnega gospodarjenja z njimi; opozarja, da je Vietnam, ko gre za izražanje zavezanosti agendi Pariškega sporazuma, ena najbolj dejavnih držav v širši regiji ASEAN; poudarja, da se bo s hitro ratifikacijo sporazuma o prosti trgovini ter polnim spoštovanjem in učinkovitim izvajanjem Pariškega sporazuma prispevalo k zagotavljanju najvišjih mogočih standardov varstva okolja v regiji;

28.  poudarja strateški pomen, ki ga ima Vietnam kot ključni partner EU v jugovzhodni Aziji in med državami združenja ASEAN, med drugim v zvezi s pogajanji o podnebnih spremembah, dobrim upravljanjem, trajnostnim razvojem, gospodarskim in socialnim napredkom ter bojem proti terorizmu; poudarja, da mora Vietnam postati partner pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform; ugotavlja, da bo Vietnam leta 2020 predsedoval združenju ASEAN; poudarja, da morata EU in Vietnam v celoti spoštovati in izvajati Pariški sporazum;

29.  pozdravlja sporazum med EU in vietnamsko vlado, podpisan 17. oktobra 2019, o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Vietnama v operacijah EU za krizno upravljanje; poudarja, da je Vietnam druga partnerska država v Aziji, ki bo z EU podpisala okvirni sporazum o sodelovanju; poudarja, da je sporazum pomemben korak naprej v odnosih med EU in Vietnamom;

30.  opominja, da sporazum predvideva posebne ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter za spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribiškega sektorja, vključno z ribogojstvom; se v zvezi s tem zaveda, da si Vietnam prizadeva obravnavati nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, saj je zaprosil za polnopravno članstvo v Komisiji za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC), postal uradni član sporazuma o ukrepih države pristanišča (PSMA), leta 2017 sprejel spremenjeni zakon o ribištvu, ki upošteva mednarodne in regionalne obveznosti, sporazume in priporočila Komisije, ter začel izvajati nacionalni akcijski načrt za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

31.  vseeno priznava, da se vietnamske oblasti še vedno soočajo s precejšnjimi izzivi v zvezi s presežno zmogljivostjo zelo razdrobljenega ribiškega ladjevja države in prekomernim izkoriščanjem morskih virov, pri tem pa opominja na „rumeni karton“, ki ga je prejel Vietnam, in že sprejete ukrepe, s katerimi skuša izboljšati razmere; poziva, naj se v skladu z ugotovitvami pregledovalne misije novembra 2019 sprejmejo dodatni ukrepi ter nenehno spremljajo in skrbno preverjajo prizadevanja Vietnama, da bi zagotovil napredek pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter poskrbel za popolno sledljivost ribiških proizvodov, ki prihajajo na trg Unije, s čimer bi preprečili nezakonit uvoz; opozarja tudi, naj se postopek „rumenega kartona“ prekliče samo, če bodo vsa priporočila EU iz leta 2017 v celoti in učinkovito izvedena; poziva Komisijo, naj v prihodnjih sporazumih predvidi zaščitne ukrepe za ribiške proizvode, kot je na primer možnost opustitve preferenčnih tarif, dokler ne bo preklican „rumeni karton“ zaradi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova;

32.  priznava, da skuša Vietnam s sklenitvijo prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov rešiti vprašanje nezakonite sečnje in krčenja gozdov; ugotavlja, da ta sporazum velja od 1. junija 2019 in za uvoznike uvaja obveznosti glede potrebne skrbnosti; pozdravlja, da vsi ustrezni deležniki v Vietnamu odprto in konstruktivno sodelujejo v tem procesu;

33.  poudarja, kako pomembno je začeti učinkovito izvajati vse določbe in poglavja sporazuma, od dostopa do trga pa do trajnostnega razvoja in uresničevanja vseh zavez; meni, da bi bilo treba vse določbe o trgovini in trajnostnem razvoju razumeti kot pravne obveznosti v mednarodnem pravu in sporazumu o prosti trgovini; v zvezi s tem opominja na novo mesto glavnega uradnika za trgovino, ki bo deloval neposredno pod vodstvom komisarja za trgovino, in zavezo Odbora za mednarodno trgovino, da bo prevzel dejavno vlogo pri spremljanju uresničevanja zavez v okviru sporazuma o prosti trgovini; prav tako poudarja, da bi bilo treba spodbujati evropska podjetja, zlasti MSP, naj v celoti izkoristijo prednosti sporazuma, in da bi bilo treba nemudoma odpraviti vse ovire, ki se pojavijo pri izvajanju;

34.  poudarja, da se bodo z začetkom veljavnosti sporazuma ustvarili pogoji za obsežno in plodno sodelovanje med podpisnicama, v okviru katerega se bo zagotovilo učinkovito izvajanje določb o trajnostnem razvoju, ki bi lahko izboljšale politične razmere in stanje na področju človekovih pravic v državi; poudarja, da se lahko Vietnam z ustreznim izvajanjem sporazuma o prosti trgovini približa tudi evropskim standardom na področju okolja, človekovih pravic, dobrega upravljanja in družbene odgovornosti gospodarskih družb; v zvezi s tem pozdravlja zavezo Vietnama, da bo predstavil nacionalni izvedbeni načrt za uskladitev z določbami sporazuma o prosti trgovini;

35.  opozarja, da izkušnje iz preteklosti kažejo, da lahko pravilno izvajanje sporazumov o prosti trgovini in navzočnost podjetij iz EU na terenu pripomoreta k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, družbene odgovornosti gospodarskih družb in okoljskih standardov; poziva podjetja iz EU, naj še naprej pomembno prispevajo k uveljavljanju standardov in primerov dobre prakse, da bi s sporazumom o prosti trgovini v Vietnamu ustvarili kar najbolj primerno in trajnostno poslovno okolje;

36.  meni, da je treba natančno in dosledno spremljati sporazum in si v sodelovanju s trgovinskim partnerjem prizadevati za hitro odpravljanje pomanjkljivosti; poziva, naj EU podpira potrebne ukrepe za vzpostavljanje zmogljivosti ter zagotovi posebno tehnično pomoč, da bi s projekti in strokovnim znanjem Vietnamu olajšali začetek izvajanja nekaterih zavez, predvsem povezanih z okoljskimi in delovnimi določbami; spominja Komisijo, da je zavezana poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju sporazuma o prosti trgovini;

37.  poudarja, da je sodelovanje neodvisne civilne družbe in socialnih partnerjev pri izvajanju sporazuma bistvenega pomena, in poziva, naj se po začetku veljavnosti sporazuma hitro pripravijo in oblikujejo notranje svetovalne skupine, v njih pa zagotovi obsežna in uravnotežena zastopanost neodvisnih, svobodnih in raznolikih organizacij civilne družbe, vključno z zagovorniki človekovih pravic in neodvisnimi vietnamskimi organizacijami, ki se zavzemajo za pravice delavcev in okolje; podpira prizadevanja organizacij civilne družbe v Vietnamu za pripravo predlogov v zvezi s tem in namerava podpreti ukrepe za vzpostavljanje zmogljivosti;

38.  opozarja, da odnos med EU in Vietnamom temelji na sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki zajema negospodarska področja, vključno s političnim dialogom, človekovimi pravicami, izobraževanjem, znanostjo in tehnologijo, pravosodjem in azilom ter migracijami;

39.  se zaveda, da sta sporazum o prosti trgovini in sporazum o partnerstvu in sodelovanju z institucionalnega in pravnega vidika povezana, s čimer se zagotavlja, da so človekove pravice v samem središču odnosov med EU in Vietnamom; poudarja pomen resnično pozitivnih trendov na področju človekovih pravic za hitro ratifikacijo tega sporazuma in poziva vietnamske oblasti, naj kot znak svoje zavezanosti sprejmejo konkretne ukrepe za izboljšanje razmer; opozarja na svojo zahtevo z dne 15. novembra 2018, zlasti v zvezi z reformo kazenske zakonodaje, uporabo smrtne kazni, političnimi zaporniki in temeljnimi svoboščinami; poziva pogodbenice, naj v celoti izkoristijo sporazume, da bi izboljšale pereče razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu, in poudarja pomen ambicioznega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom; poudarja, da člen 1 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju vsebuje standardno klavzulo o človekovih pravicah, na podlagi katere se lahko uvedejo ustrezni ukrepi, v skrajnem primeru tudi takojšnjo prekinitev izvajanja sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ali njegovih delov, posledično pa tudi Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom;

40.  obžaluje, da Komisija ni že vnaprej opravila celovite ocene učinka sporazuma o prosti trgovini na človekove pravice; poziva Komisijo, naj to oceno opravi; poziva jo, naj v ocene učinka sistematično vključuje človekove pravice, kar velja tudi za trgovinske sporazume, ki imajo občutne ekonomske, družbene in okoljske posledice; poudarja, da se je Komisija nadalje zavezala, da bo opravila naknadno oceno gospodarskega, socialnega in okoljskega učinka;

41.  poziva EU in Vietnam, naj vzpostavita neodvisen mehanizem za spremljanje na področju človekovih pravic in neodvisen pritožbeni mehanizem, ki bo zadevnim državljanom in lokalnim deležnikom omogočal učinkovito uporabo pravnega sredstva, hkrati pa bo tudi orodje za spoprijemanje z morebitnimi negativnimi učinki za človekove pravice, zlasti z uporabo mehanizma za reševanje sporov med državami v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju;

42.  izraža zaskrbljenost glede izvajanja novega zakona o kibernetski varnosti, zlasti kar zadeva zahteve za lokalizacijo in razkrivanje informacij, spletni nadzor in kontrolo ter ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki niso v skladu s trgovinsko agendo EU, ki temelji na vrednotah in se zavzema za liberalizacijo; pozdravlja pripravljenost za vzpostavitev poglobljenega dialoga, vključno z zavezo predsednika narodne skupščine Vietnama, da bo v razpravo in odločanje o izvedbenih predpisih vključil oba parlamenta; prav tako poziva vietnamske oblasti, naj sprejmejo konkretne ukrepe, in pozdravlja pomoč EU v zvezi s tem;

43.  opozarja, da člen 8 PDEU določa, da si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva odpravljati neenakost ter spodbujati enakost med moškimi in ženskami; pozdravlja, da sta Vietnam in EU podpisala deklaracijo Svetovne trgovinske organizacije iz Buenos Airesa o ženskah in trgovini, ter podpisnici poziva, naj okrepita svoje zaveze glede enakosti spolov in trgovine iz tega sporazumu; poziva, naj se izboljša položaj žensk, da bodo lahko izkoristile prednosti tega sporazuma, tudi z vzpostavljanjem zmogljivosti zanje pri delu in poslovanju, spodbujanjem zastopanosti žensk na položajih odločanja in oblasti ter izboljšanjem njihovega dostopa, udeležbe in vodenja na področju znanosti, tehnologije in inovacij; opozarja na zavezo Komisije, da bo poglavja o spolu vključila v prihodnje trgovinske sporazume EU, tudi tiste, ki bodo sklenjeni pozneje kot ta sporazum; poziva EU in Vietnam, naj se zavežeta, da bosta ocenila izvajanje sporazuma in v prihodnji pregled vključila posebno poglavje o enakosti spolov in trgovini;

44.  zahteva takojšnjo izpustitev vseh političnih zapornikov in članov civilne družbe, kot so blogerji ali neodvisni sindikalisti, ki so trenutno pridržani ali obsojeni, zlasti tiste, ki jih je Parlament imenoval v resolucijah z dne 14. decembra 2017 in 15. novembra 2018;

45.  poziva Komisijo in ESZD, naj Parlamentu uradno poročata o predanosti Vietnama pri tem, da bi pri številnih vprašanjih na področju človekovih pravic dosegel napredek, kot je navedeno v resoluciji Parlamenta z dne 17. decembra 2015(11);

46.  poudarja, da so se na podlagi sporazuma že začele dogajati spremembe z dialogom na številnih področjih, in meni, da lahko služi kot podlaga za nadaljnji dialog, s katerim bi izboljšali življenje ljudi;

47.  pozdravlja sporazum, ki bo ustvaril več priložnosti za svobodno in pravično trgovino med EU in Vietnamom; meni, da je odobritev Parlamenta upravičena, saj Vietnam sprejema ukrepe, s katerimi želi izboljšati razmere na področju državljanskih in delavskih pravic, da bi se približal danim zavezam;

48.   poziva Svet, naj hitro sprejme sporazum;

49.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ESZD, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Socialistične republike Vietnam.

(1) UL L 329, 3.12.2016, str. 8.
(2) Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(3) UL C 101, 16.3.2018, str. 30.
(4) UL C 86, 6.3.2018, str. 122.
(5) UL C 369, 11.10.2018, str. 73.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/sl/decision/en/64308
(8) Glej: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Sprejeta besedila, P9_TA (2020)0026.
(10) Izvoz iz EU v Vietnam: 65 % carin bo odpravljenih ob začetku veljavnosti sporazuma, preostanek pa postopoma v desetih letih (da bi vietnamski avtomobilski sektor zaščitili pred evropsko konkurenco, bodo carine za avtomobile ostale v veljavi vseh deset let); Izvoz Vietnama v EU: 71 % carin bo odpravljenih ob začetku veljavnosti, preostanek pa postopoma v sedmih letih.
(11) Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2015 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije (UL C 399, 24.11.2017, str. 141).

Zadnja posodobitev: 14. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov