Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0043(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0018/2020

Ingivna texter :

A9-0018/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0057

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
P9_TA(2020)0057A9-0018/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06847/2019),

–  med beaktande av utkastet till statusavtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro (06846/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 led b och d, artikel 79.2 led c samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0138/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0018/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Montenegro.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy