Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0330B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0022/2019

Pateikti tekstai :

A9-0022/2019

Debatai :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Balsavimas :

PV 13/02/2020 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0038

Priimti tekstai
PDF 130kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 13 d. - Strasbūras
Suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Rezoliucija
 Tekstas

2020 m. vasario 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0631),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 21 d. Pirmininkų sueigos sprendimą padalyti Komisijos pasiūlymą ir įgalioti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą parengti atskirą teisėkūros pranešimą dėl nuostatų, susijusių su Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO), t. y. dėl Komisijos pasiūlymo 80–83, 102, 114 ir 115 konstatuojamųjų dalių ir 80 straipsnio,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus bei 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0150/2019),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 87 straipsnio 2 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. gruodžio 4 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 40 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0022/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 110, 2019 3 22, p. 62.
(2) OL C 168, 2019 5 16, p. 74.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2020 m. vasario 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2020/493.)

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika