Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0330B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0022/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0022/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2020 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0038

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 46k
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg
False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO)***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. helmikuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0631),

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 21. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen jakaa komission ehdotus kahteen osaan ja valtuuttaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta laatimaan erillinen lainsäädäntömietintö False and Authentic Documents Online (FADO) -järjestelmään liittyvistä säännöksistä eli komission ehdotuksen johdanto-osan 80–83, 102, 114 ja 115 kappaleesta ja 80 artiklasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0150/2019),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 4. joulukuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 40 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0022/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) EUVL C 168, 16.5.2019, s. 74.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen sähköisestä FADO-järjestelmästä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoamisesta
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2020/493.)

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö