Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0330B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0022/2019

Predkladané texty :

A9-0022/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2020 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0038

Prijaté texty
PDF 134kWORD 47k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg
Systém pre falšované a pravé doklady online (FADO) ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 21. marca 2019 rozdeliť návrh Komisie a poveriť Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval samostatnú legislatívnu správu k ustanoveniam týkajúcim sa systému pre falšované a pravé doklady online („systém FADO“), konkrétne k odôvodneniam 80 až 83, 102, 114 a 115 a k článku 80 návrhu Komisie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0150/2019),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. decembra 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 40 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0022/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 74.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. februára 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o systéme pre falšované a pravé doklady online („systém FADO“), ktorým sa zrušuje jednotná akcia Rady 98/700/SVV
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/493.)

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia