Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0210(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0088/2020

Ingivna texter :

A9-0088/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0064

Antagna texter
PDF 112kWORD 41k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
P9_TA(2020)0064A9-0088/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12928/2019),

–  med beaktande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 (12927/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0175/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0088/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Mauretanien.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy