Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0330B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0022/2019

Esitatud tekstid :

A9-0022/2019

Arutelud :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hääletused :

PV 13/02/2020 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0038

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 45k
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - Strasbourg
Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0631),

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 21. märtsi 2019. aasta otsust jagada komisjoni ettepanek osadeks ning anda kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile luba koostada eraldi seadusandlik raport komisjoni ettepaneku sätete kohta, milles käsitletakse võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteemi, nimelt põhjenduste 80–83, 102, 114 ja 115 ning artikli 80 kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ning artikli 79 lõike 2 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0150/2019),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 87 lõike 2 punkti a,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 6. veebruari 2019. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 4. detsembri 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 40,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0022/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 110, 22.3.2019, lk 62.
(2) ELT C 168, 16.5.2019, lk 74.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. veebruaril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, mis käsitleb süsteemi „Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis“ (FADO) ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/493) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 14. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika