Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0210(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0088/2020

Внесени текстове :

A9-0088/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0064

Приети текстове
PDF 119kWORD 42k
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания: възможности за риболов и финансова вноска. Удължаване на протокола***
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12928/2019),

–  като взе предвид Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (12927/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0175/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0088/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Мавритания.

Последно осъвременяване: 14 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност