Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0409(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0019/2020

Внесени текстове :

A9-0019/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0058

Приети текстове
PDF 117kWORD 42k
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
Споразумение между ЕС и Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Сърбия ***
P9_TA(2020)0058A9-0019/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15581/2018),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия (15579/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0180/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0019/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сърбия.

Последно осъвременяване: 14 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност