Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0330B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0022/2019

Teksty złożone :

A9-0022/2019

Debaty :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Głosowanie :

PV 13/02/2020 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0038

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 49k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg
System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0631),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 21 marca 2019 r. o podziale wniosku Komisji i udzieleniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgody na sporządzenie odrębnego sprawozdania ustawodawczego dotyczącego przepisów odnoszących się do systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO), czyli do motywów 80–83, 102, 114 i 115 oraz art. 80 wniosku Komisji;

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0150/2019),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 4 grudnia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 40 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0022/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 62.
(2) Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 74.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2020/493.)

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności