Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0015(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0096/2020

Ingivna texter :

A9-0096/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0059

Antagna texter
PDF 111kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
P9_TA(2020)0059A9-0096/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06104/2020),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/648/EG av den 25 juni 2002 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0090/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0096/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indien.

(1) EGT L 213, 9.8.2002, s. 29.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy