Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 126kWORD 43k
Petek, 17. april 2020 - Bruselj
Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19
P9_TA(2020)0048
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2020 o sklepu Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0171 – C9-0096/2020),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2020, ki ga je Komisija sprejela 2. aprila 2020 (COM(2020)0170),

–  ob upoštevanju člena 163 Poslovnika,

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3) UL L 57, 27.2.2020.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov v okviru izbruha COVID-19

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2020/546.)

Zadnja posodobitev: 12. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov