Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2814(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0088/2020

Predložena besedila :

B9-0088/2020

Razprave :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0035

Sprejeta besedila
PDF 175kWORD 53k
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg Končna izdaja
Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020 o zaščiti notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi (2019/2814(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS(1),

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim Unija in države članice pri določanju in izvajanju politike Unije v polnem obsegu upoštevajo zahteve za dobro počutje živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju člena 114 PDEU o vzpostavitvi in delovanju enotnega trga in člena 169 PDEU o ukrepih za varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali (pravila o zdravju živali)(2) ter na Komisijo prenesenih delegiranih in izvedbenih pooblastil,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003(3) ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(4).

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. februarja 2016 o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah(5),

–  ob upoštevanju študije o dobrobiti psov in mačk, vključenih v komercialne dejavnosti, ki jo je financirala Evropska komisija (SANCO 2013/12364), na podlagi izjave Komisije, priložene Uredbi (EU) št. 576/2013(6),

–  ob upoštevanju izidov usklajenega načrta nadzora EU nad spletno prodajo psov in mačk(7),

–  ob upoštevanju vprašanj za Komisijo in Svet o zaščiti notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi (O-000011/2020 – B9-0004/2020 in O-000010/2020 – B9-0003/2020),

–  ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A.  ker so nevladne organizacije, službe kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji predložili dokaze, da je vse več nezakonite trgovine s hišnimi živalmi med državami članicami, pogosto prek mrež organiziranega kriminala, z izogibanjem nadzoru, poneverjanjem dokumentov in razširjeno zlorabo Uredbe (EU) št. 576/2013, ki je namenjena netrgovskim premikom hišnih živali, kadar jih je treba prevažati v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS;

B.  ker se ocenjuje, da je lahko nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU zelo dobičkonosna za udeležene akterje, vključno z nezakonitimi rejci, tveganje, da bi jo odkrili, pa je minimalno, kar negativno vpliva na dobičkonosnost zakonitih rejcev;

C.  ker veliko oglasov, ki ponujajo živali prek spletne prodaje, prihaja iz nezakonitih virov;

D.  ker ni skupnih pravil na ravni EU v zvezi z vzrejo hišnih živali in ker so razlike v zakonodaji med državami članicami pri rejskih standardih dobrobiti živali privedle do velikih razlik v cenah hišnih živali, prodanih na notranjem trgu, kar izkoriščajo nezakoniti trgovci;

E.   ker v velikih obratih za množično vzrejo živali z živalmi ne ravnajo ustrezno in ne upoštevajo njihovih potreb, kar ima hude in trajne posledice za njihovo zdravje, dobrobit in vedenjski razvoj;

F.  ker so nezakoniti trgovci in prodajalci pogosto nekaznovani, saj vedo, da večina potrošnikov, ki so kupili hišno žival v slabem zdravstvenem stanju, ne bo vložila tožbe;

G.  ker se nezakonita vzreja mačk in psov pogosto izvaja v grozljivih razmerah, stroški pa so kar se da nizki; ker nezakonito vzrejene, komaj skotene živali pogosto veliko prezgodaj ločijo od matere, so slabo socializirane in nagnjene k boleznim ter trpijo zaradi stresa, podhranjenosti, dehidracije in povečanega tveganja podhladitve ter morajo prestati dolgo pot po EU v tesnih in umazanih prostorih brez hrane, vode ali prezračevanja in brez postankov; ker so pasji in mačji mladiči pogosto neodstavljeni in brez osnovne socializacije, ko prispejo v namembno državo;

H.  ker kljub izboljšanju še vedno obstajajo resni pomisleki glede potnih listov za hišne živali, na primer v zvezi s preverjanjem starosti posameznih živali in možnostjo izdaje novega potne lista; ker je bilo registriranih veliko ponarejenih potnih listov za hišne živali in ker se veterinarji v tej nezakoniti praksi pogosto medsebojno dogovarjajo s trgovci, zaradi česar so nadzor in preiskave bolj zapleteni(8);

I.  ker hišne živali iz nezakonite vzreje pogosto niso cepljene ali so le delno cepljene oziroma niso prejele ustreznega zdravljenja za druge bolezni; ker so z nezakonito trgovino s hišnimi živalmi povezana tveganja za različne zoonoze, vključno s prenosom stekline iz endemičnih delov Evrope v države, kjer steklina ni prisotna, in širjenjem parazitov, kot so Echinococcus multilocularis, ki se zlahka širi in ga je težko nadzorovati(9);

J.  ker bo zakonodaja o zdravju živali, ki se bo uporabljala od 21. aprila 2021, izboljšali preglednost spletne trgovine z mačkami in psi ter zdravje in dobrobit živali; ker ta zakonodaja tudi strogo zavezuje vse prodajalce, rejce, prevoznike in zbirne centre, da svojo dejavnost registrirajo pri ustreznem nacionalnem pristojnem organu;

K.  ker nezakonita trgovina s hišnimi živalmi škodi dobrobiti živali, poleg tega pa negativno vpliva na varstvo potrošnikov, nemoteno delovanje notranjega trga EU zaradi nepoštene konkurence in javne finance zaradi izgube davčnih prihodkov;

L.  ker se hišne živali v EU danes pogosto kupuje prek spletnih malih oglasov, takoj za tem pa prek družbenih medijev(10); ker je varstvo pravic potrošnikov, ki kupijo hišne živali prek spletnih oglasov, slabo, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU; ker se visoko število nezakonito vzrejenih hišnih živali prodaja na trgih držav članic ali neposredno iz avtomobilov ob notranjih mejah EU;

M.  ker 65 % anketirancev raziskave Flash Eurobarometer o nezakoniti spletni vsebini meni, da internet ni varen za uporabnike, 90 % pa se jih strinja, da bi morale spletne storitve gostovanja takoj odstraniti vsebino, ki jo javni organi ali organi kazenskega pregona označijo kot nezakonito; ker 60 % uporabnikov interneta vsaj enkrat na teden uporablja spletna družbena omrežja in večina uporabnikov interneta vsaj občasno uporablja tudi spletne tržnice, 30 % pa jih uporablja vsaj enkrat na teden; ker 69 % uporabnikov interneta v EU kupuje prek spleta, njihovo število pa se vsako leto povečuje, tudi kar zadeva živali(11);

N.  ker so številni državljani še vedno zelo zaskrbljeni zaradi slabega ravnanja s hišnimi živalmi, vključno z živalmi, ki se vzrejajo, gojijo in prodajajo, da postanejo domače živali v gospodinjstvih, hišnimi živalmi, ki se uporabljajo za zabavo, šport in delo, kot so hrti in psi pasme galgo, ter potepuškimi živalmi; ker je (boljša) identifikacija in registracija hišnih živali lahko koristno orodje v boju proti njihovi zlorabi, pa tudi za spodbujanje odgovornega lastništva nad živalmi; ker sta identifikacija in registracija nadvse pomembni pri nesmrtonosnem in humanem ravnanju s potepuškimi živalmi ter postopnem zmanjšanju populacije teh živali;

O.  ker je več kot 70 % novih bolezni, ki se v zadnjih desetletjih pojavljajo pri ljudeh, živalskega izvora, poleg tega pa so živali, ki se običajno gojijo kot hišne živali, prenašalci ali gostitelji 41 zoonoz, tudi stekline(12);

P.  ker se hišne živali vrst iz seznama v delu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013 ne smejo premikati iz ene države članice v drugo, razen če so označene z vsajenim transponderjem; ker ni zahteve po harmonizirani obvezni identifikaciji mačk in psov, ki ostanejo znotraj nacionalnih meja in se ne premaknejo v druge države članice; ker je v državah članicah veliko neidentificiranih in neregistriranih mačk in psov;

Q.  ker je usklajeni načrt nadzora EU nad spletno prodajo psov in mačk pokazal neskladnost med statusom in dejavnostmi trgovca pri 42 % preverjenih oglasov(13);

R.  ker so začela nekatera spletišča z malimi oglasi prostovoljno sprejemati strožja pravila za preverjanje identitete spletnih prodajalcev in izboljšanje dobrobiti živali;

S.  ker v večini držav članic že veljajo nekakšne zahteve glede identifikacije in registracije mačk in psov; ker zahteve za identifikacijo mačk, psov in belih dihurjev niso usklajene, zaradi česar prihaja do zlorabe kod držav ter uporabe dvojnih in nepravilnih kod(14); ker podatkovne zbirke po večini niso medsebojno povezane, zaradi česar je sledljivost v EU omejena;

1.  poudarja, da trgovina s psi in mačkami nima le katastrofalnih posledic za dobrobit živali, temveč ogroža tudi javno zdravje in varnost potrošnikov;

Identifikacija in registracija mačk in psov

2.  poudarja, da je vseevropski harmonizirani sistem obvezne identifikacija in registracija mačk in psov osnovni in nujni prvi korak v boju proti nezakoniti trgovini z malimi hišnimi živalmi, poleg tega pa sta to ključna pogoja za nadzor, izvajanje in sledljivost;

3.  meni, da je za zagotovitev dejanske sledljivosti hišnih živali nujno, da jih veterinar opremi z mikročipom ter da se jih registrira v nacionalnem registru za identifikacijo in registracijo živali; meni, da je nadvse pomembno, da se v registre za identifikacijo in registracijo živali vnese registracijska številka vseh oseb, ki so imele kakršno koli vlogo v življenju živali, pa naj bodo to rejci, prodajalci, veterinarji, prevozniki ali lastniki;

4.  poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi svoja delegirana pooblastila v skladu s členoma 109(2) in 118 pravil o zdravju živali in predloži predlog za podrobne in združljive sisteme za sredstva in metode za identifikacijo in registracijo mačk in psov, ki bodo delovali na ravni EU, v katerem bo določila minimalni prag za zahtevane informacije za identifikacijo posameznih živali in pravila za izmenjavo elektronskih podatkov med zbirkami podatkov v državah članicah, ki bi morali biti med seboj povezani do konca tega zakonodajnega obdobja;

5.  poziva k jasni povezavi med potnim listom EU za hišne živali in registracijo hišnih živali z mikročipom, saj je tako tudi pri zamenjavi potnega lista za hišne živali jasno razvidno, od kod izvira žival;

6.  poziva države članice, naj uvedejo ukrepe, da se že v izhodišču v okviru boju proti zlorabi živali obvezno označijo in registrirajo vse mačke in psi;

7.  poudarja, da informacije, zbrane za identifikacijo hišnih živali, vključujejo osebne podatke in bi jih bilo treba varovati v skladu s pravili EU o zasebnosti in varstvu podatkov; meni, da se taki osebni podatki ne bi smeli uporabljati v komercialne namene;

Akcijski načrt EU za obravnavanje nezakonite trgovine s hišnimi živalmi

8.  poziva Komisijo, naj pripravi medsektorski akcijski načrt EU za obravnavanje nezakonite trgovine s hišnimi živalmi v EU; meni, da bi moral akcijski načrt upoštevati mnenje Evropskega parlamenta, držav članic in ustreznih deležnikov in jasno opredeliti odgovornosti vseh deležnikov in nosilcev odločanja, vključno z državami članicami, Komisijo, mejnimi, carinskimi in veterinarskimi organi, veterinarji in organizacijami civilne družbe;

9.  predlaga, naj Komisija v akcijski načrt vključi svoje različne generalne direktorate, ki se ukvarjajo z dobrobitjo živali, javnim zdravjem, varstvom potrošnikov, notranjim trgom in nezakonito trgovino;

10.  meni, da je enotna evropska opredelitev velikih komercialnih objektov za rejo, znanih kot pasje farme, nujna za obravnavanje nezakonite trgovine; poziva Komisijo in države članice, naj ukrepajo in prepovedo prakse vzreje in trženja, ki slabo vplivajo na zdravje, dobrobit in vedenjski razvoj hišnih ljubljenčkov;

11.  meni, da bi morali biti državljani bolje obveščeni o trgovini s hišnimi živalmi in o možnih tveganjih pri kupovanju hišnih živali prek spletnih oglasov ali mimo pravnih postopkov;

12.  poziva Komisijo, naj v okviru svoje digitalne agende izboljša varstvo potrošnikov, ki kupujejo hišne živali prek spletnih oglasov;

13.  podpira, da se s področja uporabe prihodnje direktive o pogodbah za spletno in drugo prodajo blaga na daljavo izključi prodaja živih živali s strani trgovca potrošniku;

Nadzor in boljše izvajanje zakonodaje EU

14.  poziva države članice, naj izboljšajo kazenski pregon in uvedejo ostrejše, učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije proti gospodarskim subjektom, veterinarjem in pristojnim nacionalnim organom – iz izvornih, tranzitnih in namembnih držav – ki dobavljajo ponarejene potne liste za hišne živali, da bi učinkovito omejili nezakonito trgovino s hišnimi živalmi;

15.  poziva države članice, naj v skladu z Uredbo (EU) 2017/625(15) naložijo denarne kazni, ki bodo odtehtale koristi, ki jih želijo ustvariti gospodarski subjekti, vključno z rejci in prodajalci, ki živali oglašujejo na spletu za pridobivanje gospodarske koristi in v nasprotju z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo;

16.  poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo strategije za regulacijo ali samoregulacijo spletnih oglasov za hišne živali, da bi preprečili zavajajoče oglaševanje in bolje nadzorovali spletno prodajo mačk in psov;

17.  poziva Komisijo, naj uvede obvezne zahteve za izvajanje minimalnega preverjanja identitete uporabnikov spletnih platform, ki oglašujejo spletno prodajo hišne živali; poudarja, da morajo morebitne spremembe znotraj zadevnega zakonodajnega okvira voditi k boljši zaščiti potrošnikov in živali;

18.  poziva, naj inšpekcijski programi direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane (Evropska komisija – GD za zdravje in varnost hrane) vključujejo preverjanja skladnosti držav članic z Uredbo (EU) št. 576/2013;

19.  poziva Komisijo, naj predlaga skupne standarde za rejo in trženje mačk in psov, ki jih je treba uvesti v vsej EU, da bi preprečili nepoštene poslovne prakse in zlorabo pri prodaji, omejili nadaljnje pojavljanje zdravstvenih in socialnih vprašanj, specifičnih za zdravje, ter vzpostavili enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte;

20.  poziva države članice, naj zagotovijo podrobna pravila za spremljanje rejcev hišnih živali in ustrezen nadzor, ki ga opravljajo veterinarji;

21.  meni, da bi bilo treba države članice spodbujati k vzpostavitvi obveznega registra pooblaščenih rejcev in prodajalcev hišnih živali, do katerega bi lahko dostopali odgovorni v drugih državah članicah;

22.  poziva države članice, naj poleg mejnih kontrol, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97(16), uvedejo nacionalno spremljanje skladnosti z rednimi pregledi trgovcev in imetnikov dovoljenj, kot so trgovine, ki prodajajo hišne živali, rejci, raziskovalni centri in vzgajališča;

23.  meni, da bi bilo treba tudi uskladiti pogostost inšpekcijskih pregledov v vsej EU in jih izvajati v sodelovanju s carinskimi službami, policijo in veterinarskimi službami držav članic;

24.  poziva pristojne organe držav članic, naj v primeru neskladnosti z Uredbo (EU) št. 576/2013 dosledno upoštevajo postopke, določene v njej, in zagotovijo nov dom vsem zaseženim hišnim živalim; poleg tega poziva države članice, naj ustrezno podpirajo društva za zaščito živali;

25.  pozdravlja rezultate, dosežene v okviru platforme EU o dobrobiti živali in podskupine za prostovoljno pobudo za zdravje in dobrobit hišnih živali; poziva k vključitvi Evropskega parlamenta in k uravnoteženemu zastopanju civilne družbe, pristojnih organov, podjetij in znanstvenikov v prihodnje delo na področju dobrobiti živali na ravni EU ter k zagotavljanju zadostne ravni sredstev za zagotovitev optimalnega napredka;

Sodelovanje, komunikacija in usposabljanje

26.  poziva Komisijo in države članice, naj nadgradijo in razširjajo rezultate podskupine za prostovoljno pobudo za zdravje in dobrobit hišnih živali, s katerimi se trguje, v okviru platforme EU za dobrobit živali in sprejmejo ukrepe za obravnavo nezakonite trgovine s hišnimi živalmi v prihodnjih zakonodajnih in nezakonodajnih dejavnostih do leta 2024; meni, da je v zvezi s tem nujno aktivno sodelovanje in izmenjava dobrih praks med vsemi državami članicami;

27.  poziva države članice, naj sistematično obvestijo druge zadevne države članice, ko vložijo tožbo zoper nezakonitega trgovca s psi in mačkami, katerega dejavnosti bi lahko vplivale na druge države članice;

28.  zagovarja sodelovanje med agencijami za boj proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi in za zmanjšanje tveganja zoonoz, vključno z razvojem sistema obveščanja za evidentiranje in izmenjavo podatkov v zvezi s komercialnimi pošiljkami živali, s katerimi se nezakonito trguje, ter sistema opozarjanja na vse odkrite nepravilnosti;

29.  poziva Komisijo, naj predloži ukrepe, vključno z uporabo tehnologij in prilagojenim usposabljanjem, da bi carinske in veterinarske organe bolje opremili za odkrivanje tihotapljenja hišnih živali;

30.  poziva Komisijo in države članice, naj na podlagi priporočil iz usklajenega načrta nadzora EU za spletno prodajo psov in mačk prek vzpostavitve partnerstev med organi, zbirkami podatkov, spletnimi stranmi in organizacijami za dobrobit živali pripravijo natančne ukrepe proti zavajajočemu oglaševanju in nezakoniti spletni trgovini s psi in mačkami;

31.  priznava pomembno vlogo, ki jo imajo združenja za zaščito živali in nevladne organizacije v boju proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi; poleg tega poziva države članice, naj centrom za reševanje živali in združenjem/nevladnim organizacijam za zaščito živali zagotovijo ustrezno finančno in drugo materialno in nematerialno podporo;

32.  poziva države članice, naj namenijo dovolj sredstev za izvajanje zahteve za registracijo upraviteljev vseh obratov za vzrejo in rejo živali in trgovanje z njimi v skladu s pravili o zdravju živali, da bi omejili nezakonito spletno trgovino s hišnimi živalmi;

33.  meni, da bi bilo treba narediti več za ozaveščanje potencialnih kupcev in gospodarskih subjektov, vključno s ponudniki spletnih storitev, v zvezi z nezakonito prodajo hišnih živali in s tem povezanih nizkih standardov dobrobiti živali;

34.  poudarja, da že obstajajo nekatere nacionalne in celo regionalne zbirke podatkov, ki vsebujejo informacije za identifikacijo hišnih živali; meni, da bi jih bilo treba uporabljati kot medsebojno povezane, združljive in interoperabilne sisteme, da bi omogočili sledljivost po vsej EU;

35.  poudarja, da bi morale države članice zagotoviti, da je osebje na mejah ustrezno usposobljeno glede postopkov in pravil, ki se uporabljajo za uvoz hišnih živali iz tretjih držav, ki so na seznamu, in tistih, ki niso, ter da ta pravila izvršujejo;

36.  poziva države članice, naj izvajajo več kampanj za ozaveščanje državljanov, da bi namesto nakupa hišnih živali spodbujali posvojitev pri zaupanja vrednih društvih za zaščito živali, državljane obveščali o negativnih učinkih nezakonite trgovine s hišnimi živalmi in jih seznanjali s tem, kako pomembno je, da kupijo izključno hišne živali, ki so bile vzrejene, gojene in se z njimi trguje na odgovoren način in z ustreznim poudarkom na dobrobiti živali;

o
o   o

37.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 268, 14.9.1992, str. 54.
(2) UL L 84, 31.3.2016, str. 1.
(3) UL L 178, 28.6.2013, str. 1.
(4) UL L 178, 28.6.2013, str. 109.
(5) UL C 35, 31.1.2018, str. 139.
(6) Študija o dobrobiti psov in mačk, vključenih v komercialne dejavnosti (2015), ki jo je financirala Komisija po posebni pogodbi SANCO 2013/12364. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Evropska komisija (2019). Izidi usklajenega načrta nadzora EU nad spletno prodajo psov in mačk. https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Poročilo organizacije FOUR PAWS iz leta 2013 z naslovom Puppy trade in Europe (Trgovina s pasjimi mladički v Evropi). http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Študija o dobrobiti psov in mačk, vključenih v komercialne dejavnosti (2015), ki jo je financirala Komisija po posebni pogodbi SANCO 2013/12364, str. 55–66. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf; EU Dog and Cat Alliance (Zveza EU za pse in mačke) (2016). Poročilo o pregledu zakonodaje o premikih hišnih živali v okviru pravil o zdravju živali. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog and Cat Alliance (Zveza EU za pse in mačke) in organizacija Blue Cross (2017). Spletna prodaja hišnih živalih v EU: kakšna je cena? https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf
(11) Flash Eurobarometer 469/2018 Nezakonite spletne vsebine: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals (Nadzor nad nalezljivimi zoonozami, ki jih prenašajo male hišne živali ). https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) Usklajeni načrt nadzora EU nad spletno prodajo psov in mačk: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Glej poročilo organizacije FOUR PAWS iz leta 2016 z naslovom Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the PetPassport and TRACES systems? (Identifikacija, cepljenje in premiki mačk in psov v EU: kako izboljšati sistema PetPassport in TRACES) http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).
(16) Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 3.3.1997, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov