Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0225(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0089/2020

Ingivna texter :

A9-0089/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0063

Antagna texter
PDF 108kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
P9_TA(2020)0063A9-0089/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13447/2019),

–  med beaktande av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13446/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0187/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0089/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till sekretariatet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy