Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0016(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0095/2020

Ingivna texter :

A9-0095/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0060

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06101/2020),

–  med beaktande av rådets beslut 2003/96/EG av den 6 februari 2003 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0091/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0095/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ukraina.

(1) EUT L 36, 12.2.2003, s. 31.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy