Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0016(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0095/2020

Ingediende teksten :

A9-0095/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0060

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 41k
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Verlenging van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06101/2020),

–  gezien Besluit 2003/96/EG van de Raad van 6 februari 2003 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9‑0091/2020),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9‑0095/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Oekraïne.

(1) PB L 36 van 12.2.2003, blz. 31.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid