Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2616(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0143/2020

Dezbateri :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0054

Texte adoptate
PDF 220kWORD 60k
Vineri, 17 aprilie 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale
P9_TA(2020)0054RC-B9-0143/2020

Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolele 2 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consacră solidaritatea ca valoare fundamentală a Uniunii; întrucât articolul 3 din TUE afirmă că Uniunea urmărește promovarea valorilor sale, și anume coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre, precum și bunăstarea cetățenilor săi;

B.  întrucât Parlamentul a adoptat la 15 ianuarie 2020 o Rezoluție referitoare la Pactul ecologic european (2019/2956(RSP))(1);

C.  întrucât răspândirea globală și europeană a COVID-19 a costat deja în mod tragic viața a multe mii de oameni din Europa și din lume, cauzând daune ireparabile și obligând peste un miliard de oameni să se izoleze la domiciliu;

D.  întrucât furnizarea asistenței medicale este, mai presus de toate, o competență națională, iar sănătatea publică este o competență partajată între statele membre și Uniune;

E.  întrucât răspunsul UE la pandemia de COVID-19 a fost caracterizat, până în prezent, de o lipsă de coordonare între statele membre în ceea ce privește măsurile de sănătate publică, inclusiv restricționarea circulației persoanelor în interiorul frontierelor și peste hotare și suspendarea altor drepturi și legi; întrucât economia noastră a fost suspendată, efectele acestei întreruperi asupra cetățenilor, întreprinderilor, lucrătorilor și lucrătorilor independenți europeni vor fi dramatice;

F.  întrucât, în timpul pandemiei, sistemele de sănătate sunt supuse unei presiuni puternice pentru a asigura o îngrijire adecvată pentru toți pacienții;

G.  întrucât măsurile luate de guverne ar trebui să respecte întotdeauna drepturile fundamentale ale fiecărei persoane; întrucât aceste măsuri ar trebui să fie necesare, proporționale și temporare;

H.  întrucât solidaritatea între statele membre nu este o opțiune, ci constituie o obligație în temeiul tratatelor și una dintre valorile noastre europene;

I.  întrucât Comisia a inițiat deja primele acțiuni, inclusiv adoptând un pachet de măsuri votate de Parlamentul European în cadrul sesiunii sale plenare din 26 martie 2020;

J.  întrucât, până în prezent, Consiliul European nu a reușit să ajungă la un consens cu privire la măsurile economice necesare pentru a face față crizei;

K.  întrucât Parlamentul, în calitate de colegislator, componentă a autorității bugetare și singura instituție aleasă direct prin vot universal, trebuie inclus ca parte integrantă și esențială în toate discuțiile privind răspunsul UE la această criză și privind redresarea ulterioară;

L.  întrucât acesta este momentul adevărului pentru Uniune, care va determina viitorul său, și întrucât Uniunea va putea trece cu bine de această criză numai dacă statele membre și instituțiile europene rămân unite sub semnul solidarității și responsabilității, într-un moment în care este mai important ca niciodată ca Parlamentul European să se exprime cu o voce puternică și unită;

Un răspuns unitar și decisiv la o criză comună

1.  își exprimă profunda tristețe față de pierderea de vieți omenești și tragedia umană pe care pandemia a provocat-o în rândul europenilor și familiilor lor, precum și al cetățenilor din întreaga lume și le transmite condoleanțe tuturor celor care i-au pierdut pe cei dragi; își exprimă compasiunea profundă față de toți cei care au fost afectați de virus și care luptă pentru viața lor, precum și față de familiile și prietenii acestora;

2.  își exprimă marea admirație pentru toți cei care se află în prima linie în lupta împotriva pandemiei și care au muncit neobosit, cum ar fi medicii și infirmierii, dar le este profund recunoscător și tuturor eroilor anonimi care îndeplinesc sarcini esențiale, cum ar fi cei care își desfășoară activitatea în domeniul vânzării cu amănuntul și livrării de produse alimentare, al educației, agriculturii și transporturilor, membrii serviciilor de urgență, societatea civilă, voluntarii, serviciile de curățenie și de colectare a deșeurilor, pentru a menține viața și serviciile publice și pentru a garanta accesul la bunurile esențiale; subliniază că femeile reprezintă 70 % din forța de muncă la nivel mondial în domeniul social și al sănătății, adesea plătite doar cu salariul minim și lucrând în condiții de muncă precare și solicită armonizarea salariilor și a condițiilor de muncă în sectoare dominate de femei, cum ar fi asistența medicală, sănătatea și vânzările cu amănuntul, precum și eradicarea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați și segregarea pieței muncii; consideră că este de datoria UE și a statelor sale membre să ofere cât mai mult sprijin acestor lucrători esențiali și să recunoască sacrificiile zilnice pe care le fac; îndeamnă statele membre să asigure condiții de muncă sigure pentru toți lucrătorii din prima linie împotriva acestei epidemii, în special pentru personalul medical din prima linie, prin implementarea unor măsuri adecvate și coordonate la nivel național, inclusiv furnizarea de echipament personal de protecție în cantități suficiente; invită Comisia să supravegheze punerea în aplicare a acestor măsuri;

3.  își exprimă solidaritatea față de statele membre care au fost cel mai puternic afectate de virus și față de toate celelalte țări care se confruntă cu efectele pandemiei; își exprimă sincera solidaritate față de cei care și-au pierdut locurile de muncă și a căror viață profesională a fost perturbată de pandemie; subliniază că este necesar să ne unim eforturile ca o comunitate și să ne asigurăm că nicio țară nu este lăsată să lupte de una singură împotriva acestui virus și a consecințelor sale;

4.  este preocupat de impactul potențial al crizei, inclusiv al izolării, asupra bunăstării oamenilor din întreaga lume, în special a grupurilor celor mai vulnerabile și a persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv a persoanelor în vârstă, a persoanelor care suferă deja de o stare precară de sănătate, a populațiilor din zonele afectate de conflicte, a celor predispuse la dezastre naturale și a migranților, precum și a persoanelor expuse la violența domestică, în special femeile și copiii;

5.  este preocupat de incapacitatea de care au dat dovadă inițial statele membre de a acționa în mod colectiv și solicită ca toate acțiunile viitoare întreprinse de statele membre să se ghideze după principiul solidarității și cooperării loiale - principiu de bază al Uniunii; consideră că actuala criză COVID‑19 a demonstrat importanța deosebită a unei acțiuni comune la nivel european; subliniază că Uniunea și statele sale membre dispun de resursele comune pentru a combate pandemia și consecințele sale, dar numai dacă cooperează într-un spirit de unitate; recunoaște că statele membre, care au acționat în mod unilateral la începutul crizei, înțeleg acum că singurul mijloc pentru a depăși această criză este cooperarea, încrederea și solidaritatea;

6.  invită Comisia și statele membre să acționeze împreună pentru a fi la înălțimea acestei provocări și a garanta că Uniunea va ieși mai puternică din această criză; subliniază că Parlamentul va coopera cu celelalte instituții ale UE pentru a salva vieți, a proteja locurile de muncă și întreprinderile și a stimula redresarea economică și socială și că va fi pregătit să le tragă la răspundere pentru acțiunile lor;

Solidaritatea și acțiunea europeană în sectorul sănătății

7.  salută solidaritatea europeană în acțiune de care au dat dovadă statele membre tratând pacienți din alte state membre, furnizând echipamente medicale, inclusiv prin inițiative comune de achiziții publice și de stocare, coordonate de UE, și repatrierea cetățenilor; subliniază că frontierele trebuie să rămână deschise în UE pentru circulația echipamentelor personale de protecție, a alimentelor, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a produselor derivate din sânge și a organelor, precum și pentru lanțul de aprovizionare de pe piața unică; subliniază că este necesar să se faciliteze mobilizarea cadrelor medicale și solicită desfășurarea Corpului medical european pentru a furniza asistență medicală; subliniază, de asemenea, că este necesar să se faciliteze transportul pacienților din spitalele saturate dintr-un stat membru către altele, acolo unde încă mai există capacitate;

8.  solicită consolidarea substanțială a competențelor, a bugetului și a personalului Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) pentru a le permite să coordoneze reacțiile medicale în situații de criză; sugerează ca grupul de experți în domeniul COVID-19 să fie transformat într-o echipă permanentă de experți independenți în epidemiile virale, care să lucreze împreună cu ECDC pentru a elabora standarde, a formula recomandări și a concepe protocoale care să fie folosite de Comisie și de statele membre în caz de criză;

9.  solicită crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății pentru a pregăti și a răspunde mai bine într-o manieră comună și coordonată la orice tip de criză sanitară care apare la nivelul Uniunii pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri; consideră că un astfel de mecanism ar trebui să funcționeze atât ca platformă de informare, cât și ca echipă de reacție urgentă care să poată furniza materiale vitale, echipamente medicale și personal medical în regiunile care se confruntă cu o creștere bruscă a infectărilor;

10.  invită Comisia să consolideze toate componentele gestionării crizelor și ale răspunsului în caz de dezastre și să consolideze în continuare instrumente precum RescEU pentru a asigura un răspuns cu adevărat comun, coordonat și eficace la nivelul Uniunii; consideră că gestionarea riscului de dezastre, pregătirea în cazul acestora și prevenirea lor la nivel european ar trebui să fie consolidate în plus față de stocurile comune de echipamente, materiale și medicamente pentru a permite mobilizarea rapidă a acestora în scopul de a proteja viețile și mijloacele de subzistență ale cetățenilor europeni; consideră că mecanismul de protecție civilă al Uniunii ar trebui consolidat, pentru a facilita repatrierea în comun a cetățenilor europeni;

11.  salută inițiativa Comisiei de a aloca fonduri din programul de cercetare al UE pentru lupta împotriva virusului, asigurându-se că tratamentele, vaccinurile și metodele de diagnostic sunt disponibile, accesibile și la prețuri rezonabile la nivel mondial; solicită să se prevadă finanțare suplimentară pentru un „fond de cercetare și inovare COVID-19” pentru a susține eforturile de finanțare a unor cercetări rapide privind crearea unui vaccin și/sau a unui tratament; consideră că cercetătorii, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) inovatoare și industria din Europa ar trebui să primească tot sprijinul necesar pentru a găsi un tratament; invită statele membre să crească în mod semnificativ sprijinul acordat programelor de cercetare, dezvoltare și inovare care urmăresc înțelegerea bolii, accelerarea diagnosticării și a testării și dezvoltarea unui vaccin; invită spitalele și cercetătorii să facă schimb de date cu EMA și să participe la studii clinice europene la scară largă; subliniază că este necesar să se sprijine măsurile care încurajează știința deschisă pentru a accelera schimbul de date și rezultatele cercetărilor în cadrul comunității științifice din Europa și din afara acesteia; insistă asupra faptului că orice cercetare finanțată din fonduri publice trebuie să rămână în domeniul public;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la măsura în care statele membre acordă suficientă atenție implicațiilor pe care le are criza pentru sănătatea mintală și solicită organizarea unei campanii privind sănătatea mintală la nivelul întregii Uniuni, care să îi sfătuiască pe cetățeni cum să aibă grijă de bunăstarea lor psihică în împrejurările actuale și unde pot solicita consiliere dacă este necesar;

13.  solicită ca măsurile adoptate de UE și de statele membre să respecte drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită accesului egal la asistență medicală și asigurării faptului că serviciile de îngrijire și de sprijin la nivel de comunitate, necesare în fiecare zi persoanelor cu handicap, sunt finanțate și bine echipate și dotate cu personal; subliniază, de asemenea, că informațiile publice privind pandemia de COVID-19 ar trebui să fie accesibile unui număr cât mai mare de persoane cu handicap și că acestea ar trebui incluse în toate măsurile de protecție a veniturilor;

14.  invită Comisia să își dezvolte în continuare capacitatea de a oferi servicii cloud, respectând în același timp Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice(2) și Regulamentul general privind protecția datelor(3), pentru a facilita schimbul la nivelul UE de studii și date privind sănătatea între entitățile care lucrează la dezvoltarea unui tratament și/sau a unui vaccin;

15.  subliniază importanța crucială a politicilor care asigură aprovizionarea fiabilă și de calitate cu alimente din agricultură, pescuit și industria alimentară, în timpul actualei crize sanitare și ulterior, precum și necesitatea de a sprijini aceste sectoare și de a garanta producția lor continuă, precum și transportul fără bariere pe piața unică;

16.  reamintește principiul „O singură sănătate” („One Health”), care reflectă faptul că sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului sunt interconectate și că bolile pot fi transmise de la oameni la animale și invers; subliniază necesitatea de a adopta o abordare de tip „O singură sănătate” în ceea ce privește pandemiile și crizele în domeniul sănătății, atât în sectorul uman, cât și în cel veterinar; subliniază, prin urmare, că bolile trebuie eliminate atât la oameni, cât și la animale, ținând seama totodată, în special, de lanțul alimentar și de mediu, care poate fi o altă sursă de microorganisme rezistente; subliniază rolul important al Comisiei în coordonarea și sprijinirea abordării „O singură sănătate” pentru sănătatea umană și animală și pentru mediu în UE;

17.  solicită o abordare coordonată în UE pentru perioada de după sfârșitul restricțiilor de deplasare a persoanelor, pentru a evita reapariția virusului; îndeamnă statele membre să elaboreze în comun criterii pentru ieșirea din carantină și alte măsuri de urgență, pe baza principiului conservării vieții umane; invită Comisia să lanseze o strategie eficace pentru ieșirea din carantină, care să includă testarea la scară largă și punerea la dispoziție de echipament personal de protecție pentru un număr cât mai mare de cetățeni; încurajează statele membre să implementeze testări mai sistematice ale infectării și expunerii la virus și să facă schimb de bune practici;

Soluții europene pentru depășirea consecințelor economice și sociale

18.  salută măsurile adoptate până în prezent la nivelul Uniunii în termeni de măsuri fiscale și sprijin sub formă de lichidități;

19.  invită Comisia Europeană să propună un pachet masiv de investiții pentru redresare și reconstrucție pentru a sprijini economia europeană după criză, dincolo de ceea ce oferă deja Mecanismul european de stabilitate, Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană, și care să facă parte din noul cadru financiar multianual (CFM); consideră că acest pachet ar trebui să fie pus în aplicare atât timp cât durează perturbările economice cauzate de această criză; investițiile necesare vor fi finanțate printr-un CFM majorat, prin fondurile și instrumentele financiare existente ale UE și prin obligațiunile de redresare garantate de bugetul UE; acest pachet nu ar trebui să implice mutualizarea datoriilor existente și ar trebui să fie orientat către investiții viitoare;

20.  subliniază că acest pachet de redresare și de reconstrucție ar trebui să aibă în centrul său Pactul verde european și transformarea digitală pentru a relansa economia, a îmbunătăți reziliența sa și a crea locuri de muncă, susținând, în același timp, tranziția ecologică, încurajând dezvoltarea economică și socială sustenabilă – inclusiv autonomia strategică a continentului nostru – și contribuind la punerea în aplicare a unei strategii industriale care să protejeze principalele sectoare industriale ale UE; subliniază că este necesar ca răspunsurile noastre să fie conforme cu obiectivele Uniunii în materie de neutralitate climatică;

21.  sprijină Comisia în obiectivul său de a elabora o nouă strategie industrială a UE, în efortul de a crea o industrie mai competitivă și mai rezistentă în fața șocurilor globale; sprijină reintegrarea lanțurilor de aprovizionare în interiorul UE și creșterea producției europene de produse esențiale, cum ar fi medicamentele, substanțele farmaceutice, dispozitivele, echipamentele și materialele medicale;

22.  insistă, prin urmare, să se adopte un CFM ambițios, cu un buget majorat în conformitate cu obiectivele Uniunii, impactul preconizat al crizei asupra economiilor UE și așteptările cetățenilor cu privire la valoarea adăugată europeană, care să fie mai flexibil și simplu în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru a răspunde crizelor și care să prezinte flexibilitatea necesară; solicită, de asemenea, o revizuire a propunerii Comisiei privind reforma sistemului de resurse proprii pentru a obține o marjă de manevră bugetară suficientă și a asigura o mai bună previzibilitate, capacitatea de a acționa și reducerea expunerii la pericolele de la nivel național; subliniază că ar fi necesare noi resurse proprii pentru bugetul UE, pentru a garanta pachetul pentru redresare și reconstrucție;

23.  invită statele membre să ajungă rapid la un acord cu privire la această nouă propunere de CFM, ca instrument de solidaritate și de coeziune; invită Comisia să prezinte un plan de urgență în cazul în care nu se ajunge la un acord, prelungind durata programelor de finanțare în curs după data de 31 decembrie 2020;

24.  solicită utilizarea tuturor resurselor disponibile și a fondurilor neutilizate din bugetul actual al UE, inclusiv marjele excedentare și necheltuite și Fondul de ajustare la globalizare, pentru a trimite rapid asistență financiară regiunilor și întreprinderilor celor mai afectate și pentru a permite o cât mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor, respectând totodată în continuare principiul bunei gestiuni financiare și garantând că fondurile ajung la cei care au cel mai mult nevoie de ajutor; salută, în acest sens, propunerea recentă a Comisiei de a crea un Instrument pentru sprijinul de urgență;

25.  recunoaște necesitatea mobilizării unor fonduri suplimentare, în mod rapid și nebirocratic, pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor legate de combaterea COVID-19 și a consecințelor sale, însă subliniază că, după trecerea crizei imediate, trebuie investigate și sancționate potențialele utilizări abuzive ale unor astfel de fonduri; consideră, prin urmare, că un CFM îmbunătățit trebuie să includă resurse adecvate pentru Parchetul European, pentru a-i permite să obțină încrederea cetățenilor, să combată frauda, să sechestreze active și, astfel, să ajungă pe termen mediu la neutralitatea bugetară; solicită ca bugetul său să fie finanțat prin rubrica 7 (Administrația publică europeană), într-un mod similar cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Serviciul European de Acțiune Externă sau Ombudsmanul European, pentru a-i consolida independența;

26.  invită statele membre din zona euro să activeze Mecanismul european de stabilitate în valoare de 410 miliarde EUR, cu o linie de credit specifică; reamintește că această criză nu reprezintă responsabilitatea unui anumit stat membru și că obiectivul principal ar trebui să fie combaterea consecințelor epidemiei; subliniază că, în calitate de măsură pe termen scurt, Mecanismul european de stabilitate ar trebui să extindă imediat liniile de credit de tip preventiv la țările care doresc să aibă acces la acest mecanism pentru a răspunde nevoilor de finanțare pe termen scurt în vederea combaterii consecințelor imediate ale COVID-19, cu scadențe pe termen lung, la prețuri competitive și condiții de rambursare legate de redresarea economiilor statelor membre;

27.  îndeamnă statele membre ale UE să convină rapid asupra unei injecții de capital semnificative în BEI, pentru a-i permite să contribuie rapid cu capacitatea sa substanțială la atenuarea impactului economic al COVID-19, inclusiv crearea unei noi linii de credit a BEI pentru a garanta lichidități IMM-urilor;

28.  solicită crearea unui Fond de solidaritate al UE pentru COVID-19 de cel puțin 50 de miliarde EUR, care să constea în granturi în valoare de până la 20 de miliarde EUR în afara plafoanelor CFM și de până la 30 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi, garantate de bugetul UE, (ambele concentrate în primii doi ani ai următorului CFM sau, dacă nu se ajunge în timp util la un acord privind CFM, eșalonate pe parcursul perioadei de urgență), care să sprijine eforturile financiare depuse de sectorul medical în toate statele membre în actuala perioadă de criză, precum și investițiile în sectorul medical din perioada următoare crizei, pentru a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai orientate spre cei care au cea mai mare nevoie de sprijin;

29.  insistă ca sectorul bancar să joace un rol proactiv în această criză, permițând societăților și cetățenilor care suferă din punct de vedere financiar de pe urma COVID-19 să reducă sau să suspende temporar rambursarea creditelor imobiliare sau a datoriilor, oferind o flexibilitate maximă în tratarea creditelor neperformante, suspendând temporar plata dividendelor și reducând ratele adesea excesiv de mari ale dobânzilor pentru descoperirile de cont; subliniază că, în acest scop, autoritățile de supraveghere trebuie să dea dovadă de multă flexibilitate;

30.  subliniază nevoia urgentă de a face mai mult pentru IMM-uri, pentru a le ajuta să păstreze locurile de muncă și să își gestioneze lichiditățile; îndeamnă autoritățile prudențiale și de supraveghere europene, precum și statele membre să analizeze toate opțiunile pentru a degreva IMM-urile; solicită o strategie europeană orizontală pentru redresarea IMM-urilor prin reducerea birocrației și a costurilor de acces la finanțare și încurajarea investițiilor în lanțurile valorice strategice;

31.  consideră că UE trebuie să folosească această oportunitate și să propună o acțiune pentru autonomia sanitară în domeniile strategice, cum ar fi substanțele farmaceutice active esențiale pentru fabricarea medicamentelor, și pentru a reduce, astfel, dependența de țările terțe, fără a submina avantajele pe care le obțin economiile deschise din comerțul internațional; subliniază că acest plan de acțiune ar trebui să contribuie la producerea, stocarea și coordonarea producției de medicamente esențiale, de produse farmaceutice și echipamente, în special a gelului dezinfectant, a ventilatoarelor și a măștilor în Uniune; subliniază, de asemenea, că acest plan de acțiune ar trebui și să reunească și să coordoneze capacitățile de producție digitală, cum ar fi imprimarea 3D, care poate contribui la înlocuirea echipamentelor necesare;

32.  subliniază că, în afară de dimensiunea sanitară, criza are un impact dramatic asupra lucrătorilor, angajaților, persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a IMM-urilor, care sunt coloana vertebrală a societăților noastre; consideră că Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să ia toate măsurile pentru a păstra cât mai multe locuri de muncă cu putință și a se asigura că redresarea se bazează pe o convergență socio-economică către standarde mai ridicate, pe dialog social și drepturi sociale și condiții de muncă mai bune, luând măsuri destinate în mod special persoanelor care desfășoară forme precare de muncă;

33.  subliniază că sectoarele creative și culturale din statele membre sunt afectate deosebit de puternic de urmările COVID-19, din cauză că au fost închise cinematografele, teatrele și sălile de concerte și au scăzut brusc vânzările de bilete; subliniază că, întrucât un număr important de lucrători din aceste sectoare sunt independenți și liber profesioniști, iar mulți dintre aceștia se confruntau cu dificultăți și înainte de izbucnirea epidemiei, efectele crizei sunt deosebit de puternice pentru lucrătorii din domeniile creative, ale căror venituri s-au redus subit până la zero și care primesc în prezent un ajutor minim sau nu primesc niciun ajutor din partea sistemului social;

34.  roagă insistent instituțiile UE și statele membre să vegheze ca sprijinul financiar public pentru a combate efectele economice ale COVID-19 să fie acordat firmelor cu condiția de a folosi fondurile în beneficiul angajaților și de a se abține de la acordarea de prime către conducere, de la eludarea fiscală, de la plata dividendelor sau de la răscumpărarea acțiunilor, atât timp cât primesc un astfel de sprijin;

35.  invită Comisia și statele membre să acorde prioritate măsurilor de ajutorare și de atenuare a efectelor crizei pentru cei mai vulnerabili cetățeni: femei și copii expuși violenței domestice, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, minorități etnice și persoane din regiuni îndepărtate și izolate, inclusiv din țările și teritoriile de peste mări și regiunile ultraperiferice, printr-un fond de sprijin excepțional axat pe sistemul de sănătate și pe sectoarele lovite de epidemia de COVID-19, vizând și persoanele amenințate de spectrul sărăciei sau al excluziunii sociale, care riscă cel mai mult să se îmbolnăvească de COVID-19 și sunt cele mai năpăstuite de efectele sale economice; solicită măsuri de protejare a chiriașilor de la evacuare în timpul crizei și crearea de refugii sigure pentru cei care au nevoie de adăpost; pledează pentru o strategie cuprinzătoare de combatere a sărăciei, care să cuprindă o garanție europeană pentru copii; îndeamnă UE și statele membre să includă o analiză de gen în toate eforturile de răspuns, pentru ca inegalitățile de gen să nu se agraveze, serviciile dedicate victimelor violenței să rămână deschise și pentru a suplimenta serviciile de asistență telefonică, adăposturile de urgență pentru victime, asistența juridică și serviciile de raportare online, cu scopul de a combate violența domestică și violența de gen și q ocroti toate femeile și toți copiii de acest flagel; reamintește că măsurile relevante trebuie să fie în concordanță cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, asigurând un acces egal și nediscriminatoriu la servicii sociale și medicale, și adoptând măsuri specifice pentru protecția acestor persoane, pe baza consultărilor și cu implicarea persoanelor respective, prin membrii familiilor lor sau organizațiile reprezentative;

36.  insistă ca statele membre să acorde o atenție deosebită accesului egal la serviciile medicale, în special nediscriminării în accesul la tratament medical și la îngrijiri urgente, garantării drepturilor persoanelor din instituțiile rezidențiale, care sunt mai expuse riscului de infecție, în special persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, precum și finanțării și dotării cu echipamente adecvate și personal a serviciilor de îngrijire și de asistență la nivel de comunitate, necesare zi de zi pentru persoanele cu dizabilități; insistă, de asemenea, că măsurile de izolare ar trebui să ia în considerare nevoile persoanelor cu dizabilități, că informațiile publice privind pandemia de CODVID-19 ar trebui să fie accesibile cât mai multor persoane cu dizabilități și că aceste persoane ar trebui incluse în toate măsurile de protecție a veniturilor;

37.  consideră că statele membre trebuie să ia măsuri pentru ca lucrătorii din Europa, inclusiv lucrătorii independenți, să nu trebuiască să suporte pierderi de venituri și ca sectoarele și întreprinderile cele mai afectate, în special IMM-urile, să beneficieze de sprijinul și lichiditățile financiare necesare; salută noua propunere în acest sens a Comisiei privind Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) și cere să fie implementată rapid și solicită lansarea unui sistem european permanent de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj; încurajează statele membre să își coordoneze mai bine legislația socială și fiscală, pentru ca lucrătorii transfrontalieri și cei migranți să nu se confrunte cu o multitudine de ramificații în sistemele fiscale și de securitate socială ca urmare a măsurilor de urgență;

38.  subliniază că persoanele fără adăpost și alte persoane într-o situație locativă precară sunt expuse în mod deosebit riscului în contextul crizei COVID-19 și, de multe ori, nu pot practica distanțarea socială sau respecta alte măsuri de protecție; invită insistent UE și statele membre să ia măsuri specifice de protejare a persoanelor fără adăpost și să acorde sprijin financiar ONG-urilor și autorităților locale care oferă asistență în linia întâi, să suspende evacuările și să susțină chiriașii și plătitorii de ipoteci;

39.  invită statele membre și Comisia să promoveze dialogul social și negocierile colective drept răspuns la criza provocată de COVID-19, precum și să se asigure că partenerii sociali sunt pe deplin implicați în conceperea și punerea în aplicare a măsurilor luate; invită statele membre să ia măsurile necesare pentru a proteja locurile de muncă, condițiile de muncă și salariile, inclusiv măsuri privind șomajul parțial, mecanisme de compensare a veniturilor și măsuri similare;

40.  consideră extrem de important ca frontierele interne ale UE să rămână deschise circulației bunurilor; reamintește că piața unică este sursa prosperității și bunăstării noastre comune și un element-cheie pentru o reacție imediată și neîntreruptă la epidemia de COVID‑19; sprijină ferm apelul Comisiei către statele membre de a le permite lucrătorilor transfrontalieri să treacă frontierele în continuare, mai ales în sectoarele în care menținerea liberei circulații în UE este considerată esențială; solicită, în acest sens, să se creeze „culoare verzi” la punctele de trecere a frontierei pentru transportul rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căi navigabile interioare;

41.  este de acord cu măsuri care să susțină sectorul agroalimentar al UE și viabilitatea fermelor pe durata crizei, mai precis prin acordarea de lichidități, efectuând la timp avansurile la plățile directe și din al doilea pilon, prin flexibilitate în gestionarea schemelor de ajutoare și în depunerea cererilor, prin monitorizarea pieței și măsuri de management al crizelor (depozitare privată, măsuri de promovare și măsuri excepționale care să-i dea Comisiei posibilitatea de a propune măsuri suplimentare de piață și derogări limitate în timp de la dreptul concurenței);

42.  consideră că sectoarele transporturilor și turismului au fost grav afectate și solicită să se ia măsuri pentru a garanta sănătatea, siguranța și condițiile de muncă ale lucrătorilor din domeniul transportului și supraviețuirea societăților de transport în urma crizei; sugerează să se creeze un mecanism de prevenire și gestionare pentru sectorul turismului la nivelul UE pentru a ne proteja lucrătorii, a ne ajuta întreprinderile și a asigura siguranța pasagerilor;

43.  solicită UE și statelor membre să ofere sprijin sectoarelor culturale și creative, pentru că au un rol important pentru economia și viața noastră socială și sunt grav afectate de criza actuală; subliniază că actuala criză a demonstrat că sistemele noastre educaționale nu sunt suficient de reziliente și consideră, prin urmare, că este esențial ca infrastructura educațională, online și offline, să fie semnificativ îmbunătățită, iar cadrele didactice și elevii să dispună de competențele și echipamentele necesare pentru școlarizarea la domiciliu; salută, în acest sens, inițiativa Comisiei de a revizui și actualiza Planul de acțiune pentru educația digitală; consideră însă că acesta nu este suficient și invită Comisia și statele membre să elaboreze un plan coordonat de investiții pentru a ne îmbunătăți sistemele educaționale;

44.  solicită Comisiei să se asigure că orientările sale interpretative privind reglementările UE în materie de drepturi ale pasagerilor în contextul situației actuale privind COVID-19, publicate la 18 martie 2020, sunt puse în aplicare în mod corespunzător;

45.  roagă Comisia să coordoneze măsurile represive ale statelor membre împotriva celor care comit fraude pe internet și a infractorilor informatici care exploatează temerile oamenilor vânzându-le materiale medicale contrafăcute sau la prețuri umflate;

Să ocrotim democrația, statul de drept și libertățile fundamentale

46.  subliniază că Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și respectarea statului de drept trebuie să rămână în vigoare și că, în contextul măsurilor de urgență, autoritățile trebuie să se asigure că toată lumea se bucură de aceleași drepturi și protecție; evidențiază că toate măsurile luate la nivel național și/sau la nivelul UE trebuie să respecte statul de drept, să fie strict proporționale cu gravitatea situației, să aibă o legătură clară cu criza sanitară în curs, să fie limitate în timp și supuse unor controale regulate; consideră total incompatibile cu valorile europene atât decizia guvernului maghiar de a prelungi pe termen nelimitat starea de urgență, de a autoriza guvernul să guverneze prin decret pe termen nelimitat și de a slăbi supravegherea de către Parlament a stării de urgență, cât și măsurile luate de guvernul polonez, și anume modificarea legii electorale în ciuda și contrar hotărârii Curții Constituționale și a dispozițiilor legale, pentru a putea organiza alegeri prezidențiale în toiul unei pandemii, fapt ce ar putea pune în pericol viața cetățenilor polonezi și submina conceptul de alegeri libere, egale, directe și secrete, consacrat în Constituția Poloniei;

47.  de aceea, îndeamnă Comisia să cerceteze fără întârziere dacă măsurile de urgență sunt în conformitate cu tratatele și, pentru a îndrepta această încălcare gravă și repetată, să recurgă din plin la toate instrumentele și sancțiunile UE disponibile, inclusiv bugetare, subliniind încă o dată că UE trebuie să înființeze de urgență un mecanism pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale; îndeamnă Consiliul să repună pe ordinea de zi discuțiile și protocoalele referitoare la procedurile de la articolul 7 aflate în curs de desfășurare;

48.  solicită statelor membre să garanteze în mod efectiv accesul sigur și în timp util la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, precum și la serviciile de sănătate necesare pentru toate femeile și fetele în timpul pandemiei de COVID-19, în special accesul la contracepție, inclusiv la contracepția de urgență, și la avort; respinge cu fermitate orice încercare de regres în ceea ce privește drepturile la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile persoanelor LGBTI și, în acest context, condamnă încercările de a incrimina în continuare avortul, de a stigmatiza persoanele seropozitive și de a submina accesul tinerilor la educația sexuală din Polonia, precum și atacul asupra drepturilor persoanelor transgen și intersexuale în Ungaria;

49.  le cere insistent statelor membre să adopte doar măsuri necesare, coordonate și proporționale atunci când restricționează călătoriile și când introduc sau prelungesc controalele la frontierele interne, evaluându-le mai întâi temeinic eficacitatea pentru sănătatea publică, pe baza dispozițiilor legale în vigoare, și anume Codul frontierelor Schengen și Directiva privind libera circulație, și cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; subliniază că restricțiile de circulație și controalele la frontieră trebuie să rămână proporționale și excepționale și că libera circulație ar trebui restabilită de îndată ce se consideră fezabil; insistă asupra ideii că nu trebuie limitate deplasările transfrontaliere ale lucrătorilor din prima linie din sectoarele cheie pentru combaterea COVID-19, în special cadrele medicale și îngrijitorii persoanelor în vârstă, dar și cei care lucrează în sectorul agro-alimentar, cum ar fi lucrătorii agricoli sezonieri; subliniază că o parte a strategiei de ieșire din criză este revenirea la un spațiu Schengen de liberă circulație pe deplin funcțional, fără controale la frontierele interne;

50.  solicită respectarea deplină a Convenției de la Geneva și a dreptului european în materie de azil; subliniază că trebuie să se ia măsuri pentru a-i primi pe noii solicitanți de azil în condiții sanitare adecvate și cu sprijin medical adecvat și, prin urmare, se arată foarte îngrijorat de situația refugiaților și a solicitanților de azil care sosesc pe insulele grecești, în hotspoturi și în centrele de cazare, care nu au acces la asistență medicală adecvată și sunt deosebit de expuși riscurilor; consideră că trebuie găsite soluții corespunzătoare, inclusiv evacuarea preventivă și relocarea populației cu risc ridicat, pentru a asigura condițiile materiale adecvate și distanțarea socială necesară pentru a evita contaminarea; subliniază că numeroși imigranți și descendenți ai imigranților aduc o contribuție importantă, muncind pentru a asigura buna funcționare a multor sectoare esențiale din întreaga UE, în special în domeniul serviciilor medicale și de îngrijire;

51.  ia act de planul Comisiei de a-i ruga pe furnizorii de servicii de telecomunicații să transmită date anonimizate și agregate pentru a limita răspândirea COVID-19, de programele naționale de urmărire aflate deja în vigoare și de introducerea unor aplicații le permit autorităților să monitorizeze deplasările, contactele și datele medicale;

52.  reține că au apărut aplicații de localizare a contactelor pe dispozitivele mobile, cu scopul de a-i avertiza pe oamenii dacă sunt aproape de o persoană infectată, precum și recomandarea Comisiei de a concepe o abordare comună la nivelul UE pentru utilizarea acestor aplicații; subliniază posibilitatea ca nu orice utilizare a aplicațiilor dezvoltate de autoritățile naționale și ale UE să fie obligatorie și ca datele generate să nu fie stocate în baze de date centralizate, pentru că sunt predispuse la abuzuri și pot genera neîncredere, astfel încât să nu fie adoptate în întreaga Uniune; solicită ca orice stocare a datelor să fie descentralizată, să se asigure o transparență față de interesele comerciale ale dezvoltatorilor (din afara UE) ale acestor aplicații și să se demonstreze prin proiecții clare cum anume utilizarea de către o parte a populației a aplicațiilor de depistare a contactelor, în combinație cu alte măsuri specifice, va duce la scăderea semnificativă a numărului de persoane infectate; roagă Comisia și statele membre să fie pe deplin transparente în ceea ce privește funcționarea aplicațiilor de localizare a contactelor, astfel încât oamenii să poată verifica protocolul subiacent de securitate și confidențialitate și să verifice codul în sine pentru a vedea dacă aplicația funcționează așa cum pretind autoritățile; recomandă să se introducă clauze de caducitate și să se respecte pe deplin principiile protecției datelor din faza de proiectare și de reducere la minimum a cantității de date păstrate;

53.  invită Comisia și statele membre să publice detaliile acestor sisteme și să permită controlul public și supravegherea deplină din partea autorităților de protecție a datelor (APD); observă că datele de localizare mobile pot fi prelucrate doar în conformitate cu Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și cu RGPD; subliniază că autoritățile naționale și de la nivelul UE trebuie să respecte pe deplin legislația privind protecția datelor și confidențialitatea și supravegherea și îndrumările din partea APD naționale;

54.  subliniază că în această perioadă dezinformarea privind COVID-19 este o problemă majoră de sănătate publică; îndeamnă UE să înființeze o sursă de informare europeană în toate limbile oficiale pentru ca toți cetățenii să aibă acces la informații exacte și verificate; consideră că ECDC ar trebui să se ocupe de coordonarea și alinierea datelor furnizate de statele membre pentru a le îmbunătăți calitatea și comparabilitatea; invită platformele de comunicare socială să ia în mod proactiv măsurile necesare pentru a opri dezinformarea și discursurile de incitare la ură prilejuite de COVID-19;

55.  subliniază situația financiară deosebit de gravă și din ce în ce mai precară a sectorului mass-media în întreaga UE, în special în domeniul știrilor, din cauza scăderii bruște sau a pierderii complete a veniturilor din publicitate, fapt care poate duce la falimentul unor organizații de știri la nivelul tuturor statele membre; scoate în evidență poziția deosebit de dificilă în care se află organizațiile de știri locale și regionale, precum și cele care funcționează pe piețe mici; subliniază că mass-media liberă, independentă și finanțată în mod suficient este crucială pentru o democrație funcțională și pentru asigurarea faptului că cetățenii sunt informați în mod corespunzător pe tot parcursul acestei crize;

Acțiunea externă, solidaritatea și cooperarea internațională

56.  solicită o revizuire rapidă a Strategiei globale a UE, având în vedere impactul global al crizei; atrage în mod deosebit atenția asupra așa-zisei „corona-diplomații”; reafirmă că UE trebuie să fie pregătită pentru comunicare strategică, să combată dezinformarea externă și să se adapteze în permanență la un peisaj geopolitic în schimbare, fără a-și compromite valorile fundamentale; invită Comisia și Consiliul să acționeze strategic în lume și în Europa pentru a pune în mișcare o Uniune cu ambiții geopolitice;

57.  susține că măsurile de urgență adoptate de țările terțe ca reacție la criza COVID-19 trebuie să nu încalce drepturile omului și nici dreptul internațional, să se limiteze la strictul necesar, să fie proporționale, să fie supuse unui control regulat și să fie limitate în timp; condamnă cenzura, arestările și intimidarea jurnaliștilor, a personalităților de opoziție, a personalului medical și a altor persoane pe motiv că au criticat guvernele, inclusiv pentru modul de gestionare a crizei; invită UE să susțină o campanie globală de eliberare a prizonierilor politici și a apărătorilor drepturilor omului aflați în detenție și a infractorilor cu risc scăzut;

58.  subliniază că UE trebuie să devină mai rezilientă la crize în general, să se ferească de influențe politice și economice neavenite, cum ar fi cele exercitate de China și Rusia, și să fie pregătită să comunice strategic, să combată dezinformarea externă, știrile false și atacurile cibernetice și să se adapteze în permanență la peisajul geopolitic în schimbare; de aceea, îndeamnă Comisia să combată eforturile propagandistice agresive ale Rusiei și Chinei, care exploatează pandemia de COVID-19 cu scopul de a submina UE și a semăna neîncredere în ea în rândul populației; consideră esențial ca printr-o bună comunicare sprijinul financiar, tehnic și medical oferit de UE să ajungă la urechile oamenilor;

59.  insistă că autorizațiile de export nu trebuie, în niciun caz, să se transforme în practică în interdicții la export; subliniază că este important ca țările în curs de dezvoltare să aibă în continuare acces la medicamente rare; afirmă răspicat că exportul de echipamente individuale de protecție trebuie canalizat către țările care au cea mai mare nevoie de ele și nu către cei care își permit să plătească prețul cel mai mare; consideră că, în acest scop, trebuie convenit în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) asupra unui catalog mondial de produse medicale de urgență de primă necesitate, pentru a pune capăt prețurilor speculative și a le facilita comercializarea; încurajează ferm toate țările să adere la Acordul OMC privind eliminarea tarifelor vamale la produsele farmaceutice (Zero pentru Zero) și să-i extindă domeniul de aplicare la toate produsele farmaceutice și medicinale pentru a asigura comerțul transfrontalier la nivel mondial; invită membrii OMC să pună acest subiect cu prioritate pe ordinea de zi a următoarei reuniuni ministeriale a OMC; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la avertismentul comun lansat de OMC, OMS și Organizația pentru Alimentație și Agricultură, că măsurile globale de restricționare a comerțului ar putea duce la o penurie de alimente la nivel mondial; solicită măsuri pentru a reduce la minimum perturbările lanțurilor de aprovizionare cu alimente, nelăsând astfel să se agraveze insecuritatea alimentară și volatilitatea prețurilor; solicită tuturor statele membre să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a se asigura că există mecanisme eficiente de evaluare a potențialelor investiții și achiziții de infrastructuri critice și de capacități industriale strategice în UE și, la nevoie, să ia măsuri de atenuare sau de blocare; invită Comisia să facă să avanseze rapid negocierile OMC privind comerțul electronic cu scopul de a asigura norme pentru o creștere rapidă a comerțului online, în special a comerțului cu mărfuri:

60.  subliniază că pandemia nu cunoaște granițe sau ideologii și că este nevoie de cooperarea și solidaritatea întregii comunități internaționale și de o consolidare a sistemului ONU și mai ales a OMS; consideră esențial ca UE să-i ceară Chinei să aducă clarificări complete cu privire la această pandemie, momentul în care a apărut și numărul real de decese; subliniază cât este de importantă cooperarea cu țările din Balcanii de Vest, cu vecinii și partenerii noștri cei mai apropiați din vecinătatea estică și sudică și cu țările în curs de dezvoltare, în special din Africa, precum și sprijinul acordat acestora; își exprimă profunda solidaritate cu Regatul Unit, țară vecină, care este în prezent foarte grav afectată de pandemie și oferă toate măsurile de cooperare pentru a combat pandemia și consecințele sale;

61.  solicită un sprijin mai mare al UE pentru Balcanii de Vest (de exemplu, prin includerea în Fondul de solidaritate al UE și scutirea de sistemul de autorizare temporară de export pentru echipamente de protecție), precum și o creștere a vizibilității acestui sprijin, pentru a demonstra solidaritatea UE cu țările și popoarele respective; solicită o atenție specială pentru minoritățile care nu au un acces corespunzător la servicii medicale, cum ar fi romii;

62.  salută inițiativele Secretarului General al ONU vizând o abordare multilaterală a crizei COVID-19 și a consecințelor sale la nivel mondial și solicită o abordare coordonată la nivel internațional; invită Comisia, Consiliul și statele membre să sprijine politic și financiar inițiativele ONU de coordonare a eforturilor la nivel internațional, în primul rând prin intermediul Planului de răspuns umanitar la COVID-19 și al Fondului de răspuns și redresare după COVID-19;

63.  recunoaște importanța unui răspuns coordonat la nivel mondial la consecințele economice drastice ale crizei COVID-19, cum ar fi cele subliniate de Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și îndeamnă Comisia, Consiliul și statele membre să elaboreze o abordare cuprinzătoare și să ia inițiative pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față consecințelor sanitare și economice ale pandemiei;

64.  salută pachetul UE privind răspunsul global la COVID-19 și cele 20 de miliarde EUR alocate pentru lupta împotriva pandemiei în țări terțe partenere;

65.  subliniază că decizia Consiliului director al FMI de a oferi asistență imediată pentru acoperirea datoriilor a 25 dintre țările membre cele mai sărace și mai vulnerabile este un prim exemplu pozitiv clar de solidaritate concretă și rapidă și solicită noi măsuri similare din partea donatorilor internaționali;

O Uniune de după criză mai puternică, care acționează mai eficient pentru cetățenii săi

66.  reamintește că nimeni nu este vinovat de această criză și că nimeni nu ar trebui să plătească oalele sparte pentru ieșirea din ea; își exprimă intenția fermă de a face tot ceea ce este necesar pentru ca Uniunea și cetățenii săi să iasă din criză și le cere tuturor instituțiilor UE și statelor membre să recurgă imediat la toate dispozițiile relevante din tratat și să acționeze în consecință în spiritul solidarității;

67.  sugerează că această strategie ar putea include propunerea de a acorda UE mai multe prerogative de acțiune în cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, cu instrumente noi și consolidate, pentru a se garanta că, în viitor, Uniunea va putea acționa fără întârziere pentru a coordona răspunsul la nivelul UE și a direcționa resursele necesare acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, fie acestea materiale (de exemplu măști, aparate de ventilație artificială și medicamente) sau financiare, și pentru a se putea colecta informații de calitate, standardizate;

68.  își exprimă convingerea că respectarea drepturilor omului în întreprinderi și diligența necesară în ceea ce privește mediul sunt condiții necesare pentru a preveni și a atenua viitoarele crize și pentru a asigura lanțuri valorice durabile;

69.  consideră că pandemia a scos în lumină limitele capacității Uniunii de a acționa decisiv și faptul că Comisia nu dispune de prerogative executive și bugetare suficiente; consideră că Uniunea are nevoie, ca reacție, de o reformă profundă; consideră că trebuie finalizată urgent Uniunea economică și monetară, pentru a activa clauza pasarelă generală care să faciliteze procesul decizional cu privire la toate aspectele care ar putea contribui la soluționarea problemelor generate de actuala criză sanitară;

70.  îndeamnă statele membre să lase la o parte neînțelegerile dintre ele și să acționeze în interesul general și în spiritul solidarității; le îndeamnă să utilizeze imediat dispozițiile specifice din tratat pentru a acționa în consecință;

71.  invită Comisia să își asume responsabilitatea prevăzută în tratat și să ia inițiative îndrăznețe;

72.  subliniază faptul că Uniunea trebuie să fie pregătită să înceapă un exercițiu temeinic de reflecție despre modalitățile de a deveni mai eficace și mai democratică și că actuala criză nu face decât să scoată și mai mult în evidență urgența acestui demers; consideră că forumul adecvat pentru a face acest lucru este Conferința programată privind viitorul Europei; consideră, prin urmare, că conferința trebuie să fie convocată cât mai curând posibil și să producă propuneri clare, inclusiv prin implicarea directă a cetățenilor, pentru a realiza o reformă profundă a Uniunii, astfel încât să devină mai eficientă, solidară, democratică, suverană și rezistentă;

o
o   o

73.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintei Comisiei, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
(2) JO L 201, 31.7.2002, p.37.
(3) JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

Ultima actualizare: 12 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate