Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0015(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0096/2020

Внесени текстове :

A9-0096/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0059

Приети текстове
PDF 119kWORD 41k
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Индия***
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06104/2020),

–  като взе предвид Решение 2002/648/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0090/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0096/2020),

1.  дава своето одобрение за подновяването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Индия.

(1) ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29.

Последно осъвременяване: 14 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност