Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2814(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0088/2020

Pateikti tekstai :

B9-0088/2020

Debatai :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0035

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 50k
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras
Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsaugos nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių (2019/2814(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus,

–  atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo ir SESV 169 straipsnį dėl vartotojų apsaugos priemonių,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų (Gyvūnų sveikatos teisės aktą)(2) ir į šiuo reglamentu Komisijai suteiktus deleguotuosius ir įgyvendinimo įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003(3), ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų(4),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 25 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse(5),

–  atsižvelgdamas į Komisijos finansuotą tyrimą apie šunų ir kačių, kuriais prekiaujama, gerovę (SANCO 2013/12364), atliktą pagal Komisijos pareiškimą, pridėtą prie Reglamento (ES) Nr. 576/2013(6),

–  atsižvelgdamas į ES suderinto šunų ir kačių pardavimo internetu kontrolės plano rezultatus(7),

–  atsižvelgdamas į Komisijai ir Tarybai pateiktus klausimus dėl ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsaugos nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių (O-000011/2020 – B9-0004/2020 ir O-000010/2020 – B9-0003/2020),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi NVO, teisėsaugos tarnybos, kompetentingos institucijos ir veterinarijos gydytojai pateikė įrodymų, kad valstybėse narėse neteisėtai parduodama vis daugiau gyvūnų augintinių, kad tai dažnai daro organizuoto nusikalstamumo tinklai, vengdami kontrolės, naudodami suklastotus dokumentus ir plačiai piktnaudžiaudami Reglamentu (ES) Nr. 576/2013, kuris skirtas gyvūnų augintinių vežimui nekomerciniais tikslais, nors jie faktiškai turėtų būti vežami laikantis Tarybos direktyvos 92/65/EEB;

B.  kadangi apskaičiuota, jog iš neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais ES su tuo susiję subjektai, įskaitant neteisėtus veisėjus, gali gauti labai didelį pelną, o rizika būti sugautiems yra minimali, ir taip padaryti neigiamą įtaką teisėtai dirbančių veisėjų įmonių pelningumui;

C.  kadangi daugumą skelbimų, kuriuose siūloma pirkti augintinius internetu, yra įdėję neteisėti veisėjai;

D.  kadangi ES lygmeniu nėra nustatyta bendrų gyvūnų augintinių veisimo taisyklių ir kadangi dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių veisėjų taikomų gyvūnų gerovės standartus, skirtumų labai skiriasi gyvūnų augintinių kainos vidaus rinkoje ir tuo naudojasi neteisėti prekiautojai;

E.  kadangi didelio masto masinės gamybos veisimo įstaigose su gyvūnais elgiamasi neatsižvelgiant į jų poreikius, o tai turi rimtų ir ilgalaikių pasekmių jų sveikatai, gerovei ir elgsenos raidai;

F.  kadangi neteisėti gabentojai ir prekiautojai dažniausiai veikia visiškai nebaudžiami, nes jie žino, kad dauguma jų klientų, įsigijusių prastos sveikatos gyvūną augintinį, nesiims teisinių veiksmų;

G.  kadangi neteisėtai veisiami šunys ir katės dažnai gyvena siaubingomis sąlygomis ir jų veisimo išlaidos būna kuo įmanoma mažesnės; kadangi neteisėtai veisiami gyvūnų jaunikliai dažnai pernelyg anksti atskiriami nuo motinos, menkai socializuojami, linkę sirgti ir patiria stresą, kenčia dėl netinkamos mitybos, dehidratacijos, patiria hipotermijos riziką, kai yra vežami dideliais atstumais visoje ES sugrūsti, prastomis sąlygomis be maisto, vandens, oro kondicionavimo ar pertraukų; kadangi maži šuniukai ir kačiukai paprastai atvežami į paskirties šalį nenujunkyti ir neįgiję pagrindinių socializacijos įgūdžių;

H.  kadangi, nepaisant pagerėjimo, didelį susirūpinimą tebekelia gyvūnų augintinių pasai, pvz., atskirų gyvūnų amžiaus patikra ir galimybė pakeisti pasus; kadangi fiksuojamas didelis skaičius suklastotų gyvūnų augintinių pasų ir dažnai šia neteisėta praktika užsiima veterinarijos gydytojai, veikiantys išvien su prekiautojais, todėl patikrinimai ir tyrimai tampa sudėtingesni(8);

I.  kadangi neteisėtai veisiami gyvūnai augintiniai dažnai būna neskiepyti ar paskiepyti ne nuo visų ligų arba nebūna tinkamai gydyti nuo kitų ligų; kadangi su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais susijusi įvairi zoonozių rizika, įskaitant pasiutligę, kurios užkratas iš endeminių Europos sričių gali patekti į šalis, kuriose pasiutligė išnaikinta, ir tokius parazitus, kaip Echinococcus multilocularis, kurie lengvai plinta ir tą plitimą sunku suvaldyti(9);

J.  kadangi Gyvūnų sveikatos teisės aktas, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d., padės užtikrinti didesnį internetinės prekybos katėmis ir šunimis skaidrumą ir pagerins gyvūnų sveikatos ir gerovės sąlygas; kadangi Gyvūnų sveikatos teisės akte griežtai reikalaujama, kad visi šunų ir kačių pardavėjai, veisėjai, transportuotojai ir surinkimo centrai registruotų savo ūkius atitinkamoje nacionalinėje kompetentingoje institucijoje;

K.  kadangi neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ne tik daro žalą gyvūnų gerovei, bet ir turi neigiamų padarinių vartotojų apsaugai, sklandžiam ES vidaus rinkos funkcionavimui, nes atsiranda nesąžininga konkurencija, ir viešiesiems finansams, nes prarandamos pajamos iš mokesčių;

L.  kadangi šiuo metu ES gyvūnai augintiniai dažniausiai perkami pagal atitinkamus skelbimus internete ir nuo šio įsigijimo būdo nedaug atsilieka socialiniai tinklai(10); kadangi vartotojų, perkančių gyvūnus augintinius pagal skelbimus internete, teisės tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu menkai apsaugotos; kadangi daugybė neteisėtai veisiamų gyvūnų augintinių parduodama valstybių narių rinkose ar tiesiai iš automobilių prie ES vidaus sienų;

M.  kadangi 65 proc. greitosios „Eurobarometro“ apklausos apie neteisėtą turinį internete respondentų nemano, jog internetas yra saugus naudotojams, o 90 proc. laikosi nuomonės, kad interneto prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nedelsdami pašalinti turinį, kurį viešosios arba teisėsaugos institucijos pažymi kaip neteisėtą; kadangi 60 proc. interneto naudotojų nurodė, kad bent kartą per savaitę naudojasi socialiniais tinklais, o dauguma – bent retkarčiais naudojasi elektroninėmis prekyvietėmis (30 proc. jomis naudojasi bent kartą per savaitę); kadangi 69 proc. ES interneto naudotojų minėjo, kad apsiperka internetu, kadangi šis rodiklis kasmet didėja, ir prekyba gyvūnais nėra išimtis(11);

N.  kadangi netinkamas elgesys su gyvūnais augintiniais, įskaitant gyvūnus, kurie yra veisiami, laikomi ir parduodami kaip augintiniai namų ūkiuose, taip pat pramogoms, sportui ir darbui skirtus augintinius, pavyzdžiui, kurtus ir ispanų kurtus, ir benamius gyvūnus, tebekelia didelį susirūpinimą daugeliui piliečių; kadangi tinkama priemonė kovojant prieš netinkamą elgesį su gyvūnais ir skatinant atsakingą gyvūnų augintinių laikymą galėtų būti (geresnis) gyvūnų augintinių identifikavimas ir registravimas; kadangi identifikavimas ir registravimas yra pagrindiniai nemirtino ir humaniško benamių gyvūnų valdymo ir laipsniško benamių gyvūnų populiacijų mažinimo komponentai;

O.  kadangi daugiau kaip 70 proc. naujų ligų, kuriomis per pastaruosius dešimtmečius susirgo žmonės, yra gyvūninės kilmės, o gyvūnai, kurie paprastai laikomi kaip augintiniai, yra daugiau kaip 41 zoonozės, įskaitant pasiutligę, nešiotojai(12);

P.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo A dalyje išvardytų rūšių gyvūnai augintiniai negali būti vežami iš vienos valstybės narės į kitą, nebent jie turi implantuotą mikroschemą; kadangi nėra suderintų privalomų taisyklių dėl kačių ir šunų ženklinimo, jei jie nekerta nacionalinių sienų ir nėra vežami į kitas valstybes nares; kadangi valstybėse narėse tebėra daug neženklintų ir neregistruotų kačių ir šunų;

Q.  kadangi ES suderintame šunų ir kačių pardavimo kontrolės plane nurodoma, kad patikrinus skelbimus 42 proc. atvejų nustatyta prekiautojų statuso ir jų vykdomos veiklos neatitikimų(13);

R.  kadangi tam tikros klasifikuotų skelbimų svetainės savanoriškai ėmė taikyti griežtesnes taisykles ir tikrinti internete prekiaujančių asmenų tapatybę, siekdamos pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas;

S.  kadangi dauguma valstybių narių jau yra nustačiusios tam tikro lygio kačių ir šunų ženklinimo ir registravimo reikalavimus; kadangi kačių, šunų ir šeškų ženklinimo reikalavimai nėra suderinti, pasitaiko netinkamo šalių kodų naudojimo, dubliavimo ir neteisingų kodų naudojimo atvejų ir pan.(14); kadangi dauguma registravimo duomenų bazių nėra tarpusavyje susietos, atsekamumo galimybės ES yra ribotos;

1.  pabrėžia, kad neteisėta prekyba šunimis ir katėmis ne tik daro didelę žalą gyvūnų gerovei, bet ir kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir vartotojų apsaugai;

Kačių ir šunų identifikavimas ir registravimas

2.  pabrėžia, kad suderinta ES lygmens privalomo kačių ir šunų ženklinimo ir registravimo sistema yra labai svarbus ir būtinas pirmas žingsnis kovojant su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ir kad registravimas ir ženklinimas yra pagrindinės kontrolės, nuostatų laikymosi užtikrinimo ir atsekamumo sąlygos;

3.  mano, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą gyvūnų augintinių atsekamumą, būtina, kad mikroschemą gyvūnams augintiniams skirtų veterinarijos gydytojas ir kad įrašas apie tai būtų užfiksuotas nacionalinėje gyvūnų identifikavimo ir registravimo byloje; mano, kad identifikavimo ir registracijos duomenų bazėje ypač svarbu nurodyti visus asmenis, kurie dalyvavo gyvūno gyvenime, įskaitant veisėjus, pardavėjus, veterinarijos gydytojus, vežėjus ir savininkus;

4.  primygtinai ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti jai pagal Gyvūnų sveikatos teisės akto 109 straipsnio 2 dalį ir 118 straipsnį suteiktais deleguotaisiais įgaliojimais ir pateikti pasiūlymą dėl ES masto išsamių, suderinamų sistemų, apimančių kačių ir šunų ženklinimo ir registracijos priemones ir metodus, nustatant minimalius kiekvieno gyvūno identifikavimo informacijos reikalavimus ir keitimosi elektroniniais duomenimis tarp valstybių narių duomenų bazių taisykles (tos duomenų bazės turėtų būti tarpusavyje susietos iki šios kadencijos pabaigos);

5.  ragina aiškiai susieti ES gyvūnų augintinių pasus su gyvūnų augintinių mikroschemų registracija, siekiant užtikrinti, kad gyvūnų augintinių kilmė būtų aiški net pakeitus gyvūno augintinio pasą;

6.  ragina valstybes nares įgyvendinti politiką, kuria būtų siekiama ženklinti ir registruoti visas kates ir šunis kovojant su piktnaudžiavimu gyvūnais;

7.  pabrėžia, kad informacija, surinkta ženklinant gyvūnus augintinius, turi apimti ir asmens duomenis, todėl ji turi būti visapusiškai saugoma laikantis ES privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių; laikosi nuomonės, kad tokie asmens duomenys neturėtų būti naudojami komerciniais tikslais;

ES veiksmų planas, skirtas kovai su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais

8.  ragina Komisiją parengti tarpsektorinį ES veiksmų planą, skirtą kovai su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ES; mano, kad veiksmų plane turėtų būti atsižvelgiama į Europos Parlamento, valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir aiškiai apibrėžiamos visų suinteresuotųjų subjektų ir sprendimus priimančių subjektų, įskaitant valstybes nares, Komisiją, pasienio, muitinės ir veterinarijos tarnybas, veterinarus ir pilietinės visuomenės organizacijas, atsakomybė;

9.  rekomenduoja Komisijai į veiksmų planą įtraukti įvairius savo generalinius direktoratus, dirbančius gyvūnų gerovės, visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos, vidaus rinkos ir neteisėtos prekybos srityse;

10.  mano, kad norint kovoti su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais būtina vienoda ES didelių komercinių veisimo įstaigų, vadinamųjų šuniukų ūkių, apibrėžtis; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių siekiant uždrausti veisimo ir prekybos praktiką, kuri kenkia gyvūnų augintinių sveikatai, gerovei ir elgsenos raidai;

11.  mano, jog būtina geriau informuoti piliečius apie prekybą gyvūnais augintiniais ir galimą riziką, susijusią su gyvūnų pirkimu internetu arba teisinių procedūrų nepaisymu;

12.  ragina Komisiją į savo skaitmeninę darbotvarkę įtraukti pagal skelbimus internete gyvūnus augintinius perkančių vartotojų apsaugos gerinimą;

13.  pritaria tam, kad į būsimos direktyvos dėl internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių taikymo sritį nebūtų įtrauktas prekiautojo vykdomas gyvų gyvūnų pardavimas vartotojams;

Patikros ir geresnis ES teisės aktų laikymosi užtikrinimas

14.  ragina valstybes nares pagerinti teisės aktų laikymosi užtikrinimą ir sugriežtinti sankcijas, kurios turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, suklastotus gyvūnų augintinių pasus tiekiantiems ekonominės veiklos vykdytojams, veterinarams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms iš kilmės, tranzito ir paskirties šalių, siekiant veiksmingai pažaboti gyvūnų augintinių kontrabandą;

15.  ragina valstybes nares taikyti finansines nuobaudas pagal Reglamentą (ES) 2017/625(15), kurios nusvertų ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant gyvūnų veisėjus ir pardavėjus, gyvūnus reklamuojančius internete, naudą, gaunamą už ES ir nacionalinės teisės aktų pažeidimus;

16.  ragina Komisiją ir valstybes nares parengti strategijas, kuriomis būtų užtikrinamas gyvūnų augintinių skelbimų internete reguliavimas ar savireguliacija, siekiant nutraukti klaidinančią reklamą ir geriau kontroliuoti internetinę prekybą katėmis ir šunimis;

17.  ragina Komisiją nustatyti privalomus reikalavimus interneto platformoms, kad būtų galima atlikti būtiniausius naudotojų, skelbiančius apie augintinių pardavimą internetu, tapatybės patikrinimus; pabrėžia, kad bet kokie galimi atitinkamos teisinės sistemos pakeitimai turi užtikrinti geresnę vartotojų ir gyvūnų apsaugą;

18.  ragina Sveikatos ir maisto audito ir analizės direktoratą (Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos GD) į tikrinimo programas įtraukti valstybių narių atitikties Reglamentui (ES) Nr. 576/2013 patikras;

19.  ragina Komisiją pasiūlyti visoje ES taikyti bendrus kačių ir šunų veisimo ir prekybos jais standartus, siekiant išvengti nesąžiningos komercinės praktikos ir netinkamo tokių gyvūnų augintinių pardavimo, apriboti tam tikrų veislių gyvūnams būdingų įsisenėjusių sveikatos ir gerovės problemų tąsą ir sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams;

20.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų taikomos išsamios gyvūnų augintinių veisėjų kontrolės ir tinkamos veterinarų vykdomos priežiūros taisyklės;

21.  mano, kad valstybes nares reikėtų paskatinti sukurti privalomą gyvūnų augintinių veisėjų ir pardavėjų, turinčių veiklos leidimą, registrą, kuriuo galėtų naudotis atsakingi subjektai kitose valstybėse narėse;

22.  ragina valstybes nares, be Reglamente (EB) Nr. 338/97(16) reikalaujamų patikrinimų kertant sieną, pradėti vykdyti atitikties šalyje stebėseną ir reguliariai tikrinti prekiautojus ir leidimų turėtojus, pvz., parduotuves, parduodančias gyvūnus augintinius, veisėjus, mokslinių tyrimų centrus ir jauniklių auginimo ūkius;

23.  mano, kad patikrų dažnumas taip pat turėtų būti suderintas visoje ES ir kad jos turėtų būti atliekamos bendradarbiaujant su valstybių narių muitinėmis, policija ir veterinarijos tarnybomis;

24.  ragina valstybių narių kompetentingas institucijas neatitikties Reglamentui (ES) Nr. 576/2013 atveju griežtai laikytis jame išdėstytų procedūrų ir užtikrinti, kad konfiskuoti gyvūnai augintiniai būtų perkelti į naujus namus; be to, ragina valstybes nares tinkamai remti gyvūnų gelbėjimo centrus;

25.  palankiai vertina ES gyvūnų gerovės platformos ir Savanoriško iniciatyvinio pogrupio parduodamų gyvūnų augintinių sveikatos ir gerovės klausimu pasiektus rezultatus; ragina į būsimą darbą dėl gyvūnų gerovės ES lygmeniu įtraukti Europos Parlamentą ir užtikrinti proporcingą atstovavimą pilietinei visuomenei, kompetentingoms institucijoms, įmonėms ir mokslininkams, taip pat skirti pakankamai lėšų, kad būtų užtikrinta optimali pažanga;

Bendradarbiavimas, komunikacija ir mokymai

26.  ragina Komisiją ir valstybes nares remtis Savanoriško iniciatyvinio pogrupio parduodamų gyvūnų augintinių sveikatos ir gerovės klausimu darbo rezultatais ir apie juos informuoti ES gyvūnų gerovės platformoje, taip pat iki 2024 m. nustatyti teisėkūros ir ne teisėkūros priemones, kuriomis būtų sprendžiama neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais problema; mano, kad šiame kontekste skubiai reikalingas aktyvus visų valstybių narių bendradarbiavimas ir keitimasis geriausia patirtimi;

27.  ragina valstybes nares sistemingai pranešti kitoms atitinkamoms valstybėms narėms, kai jos teikia ieškinį dėl neteisėto šunų ir kačių pardavėjo, kurio veikla gali daryti įtaką toms kitoms valstybėms narėms;

28.  skatina bendrus tarpžinybinio darbo metodus, siekiant kovoti su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ir mažinti susijusią zoonozių riziką, įskaitant žvalgybos sistemos kūrimą, kad būtų galima registruoti neteisėtai parduodamų komercinių gyvūnų partijų duomenis ir jais dalytis, taip pat įspėjimo sistemą, signalizuojančią apie bet kokius aptiktus nukrypimus;

29.  ragina Komisiją parengti priemones, įskaitant technologijų naudojimu paremtas priemones ir specialiai pritaikytus mokymus, kad muitinių ir veterinarijos tarnybų darbuotojai būtų geriau pasirengę aptikti gyvūnų augintinių kontrabandą;

30.  ragina Komisiją ir valstybes nares remtis ES suderinto kontrolės plano dėl šunų ir kačių pardavimo internetu rekomendacijomis, sukurti duomenų bazes, valdžios institucijų, interneto svetainių ir gyvūnų gerovės organizacijų partnerystes, kad būtų galima imtis konkrečių priemonių, nukreiptų prieš klaidinančią reklamą ir neteisėtą prekybą šunimis ir katėmis internete;

31.  pripažįsta, kad gyvūnų apsaugos asociacijos ir NVO atlieka svarbų vaidmenį kovojant su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais; taip pat ragina valstybes nares teikti gyvūnų gelbėjimo centrams ir gyvūnų apsaugos asociacijoms (NVO) tinkamą finansinę ir kitokią materialinę ir nematerialinę paramą;

32.  ragina valstybes nares skirti pakankamai lėšų, kad būtų užtikrintas visų veisimo, laikymo ar prekybos įmonių veiklos vykdytojų registravimo reikalavimų įgyvendinimas laikantis Gyvūnų sveikatos teisės akto, siekiant pažaboti neteisėtą prekybą gyvūnais augintiniais internete;

33.  mano, kad turėtų būti dedama daugiau pastangų ugdyti potencialių pirkėjų ir ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant internetinių paslaugų teikėjus, sąmoningumą neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais ir susijusių žemų gerovės standartų klausimais;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad jau yra sukurtos kai kurios nacionalinės, o kai kuriais atvejais ir regioninės duomenų bazės, kuriose talpinama gyvūnų augintinių identifikavimo informacija; mano, kad šios duomenų bazės turėtų veikti kaip tarpusavyje sujungtos, suderintos ir sąveikios sistemos, kad būtų užtikrintas atsekamumas visoje ES;

35.  pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pasienio darbuotojai būtų tinkamai apmokyti apie procedūras ir taisykles, taikomas importuojant gyvūnus augintinius iš į sąrašus įtrauktų ir į juos neįtrauktų trečiųjų šalių, ir kad jie užtikrintų šių taisyklių vykdymą;

36.  ragina valstybes nares vykdyti daugiau informavimo ir informuotumo didinimo kampanijų, raginti ne pirkti gyvūnus augintinius, o verčiau suteikti namus gyvūnams iš patikimų gyvūnų prieglaudų ir gelbėjimo centrų, informuoti piliečius apie neigiamus neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinius ir apie tai, kad svarbu pirkti tik tuos gyvūnus augintinius, kurie buvo veisiami, laikomi ir parduodami atsakingai, tinkamai atsižvelgiant į gyvūnų gerovės reikalavimus;

o
o   o

37.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 268, 1992 9 14, p. 54.
(2) OL L 84, 2016 3 31, p. 1.
(3) OL L 178, 2013 6 28, p. 1.
(4) OL L 178, 2013 6 28, p. 109.
(5) OL C 35, 2018 1 31, p. 139.
(6) Tyrimas apie šunų ir kačių, kuriais prekiaujama, gerovę, kurį finansavo Komisija pagal specialiąją sutartį SANCO 2013/12364, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Europos Komisija (2019). ES suderinto šunų ir kačių pardavimo internetu kontrolės plano rezultatų analizė, https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) 2013 m. FOUR PAWS ataskaita „Prekyba šuniukais Europoje“, http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Tyrimas apie šunų ir kačių, kuriais prekiaujama, gerovę, kurį finansavo Komisija pagal specialiąją sutartį SANCO 2013/12364, p. 55–56, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf; ES šunų ir kačių aljansas (2016 m.). Informacinis pranešimas apie teisės aktų dėl gyvūnų augintinių vežimo pagal Gyvūnų sveikatos teisės aktą peržiūrą, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) ES šunų ir kačių aljansas ir Mėlynasis kryžius (2017 m.). „Gyvūnų augintinių pardavimas internetu ES: kokia kaina?“, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf
(11) Greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 469/2018, ataskaita „Neteisėtas turinys internete“, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Day ir kiti (2012). „Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals“. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) ES suderintas šunų ir kačių pardavimo internetu oficialiosios kontrolės planas. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) 2016 m. FOUR PAWS ataskaita „Šunų ir kačių ženklinimas, skiepijimas ir judėjimas ES: kaip pagerinti augintinių pasų ir TRACES sistemas?“, http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).
(16) 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1).

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika