Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0181(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0097/2020

Ingivna texter :

A9-0097/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0061

Antagna texter
PDF 111kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
P9_TA(2020)0061A9-0097/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12158/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12160/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0004/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0097/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Belarus(1).

(1) Tidigare kallad Republiken Vitryssland.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy