Kazalo 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2543(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0124/2020

Predložena besedila :

B9-0124/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0040

Sprejeta besedila
PDF 116kWORD 42k
Torek, 10. marec 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: nacionalni podporni programi v vinskem sektorju
P9_TA(2020)0040B9-0124/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)00423),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja predsedniku konference predsednikov odborov z dne 19. februarja 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007(1), zlasti členov 53(b), 53(h) ter 227(5),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

A.  ker 25-odstotne nove dajatve ad valorem, ki so jih ZDA uvedle za sektor kakovostnih vin, resno spodkopavajo draga prizadevanja sektorja za krepitev in utrditev trga v ZDA;

B.  ker bo uporaba teh tarif povzročila velike izgube na svetovnem vinskem trgu in morebiti tudi dolgotrajne motnje, saj bi lahko kakovostna vina nadomestili proizvodi drugačnega porekla;

C.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 28. novembra 2019 pozval Komisijo, naj hitro ukrepa za pomoč prizadetim sektorjem, pozdravlja določbe tega delegiranega akta, vendar obžaluje, da Komisija še ni začela izvajati ukrepov skupne ureditve trga za prizadete sektorje;

D.  ker prožnost pri upravljanju promocijskih programov, vključno z možnostjo spremembe ciljnih trgov tretjih držav, nudi sektorju priložnost, da se odzove na nove tržne pogoje in se jim prilagodi;

E.  ker bo dovoljenje za podaljšanje promocijskih kampanj, ki so bile omejene na pet let, omogočilo konsolidacijo trgov in zadostilo dolgoletnim zahtevam vinskega sektorja;

F.  ker je nujno, da se sistem prožnosti začne hitro izvajati, saj bo le tako mogoče učinkovito in uspešno zmanjšati pritisk na vinski sektor zaradi protiukrepov ZDA;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

Zadnja posodobitev: 9. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov