Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2988(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0090/2020

Testi mressqa :

B9-0090/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/02/2020 - 11.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2020)0031

Testi adottati
PDF 147kWORD 51k
L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2020 - Strasburgu
Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
P9_TA(2020)0031B9-0090/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Frar 2020 dwar strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha (2019/2988(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI ("id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi")(1), li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw ukoll għall-vittmi tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 21 tad-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali ("id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza")(2), li ssemmi b'mod speċifiku lill-vittmi tal-MĠF fost il-kategoriji ta' persuni vulnerabbli li għandhom jirċievu kura tas-saħħa xierqa waqt il-proċeduri ta' asil tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija ("id-Direttiva dwar il-Kwalifika")(3), li fiha, l-MĠF bħala forma serja ta' vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali hija inkluża bħala raġuni li għandha tiġi kkunsidrata fid-deċiżjoni dwar l-għoti ta' protezzjoni internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2012 dwar it-tmiem tal-mutilazzjoni ġenitali femminili(4), li talbet għat-tmiem tal-MĠF mad-dinja kollha permezz ta' miżuri ta' prevenzjoni u protezzjoni u permezz ta' leġiżlazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2014 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili"(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar tolleranza żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF)(6),

–  wara li kkunsidra r-Rapporti Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020(7),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, fosthom il-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Marzu 2010 dwar l-eradikazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa fl-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2013 intitolata "Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili" (COM(2013)0833),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-6 ta' Frar 2013 dwar il-Jum Internazzjonali kontra l-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili, li fiha l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u ħames Kummissarji affermaw mill-ġdid l-impenn tal-UE għall-ġlieda kontra l-MĠF fir-relazzjonijiet esterni tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019, b'mod partikolari l-Objettiv 14(b) li jsemmi l-MĠF b'mod speċifiku, u filwaqt li titqies ir-reviżjoni attwali tal-Pjan ta' Azzjoni u n-negozjati għat-tiġdid tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-esperjenza miksuba permezz tal-implimentazzjoni tal-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019 tal-Kummissjoni u permezz tat-twettiq tal-miżuri stabbiliti fil-pjan ta' azzjoni li jifforma parti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2013,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, b'mod partikolari l-Mira 5.3 dwar l-eliminazzjoni tal-prattiki ta' ħsara kollha, bħaż-żwieġ tat-tfal, prekoċi jew furzat, u l-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) imlaqqa' fil-Kajr fl-1994 u l-Programm ta' Azzjoni tagħha, u r-riżultati ta' konferenzi ta' reviżjoni sussegwenti, b'mod partikolari s-Summit ta' Nairobi dwar l-ICPD25, u l-impenn tiegħu għal żero MĠF,

–  wara li kkunsidra l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u l-eżiti tal-konferenzi ta' reviżjoni sussegwenti tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020 (GAP II), b'mod partikolari l-Prijorità Tematika B tiegħu li għandha indikatur speċifiku dwar l-MĠF, u filwaqt li jitqiesu r-reviżjoni attwali tiegħu u n-negozjati għat-tiġdid tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-impenn mill-President tal-Kummissjoni favur l-adozzjoni ta' miżuri biex tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa, kif iddikjarat fil-Linji Gwida Politiċi tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija l-ġdida antiċipata tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2013 tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea u l-Kroazja, kif ukoll iż-żewġ rapporti sussegwenti dwar estimi tal-għadd ta' bniet f'riskju ta' mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea" tal-2015 dwar l-Irlanda, il-Portugall u l-Iżvezja, u tal-2018 dwar il-Belġju, il-Greċja, Franza, l-Italja, Ċipru u Malta,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ("il-Konvenzjoni ta' Istanbul") tal-2014, li l-Artikolu 38 tagħha jirrikjedi l-kriminalizzazzjoni tal-MĠF mill-Istati Partijiet kollha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (COM(2016)01092016/0062(NLE))(8),

–  wara li kkunsidra r-rizoluzzjoni tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru(9),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tat-13 ta' Settembru 2017 dwar il-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi biex jipprevjenu u jiġġieldu l-mutilazzjoni ġenitali femminili u ż-żwieġ furzat fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tad-WHO dwar il-ġestjoni tal-kumplikazzjonijiet tas-saħħa mill-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tal-5 ta' Lulju 2018 dwar l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU tas-27 ta' Lulju 2018 dwar l-intensifikazzjoni tal-isforzi globali għall-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-14 ta' Novembru 2018 dwar l-intensifikazzjoni tal-isforzi globali għall-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou u l-proċess ta' reviżjoni tiegħu li għaddej bħalissa,

–  wara li kkunsidra l-Inizjattiva "Spotlight" tal-UE u n-NU ta' Settembru 2017 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-MĠF titqies internazzjonalment li tikkostitwixxi ksur qawwi u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem, forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u manifestazzjoni tal-inugwaljanza bejn is-sessi, li mhix konnessa ma' reliġjon jew kultura waħda, u issa hija rikonoxxuta bħala kwistjoni globali li tolqot mill-inqas 200 miljun mara u tifla fi 30 pajjiż, skont rapporti statistiċi mill-UNICEF, il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Popolazzjoni (UNFPA) u d-WHO; billi, madankollu, teżisti evidenza li l-MĠF issir f'aktar minn 90 pajjiż fil-kontinenti kollha tad-dinja;

B.  billi, skont data tal-2018 tal-UNFPA, jekk ix-xejriet tal-popolazzjoni jkomplu fid-direzzjoni ta' bħalissa, 68 miljun tifla madwar id-dinja se jkunu f'riskju tal-MĠF sal-2030, u ż-żieda annwali mistennija li tikber minn madwar 4.1 miljuni fl-2019 għal 4.6 miljuni fis-sena sal-2030;

C.  billi, skont l-aktar data nazzjonali reċenti disponibbli fl-Ewropa, huwa stmat li madwar 600 000 mara u tifla fl-Ewropa qed jgħixu bil-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi dejjiema tal-MĠF, u li fi 13-il pajjiż biss fl-Ewropa, 180 000 tifla oħra jinsabu f'riskju kbir ta' MĠF;

D.  billi l-MĠF tinkludi l-proċeduri kollha li jinvolvu t-tneħħija parzjali jew totali tal-ġenitali femminili esterni, bħall-klitoridektomija, qtugħ, infibulazzjoni u proċeduri oħra dannużi, u li intenzjonalment jalteraw jew jikkawżaw ħsara lill-organi ġenitali femminili għal finijiet mhux mediċi, li jipproduċu kumplikazzjonijiet tas-saħħa fiżika, sesswali u psikoloġika tas-saħħa li jistgħu jwasslu għall-mewt;

E.  billi l-MĠF issir l-aktar fuq bniet żgħar bejn l-infanzja u l-età ta' 15-il sena; billi, barra minn hekk, tifla jew mara tista' tkun soġġetta għal MĠF diversi drabi tul ħajjitha, pereżempju meta tkun waslet biex tiżżewweġ, jew meta tkun se tivvjaġġa barra minn pajjiżha;

F.  billi żieda reċenti fil-perċentwal ta' nisa u bniet li potenzjalment huma milquta diġà mill-MĠF, skont data tal-2018 mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR), tfisser li r-rilevanza tal-kwistjoni kulma jmur qegħda dejjem tikber u li l-għadd ta' dawk milquta jew li jinsabu f'riskju qed ikompli jikber; billi, skont il-UNHCR, f'dawn l-aħħar ħames snin biss waslu fl-Ewropa aktar minn 100 000 mara li qed ifittxu asil u li huma potenzjalment milquta mill-MĠF;

G.  billi skont il-UNICEF inkiseb xi progress, u r-riskju ta' MĠF għat-tfajliet illum huwa terz iżgħar milli kien 30 sena ilu; billi, madankollu, meta titqies id-data kollha disponibbli, u meta ninsabu 10 snin mill-2030, l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 5.3 dwar l-eliminazzjoni tal-MĠF għadu 'l bogħod milli jintlaħaq; billi, għall-kuntrarju, l-għadd assolut ta' nisa u bniet milquta donnu li qed jiżdied u qed ikompli jiżdied sakemm ma jittiħdux b'mod urġenti sforzi miżjuda massivament biex jipprevjenu li jiġri dan;

H.  billi, sabiex titħaffef il-bidla u jintlaħaq l-għan li l-MĠF fid-dinja kollha tintemm sal-2030, teżisti ħtieġa urġenti li jiżdiedu u jiġu kkoordinati l-isforzi eżistenti biex tintemm il-prattika fil-livelli lokali, nazzjonali, reġjonali u internazzjonali, biex jiġu sfruttati dawn l-isforzi u biex ikun hemm bidla akbar u dejjiema permezz ta' strateġiji effettivi u komprensivi;

I.  billi l-MĠF hija forma ta' vjolenza sessista u l-indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-inugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-komunità, inklużi l-isterjotipi tas-sessi u n-normi soċjali dannużi, huwa essenzjali biex tintemm il-MĠF;

J.  billi l-mutilazzjoni ġenitali femminili sikwit hija indissoċjabbli minn kwistjonijiet oħra ta' inugwaljanza bejn is-sessi, u hija biss wieħed minn diversi tipi ta' ksur tad-drittijiet tan-nisa, bħan-nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni għall-bniet, inkluża l-edukazzjoni sesswali komprensiva, in-nuqqas ta' impjieg għan-nisa, il-fatt li n-nisa ma jistgħux ikunu sidien jew werrieta tal-proprjetà, iż-żwieġ tat-tfal furzat jew bikri, il-vjolenza sesswali u fiżika, u n-nuqqas ta' kura tas-saħħa ta' kwalità, inklużi s-servizzi tas-saħħa u tad-drittijiet sesswali u riproduttivi;

K.  billi l-"medikalizzazzjoni" tal-MĠF hija l-prattika tal-mutilazzjoni ġenitali femminili mwettqa minn professjonista tal-kura tas-saħħa jew fi sptar jew faċilità medika; billi l-medikalizzazzjoni tal-MĠF hija tentattiv perikoluż biex tiġi leġittimizzata l-prattika tal-MĠF u saħansitra potenzjalment isir profitt minnha;

1.  Itenni l-impenn tiegħu li jgħin biex tiġi eliminata l-prattika tal-MĠF fid-dinja kollha, bħala forma ta' vjolenza sessista li għandha konsegwenzi psikoloġiċi u fiżiċi fit-tul fuq in-nisa u l-bniet, u f'xi każijiet tikkawża l-mewt;

2.  Jinnota li r-rikonoxximent ta' The Restorers fuq il-lista qasira tal-Premju Sakharov huwa pass importanti f'din id-direzzjoni u fil-ġlieda kontra l-MĠF; jirrikonoxxi wkoll ir-rwol importanti taż-żgħażagħ fit-tisħiħ tal-pożizzjoni tagħhom u tal-oħrajn billi jsiru mudelli tar-rwol fil-komunitajiet tagħhom stess;

3.  Jenfasizza li l-għan primarju ta' kwalunkwe azzjoni relatata mal-MĠF jeħtieġ li jkun il-prevenzjoni tagħha permezz ta' tibdil sostenibbli fis-soċjetà u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-komunitajiet, u speċifikament tan-nisa u l-bniet fi ħdanhom, permezz tal-forniment ta' edukazzjoni u informazzjoni u bil-ħolqien tal-prekundizzjonijiet għat-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa u l-bniet; jissottolinja li l-protezzjoni u l-kura ta' wara tas-superstiti tal-MĠF għandhom ikunu prijorità li għandha tintlaħaq billi jiġu pprovduti protezzjoni u informazzjoni adegwati, u aċċess għal kura fiżika, psikoloġika, medika u sessoloġika professjonali u adegwata u appoġġ għas-superstiti ta' din il-prattika permezz ta' żieda fl-investiment;

4.  Jissottolinja li l-involviment tal-irġiel u s-subien fil-proċess tat-tiswir mill-ġdid tar-relazzjonijiet bejn is-sessi u tal-bidla fl-imġiba, u fl-appoġġ għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet huwa kruċjali bl-istess mod għall-eliminazzjoni ta' din il-prattika dannuża; jenfasizza, barra minn hekk, kemm hu importanti li jiġu involuti l-mexxejja tal-komunitajiet biex tintemm il-MĠF, peress li din tiġi trażmessa permezz tat-tradizzjonijiet u tal-kultura, bl-użu ta' dawk li jwettqu l-qtugħ u ċ-ċirkonċiżjonijiet, li spiss ikollhom rwoli influwenti fi ħdan il-komunitajiet, u bl-użu ta' reliġjonijiet diversi bħala leġittimazzjoni għat-twettiq u t-tixrid ta' din il-prattika;

5.  Jenfasizza li l-MĠF jeħtieġ tiġi indirizzata b'mod determinat permezz ta' approċċ olistiku u intersezzjonali, li jindirizza l-kawżi ewlenin tal-inugwaljanza bejn is-sessi li huma l-bażi tal-forom kollha ta' vjolenza sessista kontra n-nisa u l-bniet kollha, inkluż il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, tal-integrità fiżika u tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom, u, b'mod partikolari, li jorbot l-MĠF ma' prattiki dannużi oħra bħalma huma ż-żwieġ bikri u furzat, il-mogħdija tas-sider, l-imenoplastija u l-ittestjar tal-verġinità;

6.  Jinsab inkwetat dwar il-fenomenu li kulma jmur qed jinfirex aktar tal- "medikalizzazzjoni" tal-MĠF f'xi pajjiżi – anke f'pajjiżi fejn l-MĠF hija illegali – u l-involviment dejjem jikber tal-professjonisti tas-saħħa f'din il-prattika; jinsisti li din hija tweġiba inaċċettabbli biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-MĠF, kif diġà ġie stabbilit min-NU u mid-WHO; jistieden lill-pajjiżi kkonċernati biex b'mod espliċitu jirrendu illegali l-medikalizzazzjoni tal-MĠF filwaqt li jqajmu kuxjenza fost il-persunal mediku dwar din il-problema permezz tal-għoti ta' informazzjoni u taħriġ, kif ukoll superviżjoni u infurzar adegwati;

7.  Jissottolinja li, skont l-Artikolu 38 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, l-Istati Membri huma obbligati li jikkriminalizzaw il-MĠF, kif ukoll l-inċitament, il-koerċizzjoni jew l-akkwist ta' tifla biex tkun suġġetta għaliha, u li l-Konvenzjoni tipproteġi mhux biss lill-bniet u lin-nisa li jinsabu f'riskju ta' MĠF, iżda wkoll lill-bniet u lin-nisa li qed ibatu l-konsegwenzi dejjiema ta' din il-prattika; bi pjaċir jinnota li l-liġi kriminali fl-Istati Membri kollha tipproteġi lill-bniet u lin-nisa mill-MĠF, iżda jinsab imħasseb bil-kbir dwar il-fatt li jidher li din mhix effettiva, għax l-għadd ta' kawżi li jaslu fil-qrati fl-UE jingħaddu fuq is-swaba' ta' id waħda;

8.  Jinnota li f'ħafna pajjiżi tal-UE huwa possibbli wkoll li ssir prosekuzzjoni ta' MĠF li tkun saret barra minn dak il-pajjiż, b'konformità mal-prinċipju tal-estraterritorjalità, li għalhekk jipprojbixxi wkoll it-teħid ta' tfal lejn pajjiżi terzi sabiex jiġu soġġetti għall-MĠF; jinnota li l-kriminalizzazzjoni trid tkun akkumpanjata bl-istess qies minn prosekuzzjonijiet u investigazzjonijiet; jenfasizza li l-aħjar interessi tat-tfal għandhom dejjem ikunu l-kunsiderazzjoni primarja, u li l-proċess ta' prosekuzzjoni u l-kundanna tal-membri tal-familja li jwettqu prattiki ta' MĠF jeħtieġ li jiżgura wkoll li l-bniet u t-tfal involuti ma jitpoġġewx f'riskju ulterjuri b'konsegwenza;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-baġit futur tal-UE, kemm internament kif ukoll esternament, ikompli jappoġġa s-sostenibbiltà tal-involviment tal-komunità fi proġetti u programmi, permezz ta' finanzjament adegwat li jqis ir-realtajiet operattivi tal-organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità u tal-organizzazzjonijiet u l-inizjattivi mmexxija mis-superstiti u miż-żgħażagħ; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw il-flessibbiltà, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà tal-finanzjament abbażi ta' appoġġ finanzjarju strutturali fit-tul fid-diskussjonijiet baġitarji dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss;

10.  Jilqa' l-ħidma li diġà twettqet permezz tal-Programm ta' Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-baġit futur tal-UE jqis il-ħtieġa ta' flessibbiltà akbar u ta' sinerġiji bejn il-programmi ta' finanzjament interni u esterni, sabiex jiġu promossi baġits li jindirizzaw il-kumplessità tal-kwistjoni, kif ukoll interventi transnazzjonali u transfruntiera aktar komprensivi biex l-MĠF tiġi eradikata fid-dinja kollha;

11.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-involviment tagħhom man-netwerks Ewropej u nazzjonali tal-professjonisti, inklużi dawk fl-oqsma tas-saħħa, il-kura soċjali, l-infurzar tal-liġi u s-soċjetà ċivili, u jiżguraw li l-finanzjament tal-UE jmur għal proġetti mmirati għat-taħriġ u kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-professjonisti dwar kif għandhom, b'mod effettiv, jipprevjenu, jidentifikaw u jirreaġixxu għall-każijiet ta' MĠF u ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri kollha jittrasponu d-"Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi" fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u jimplimentawha bis-sħiħ, sabiex jiġi żgurat li s-superstiti tal-MĠF ikollhom il-possibbiltà ta' aċċess għal servizzi ta' appoġġ speċjalizzat kunfidenzjali, inklużi appoġġ u counselling fl-ambitu tat-trawma, kif ukoll postijiet ta' kenn, f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza fl-UE;

13.  Jinnota li l-aċċess għall-kura tas-saħħa speċjalizzata, inkluża l-kura psikoloġika, għan-nisa rifuġjati u li jfittxu asil li huma superstiti tal-MĠF irid jitqies bħala prijorità kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-Istati Membri, fid-dawl tal-aħħar data tal-UNHCR;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li fi ħdan ir-riforma tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA), jiġu applikati b'mod omoġenju madwar l-UE l-ogħla standards ta' protezzjoni internazzjonali dwar il-kwalifiki, il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u d-drittijiet proċedurali, u li tiġi ffaċilitata kooperazzjoni b'saħħitha bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward tan-nisa vulnerabbli li jkunu qed ifittxu asil li jkunu affettwati mill-MĠF jew f'riskju li jgħaddu minnha kif ukoll minn forom oħra ta' vjolenza sessista;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fid-dawl taż-żieda fl-għadd ta' nisa u bniet milquta mill-MĠF, tvara rieżami tal-komunikazzjoni tal-2013 bit-titolu "Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili" sabiex tiżgura li jiżdiedu l-azzjonijiet kontra l-prattika fid-dinja kollha, u li ssir ħidma biex jiġu indirizzati b'mod determinat id-diskrepanzi li hemm bejn l-Istati Membri fil-liġijiet, il-politiki u l-forniment tas-servizzi, sabiex in-nisa u l-bniet milquta mill-MĠF jew li jinsabu f'riskju li jgħaddu minnha jkollhom il-possibbiltà ta' aċċess għal standards indaqs ta' trattament fl-UE kollha;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istrateġija tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi li jmiss tkun tinkludi azzjonijiet biex il-prattika tal-MĠF tinqata' għalkollox u biex tingħata kura lis-superstiti, li jkun fiha lingwaġġ inklużiv, impenji sodi u indikaturi ċari fl-oqsma kollha ta' kompetenza tal-UE, flimkien ma' rappurtar regolari u mekkaniżmu sod ta' monitoraġġ, ħalli tiżgura l-obbligu ta' rendikont tal-istituzzjonijiet u tal-Istati Membri kollha tal-UE;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Istati Membri jżidu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi sabiex tħeġġiġhom jadottaw liġijiet nazzjonali li jipprojbixxu l-MĠF, jappoġġaw lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-iżgurar tal-implimentazzjoni ta' dawn il-liġijiet u jagħtu prijorità lill-kwistjoni tal-MĠF u prattiki oħra li huma ta' ħsara għan-nisa u l-bniet fil-politika esterna tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fid-djalogi bilaterali u multilaterali tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem u forom oħra ta' involviment diplomatiku; jenfasizza li l-UE tista' tgħin biex l-MĠF tinqered mid-dinja billi tistabbilixxi u tinkoraġġixxi l-aħjar prattiki hawnhekk fl-UE;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi III li jmiss ikompli jinkludi fost l-azzjonijiet kruċjali tiegħu l-qerda tal-MĠF u l-forniment ta' kura għas-superstiti, bħala parti mill-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, permezz ta' indikaturi konkreti u li jistgħu jiġu segwiti;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni, inkluż is-SEAE, tiżgura li l-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jibqa' jinkludi l-qerda tal-MĠF u l-forniment ta' kura għas-superstiti tal-MĠF fl-objettivi tiegħu;

20.  Itenni t-talba tiegħu li l-Kunsill jikkonkludi b'urġenza r-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul min-naħa tal-UE, abbażi ta' adeżjoni wiesgħa mingħajr ebda limitazzjoni, u jippromwovi r-ratifika tagħha min-naħa tal-Istati Membri kollha; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-Konvenzjoni tiġi integrata għalkollox fil-qafas leġiżlattiv u tal-politika tal-UE biex jiżguraw il-prevenzjoni tal-MĠF, il-protezzjoni tan-nisa u l-prosekuzzjoni tat-trasgressuri u l-forniment adegwat ta' servizzi bi tweġiba għall-MĠF mill-Istati Partijiet kollha;

21.  Itenni l-appell lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintegraw il-prevenzjoni tal-MĠF fis-setturi kollha, speċjalment fis-saħħa, inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, ix-xogħol soċjali, l-asil, l-edukazzjoni, inkluża l-edukazzjoni sesswali, l-impjieg, l-infurzar tal-liġi, il-ġustizzja, il-protezzjoni tat-tfal, il-midja, it-teknoloġija u l-komunikazzjoni; jitlob li jiġu stabbiliti pjattaformi b'diversi partijiet ikkonċernati bejn is-setturi differenti biex din il-kooperazzjoni tiġi kkoordinata aħjar;

22.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni u l-promozzjoni attiva tagħha tal-eliminazzjoni tal-MĠF permezz ta' diskussjonijiet interni mas-soċjetà ċivili u politiki esterni permezz ta' djalogi ma' pajjiżi sħab, kif ukoll l-impenn tagħha li twettaq valutazzjoni annwali tal-ġlieda tal-UE kontra l-MĠF;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa u strutturati biex ikun hemm involviment sinifikanti mar-rappreżentanti tal-komunitajiet affettwati mill-MĠF u mal-organizzazzjonijiet ta' bażi tan-nisa, inklużi organizzazzjonijiet immexxija mis-superstiti, fit-tiswir tal-politiki u fit-teħid tad-deċiżjonijiet;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, permezz tal-inklużjoni ta' klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem, li l-ftehimiet ta' kooperazzjoni u kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi jiġu negozjati u rieżaminati skont il-konformità tagħhom mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-eliminazzjoni tal-MĠF bħala ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem u forma ta' vjolenza li xxekkel l-iżvilupp sħiħ tan-nisa u l-bniet;

25.  Jilqa' l-metodoloġija aġġornata li tinsab f' "Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union: Step-by-step guide (2nd edition)" (Estimi tal-għadd ta' bniet li jinsabu fir-riskju li jgħaddu mill-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea: Gwida pass pass (it-tieni edizzjoni)) ippubblikat mill-EIGE u mmirat biex tinġabar data aktar preċiża u robusta; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġġornaw id-data rilevanti u jindirizzaw in-nuqqas ta' statistika komparabbli affidabbli fil-livell tal-UE dwar il-prevalenza tal-MĠF u t-tipi tagħha, u jinvolvu lill-akkademiċi, kif ukoll lill-komunitajiet li jipprattikawha u s-superstiti, fil-proċess ta' ġbir ta' data u riċerka, permezz ta' approċċ ibbażat fuq il-komunità u parteċipattiv; iħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet, lill-gvernijiet u lill-istituzzjonijiet tal-UE jaħdmu flimkien biex jipprovdu informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva aktar preċiża dwar il-MĠF, u jagħmluha disponibbli u aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali; jinkoraġġixxi, barra minn hekk, l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti (il-pulizija u l-prosekuturi), inklużi t-twissijiet internazzjonali;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvesti aktar fondi sostenibbli fir-riċerka dwar il-MĠF, peress li l-produzzjoni ta' riċerka kwalitattiva u kwantitattiva fil-fond hija l-uniku mod kif jista' jiġi promoss komprensjoni aħjar tal-fenomenu u kif jista' jiġi żgurat li dan il-fenomenu jiġi indirizzat b'mod li jkun imfassal apposta u effikaċi;

27.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.

(1) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(2) ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96.
(3) ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9.
(4) ĠU C 332 E, 15.11.2013, p. 87.
(5) ĠU C 93, 24.3.2017, p. 142.
(6) ĠU C 463, 21.12.2018, p. 26.
(7) Testi adottati, P9_TA(2020)0007.
(8) ĠU C 337, 20.9.2018, p. 167.
(9) Testi adottati, P9_TA(2019)0080.

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza