Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2616(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0143/2020

Rasprave :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0054

Usvojeni tekstovi
PDF 213kWORD 66k
Petak, 17. travnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Usklađeno djelovanje EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica
P9_TA(2020)0054RC-B9-0143/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2020. o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se člankom 2. i člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) utvrđuje solidarnost kao temeljna vrijednost Unije; budući da se u članku 3. UEU-a navodi da je cilj Unije promicanje njezinih vrijednosti, odnosno gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te solidarnosti među državama članicama, kao i dobrobiti njezinih građana;

B.  budući da je Parlament 15. siječnja 2020. usvojio Rezoluciju o europskom zelenom planu (2019/2956(RSP))(1);

C.  budući da je širenje bolesti COVID-19 i na globalnoj i na europskoj razini dosad tragično odnijelo već više tisuća ljudskih života u Europi i svijetu, pri čemu je prouzročila nepopravljivu štetu i ograničila kretanje više od milijardu ljudi;

D.  budući da je pružanje zdravstvene skrbi prije svega u nacionalnoj nadležnosti te da je javno zdravlje u zajedničkoj nadležnosti država članica i Unije;

E.  budući da je odgovor EU na pandemiju bolesti COVID-19 dosad karakterizirao nedostatak koordinacije među državama članicama kad je riječ o mjerama javnog zdravstva, uključujući ograničenja kretanja ljudi unutar i preko granica, te o privremenoj suspenziji ostalih prava i propisa; budući da će, s našim gospodarstvom koje je trenutačno u stanju mirovanja, posljedice tog poremećaja za europske građane, poduzeća, radnike i samozaposlene osobe biti dramatične;

F.  budući da su tijekom pandemije sustavi javnog zdravstva pod velikim pritiskom kako bi osigurali odgovarajuću skrb za sve pacijente;

G.  budući da bi se mjerama koje poduzimaju države uvijek trebala poštovati temeljna prava svakog pojedinca; budući da bi te mjere trebale biti nužne, proporcionalne i privremene;

H.  budući da solidarnost među državama članicama nije pitanje izbora već obveza iz Ugovora koja predstavlja jednu od europskih vrijednosti;

I.  budući da je Komisija već poduzela početne mjere, uključujući paket mjera o kojima je Parlament već glasovao na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 26. ožujka 2020.;

J.  budući da Europsko vijeće dosad nije uspjelo postići konsenzus o ekonomskim mjerama potrebnima za okončanje krize;

K.  budući da Parlament, kao suzakonodavac, dio zajedničkog proračunskog tijela i jedina institucija koja se izravno bira na općim izborima, mora biti nezaobilazni i ključni sudionik svih rasprava o odgovoru EU-a na ovu krizu kao i o oporavku od nje;

L.  budući da je ovo trenutak istine za Uniju koji će odrediti njezinu budućnost, da se ona može izvući iz ove krize samo ako države članice i europske institucije budu ujedinjene u solidarnosti i odgovornosti te da je snažan i jedinstven glas Europskog parlamenta potrebniji nego ikad prije;

Jedinstven i odlučan odgovor na zajedničku krizu

1.  duboko je pogođen gubitkom života i ljudskim tragedijama s kojima se Europljani i njihove obitelji te građani cijelog svijeta suočavaju u ovoj pandemiji te izražava sućut svima koji su izgubili nekog od svojih voljenih; izražava svoju iskrenu sućut svima onima koji su pogođeni virusom i koji se bore za svoje živote, kao i s njihovim obiteljima i prijateljima;

2.  izražava divljenje prema svima koji se na prvoj liniji bore protiv pandemije i neumorno rade, kao liječnici i medicinske sestre, ali je također duboko zahvalan svim anonimnim herojima koji ispunjavaju temeljne dužnosti poput osoba koje rade u maloprodaji i dostavi hrane, obrazovanju, poljoprivredi, prijevozu, hitnim službama, civilnom društvu, volontiranju, čišćenju i prikupljanju otpada kako bi se održali javni život i usluge te zajamčio pristup osnovnim potrepštinama; ističe da su globalno 70 % zdravstvenih i socijalnih radnika žene, da često primaju tek minimalnu plaću i rade u nesigurnim uvjetima, te poziva na poboljšanje plaća i radnih uvjeta u sektorima u kojima u velikoj mjeri prevladavaju žene kao što su skrb, zdravstvo i maloprodaja, kao i na iskorjenjivanje rodne razlike u plaćama i mirovinama te segregacije na tržištu rada; smatra da su EU i države članice dužni pružiti što veću potporu tim ključnim radnicima te prepoznati njihove svakodnevne žrtve; apelira na države članice da se pobrinu za to da svi radnici koji su na prvoj liniji u borbi protiv ove epidemije rade u sigurnim uvjetima, pogotovo medicinsko osoblje, i to provedbom odgovarajućih i koordiniranih nacionalnih mjera, što uključuje osiguravanje dostatne osobne zaštitne opreme; poziva Komisiju da nadzire provedbu tih mjera;

3.  izražava solidarnost s državama članicama koje su najteže pogođene virusom kao i svim drugim zemljama koje se bore s posljedicama pandemije; izražava najiskreniju solidarnost s onima koji su izgubili posao i onima kojima je pandemija poremetila profesionalni život; naglašava da je potrebno udružiti se kao zajednica i zajamčiti da se nijedna zemlja ne bori protiv tog virusa i njegovih posljedica sama;

4.  zabrinut je zbog potencijalnih učinaka krize, uključujući i ograničenja kretanja, na dobrobit ljudi diljem svijeta, posebno najranjivijih skupina i osoba u osjetljivim situacijama, uključujući starije osobe, osobe koje već pate od lošeg zdravlja, stanovništvo u područjima pogođenim sukobima i podložnim prirodnim katastrofama te migrante i osobe koje su izložene nasilju u obitelji, a posebno žene i djecu;

5.  zabrinut je zbog početne nemogućnosti država članica da zajednički djeluju i zahtijeva da sve buduće mjere koje poduzmu države članice budu u skladu s Unijinim temeljnim načelom solidarnosti i lojalne suradnje; smatra da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala važnost zajedničkog europskog djelovanja; naglašava da Unija i njezine države članice imaju na raspolaganju zajedničke resurse za borbu protiv pandemije i njezinih posljedica, ali samo ako surađuju u duhu jedinstva; primjećuje da države članice, nakon što su na početku krize djelovale jednostrano, sada uviđaju da su suradnja, povjerenje i solidarnost jedini način da se prevlada ova kriza;

6.  poziva Komisiju i države članice da djeluju zajedno kako bi se uspješno suočile s izazovom i osigurale da Unija iz ove krize izađe jača; naglašava da će Parlament surađivati s drugim institucijama EU-a kako bi se spasili životi, zaštitila radna mjesta i poduzeća te potaknuo gospodarski i socijalni oporavak, te da će biti spreman pozvati ih na odgovornost za njihove poteze;

Europska solidarnost i djelovanje u zdravstvenom sektoru

7.  pozdravlja europsku solidarnost koju su na djelu pokazale države članice preuzimanjem pacijenata iz drugih država članica, stavljanjem na raspolaganje zdravstvene opreme, uključujući kroz inicijative pod vodstvom EU-a za zajedničku nabavu i stvaranje zaliha, te repatrijacijom građana; ističe da granice unutar EU-a moraju ostati otvorene za protok osobne zaštitne opreme, hrane, lijekova, medicinskih proizvoda, krvnih pripravaka i organa, kao i lanca opskrbe na jedinstvenom tržištu; naglašava da je potrebno olakšati mobilizaciju zdravstvenih djelatnika i poziva da se europske zdravstvene jedinice šalju na zadatke pružanja medicinske pomoći; nadalje naglašava da treba olakšati premještanje pacijenata iz preopterećenih bolnica u jednoj državi članici u drugu koja još uvijek ima raspoloživih kapaciteta;

8.  poziva na znatno jačanje nadležnosti, proračuna i osoblja Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te nadležnosti Europske agencije za lijekove (EMA) kako bi im se omogućilo da koordiniraju medicinske odgovore u kriznom razdoblju; predlaže da se stručni panel za bolest COVID-19 pretvori u stalni neovisni stručni tim za izbijanja virusa koji bi trebao surađivati s ECDC-om kako bi razvio standarde, izdao preporuke i razvio protokole koje će Komisija i države članice koristiti u slučaju krize;

9.  poziva na stvaranje europskog mehanizma za odgovor u području zdravlja u svrhu bolje pripreme i zajedničkog i koordiniranog odgovora na zdravstvene ili sanitarne krize na razini EU-a kako bi se zaštitilo zdravlje naših građana; vjeruje da bi takav mehanizam trebao funkcionirati i kao informativni centar te tim za odgovor na hitne situacije koji je sposoban isporučiti ključne potrepštine, medicinsku opremu i medicinsko osoblje u regijama koje se suočavaju s naglim porastom zaraza;

10.  poziva Komisiju da ojača sve komponente upravljanja krizama i odgovora na katastrofe te da dodatno ojača instrumente poput RescEU-a kako bi se osigurao istinski zajednički, koordiniran i učinkovit odgovor na razini EU-a; smatra da bi trebalo poboljšati europsko upravljanje, pripravnost i prevenciju kada je riječ o rizicima od katastrofa, kao i povećati zajedničke zalihe opreme, materijala i lijekova kako bi se omogućila njihova brza mobilizacija u svrhu zaštite života i izvora prihoda građana EU-a; smatra da bi trebalo ojačati Mehanizam Unije za civilnu zaštitu kako bi se olakšala zajednička repatrijacija građana EU-a;

11.  pozdravlja inicijativu Komisije za usmjeravanje sredstava iz istraživačkog programa EU-a na borbu protiv virusa tako da se osigura da su liječenje, cjepiva i dijagnostika globalno dostupni, pristupačni i cjenovno pristupačni; poziva na uvođenje dodatnog financiranja za „fond za istraživanje i inovacije za COVID-19” kako bi se ojačali njegovi napori za financiranje ubrzanog istraživanja cjepiva i/ili lijeka; smatra da bi europski istraživači, inovativna mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i industrija trebali dobiti svu potporu koja im je potrebna za pronalaženje lijeka; poziva države članice da znatno povećaju potporu za programe istraživanja, razvoja i inovacija koji mogu pomoći u razumijevanju bolesti, bržem dijagnosticiranju te testiranju i razvoju cjepiva; poziva bolnice i istraživače da dijele podatke s EMA-om te da započnu opsežna europska klinička ispitivanja; ističe da je potrebno podržati mjere kojima se potiče otvorena znanost kako bi se ubrzala razmjena podataka i rezultata istraživanja u okviru znanstvene zajednice u Europi i šire; ustraje u tome da sva javno financirana istraživanja moraju ostati u javnoj domeni;

12.  izražava zabrinutost u pogledu toga vode li države članice dovoljno računa o posljedicama krize na psihičko zdravlje i predlaže da se na razini EU-a organizira kampanja za psihičko zdravlje u okviru koje će se građane savjetovati o tome kako se u ovim okolnostima brinuti za svoje psihičko blagostanje i o tome gdje mogu potražiti savjet ako im zatreba;

13.  poziva na to da se mjerama koje usvajaju EU i države članice poštuju prava osoba s invaliditetom, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom; ističe da se posebna pozornost treba posvetiti ravnopravnom pristupu zdravstvenoj skrbi i pritom osigurati dostatna sredstva, opremu i osoblje za skrb u zajednici i usluge potpore, što je svakodnevno potrebno osobama s invaliditetom; također naglašava da bi javne informacije o pandemiji COVID-a 19 trebale biti dostupne što većem broju osoba s invaliditetom i da bi osobe s invaliditetom trebale biti obuhvaćene svim mjerama zaštite prihoda;

14.  poziva Komisiju da dodatno razvije svoje kapacitete za usluge računalstva u oblaku, pridržavajući se pritom Direktive o e-privatnosti(2) i Opće uredbe o zaštiti podataka(3) kako bi se subjektima koji rade na razvoju lijeka i/ili cjepiva olakšala razmjena podataka o istraživanjima i zdravstvenom stanju na razini EU-a;

15.  ističe presudnu važnost politika kojima se jamči pouzdana i kvalitetna opskrba hranom od strane poduzeća koja se bave poljoprivredom, ribarstvom i prehrambenim proizvodima tijekom i smjesta nakon zdravstvene krize, kao i potrebu za pružanjem potpore tim sektorima i osiguranjem nastavka proizvodnje i neometanog prijevoza hrane i druge osnovne robe diljem jedinstvenog tržišta;

16.  podsjeća na načelo „jedno zdravlje”, koje odražava činjenicu da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša međusobno povezani te da se bolesti mogu prenositi s ljudi na životinje i obrnuto; ističe da je u slučaju pandemija i zdravstvenih kriza u sektorima koji se odnose i na ljude i na životinje potrebno zauzeti pristup „jedno zdravlje”; stoga naglašava da je potrebno suočiti se s bolestima i ljudi i životinja, ali da pritom posebno treba uzeti u obzir i prehrambeni lanac i okoliš, koji također mogu biti izvor rezistentnih mikroorganizama; naglašava važnu ulogu Komisije u koordinaciji i podupiranju zauzimanja pristupa „jedno zdravlje” kada je riječ o zdravlju ljudi i životinja te okolišu u EU-u;

17.  poziva na koordinirani pristup nakon ukidanja ograničenja slobodnog kretanja u EU-u kako bi se izbjegla ponovna pojava virusa; snažno potiče države članice da zajednički izrade kriterije za ukidanje karantene i drugih hitnih mjera na temelju načela očuvanja ljudskih života; poziva Komisiju da pokrene učinkovitu izlaznu strategiju koja uključuje opsežno testiranje i osobnu zaštitnu opremu za najveći mogući broj građana; potiče države članice da razviju sustavnije testiranje na zarazu i izloženost virusu i da razmjenjuju najbolje prakse;

Europska rješenja za prevladavanje gospodarskih i socijalnih posljedica

18.  pozdravlja mjere koje su dosad poduzete na razini Unije u pogledu fiskalnih mjera i potpore za likvidnost;

19.  poziva Europsku komisiju da predloži opsežan paket za oporavak i obnovu ulaganja radi potpore europskom gospodarstvu nakon krize, povrh onog što Europski stabilizacijski mehanizam, Europska investicijska banka i Europska središnja banka već poduzimaju, kao dio novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO); smatra da bi takav paket trebao biti aktivan u razdoblju trajanja gospodarskog poremećaja uzrokovanog ovom krizom; smatra da bi se potrebna ulaganja trebala financirati povećanim VFO-om, postojećim fondovima EU-a i financijskim instrumentima te obveznicama za oporavak pokrivenim jamstvom iz proračuna EU-a; smatra da taj paket ne bi trebao uključivati mutualizaciju postojećeg duga te da bi trebao biti usmjeren na buduća ulaganja;

20.  naglašava da bi taj paket za oporavak i obnovu trebao imati ključnu ulogu u europskom zelenom planu i digitalnoj transformaciji kako bi se potaknulo gospodarstvo, poboljšala njegova otpornost i otvorila nova radna mjesta te istodobno pomoglo u ekološkoj tranziciji, poticao održivi gospodarski i društveni razvoj, uključujući stratešku autonomiju našeg kontinenta, te pomoglo u provedbi industrijske strategije koja štiti temeljne industrijske sektore u EU-u; naglašava potrebu za usklađivanjem naših odgovora s ciljem EU-a u pogledu klimatske neutralnosti;

21.  podupire cilj Komisije da osmisli novu industrijsku strategiju EU-a kako bi naša industrija bila konkurentnija i otpornija pri suočavanju s globalnim šokovima; podržava reintegraciju lanaca opskrbe unutar EU-a i povećanje proizvodnje unutar EU ključnih proizvoda kao što su lijekovi i farmaceutski sastojci te medicinski uređaji, oprema i materijali;

22.  stoga ustraje u usvajanju ambicioznog VFO-a s više proračunskih sredstava u skladu s ciljevima Unije, predviđenim učinkom krize na gospodarstva EU-a i očekivanjima građana u pogledu europske dodane vrijednosti, uz veću fleksibilnost i jednostavnost u načinu korištenja sredstava kao odgovor na krizu i nužnu fleksibilnost; nadalje, poziva na reviziju prijedloga Komisije o reformi sustava vlastitih sredstava kako bi se ostvario dostatan fiskalni manevarski prostor i osigurala veća predvidljivost, sposobnost djelovanja i manja izloženost nacionalnim opasnostima; naglašava da će za proračun EU-a biti potrebna nova vlastita sredstva kako bi se osigurao paket za oporavak i obnovu;

23.  poziva države članice da brzo postignu dogovor o tom novom prijedlogu VFO-a kao instrumentu solidarnosti i kohezije; poziva Komisiju da predstavi krizni plan u slučaju nepostizanja sporazuma kako bi se financiranje programa produžilo i nakon 31. prosinca 2020.;

24.  smatra da bi se trebala iskoristiti sva dostupna sredstva i neiskorišteni novac u okviru tekućeg proračuna EU-a, uključujući viškove i nepotrošena sredstva, kao i Fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se brzo pružila financijska pomoć regijama i poduzećima koji su najteže pogođeni te kako bi se omogućila najveća moguća fleksibilnost u korištenju sredstava uz istodobno poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i jamstvo da će sredstva stići do onih kojima su najpotrebnija; u tu svrhu pozdravlja nedavni prijedlog Komisije o uspostavi Instrumenta za hitnu potporu;

25.  prepoznaje potrebu za mobilizacijom dodatnih sredstava na brz i nebirokratski način kako bi se državama članicama pomoglo da zadovolje potreba za borbu protiv COVID-a 19 i njegovih posljedica, no ističe da će trebati ispitati potencijalnu zlouporabu tih sredstava i primijeniti sankcije čim prođe neposredna prijetnja krize; stoga smatra da poboljšani VFO mora obuhvaćati odgovarajuća sredstva za Ured europskog javnog tužitelja kako bi on mogao steći povjerenje građana, boriti se protiv prijevara, zaplijeniti imovinu i tako postati proračunski neutralan u srednjoročnom razdoblju; traži da se njegov proračun financira iz naslova 7. (Europska javna uprava), po uzoru na Europskog nadzornika za zaštitu podataka, Europsku službu za vanjsko djelovanje ili Europskog ombudsmana, s ciljem da se ojača njegova neovisnost;

26.  poziva države članice europodručja da aktiviraju 410 milijardi EUR iz Europskog stabilizacijskog mehanizma s posebnom kreditnom linijom; podsjeća na to da za ovu krizu nije odgovorna nijedna država članica te da bi glavni cilj trebao biti borba protiv posljedica izbijanja bolesti; ističe da bi Europski stabilizacijski mehanizam trebao uvesti kratkoročnu mjeru i hitno proširiti preventivne kreditne linije na države koje mu žele pristupiti radi ispunjenja kratkoročnih financijskih potreba i suzbijanja neposrednih posljedica krize izazvane COVID-om 19; te bi kreditne linije trebale imati dugoročne rokove dospijeća, konkurentne cijene i uvjete otplate povezane s oporavkom gospodarstava država članica;

27.  odlučno poziva države članice da se hitno dogovore o ubrizgavanju velike količine kapitala u Europsku investicijsku banku kako bi ona mogla brzo doprinijeti svojim znatnim kapacitetima za ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih COVID-om 19, uključujući stvaranje nove kreditne linije EIB-a kako bi se MSP-ovima zajamčila likvidnost;

28.  predlaže uspostavu Fonda solidarnosti EU-a za COVID-19 u vrijednosti od barem 50 milijardi EUR, koji bi se sastojao maksimalno 20 milijardi EUR izvan gornjih granica VFO-a u nepovratnim sredstvima i maksimalno 30 milijardi EUR u zajmovima, uz jamstvo iz proračuna EU-a (oba dijela trebala bi biti prenesena u prve dvije godine sljedećeg VFO-a ili, ako se u dogledno vrijeme ne postigne sporazum o VFO-u, raspodijeljena tijekom cijelog razdoblja izvanredne situacije), iz kojeg bi se podupirali financijski napori koje poduzimaju zdravstveni sektori svih država članica tijekom aktualne krize kao i ulaganja u zdravstveni sektor u razdoblju nakon krize kako bi zdravstveni sustavi postali otporniji i usmjereni na najpotrebitije;

29.  ustraje na proaktivnoj ulozi bankovnog sektora u ovoj krizi kako bi se trgovačkim društvima i građanima koji su zbog COVIDA-19 pretrpjeli financijske gubitke pomoglo tako što će im se privremeno smanjiti ili obustaviti otplata duga ili hipotekarnih kredita, pružiti maksimalna fleksibilnost u saniranju neprihodonosnih kredita, privremeno obustaviti plaćanja dividendi i smanjiti često pretjerane kamatne stope na tekućim računima; ističe da nadzornici u tu svrhu moraju pokazati veliku razinu fleksibilnosti;

30.  ističe da su potrebne hitne mjere za MSP-ove kako bi im se pomoglo da zadrže radna mjesta i upravljaju likvidnošću; apelira na europska bonitetna i nadzorna tijela, kao i države članice, da razmotre sve opcije za smanjenje opterećenja za MSP-ove; poziva na izradu europske horizontalne strategije za oporavak MSP-ova u sklopu koje će im se pomoći smanjenjem birokracije i troškova pristupa financiranju te poticanjem ulaganja u strateške vrijednosne lance;

31.  smatra da EU mora iskoristiti priliku i predložiti djelovanje za dostizanje neovisnosti u zdravstvu u strateškim područjima kao što su aktivni farmaceutski sastojci (API) koji su ključni za proizvodnju lijekova i tako smanjiti ovisnost o trećim zemljama, a da se pritom ne dovedu u pitanje koristi koje otvorena gospodarstva imaju zahvaljujući međunarodnoj trgovini; naglašava da bi taj akcijski plan trebao pomoći u proizvodnji, skladištenju i koordinaciji ključnih lijekova te farmaceutskih proizvoda i opreme, posebno gela za dezinfekciju, respiratora i maski u Uniji; ističe nadalje da bi taj akcijski plan također trebao udružiti i koordinirati kapacitete digitalne proizvodnje kao što je 3D ispis, koji mogu doprinijeti osiguravanju zamjene za potrebnu opremu;

32.  naglašava činjenicu da povrh zdravstvene dimenzije ova kriza znatno utječe na radnike, zaposlenike, samozaposlene osobe i MSP-ove – okosnicu naših društava; smatra da Komisija zajedno s državama članicama mora poduzeti sve mjere kako bi se očuvalo što je više moguće radnih mjesta i kako bi se osiguralo da se oporavak temelji na uzlaznoj socioekonomskoj konvergenciji, socijalnom dijalogu i poboljšanju socijalnih prava i radnih uvjeta s ciljanim mjerama za one koji rade na nesigurnim radnim mjestima;

33.  ističe da su posljedice izbijanja bolesti COVID-19 posebno pogodile kulturne i kreativne sektore u državama članicama zbog zatvaranja kina, kazališta i glazbenih dvorana te zbog iznenadne obustave prodaje karata; ističe da su, s obzirom na to da je u tim sektorima velik broj freelance i samozaposlenih radnika, od kojih su mnogi imali poteškoća i prije izbijanja bolesti, posljedice posebno teške za zaposlene u kreativnim sektorima čiji su tokovi prihoda neočekivano smanjeni na nulu te sada primaju malu ili nikakvu potporu od socijalnog sustava;

34.  insistira na tome da institucije EU-a i države članice osiguraju da se javna financijska potpora koja se dodjeljuje poduzećima za borbu protiv gospodarskih učinaka bolesti COVID 19 uvjetuje time da se sredstva upotrebljavaju u korist zaposlenika i da se poduzeća koja primaju sredstva suzdrže od isplate bonusa članovima uprave, utaje poreza, isplate dividendi ili ponude programa otkupa dionica sve dok primaju takvu potporu;

35.  poziva Komisiju i države članice da prednost daju mjerama za pomoć i ublažavanje krize za najugroženije građane, ženu i djecu žrtve obiteljskog nasilja, starije osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine i osobe iz udaljenih i izoliranih regija, uključujući prekomorske zemlje i područja, s pomoću posebnog fonda za hitnu potporu usmjerenog na zdravstveni sustav i sektore pogođene izbijanjem bolesti COVID-19, te za osobe kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost, koji su svi u najvećoj opasnosti od zaraze bolešću COVID-19 i koji najviše pate od njezinih gospodarskih posljedica; poziva na donošenje mjera kojima će se stanare zaštititi od deložacije tijekom krize i na uspostavu sigurnih utočišta za one kojima je potrebno; poziva na sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv siromaštva, s europskim jamstvom za djecu; potiče EU i države članice da u sve oblike reakcija uključe rodnu analizu kako bi se izbjeglo povećanje rodne nejednakosti i zajamčilo da službe za žrtve nasilja ostanu otvorene te da pruže potporu službama za pomoć, skloništima za žrtve, internetskim servisima za pružanje pravne pomoći i službama za prijavu nasilja kako bi se sve žene i djecu zaštitilo od obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja; podsjeća da relevantne mjere moraju biti u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom i jamčiti jednak i nediskriminirajući pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama te obuhvaćati konkretne mjere čiji je cilj zaštita osoba s invaliditetom, na temelju savjetovanja i sudjelovanja osoba s invaliditetom, preko njihovih članova obitelji ili organizacija koje ih predstavljaju, prilikom donošenja mjera koje na njih utječu;

36.  ustraje u tome da bi države članice trebale posvetiti posebnu pozornost jednakom pristupu zdravstvenoj skrbi, posebno nediskriminaciji u pogledu pristupa liječničkoj skrbi i hitnom liječenju, pri čemu trebaju štititi prava osoba koje žive u rezidencijalnim institucijama, kojima prijeti veća opasnost od zaraze, posebno prava starijih osoba i osoba s invaliditetom, i osigurati dostatna sredstva, opremu i osoblje za skrb u zajednici i usluge potpore, također ustraje u tome da bi mjere ograničenja kretanja trebale uzeti u obzir potrebe osoba s invaliditetom, da bi javne informacije o pandemiji COVID-a 19 trebale biti dostupne što većem broju osoba s invaliditetom i da bi osobe s invaliditetom trebale biti obuhvaćene svim mjerama zaštite prihoda;

37.  smatra da države članice moraju poduzeti mjere kako bi zajamčile da su radnici u Europi, uključujući samozaposlene osobe, zaštićeni od gubitka prihoda, i da najteže pogođena trgovačka društva, posebno MSP-ovi, i sektori imaju potrebnu potporu i financijsku likvidnost; pozdravlja u tom pogledu novi prijedlog Komisije o instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji („SURE”) te poziva na njegovu hitnu provedbu i na pokretanje trajnog europskog sustava reosiguranja u slučaju nezaposlenosti; potiče države članice da bolje usklade socijalno i fiskalno zakonodavstvo kako bi se izbjegla promjena sustava socijalnog osiguranja i fiskalnog sustava prekograničnih radnika i radnika migranata kao posljedica izvanrednih mjera;

38.  ističe da su beskućnici i druge osobe koje žive u nesigurnim stambenim uvjetima posebno izloženi riziku u krizi uzrokovanoj COVID-om 19 i da često ne mogu prakticirati društveno udaljavanje niti poštovati druge zaštitne mjere; apelira na EU i države članice da provode ciljane mjere za zaštitu beskućnika i pruže financijsku pomoć nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima koje pružaju pomoć na prvoj liniji, da obustave deložacije i da pruže potporu stanarima i korisnicima stambenih kredita;

39.  poziva države članice i Komisiju da promiču socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u odgovoru na rješavanje krize povezane s bolesti COVID-19 te da se pobrinu za to da socijalni partneri u potpunosti sudjeluju u osmišljavanju i provedbi poduzetih mjera; poziva države članice da poduzmu nužne mjere za zaštitu radnih mjesta, uvjeta rada i plaća, uključujući mjere za rad sa skraćenim radnim vremenom, mehanizme nadoknade dohotka i slične mjere;

40.  smatra da je od ključne važnosti zadržati unutarnje granice EU-a otvorenima za robu; podsjeća da je jedinstveno tržište izvor našeg zajedničkog prosperiteta i blagostanja te da je ključan element neposrednog i trajnog odgovora na izbijanje bolesti COVID-19; snažno podupire poziv Komisije državama članicama da omoguće prekograničnim radnicima da i dalje prelaze granice, posebno u sektorima za koje se nastavak slobodnog kretanja u EU-u smatra ključnim; u tom pogledu poziva na uspostavu „zelenog traka” na graničnim prijelazima za kopneni (cestovni i željeznički), pomorski, unutarnji plovni i zračni promet;

41.  zalaže se za mjere potpore poljoprivredno-prehrambenom sektoru EU-a i održivosti poljoprivrednih gospodarstava tijekom krize, posebno putem potpore za likvidnost kroz pravovremeno (avansno) plaćanje izravnih plaćanja i plaćanja za drugi stup, fleksibilnost u upravljanju programima potpora i u podnošenju zahtjeva, praćenje tržišta i upravljanje kriznim situacijama (privatno skladištenje, promotivne mjere i izvanredne mjere kako bi se Komisiji omogućilo da predloži dodatne tržišne mjere i vremenski ograničeno odstupanje od zakona o tržišnom natjecanju);

42.  smatra da su prometni i turistički sektor snažno pogođeni i poziva na poduzimanje mjera kojima će se osigurati zdravlje, sigurnost i radni uvjeti radnika u prometnom sektoru te omogućiti prijevoznim trgovačkim društvima da prežive krizu; predlaže da se u sektoru turizma razvije mehanizam prevencije i upravljanja na razini EU-a kako bi se zaštitili radnici, pružila potpora trgovačkim društvima i zajamčila sigurnost putnika;

43.  poziva EU i države članice na pružanje potpore, kulturnom i kreativnom sektoru jer imaju važnu ulogu u našem gospodarstvu i u našem društvenom životu i teško su pogođeni aktualnom krizom; ističe da je aktualna kriza pokazala da naši obrazovni sustavi nisu dovoljno otporni i stoga smatra da je nužno znatno unaprijediti obrazovnu infrastrukturu, i na internetu i izvan njega, te nastavnicima i učenicima osigurati potrebne vještine i opremu za situacije školovanja kod kuće; u tom pogledu pozdravlja inicijativu Komisije za revidiranje i ažuriranje akcijskog plana za digitalno obrazovanje; smatra, međutim, da to nije dovoljno i poziva Komisiju i države članice da osmisle koordinirani plan ulaganja u svrhu poboljšanja naših obrazovnih sustava;

44.  poziva Komisije da se pobrine za to da se njezine Smjernice za tumačenje uredbi EU-a o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19, objavljene 18. ožujka 2020., pravilno provode;

45.  poziva Komisiju da koordinira djelovanje država članica u borbi protiv internetskih prijevara i kiberkriminaliteta u okviru kojih se zlorabljuje strah ljudi i prodaju precijenjeni ili krivotvoreni medicinski proizvodi;

Zaštita demokracije, vladavine prava i temeljnih prava

46.  naglašava da se Povelja o temeljnim pravima Europske unije i usklađenost s vladavinom prava moraju i dalje primjenjivati i da u kontekstu hitnih mjera vlasti moraju svima osigurati jednaku zaštitu; naglašava da sve mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini i/ili razini EU-a moraju biti u skladu s vladavinom prava, strogo proporcionalne stvarnim potrebama, jasno povezane s aktualnom zdravstvenom krizom, vremenski ograničene i podložne redovitom nadzoru; smatra sljedeće dvije odluke u potpunosti neusklađenima s europskim vrijednostima, a to su odluka mađarske vlade da na neodređeno vrijeme produlji izvanredno stanje, da ovlasti vladu da odlučuje dekretom bez ikakvih ograničenja te da oslabi nadzor Parlamenta u hitnim slučajevima, te postupke poljske vlade, odnosno izmjenu izbornog zakona, protivno odluci Ustavnog suda i odredbama utvrđenima zakonom, za održavanje predsjedničkih izbora usred pandemije, što može ugroziti živote poljskih građana i narušiti koncept slobodnih, ravnopravnih, izravnih i tajnih izbora kako je utvrđeno u poljskom Ustavu;

47.  stoga poziva Komisiju da hitno procijeni jesu li izvanredne mjere u skladu s Ugovorima te da u potpunosti iskoristi sve dostupne alate i sankcije EU-a, uključujući proračunska sredstva, kako bi razmotrila pitanje tog teškog i trajnog kršenja, naglašavajući još jednom da je hitno potreban mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava; potiče Vijeće da na svoj dnevni red ponovno uvrsti rasprave i postupke povezane s otvorenim postupkom iz članka 7.;

48.  poziva države članice da osiguraju siguran i pravodoban pristup spolnim i reproduktivnim pravima i zdravlju i povezanim zdravstvenim uslugama za sve žene i djevojčice tijekom pandemije bolesti COVID-19, a naročito pristup kontracepciji, uključujući hitnu kontracepciju, i skrbi u vezi s pobačajem; odlučno odbacuje svaki pokušaj nazadovanja u pogledu spolnih i reproduktivnih prava i zdravlja te prava LGBTI osoba te u tom kontekstu osuđuje pokušaje daljnjeg kriminalizacije skrbi o pobačaju u Poljskoj, stigmatizacije HIV pozitivnih osoba i ugrožavanja pristupa mladih spolnom obrazovanju u Poljskoj, kao i napad na prava transrodnih i interseksualnih osoba u Mađarskoj;

49.  snažno poziva države članice da donesu samo nužne, koordinirane i proporcionalne mjere prilikom ograničavanja putovanja ili uvođenja odnosno produljenja kontrola unutarnjih granica, nakon pomne procjene njihove učinkovitosti u rješavanju problema javnog zdravlja te na temelju postojećih pravnih odredbi, točnije Zakonika o schengenskim granicama i Direktive o slobodi kretanja te uz potpuno pridržavanje Povelje o temeljnim pravima Europske unije; naglašava da granične kontrole i ograničenja kretanja moraju ostati proporcionalni i iznimni te da bi se sva sloboda kretanja trebala ponovno uspostaviti čim to bude izvedivo; ustrajan je u mišljenju da se ne smije ograničiti prekogranično putovanje radnika u ključnim sektorima koji su na prvoj liniji borbe protiv bolesti COVID kao što su zdravstveni radnici i djelatnici u sektoru skrbi o starijima, ali i radnici u prehrambenom sektoru poput sezonskih radnika u poljoprivredi; naglašava da je kao dio strategije izlaska iz krize potrebno ponovno uspostaviti potpuno funkcionalno schengensko područje slobodnog kretanja, bez unutarnjih graničnih kontrola;

50.  poziva na potpuno poštovanje Ženevske konvencije i europskog prava o azilu; ističe da je potrebno donijeti odredbe za prihvat novih tražitelja azila u odgovarajućim sanitarnim uvjetima i uz zdravstvenu skrb te stoga izražava duboku zabrinutost zbog položaja u kojem se nalaze izbjeglice i tražitelji azila na grčkim otocima i u žarišnim točkama i centrima za pritvor jer nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi i posebno su izloženi riziku; smatra da se moraju pronaći potrebna rješenja, uključujući preventivnu evakuaciju i premještanje ugroženog stanovništva, kako bi se uspostavili odgovarajući materijalni uvjeti i socijalno distanciranje radi izbjegavanja zaraze; ističe važan doprinos mnogih migranata i potomaka migranata koji rade na osiguravanju pravilnog funkcioniranja mnogih ključnih sektora diljem EU-a, a posebno zdravstva i skrbi;

51.  prima na znanje plan Komisije da pozove pružatelje telekomunikacijskih usluga da radi ograničavanja širenja bolesti COVID-19 dostave anonimizirane i zbirne podatke te prima na znanje nacionalne programe praćenja koji su već na snazi i uvođenje aplikacija kojima se tijelima vlasti omogućuje nadzor kretanja, kontakata i zdravstvenih podataka;

52.  prima na znanje pojavu aplikacija za praćenje kontakata na mobilnim uređajima kako bi se ljude upozorilo ako se nađu u blizini zaražene osobe i preporuku Komisije da se razvije zajednički pristup EU-a za upotrebu takvih aplikacija; ističe da korištenje aplikacijama koje su razvila nacionalna tijela i tijela EU-a možda nije obvezno i da se dobiveni podaci ne smiju pohranjivati u centraliziranim bazama podataka koje su izložene potencijalnom riziku od zlouporabe i gubitka povjerenja te mogu ugroziti upotrebu u cijeloj Uniji; zahtijeva decentraliziranu pohranu svih podataka, punu transparentnost komercijalnih interesa programera koji razvijaju te aplikacije (koji nisu iz EU-a) i utvrđivanje jasnih projekcija u pogledu načina na koji će upotreba aplikacija za praćenje kontakata od dijela stanovništva u kombinaciji s određenim drugim mjerama dovesti do znatno manjeg broja zaraženih osoba; zahtijeva od Komisije i država članica da budu potpuno transparentne u pogledu funkcioniranja aplikacija za praćenje kontakata kako bi korisnici mogli verificirati temeljni protokol za sigurnost i privatnost te provjeriti sam kod da se uvjere funkcionira li aplikacija kako tijela vlasti tvrde; preporučuje da se utvrde klauzule o vremenskom ograničenju valjanosti te da se u potpunosti poštuju načela tehničke zaštite podataka i smanjenja količine podataka;

53.  poziva Komisiju i države članice da objave pojedinosti o tim programima i omoguće javnu kontrolu i potpuni nadzor tijela za zaštitu podataka; napominje da se podaci o lokaciji s mobilnih uređaja mogu obrađivati samo u skladu s Direktivom o e-privatnosti i Općom uredbom o zaštiti podataka; naglašava da nacionalna tijela vlasti i tijela EU-a moraju u potpunosti poštovati zakonodavstvo o zaštiti podataka i privatnosti, te nadzor i upute nacionalnih tijela za zaštitu podataka;

54.  naglašava da je dezinformiranje o bolesti COVID-19 trenutačno veliki problem za javno zdravlje; apelira na EU da uspostavi europski informacijski izvor na svim službenim jezicima kako bi se zajamčilo da svi građani imaju pristup točnim i provjerenim informacijama; smatra da bi ECDC trebao biti zadužen za koordinaciju i usklađivanje podataka država članica radi poboljšanja kvalitete i usporedivosti; poziva trgovačka društva iz područja društvenih medija da proaktivno poduzimaju potrebne mjere za zaustavljanje dezinformiranja i govora mržnje u pogledu bolesti COVID-19;

55.  naglašava osobito tešku i sve lošiju financijsku situaciju medija u cijeloj Uniji, posebice informativnih medija, zbog naglog smanjenja ili potpunog gubitka prihoda od oglašavanja, što bi moglo dovesti do propasti medijskih organizacija diljem država članica; ističe posebno težak položaj lokalnih i regionalnih informativnih medija te onih koji posluju na malim tržištima; ističe da su slobodni, neovisni i dostatno financirani mediji ključni za funkcionalnu demokraciju i osiguravanje dobre informiranosti građana tijekom ove krize;

Vanjsko djelovanje, međunarodna solidarnost i suradnja

56.  poziva na brzo ažuriranje globalne strategije EU-a s obzirom na globalni učinak krize; posebno skreće pozornost na tzv. korona-diplomaciju; ponavlja da EU mora biti spreman na stratešku komunikaciju i borbu protiv vanjskih dezinformacija te na stalno prilagođavanje geopolitičkom okružju koje se mijenja, a da pritom nikad ne smije dovesti u pitanje svoje temeljne vrijednosti; poziva Komisiju i Vijeće da u svijetu i u Europi djeluju strateški kako bi se pokrenula ambicija geopolitičke Unije;

57.  traži da se izvanrednim mjerama koje uvode treće zemlje kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID 19 ne krše ljudska prava ili međunarodno pravo, da budu ograničene na strogo nužne, proporcionalne mjere i da budu podložne redovitom nadzoru i vremenski ograničene; osuđuje cenzuru, uhićenja i zastrašivanja novinara, pripadnika oporbe, zdravstvenih radnika i drugih osoba zbog kritiziranja vlada i načina na koje upravljaju krizom; poziva EU da podupre globalnu kampanju za oslobađanje političkih zatvorenika i pritvorenih boraca za ljudska prava te niskorizičnih počinitelja;

58.  naglašava da EU mora postati otporniji na krize općenito, kako ne bi podlegao neprimjerenom političkom i gospodarskom utjecaju, na primjer iz Kine i Rusije, te da mora biti spreman strateški komunicirati, boriti se protiv vanjskih dezinformacija, lažnih vijesti i kibernapada te se stalno prilagođavati geopolitičkom okružju koje se mijenja; stoga apelira na Komisiju da se suprotstavi agresivnoj ruskoj i kineskoj propagandi kojom se pandemija bolesti COVID-19 želi iskoristiti kako bi se ugrozila Europska unija i sijalo nepovjerenje prema njoj među lokalnim stanovništvom; smatra da je od ključne važnosti učinkovito obavještavati javnost o financijskoj, tehničkoj i medicinskoj potpori koju EU pruža;

59.  ustraje u tome da se korištenje izvoznih dozvola ni u kojem slučaju ne smije pretvoriti u de facto zabranu izvoza; naglašava da je zemljama u razvoju važno omogućiti pristup slabo dostupnim medicinskim proizvodima; naglašava da izvoz osobne zaštitne opreme mora biti namijenjen onima kojima je najpotrebnija, a ne onima koji si mogu dozvoliti da plate najvišu cijenu; smatra da se u tu svrhu u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) mora dogovoriti globalni katalog ključnih proizvoda hitne zdravstvene zaštite kako bi se spriječile špekulacije cijenama i olakšalo trgovanje tim proizvodima; snažno potiče sve zemlje da se pridruže Sporazumu WTO-a o ukidanju carina u farmaceutskoj industriji (nulta stopa) i da se njezino područje primjene proširi na sve farmaceutske i medicinske proizvode kako bi se osigurala prekogranična trgovina diljem svijeta; poziva članice WTO-a da to pitanje učine prioritetom na dnevnome redu sljedećeg ministarskog sastanka WTO-a; izražava duboku zabrinutost zbog upozorenja koje su zajednički izdale WTO, (WHO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu da bi globalne restriktivne trgovinske mjere mogle dovesti do nestašica hrane diljem svijeta; poziva na mjere kako bi se što više umanjili poremećaji u lancu opskrbe hranom, čime bi se spriječilo pogoršanje u pogledu nesigurnosti opskrbe hranom i nestabilnosti cijena; poziva sve države članice da se koriste svim dostupnim instrumentima kako bi osigurale uspostavu učinkovitih mehanizama za procjenu potencijalnih ulaganja i preuzimanja kritične infrastrukture i strateških industrijskih kapaciteta u EU-u te da, po potrebi, poduzmu mjere za ublažavanje ili sprečavanje; poziva Komisiju da ubrza pregovore o e-trgovini u okviru WTO-a kako bi se zajamčila pravila za internetsku trgovinu koja je u brzom porastu, posebno za robu;

60.  ističe da pandemija ne poznaje granice ni ideologije te da iziskuje suradnju i solidarnost cijele međunarodne zajednice i jačanje sustava UN-a te posebno WHO-a; smatra da je ključno da EU od Kine zatraži da u potpunosti rasvijetli ovu pandemiju, vrijeme njezina pojavljivanja i stvarni broj žrtava; ističe važnost suradnje i potpore za zemlje zapadnog Balkana, za naše najbliže susjede u istočnom i južnom susjedstvu i partnere, te za zemlje u razvoju, posebno Afriku i Latinsku Ameriku; izražava snažnu solidarnost s Ujedinjenom Kraljevinom, našem susjednom zemljom, koja je trenutačno vrlo ozbiljno pogođena pandemijom i nudi sve mjere suradnje u borbi protiv pandemije i njezinih posljedica;

61.  poziva na povećanu potporu EU-a Zapadnom Balkanu (npr. kroz njihovo uključivanje u Fond solidarnosti EU-a i izuzeće iz sustava privremenog odobrenja za izvoz za zaštitnu opremu) i na jačanje vidljivosti te potpore kako bi se pokazala solidarnost EU-a s tim zemljama i narodima; traži da se posebno vodi računa o manjinama sa slabim pristupom uslugama zdravstvene skrbi kao što su pripadnici romske manjine;

62.  pozdravlja inicijative glavnog tajnika UN-a za multilateralni pristup krizi nastaloj zbog bolesti COVID-19 i njezinim globalnim posljedicama te traži međunarodno koordiniran pristup; poziva Komisiju, Vijeće i države članice da politički i financijski podupru inicijative UN-a za koordinaciju napora na međunarodnoj razini, prije svega u okviru Plana za globalnu humanitarnu pomoć u vezi s bolesti COVID-19 i Fonda za odgovor i oporavak od bolesti COVID-19;

63.  uviđa važnost globalno usklađenog odgovora na drastične gospodarske posljedice krize nastale zbog bolesti COVID-19, kao što su one koje je istaknula Konferencija UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) te apelira na Komisiju, Vijeće i države članice da razviju sveobuhvatan pristup i poduzmu inicijative kako bi se zemljama u razvoju pomoglo da se suoče sa sanitarnim i gospodarskim posljedicama pandemije;

64.  pozdravlja paket EU-a za globalni odgovor na COVID-19 i dodjelu 20 milijardi EUR za borbu protiv pandemije u partnerskim trećim zemljama;

65.  naglašava da je odluka Odbora MMF-a da odobri trenutačan otpis duga za 25 najsiromašnijih i najranjivijih država članica prvi jasan pozitivni primjer konkretne i brze solidarnosti, te poziva međunarodne donatore na daljnje slične mjere;

Unija koja je nakon krize snažnija i koja učinkovitije djeluje za svoje građane

66.  podsjeća da za ovu krizu nitko nije kriv, ali i da ona ne bi sve nas trebala doći glave; izražava svoju čvrstu namjeru da učini sve što je potrebno kako bi Unija i njezini građani izišli iz krize i poziva sve institucije EU-a i države članice da odmah primijene sve relevantne odredbe Ugovora i da u skladu s tim djeluju u duhu solidarnosti;

67.  predlaže da bi ta strategija mogla obuhvatiti veće ovlasti Unije za djelovanje u slučaju prekograničnih zdravstvenih prijetnji, nove i osnažene instrumente kojima bi se osiguralo da Unija bez odgode može raditi na koordinaciji odgovora na europskoj razini, usmjeravati potrebne resurse onamo gdje su najpotrebniji, bez obzira na to je li riječ o materijalnim (npr. maske za lice, respiratori i lijekovi) ili financijskim resursima, te omogućiti prikupljanje kvalitetnih i standardiziranih podataka;

68.  uvjeren je da je dužna pažnja poduzeća prema ljudskim pravima i zaštiti okoliša nužni preduvjet za sprečavanje i ublažavanje budućih kriza i osiguravanje održivih lanaca vrijednosti;

69.  smatra da je pandemija pokazala ograničenja u pogledu sposobnosti Unije da djeluje odlučno i da je razotkrila nedostatak izvršnih i proračunskih ovlasti Komisije; smatra da kao odgovor na to u Uniji mora doći do temeljite reforme; smatra da je zbog nastale hitne situacije potrebno dovršiti uspostavu ekonomske i monetarne unije, aktivirati opću prijelaznu klauzulu (tzv. klauzulu pasarelu) kako bi se olakšao postupak donošenja odluka u svim pitanjima koja bi mogla pomoći u suočavanju s izazovima aktualne zdravstvene krize;

70.  apelira na države članice da zanemare svoje razlike i djeluju u općem interesu i u duhu solidarnosti; poziva ih da odmah primijene sve odgovarajuće odredbe Ugovora za djelovanje u skladu s time;

71.  poziva Komisiju da ozbiljno shvati svoju odgovornost koja se temelji na Ugovorima i da poduzme odvažne inicijative;

72.  naglašava da Unija mora biti spremna na temeljito razmatranje načina na koji može postati djelotvornija i demokratičnija te da aktualna kriza samo potvrđuje neodgodivost toga; smatra da je planirana Konferencija o budućnosti Europe prikladan forum da se to učini; stoga smatra da Konferenciju treba sazvati što prije i da ona mora iznijeti jasne prijedloge, među ostalim u izravnoj suradnji s građanima, kako bi se ostvarila temeljita reforma Unije, čime bi ona postala učinkovitija, ujedinjenija, demokratičnija, suverenija i otpornija;

o
o   o

73.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Komisije, predsjedniku Europskog vijeća i aktualnom Predsjedništvu Vijeća.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005.
(2) SL L 201, 31.7.2002., str. 37.
(3) SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 12. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti