Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0358M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0014/2020

Predložena besedila :

A9-0014/2020

Razprave :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0029

Sprejeta besedila
PDF 141kWORD 50k
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg
Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05931/2019),

–  ob upoštevanju osnutka o sklenitvi Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05932/2019),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C9-0020/2019),

–  ob upoštevanju pogajalskih smernic z dne 23. aprila 2007 za sporazum o prosti trgovini z državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), ki so bile dopolnjene oktobra 2013, tako da zdaj vsebujejo tudi zaščito naložb,

–  ob upoštevanju sklepa z dne 22. decembra 2009 o začetku dvostranskih pogajanj o sporazumu o prosti trgovini s posameznimi državami združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2012 v Bruslju in je začel veljati oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1219/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o novi, v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse – Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017 v postopku 2/15(5) na podlagi člena 218(11) PDEU, za katerega je 10. julija 2015 zaprosila Evropska komisija,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2016 o Vietnamu(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Nguyen Van Hoaja(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, zlasti položaju političnih zapornikov(8),

–  ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2016 v primeru 1409/2014/MHZ o tem, da Evropska komisija ni vnaprej ocenila učinka prostotrgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom na človekove pravice(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2018 o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami(10),

–  ob upoštevanju pravil Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) o preglednosti pri reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi(11),

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in zlasti njenega naslova V o zunanjepolitičnem delovanju Unije,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. junija 2016 o delu otrok, v katerih je Komisijo spodbudil, naj še naprej išče načine za učinkovitejšo uporabo trgovinskih instrumentov EU, tudi sporazumov o prosti trgovini, za boj proti delu otrok,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. junija 2016 o podjetništvu in človekovih pravicah, v katerih je zapisano, da se „EU (...) zaveda, da sta spoštovanje človekovih pravic v podjetništvu in umeščenost teh pravic v poslovanje podjetij ter vrednostno in dobavno verigo nepogrešljiva za trajnostni razvoj in doseganje ciljev takšnega razvoja“, in da bi morala „vsa partnerstva pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (...) temeljiti na spoštovanju človekovih pravic in odgovornem poslovnem ravnanju“, v njih pa se tudi spodbujajo podjetja iz EU, „naj vzpostavijo pritožbene mehanizme v okviru poslovanja ali oblikujejo skupne pobude za takšne mehanizme med podjetji“,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti naslovov I, II in V dela 5 ter predvsem člena 207 v povezavi s členom 218(6)(a)(v),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 12. februarja 2020(12) o predlogu sklepa Sveta,

–  ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0014/2020),

A.  ker je EU največja prejemnica in največji vir tujih neposrednih naložb na svetu;

B.  ker je EU na petem mestu med 80 neposrednimi tujimi vlagatelji v Vietnamu;

C.  ker je Vietnam cvetoče gospodarstvo z najhitreje rastočim srednjim razredom v združenju ASEAN ter se ponaša z mlado in dinamično delovno silo, visoko ravnjo pismenosti in izobrazbe, razmeroma nizkimi plačami, dobro prometno povezanostjo in osrednjo lokacijo znotraj držav ASEAN;

D.  ker potrebe Vietnama po infrastrukturi in naložbah močno presegajo znesek javnega financiranja, ki je trenutno na voljo;

E.  ker je Vietnam v letu 2017 prejel neposredne tuje naložbe v višini 8 % svojega BDP, kar je dvakrat več kot gospodarstva podobne velikosti v tej regiji;

F.  pozdravlja dejstvo, da se je trgovinsko, poslovno in naložbeno okolje v Vietnamu v zadnjih nekaj desetletjih občutno izboljšalo;

G.  ker je trenutno v veljavi več kot 3 000 mednarodnih pogodb o naložbah, države članice EU pa so pogodbenice približno 1 400 od njih;

H.  ker gre za drugi samostojni sporazum o zaščiti naložb (po sporazumu o zaščiti naložb med EU in Singapurjem), ki ga je EU sklenila s tretjo državo po razpravah med evropskimi institucijami o novi strukturi prostotrgovinskih sporazumov EU na podlagi mnenja Sodišča Evropske unije 2/15 z dne 16. maja 2017 in se bo uporabljal kot referenca za prihodnje sodelovanje EU s trgovinskimi partnerji;

I.  ker bo sporazum nadomestil obstoječe dvostranske pogodbe o naložbah med 21 državami članicami EU in Vietnamom, ki niso vključevale novega pristopa EU k zaščiti naložb in mehanizma za izvrševanje, tj. javnega sistema sodišč za naložbe (ICS);

J.  ker je bil sistem sodišč za naložbe vključen v že finaliziran sporazum CETA, ki ga je Parlament ratificiral 15. februarja 2017 ter čaka na ratifikacijo več držav članic, in bo nadomestil sistem reševanja sporov med vlagatelji in državo;

K.  ker je Sodišče Evropske unije 30. aprila 2019 odločilo, da je mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami, ki ga določa CETA, združljiv s pravom EU(13);

L.  ker sta se pogodbenici zavezali, da si bosta prizadevali za ustanovitev večstranskega sodišča za naložbe, to pobudo pa Parlament odločno in nenehno podpira;

M.  ker je Svet 20. marca 2018 sprejel pogajalske smernice, s katerimi je pooblastil Komisijo, da se v imenu EU pogaja o konvenciji o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe; ker so bile te pogajalske smernice objavljene;

1.  pozdravlja novi pristop EU do zaščite naložb in mehanizem za njeno uveljavljanje (ICS), s katerim je bil prenovljen mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo ter izboljšana kakovost posameznih pristopov v dvostranskih sporazumih o naložbah, ki so jih sklenile države članice EU; pozdravlja dejstvo, da je ICS sodoben, inovativen in prenovljen mehanizem za reševanje naložbenih sporov, kar zadeva postopkovne pomanjkljivosti mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državo; je poleg tega seznanjen s korenito spremembo v ravni zaščite, ki jo ponuja vlagateljem, in načinu reševanja sporov med njimi in državo; izraža zaskrbljenost, ker področje uporabe nekoliko presega zgolj nediskriminacijo med tujimi in domačimi vlagatelji; opozarja, da bi z ustanovitvijo neodvisnega večstranskega sodišča za naložbe vsem stranem zagotovili večjo pravno varnost; pozdravlja močno zavezanost Vietnama večstranskemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih;

2.  ugotavlja, da bo sporazum zagotovil visoko raven zaščite naložb in pravne varnosti, obenem pa varoval pravico pogodbenic do zakonodajnega urejanja in uresničevanja legitimnih ciljev javnih politik, na primer javnega zdravja, javnih storitev in okolja; poudarja, da bo zagotovil tudi preglednost in odgovornost; poziva Komisijo, naj dodatno upošteva boj proti podnebnim spremembam in spoštovanje Pariškega sporazuma pri zaščiti pravice pogodbenic do regulacije, kot je to storila v primeru sporazuma CETA; vztraja, da je treba redno spremljati, kako evropski vlagatelji to določbo izvajajo, in o tem poročati Evropskemu parlamentu;

3.  poudarja, da sporazum jamči za pravično in enakopravno obravnavo vlagateljev iz EU v Vietnamu, kar pomeni višji standard zaščite, kot bi veljal po nacionalnih predpisih; ugotavlja, da vlagatelje iz EU ustrezno ščiti tudi pred nezakonito razlastitvijo; meni, da bi bilo treba to pospremiti z odgovornostjo vlagateljev, da ravnajo s potrebno skrbnostjo, kar zadeva trajnostne poslovne prakse, v skladu s konvencijami o človekovih pravicah in mednarodnimi konvencijami o delu ter okoljskimi standardi;

4.  poudarja, da sta gospodarski razvoj in multilateralizem pomembni orodji za izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je eden od ciljev sporazuma o zaščiti naložb okrepiti gospodarske, trgovinske in naložbene odnose med EU in Vietnamom v skladu s ciljem trajnostnega razvoja ter spodbujati trgovino in naložbe ob polnem spoštovanju mednarodno priznanih standardov in sporazumov s področij človekovih pravic, okolja in pravic delavcev;

5.  želi spomniti, da je Vietnam država v razvoju; poudarja, da morajo naložbe prispevati k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, podpirati lokalno gospodarstvo in v celoti izpolnjevati nacionalne predpise, vključno z davčnimi zahtevami, da bi prispevale k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja 1 o izkoreninjenju revščine, cilja 8 o dostojnem delu in cilja 10 o zmanjšanju neenakosti;

6.  opozarja, da sistem ICS predvideva ustanovitev prvostopenjskega in pritožbenega sodišča, katerih člani bodo morali imeti podobne kvalifikacije kot sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča, vključno s strokovnim znanjem na področju mednarodnega javnega prava in ne samo gospodarskega prava, izpolnjevati pa bodo morali stroga pravila glede neodvisnosti, nepristranskosti, integritete in etičnega ravnanja na podlagi zavezujočega kodeksa ravnanja, s čimer se bodo preprečevala posredna in neposredna navzkrižja interesov; poudarja, da Sodišče Evropske unije meni, da je ICS povsem skladen s pravom EU, kot je navedlo v svojem mnenju 1/17;

7.  pozdravlja pravila o preglednosti, ki se bodo uporabljala za postopke pred sodiščema, vključno z določbami, ki zagotavljajo, da bo dokumentacija o zadevah na voljo javnosti, da bodo obravnave javne in da bodo lahko zainteresirane strani posredovale svoja stališča; meni, da se bo z večjo preglednostjo izboljšalo zaupanje javnosti v sistem in zagotovilo, da bodo naložbena sodišča ustrezno upoštevala vse vidike človekovih pravic in trajnostnega razvoja; poleg tega pozdravlja, da so jasni razlogi, na podlagi katerih se lahko vlagatelj pritoži, kar zagotavlja preglednejši in bolj pošten postopek;

8.  poudarja, da lahko tretje osebe, kot so organizacije delojemalcev in okoljevarstvene organizacije, sodelujejo v postopkih sodišč za naložbe prek dopisov amicus curiae;

9.  poudarja, da ne bo mogoče iskati najugodnejše jurisdikcije in začeti več postopkov ali vzporednih postopkov;

10.  opozarja, da sporazum prinaša napredek v primerjavi z zaščito naložb iz sporazuma CETA, saj vsebuje določbe o obveznostih nekdanjih sodnikov, kodeks ravnanja za preprečevanje navzkrižij interesov in že ob sklenitvi sporazuma povsem delujoče pritožbeno sodišče;

11.  meni, da bi z ustanovitvijo pritožbenega sodišča v primerjavi s sedanjim stanjem izboljšali kakovost in doslednost odločitev;

12.  ugotavlja, da sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom ne vsebuje posebnega poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, saj se to naložbeno področje obravnava v okviru dostopa do trga naložb v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom; poudarja, da sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom vsebuje tudi določbo, ki vzpostavlja institucionalno in pravno povezavo z okvirnim sporazumom o obsežnem partnerstvu in sodelovanju, v preambuli pa se tudi posebej sklicuje na vrednote in načela trgovine in trajnostnega razvoja, kakor so zapisane v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom, in na Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, s čimer zagotavlja, da so človekove pravice umeščene v osrčje odnosov med EU in Vietnamom; poudarja, da morajo podpisnici in vlagatelji spoštovati vse ustrezne mednarodne standarde in obveznosti na področju človekovih pravic; poudarja odgovornost vlagateljev v skladu s smernicami OECD za večnacionalna podjetja in vodilnimi načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; poleg tega poudarja, da je treba določbe sporazuma o zaščiti naložb ter sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom izvajati tako, da se dopolnjujejo, zlasti kar zadeva človekove, okoljske in socialne pravice ter trajnostni razvoj, kadar se uporabljajo v okviru pravice pogodbenic do zakonskega urejanja; poudarja tudi, da je treba zagotoviti skladnost s cilji razvojnega sodelovanja iz člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

13.  poudarja pomen resnično pozitivnih trendov na področju človekovih pravic za hitro ratifikacijo tega sporazuma in poziva vietnamske oblasti, naj kot znak svoje zavezanosti pripravijo konkretne ukrepe za izboljšanje razmer; opozarja na svoje zahteve v zvezi z reformo kazenske zakonodaje, uporabo smrtne kazni, političnimi zaporniki in temeljnimi svoboščinami; poziva pogodbenice, naj v celoti izkoristijo sporazume, da bi izboljšale razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu, in poudarja pomen ambicioznega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom; poudarja, da člen 1 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju vsebuje standardno klavzulo o človekovih pravicah, na podlagi katere se lahko uvedejo ustrezni ukrepi, v skrajnem primeru tudi takojšnja začasna prekinitev izvajanja sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter po analogiji sporazuma o zaščiti naložb ali njegovih delov;

14.  ponavlja, da člen 35 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter člen 13 sporazuma o prosti trgovini v povezavi s sistemom rednega ocenjevanja nudita orodje za obravnavo pomislekov s področja človekovih pravic, povezanih z izvajanjem sporazuma o zaščiti naložb, vendar jih je treba pospremiti z nadzorom EU in njenih držav članic ter neodvisnim mehanizmom za spremljanje in pritožbe, ki bo prizadetim državljanom in deležnikom zagotavljal učinkovito uporabo pravnih sredstev in orodje za obravnavo morebitnih negativnih posledic za človekove pravice;

15.  izraža zaskrbljenost glede izvajanja novega zakona o kibernetski varnosti, zlasti kar zadeva zahteve po lokalizaciji in razkrivanju informacij, spletni nadzor in kontrolo ter ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki niso v skladu s trgovinsko agendo EU, ki temelji na vrednotah in se zavzema za liberalizacijo; pozdravlja pripravljenost za vzpostavitev poglobljenega dialoga, vključno z zavezo predsednika narodne skupščine Vietnama, da bo v razpravo in odločanje o izvedbenih aktih vključil oba parlamenta; poziva vietnamske oblasti, naj sprejmejo konkretne ukrepe, in pozdravlja pomoč EU v zvezi s tem;

16.  opozarja, da člen 8 PDEU določa, da si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva odpraviti neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in ženskami; pozdravlja, da sta Vietnam in EU podpisala deklaracijo Svetovne trgovinske organizacije iz Buenos Airesa o ženskah in trgovini, ter poziva pogodbenice, naj okrepijo svoje zaveze glede enakosti spolov in trgovine iz tega sporazuma; poziva, naj se izboljša položaj žensk, da bodo lahko izkoristile prednosti tega sporazuma, tudi z vzpostavljanjem zmogljivosti zanje pri delu in poslovanju, spodbujanjem njihove zastopanosti na položajih odločanja in oblasti ter izboljšanjem njihovega dostopa, udeležbe in vodenja na področju znanosti, tehnologije in inovacij;

17.  poziva EU in Vietnam, naj sodelujeta pri pripravi akcijskega načrta za boj proti delu otrok, vključno s potrebnim okvirom za podjetja;

18.  pozdravlja odločitev Sveta, da objavi pogajalske smernice z dne 20. marca 2018 o večstranskem sodišču za naložbe, in ga poziva, naj objavi tudi vse predhodne pogajalske smernice za trgovinske in naložbene sporazume;

19.  poudarja, da bo sporazum nadomestil enaindvajset obstoječih dvostranskih pogodb o naložbah med državami članicami EU in Vietnamom; meni, da je to pomemben korak k večji legitimnosti in sprejemljivosti ureditve mednarodnih naložb;

20.  poziva Komisijo, naj sprejme spremljevalne ukrepe za mala in srednja podjetja (MSP), da bo sporazum pregleden in dostopen; spodbuja Komisijo, naj nadaljuje delo v zvezi s povečanjem dostopnosti sistema sodišč za naložbe (ICS) za mala in srednja podjetja; izpostavlja potencial za rast in velike koristi, ki jih prinaša evropskim malim in srednjim podjetjem, ki so bistvenega pomena za blaginjo in inovacije v Evropi;

21.  poudarja pomen, ki ga utegne imeti sporazum o zaščiti naložb s prispevanjem k dvigu življenjskega standarda, spodbujanjem blaginje in stabilnosti ter podpiranjem utrjevanja načela pravne države, dobrega upravljanja, trajnostnega razvoja in spoštovanja človekovih pravic v Vietnamu, hkrati pa bi EU omogočal, da podpira mir in stabilnost v regiji, kar je njen cilj; poudarja, da je dosledno spoštovanje teh univerzalnih vrednot pogoj za kakršen koli sporazum med EU in tretjo državo;

22.  meni, da bo ta sporazum, če bo odobren, dobro zaščitil vlagatelje in njihove naložbe na obeh straneh, pri tem pa ohranil pravico vlad do reguliranja, ustvaril pa bo tudi več priložnosti za prosto in pravično trgovino med EU in Vietnamom; poziva države članice, naj nemudoma ratificirajo sporazum, da ga bodo lahko vsi deležniki čim prej izkoristili, pri tem pa naj upoštevajo prizadevanja Vietnama za izboljšanje stanja na področju državljanskih in delavskih pravic v skladu z zavezami;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Socialistične republike Vietnam.

(1) UL L 329, 3.12.2016, str. 8.
(2) UL C 296 E, 2.10.2012, str. 34.
(3) UL L 351, 20.12.2012, str. 40.
(4) UL C 101, 16.3.2018, str. 30.
(5) Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(6) UL C 86, 6.3.2018, str. 122.
(7) UL C 369, 11.10.2018, str. 73.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/sl/decision/en/64308
(10) UL C 11, 13.1.2020, str. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0028.
(13) Mnenje Sodišča z dne 30. aprila 2019, 1/17.

Zadnja posodobitev: 14. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov