Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0358(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0002/2020

Ingediende teksten :

A9-0002/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/02/2020 - 11.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0028

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 42k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg
Investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam ***
P9_TA(2020)0028A9-0002/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05931/2019),

–  gezien het ontwerp van investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05932/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0020/2019),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 12 februari 2020(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0002/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Socialistische Republiek Vietnam.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(2020)0029.

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid